Xem Nhiều 6/2023 #️ Mẫu Công Văn Xin Sao In Chứng Từ # Top 6 Trend | Toiyeucogaihalan.com

Xem Nhiều 6/2023 # Mẫu Công Văn Xin Sao In Chứng Từ # Top 6 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Mẫu Công Văn Xin Sao In Chứng Từ mới nhất trên website Toiyeucogaihalan.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Đăng : 08/09/2016 04:20 PM

Khi đăng kí khai thuế ban đầu, các doanh nghiệp sẽ phải nộp một số chứng từ gốc như: Quyết định bổ nhiệm tổng giám đốc/ giám đốc; quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng… Sau đó trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp phát sinh một số vấn đề cần phải xem xét lại các chứng từ này hoặc có bản sao. Vậy lúc này các kế toán cần phải gửi đơn gì để xin được trích lục các chứng từ? Đại lý thuế Địa Nam gửi tới MẪU CÔNG VĂN XIN SAO IN CHỨNG TỪ để giúp bạn đọc giải quyết vấn đề này.

SỞ KẾ HOẠCH & ĐẦU TƯ ………….

CÔNG TY …………………………..

Số:      /2016/CV-CT

(V/v sao in chứng từ …………………….)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                       Hà Nội, ngày       tháng      năm 2016

 

Kính gửi: …………………………………………

 

Tên doanh nghiệp: ……………………………………………………………………

Địa chỉ:………………………………………………………………………………..

Mã số doanh nghiệp: ………………………………………………………………….

Người đại diện: ……………………………………………………………………….

Chức danh: …………………………………………………………………………………

Chúng tôi xin trình bày với quý Cơ quan một việc như sau:

Do sơ suất, Công ty đã để thất lạc các chứng từ …………………………………. của Công ty. Nay, để việc lưu trữ, đối chiếu sổ sách của Công ty cũng như công tác thanh, kiểm tra của các cơ quan nhà nước sau này được thuận tiện và thực hiện đúng quy định pháp luật, Công ty kính đề nghị quý Cơ quan tạo điều kiện, giúp đỡ cho Công ty được sao in các chứng từ ……………………………………………………..……… của Công ty, kể từ ………….. đến …………..

Công ty ……………………………………….. mong nhận được sự giúp đỡ của quý Cơ quan.

Xin trân trọng cảm ơn./. 

 Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu CT; 

CÔNG TY ……………………………

 

 

Đại lý thuế Địa Nam cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp, giá hợp lý:

– Dịch vụ thành lập doanh nghiệp trọn gói

- Hỗ trợ kê khai thuế 

– Dịch vụ rà soát sổ sách, quyết toán thuế

Hotline đăng kí dịch vụ: 0946 97 8282

 

Tập tin đính kèm:

dianam-mau-uy-quyen-viet-hoa-don-GTGT.doc

Mẫu Giấy Ủy Quyền : Văn Phòng Công Chứng An Nhất Nam

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

GIẤY ỦY QUYỀN

Hôm nay ngày ………….tháng ……năm ………. Tại Văn phòng công chứng Chợ Lớn, tôi (chúng tôi là:

Họ tên Ông : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sinh năm:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chứng minh nhân dân số: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .

Hộ khẩu thường (tạm) trú: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bà: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sinh năm:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chứng minh nhân dân số: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hộ khẩu thường (tạm) trú: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bằng giấy này, tôi (chúng tôi) ủy quyền cho:

Họ tên Ông/Bà: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sinh năm:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chứng minh nhân dân số: . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .. . . .

Hộ khẩu thường (tạm) trú: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Các nội dung sau đây:

Ông/bà ………………………được nhân danh tôi (chúng tôi) thực hiện các công việc sau đây:

. . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

–   Thời hạn ủy quyền: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

–   Thù lao ủy quyền: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi cam kết do bên  được ủy quyền nhân danh tôi thực hiện trong phạm vi ủy quyền nêu trên. Tôi công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc ủy quyền.

Người ủy quyền

Category: Văn bản, hợp đồng mẫu

Thủ Tục Công Chứng Di Chúc Như Thế Nào? : Văn Phòng Công Chứng An Nhất Nam

Văn phòng công chứng An Nhất Nam xin trả lời thủ tục công chứng di chúc như sau:

A. CÁC GIẤY TỜ CẦN

 * Trong trường hợp người lập di chúc là hai vợ chồng, cần có các giấy tờ sau :

1. Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của vợ và chồng.

2. Sổ hộ khẩu của vợ và chồng.

3. Giấy tờ chứng nhận đăng ký kết hôn.

4. Giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản ( nhà, đất, ôtô, …).

5. Bản di chúc ( Do người yêu cầu công chứng lập hoặc Văn phòng Công Chứng AN NHẤT NAM soạn thảo theo yêu cầu ).

* Trong trường hợp người lập di chúc là một người, cần có các giấy tờ sau :

1. Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu

2. Sổ hộ khẩu

3. Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản ( nhà, đất, ôtô …)

4. Bản di chúc ( Do người yêu cầu công chứng lập hoặc Văn phòng Công chứng AN NHẤT NAM soạn thảo theo yêu cầu ).

B. TRÌNH TỰ ,THỦ TỤC CÔNG CHỨNG

Bước 1 : Người yêu cầu công chứng tập hợp đủ các giấy tờ theo hướng dẫn rồi nộp cho Công chứng viên tiếp nhận hồ sơ ( Bản photo và bản gốc để đối chiếu ) ; Hồ sơ photo có thể nộp trực tiếp, Gửi Fax, Email hoặc có thể yêu cầu nhận hồ sơ, tư vấn tại nhà ( có thù lao )

Bước 2: Công chứng viên tiếp nhận hồ sơ sẽ kiểm tra hồ sơ đã nhận và các điều kiện công chứng, nếu thấy đủ điều kiện thì sẽ nhận hồ sơ, nếu thiếu sẽ yêu cầu bổ sung hoặc từ chối tiếp nhận nếu không đủ điều kiện công chứng theo Luật định.

