Xem Nhiều 2/2023 #️ Mẫu Đề Nghị Thay Đổi Người Nuôi Con Sau Ly Hôn # Top 6 Trend | Toiyeucogaihalan.com

Xem Nhiều 2/2023 # Mẫu Đề Nghị Thay Đổi Người Nuôi Con Sau Ly Hôn # Top 6 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Mẫu Đề Nghị Thay Đổi Người Nuôi Con Sau Ly Hôn mới nhất trên website Toiyeucogaihalan.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Căn cứ vào sự thỏa thuận của hai bên vợ chồng hoặc Tòa án sẽ căn cứ vào khả năng thực tế của cha mẹ và quyền, lợi ích chính đáng của con mà sẽ quyết định ai có quyền trực tiếp, ai có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con. Tuy nhiên, sau khi bản án hoặc quyết định của Tòa án có hiệu lực thì dựa trên cơ sở lợi ích của con thì Người thân thích; Cơ quan quản lý nhà nước về gia đình; Cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em; Hội liên hiệp phụ nữ có quyền yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con. Khi đó, người yêu cầu thay đổi sẽ viết đơn đề nghị thay đổi người trực tiếp nuôi còn sau khi ly hôn. Để giúp cho người có yêu cầu thay đổi thực hiện được thủ tục thay đổi một cách dễ dàng với cơ quan nhà nước thì sau đây, chúng tôi xin được cung cấp mẫu đơn đề nghị thay đổi người trực nuôi con sau ly hôn:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————————-

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI NGƯỜI TRỰC TIẾP NUÔI CON SAU LY HÔN

Kính gửi: Tòa án nhân dân quận (huyện)…………………. Tên tôi là: …………………………………………………  Sinh năm: …………………………. Nghề nghiệp: ………………………………………………………………………………………….. Nơi đăng ký Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………… Nơi tạm trú: …………………………………………………………………………………………………. Điện thoại liên hệ: …………………………………………………………………………………… Tại bản án, quyết định: ………………………………………………………………………….. Tại: …………………………………………………………….. ngày …. tháng ….. năm …….. của Tòa án nhân dân……………………………………………………………………………………… Về phần con chung: ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………. Hiện con chung đang ở với anh (chị)………………………………………………….là  người trực tiếp nuôi dưỡng. Nơi đăng ký Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………… Nơi tạm trú:………………………………………………………………………………………………….. Điện thoại liên hệ:……………………………………………………………………………………. Nhưng nay do hoàn cảnh của tôi:…………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………. Tôi đề nghị Tòa án giải quyết cho tôi được trực tiếp nuôi con chung là:…………………………………………………………………………………………………………………  

…………, ngày … tháng … năm …..

Người viết đơn:

(ký và ghi rõ họ tên)

    Khi viết đơn, người viết cần chú ý những điểm sau:

Về phần con chung

Cần ghi rõ các thông tin về con như: họ tên, tuổi, ngày thàng năm sinh…..

  Về hoàn cảnh của người viết đơn.

  Cần nêu được lý do muốn yêu cầu thay đổi người nuôi con và hoàn cảnh cuộc sống hiện tại để có thể chăm lo tốt nhất cho con. Ngoài ra, kèm theo Đơn đề nghị thay đồi người trực tiếp nuôi con này thì còn cần các giấy tờ sau; Bản sao hợp lệ Hộ khẩu, chứng minh thư nhân dan và Giấy khai sinh cho con; Bản án (Quyết định) của Tòa án; Giấy xác nhận của công an nơi con chung và người trực tiếp nuôi dưỡng con chung đang trực tiếp sinh sống.

  Rate this post

  Thủ Tục Thay Đổi Quyền Nuôi Con Sau Ly Hôn

  Cha mẹ có nghĩa vụ và quyền giáo dục con, chăm lo và tạo điều kiện cho con học tập, tạo điều kiện cho con được sống trong môi trường gia đình đầm ấm, hòa thuận. Cha mẹ làm gương tốt cho con về mọi mặt, Cha mẹ có nghĩa vụ phối hợp chặt chẽ với nhà trường, cơ quan, tổ chức trong việc giáo dục con.