Bước 3: Ngay sau khi đã nhận đủ hồ sơ, bộ phận nghiệp vụ sẽ tiến hành soạn thảo di chúc theo yêu cầu ( nếu có ) ( Trong thời gian khoảng 30 – 45 phút ). Bản di chúc sau khi soạn thảo sẽ được chuyển sang Công chứng viên thẩm định nội dung, thẩm định kỹ thuật để rà soát lại, và chuyển cho người lập di chúc đọc lại hoặc nghe đọc lại.

Bước 4: Người lập di chúc sau khi đã đọc/nghe đọc lại, nếu không có yêu cầu chỉnh sửa gì sẽ ký/điểm chỉ vào bản di chúc. Công chứng viên sẽ ký sau đó để chuyển sang bộ phận đóng dấu, lưu hồ sơ và trả hồ sơ.

Bước 5: Người yêu cầu công chứng hoặc một trong các bên  nộp lệ phí, thù lao công chứng, nhận các bản di chúc đã được công chứng tại quầy thu ngân, trả hồ sơ.

Category: Hỏi đáp về công chứng

Mẫu Công Văn Xin Quyết Toán Thuế

Nhiều doanh nghiệp chủ động làm việc với cơ quan Thuế để xin được quyết toán thuế nhưng không biết có mẫu công văn xin quyết toán thuế như thế nào? Tham khảo bài viết sau đây để có được những tư vấn tốt nhất.

Phạm và Cộng Sự là đơn vị cung cấp các dịch vụ Thuế, kế toán, kiểm toán chuyên nghiệp và uy tín hàng đầu. Hoạt động lâu năm trên lĩnh vực này, hơn ai hết chúng tôi hiểu được những lo lắng của các cá nhân, doanh nghiệp khi làm việc với các cơ quan thuế.

Vì sao doanh nghiệp nên xin quyết toán thuế?

Hầu hết các doanh nghiệp đều mang tâm lý lo lắng khi làm việc với cơ quan Thuế. Bởi vì công việc kinh doanh tương đối phức tạp, chúng tôi không thể chắc chắn 100% về các số liệu giải trình; hoặc quá trình hoạt động không chú trọng vào công tác sổ sách trước đó. Vì thế khi nhận được công văn yêu cầu quyết toán thuế thì doanh nghiệp mới cuống cuồng chuẩn bị các giấy tờ sổ sách.

Nếu doanh nghiệp đang ký hợp đồng thuê Đại lý Thuế thì bạn sẽ không cần quá lo lắng, vì bên Đại lý họ sẽ chịu trách nhiệm quyết toán trong thời gian hợp đồng đã ký kết. Trong trường hợp doanh nghiệp chủ động xin quyết toán thuế sẽ phải xin công văn xin quyết toán thuế gửi tới cơ quan thuế trực tiếp quản lý.

Mẫu công văn xin quyết toán thuế

CÔNG TY …………………. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Số: …/2016/CV-CT

V/v: xin được quyết toán thuế Hà Nội, ngày … tháng … năm ……

Kính gửi: Chi cục thuế quận ….., thành phố……

– Tên công ty: ……….

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: ………………….. do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày …/…/…….. cấp thay đổi lần thứ … ngày …/…/…………

– Mã số thuế:……………………………

– Địa chỉ trụ sở chính:…………………..

Công ty Chúng tôi xin kính trình bày với quý Cơ quan một việc như sau:

Công ty Chúng tôi được thành lập từ năm ….. và là đơn vị do Chi cục thuế quận …………. quản lý. Kể từ khi thành lập đến nay, Công ty Chúng tôi chưa thực hiện quyết toán thuế lần nào. Nay bằng văn bản này, Chúng tôi kính đề nghị quý Cơ quan xem xét, chấp thuận cho Công ty Chúng tôi được quyết toán thuế tại địa chỉ trụ sở đơn vị: …………

– Niên độ quyết toán từ năm …… đến…….

– Nội dung xin được quyết toán: ……….. ………………………………………………………..(Thuế GTGT, Thuế TNDN,….)

– Thời gian xin được quyết toán: ………..

Công ty chúng tôi nhận được sự quan tâm, chấp thuận và tạo điều kiện giúp đỡ của quý Cơ quan.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

– Như trên; CÔNG TY ………………….

– Lưu CT.

Doanh nghiệp cần chuẩn bị gì trước khi xin công văn xin quyết toán thuế

Để được tư vấn chuẩn bị kỹ lưỡng các bước làm hồ sơ chuẩn bị cho quyết toán thuế, doanh nghiệp có thể liên hệ với Phạm và Cộng Sự để được tư vấn kĩ càng nhất.

Bạn đang xem bài viết Mẫu Công Văn Xin Sao In Chứng Từ trên website Toiyeucogaihalan.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!