  Sau khi ly hôn cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.

  Khi ly hôn, vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con và Tòa án sẽ ghi nhận thỏa thuận này. Nếu cha mẹ không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con.

  + Nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con muốn ở với ai.

  + Nếu con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con.

  Như vậy, việc chăm sóc, nuôi dưỡng con sau ly hôn trước tiên phải là TRÁCH NHIỆM và NGHĨA VỤ của cha mẹ chứ không phải là QUYỀN. Đặc biệt trong trường hợp nếu vợ chồng không thỏa thuận được về người trực tiếp chăm sóc nuôi dưỡng con thì Tòa án sẽ cân nhắc việc ai sẽ có các điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng tốt hơn và phải xem xét dựa trên quyền lợi mọi mặt của con để QUYẾT ĐỊNH giao cho bố hoặc mẹ được trực tiếp nuôi dưỡng.

  Trong thời gian chăm sóc nuôi dưỡng con, cha mẹ có quyền thỏa thuận về việc thay đổi người trực tiếp nuôi dưỡng và đề nghị Tòa án ghi nhận sự thay đổi đó.

  Nếu cha mẹ không thỏa thuận được việc thay đổi người trực tiếp nuôi con, thì có quyền đề nghị Tòa án quyết định thay đổi người trực tiếp nuôi con.

  Trong một số trường hợp đặc biệt khi người trực tiếp nuôi dưỡng có các hành vi ngược đãi, bạo hành  con…, để bảo vệ kịp thời tính mạng, sức khỏe cũng như quyền lợi chính đáng của con thì Người thân thích, Cơ quan quản lý nhà nước về gia đình; Cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em; Hội liên hiệp phụ nữ có quyền đề nghị Tòa án thay đổi người trực tiếp nuôi dưỡng

  Khi nhận được yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con Tòa án sẽ căn cứ vào tài liệu, chứng cứ để đánh giá, xem xét yêu cầu thay đổi trong đó xét đến quyền lợi về mọi mặt của con để quyết định thay đổi người trực tiếp nuôi con.

  Thủ tục thay đổi quyền nuôi con sau ly hôn

  Trường hợp cha mẹ thỏa thuận thống nhất việc thay đổi người trực tiếp nuôi con thì cha mẹ gửi đến Tòa án

  Đơn đề nghị thay đổi quyền nuôi con

  Trích lục Bản án hoặc Quyết định ly hôn

  Giấy khai sinh của con

  CMND và sổ hộ khẩu của cha, mẹ

  Bản thỏa thuận của cha mẹ về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con.

  Trường hợp cha mẹ không thỏa thuận được: Bên mong muốn thay đổi gửi đến tòa án bộ hồ sơ bao gồm:

  Đơn khởi kiện về việc thay đổi quyền nuôi con

  Trích lục bản án hoặc Quyết định ly hôn

  Giấy khai sinh của con

  CMND và sổ hộ khẩu của cha, mẹ

  Tài liệu chứng cứ chứng minh về điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng như (Nơi ở, sinh hoạt học tập, khám chữa bệnh …;

  Các tài liệu chứng cứ chứng minh về việc người trực tiếp nuôi con đã không còn các điều kiện nuôi con hoặc chứng cứ chứng minh người trực tiếp nuôi dưỡng đã không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ chăm sóc giáo dục con, bạo hành, ngược đãi con..

  Mọi chi tiết xin liên hệ: 0904 152 023 – 0865.28.58.28 hoặc

  Quyền Nuôi Con Sau Khi Ly Hôn

  Việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con sau khi ly hôn (Điều 81)

  Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con; nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con.

  Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con.

  Nghĩa vụ, quyền của cha, mẹ không trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn (Điều 82)

  Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ tôn trọng quyền của con được sống chung với người trực tiếp nuôi.

  Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con.

  Sau khi ly hôn, người không trực tiếp nuôi con có quyền, nghĩa vụ thăm nom con mà không ai được cản trở.

  Lưu ý: Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con lạm dụng việc thăm nom để cản trở hoặc gây ảnh hưởng xấu đến việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con thì người trực tiếp nuôi con có quyền yêu cầu Tòa án hạn chế quyền thăm nom con của người đó.

  Nghĩa vụ, quyền của cha, mẹ trực tiếp nuôi con đối với người không trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn (Điều 83)

  Cha, mẹ trực tiếp nuôi con có quyền yêu cầu người không trực tiếp nuôi con thực hiện các nghĩa vụ theo quy định tại Điều 82 của Luật này; yêu cầu người không trực tiếp nuôi con cùng các thành viên gia đình tôn trọng quyền được nuôi con của mình.

  Cha, mẹ trực tiếp nuôi con cùng các thành viên gia đình không được cản trở người không trực tiếp nuôi con trong việc thăm nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con.

  Thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn (Điều 84)

  Trong trường hợp có yêu cầu của cha, mẹ hoặc cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 5 Điều này, Tòa án có thể quyết định việc thay đổi người trực tiếp nuôi con.

  Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con được giải quyết khi có một trong các căn cứ sau đây:

  a) Cha, mẹ có thỏa thuận về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phù hợp với lợi ích của con;

  b) Người trực tiếp nuôi con không còn đủ điều kiện trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con.

  Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phải xem xét nguyện vọng của con từ đủ 07 tuổi trở lên.

  Trong trường hợp xét thấy cả cha và mẹ đều không đủ điều kiện trực tiếp nuôi con thì Tòa án quyết định giao con cho người giám hộ theo quy định của Bộ luật dân sự.

  Trong trường hợp có căn cứ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều này thì trên cơ sở lợi ích của con, cá nhân, cơ quan, tổ chức sau có quyền yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con:

  a) Người thân thích;

  b) Cơ quan quản lý nhà nước về gia đình;

  c) Cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em;

  d) Hội liên hiệp phụ nữ.

  Hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên (Điều 85)

  Cha, mẹ bị hạn chế quyền đối với con chưa thành niên trong các trường hợp sau đây:

  – Bị kết án về một trong các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con với lỗi cố ý hoặc có hành vi vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con;

  – Phá tán tài sản của con;

  – Có lối sống đồi trụy;

  – Xúi giục, ép buộc con làm những việc trái pháp luật, trái đạo đức xã hội.

  Căn cứ vào từng trường hợp cụ thể, Tòa án có thể tự mình hoặc theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức quy định tại Điều 86 của Luật này ra quyết định không cho cha, mẹ trông nom, chăm sóc, giáo dục con, quản lý tài sản riêng của con hoặc đại diện theo pháp luật cho con trong thời hạn từ 01 năm đến 05 năm. Tòa án có thể xem xét việc rút ngắn thời hạn này.

  Hậu quả pháp lý của việc cha, mẹ bị hạn chế quyền đối với con chưa thành niên

  Trong trường hợp cha hoặc mẹ bị Tòa án hạn chế quyền đối với con chưa thành niên thì người kia thực hiện quyền trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con, quản lý tài sản riêng của con và đại diện theo pháp luật cho con.

  Việc trông nom, chăm sóc, giáo dục con và quản lý tài sản riêng của con chưa thành niên được giao cho người giám hộ theo quy định của Bộ luật dân sự và Luật này trong các trường hợp sau đây:

  a) Cha và mẹ đều bị Tòa án hạn chế quyền đối với con chưa thành niên;

  b) Một bên cha, mẹ không bị hạn chế quyền đối với con chưa thành niên nhưng không đủ điều kiện để thực hiện quyền, nghĩa vụ đối với con;

  c) Một bên cha, mẹ bị hạn chế quyền đối với con chưa thành niên và chưa xác định được bên cha, mẹ còn lại của con chưa thành niên.

  Cha, mẹ đã bị Tòa án hạn chế quyền đối với con chưa thành niên vẫn phải thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng cho con.

  Thủ Tục Yêu Cầu Thay Đổi Người Trực Tiếp Nuôi Con

  Khi nào được yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con? Luật sư Trí Nam tư vấn điều kiện được thay đổi người trực tiếp nuôi con và cách làm đơn yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con năm 2020.

  Khi nào được quyền yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con

  Quyền yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con được pháp luật bảo vệ, bạn được quyền yêu cầu bất kỳ lúc nào nếu muốn. Tòa án sẽ ra quyết định thay đổi người trực tiếp nuôi con cho đương sự theo hai cách

  ✔ Giải quyết đơn khởi kiện về việc xin thay đổi người trực tiếp nuôi con hay còn gọi là thủ tục khởi kiện dành quyền nuôi con. Thủ tục khởi kiện áp dụng theo trình tự như Khởi kiện tranh chấp dân sự thông thường.

  ✔ Thứ hai là Tòa án ra quyết định công nhận thỏa thuận của vợ chồng về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con theo quy định tại Điều 84 Luật hôn nhân gia đình . Thủ tục giải quyết theo trình tực giải quyết yêu cầu dân sự.

  Mẫu đơn yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Hà Nội, ngày tháng năm 2020

  ĐƠN YÊU CẦU DÂN SỰ

  V/v Thay đổi người trực tiếp nuôi con

  Kính gửi: Tòa án nhân dân quận Cầu Giấy

  Người yêu cầu:

  CMTND số:

  Địa chỉ

  Điện thoại: Email

  Tại bản án, quyết định số: ngày tháng năm 2019

  của Tòa án nhân dân quận Cầu Giấy ghi nhận

  Về phần con chung:

  Hiện con chung đang ở với anh (chị) là người trực tiếp nuôi dưỡng

  Địa chỉ:

  Điện thoại

  Tôi đề nghị Tòa án giải quyết cho tôi

  1. Được trực tiếp nuôi con chung là:

  Lý do yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con:

  2. Yêu cầu mức cấp dưỡng nuôi con:

  Tiền cấp dưỡng nuôi con được trả như sau:

  Tôi xin chân thành cảm ơn, và rất mong nhận được sự Tòa án giải quyết sớm.

  Hà Nội, ngày tháng năm 2020

  Người làm đơn

  Kèm theo yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con, bạn được quyền đưa ra yêu cầu mức cấp dưỡng dành cho người không trực tiếp nuôi con. Mức cấp dưỡng hiện nay quy định như sau

  ✔ Tiền cấp dưỡng nuôi con được quy định tại mục 11 Nghị quyết số của hội đồng thẩm phán như sau: “Tiền cấp dưỡng nuôi con bao gồm những chi phí tối thiểu cho việc nuôi dưỡng và học hành của con và do các bên thỏa thuận. Trong trường hợp các bên không thỏa thuận được thì tùy vào từng trường hợp cụ thể, vào khả năng của mỗi bên mà quyết định mức cấp dưỡng nuôi con cho hợp lý…”.

  ✔ Khi quyết định mức tiền phải cấp dưỡng, tòa án sẽ căn cứ vào mức thu nhập của người cấp dưỡng, vì vậy mức cấp dưỡng thường không cao hơn mức thu nhập của người cấp dưỡng. Tuy nhiên, trong trường hợp mức cấp dưỡng nuôi con tòa án phán quyết vẫn vượt quá khả năng của người cấp dưỡng thì người cấp dưỡng có quyền làm đơn đề nghị tòa án xem xét lại mức cấp dưỡng.

  ✔ Theo quy định tại: “Điều 53 Luật Hôn nhân và gia đình có quy định về mức cấp dưỡng như sau: “Mức cấp dưỡng do người có nghĩa vụ cấp dưỡng và người được cấp dưỡng hoặc người giám hộ của người đó thỏa thuận căn cứ vào thu nhập, khả năng thực tế của người có nghĩa vụ cấp dưỡng và nhu cầu thiết yếu của người được cấp dưỡng… Khi có lý do chính đáng, mức cấp dưỡng có thể thay đổi. Việc thay đổi mức cấp dưỡng do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu tòa án giải quyết”.

  ✔ Pháp luật hiện hành không quy định mức cấp dưỡng cụ thể là 2 triệu, 5 triệu hay 100 triệu/tháng mà tạo điều kiện cho các bên tự thỏa thuận dựa vào điều kiện, thu nhập của người cấp dưỡng; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết. Thông thường thực tế Toà án thường ấn định mức cấp dưỡng dao động 15-30% mức thu nhập của người cấp dưỡng. Trường hợp không xác định được mức thu nhập của người cấp dưỡng thì lương tối thiểu vùng hoặc án lệ trước đó sẽ là căn cứ để Tòa án giải quyết vụ việc.

  ✔ Về phương thức cấp dưỡng do các bên thoả thuận định kỳ hàng tháng, hàng quý, nửa năm, hàng năm hoặc một lần. Trong trường hợp các bên không thoả thuận được thì Toà án quyết định phương thức cấp dưỡng định kỳ hàng tháng.”

  Những yếu tố ảnh hưởng đến xác định mức cấp dưỡng nuôi con

  ✔ Cấp dưỡng nuôi con và trợ cấp nuôi con là hai thuật ngữ có cùng nội dung, do đó trong quá trình giải quyết vụ án chúng tôi thường xuyên hoán đổi sử dụng để tránh trùng lặp từ. Hiện tại mức trợ cấp nuôi con khi ly hôn được căn cứ theo hoàn cảnh cụ thể như con chưa thành niên, con tàn tật, con mất năng lực hành vi lao động hoặc người trợ cấp không có khả năng lao động, người trợ cấp vỡ nợ,… Luật hôn nhân gia đình mới số 55/2014/QH13 không có quy định mới về vấn đề này.

  ✔ Yếu tố thứ hai ảnh hưởng đến xác định mức cấp dưỡng nuôi con đó là thu nhập của người có nghĩa vụ cấp dưỡng, thông thường các phán quyết về mức cấp dưỡng ở Tòa án các tỉnh, thành phố cao hơn các tòa ở địa phương kém phát triển. Bởi người cấp dưỡng ở các địa phương kia có thu nhập tốt hơn.

  ✔ Yếu tố thứ ba đó là điều kiện sống của con. Trước khi ly hôn người con có cuộc sống như thế nào, sau khi ly hôn và thay đổi người trực tiếp nuôi thì cuộc sống của cháu có thể sẽ thấp hơn nhưng cũng không thể thây đổi 180 độ.

  ✔ Yếu tố cuối cùng đó là độ tuổi của người con được cấp dưỡng.

  Thời gian thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con

  “Sau khi , vợ, chồng vẫn có nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng con chưa thành niên hoặc đã thành niên bị tàn tật, mất năng lực hành vi dân sự, không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình. Theo quy định tại khoản 1 Điều 92 thì người không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con. Đây là nghĩa vụ của cha, mẹ; do đó, không phân biệt người trực tiếp nuôi con có khả năng kinh tế hay không, người không trực tiếp nuôi con vẫn phải có nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con”. Trong trường hợp người trực tiếp nuôi con không yêu cầu người không trực tiếp nuôi con cấp dưỡng vì lý do nào đó thì Toà án cần giải thích cho họ hiểu rằng việc yêu cầu cấp dưỡng nuôi con là quyền lợi của con để họ biết nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của con. Nếu xét thấy việc họ không yêu cầu cấp dưỡng là tự nguyện, họ có đầy đủ khả năng, điều kiện nuôi dưỡng con thì Toà án không buộc bên kia phải cấp dưỡng nuôi con.

  Như vậy, sau khi ly hôn người không trực tiếp nuôi con phải cấp dưỡng nuôi con đến khi thành niên (18 tuổi); nếu con thành niên mà không tự nuôi sống được bản thân do bị tàn tật hoặc không có năng lực hành vi dân sự thì người có nghĩa vụ cấp dưỡng phải có trách nhiệm cấp dưỡng không thời hạn.

  Bạn đang xem bài viết Mẫu Đề Nghị Thay Đổi Người Nuôi Con Sau Ly Hôn trên website Toiyeucogaihalan.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!