Xem Nhiều 5/2022 # Mẫu Bản Kiểm Điểm Của Quần Chúng Xin Vào Đảng Mới Nhất # Top Trend

Xem 13,464

Cập nhật thông tin chi tiết về Mẫu Bản Kiểm Điểm Của Quần Chúng Xin Vào Đảng mới nhất ngày 27/05/2022 trên website Toiyeucogaihalan.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 13,464 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Viết Bản Tự Kiểm Điểm Của Người Xin Vào Đảng
 • Bản Kiểm Điểm Của Quần Chúng Xin Vào Đảng
 • Mẫu Bản Kiểm Điểm Quá Trình Phấn Đấu Vào Đảng 2022
 • Mẫu Đơn Xin Chuyển Trường Tiểu Học, Thcs, Thpt, Đại Học
 • Mẫu Đơn Xin Chuyển Trường Cho Con Năm 2022
 • Mẫu bản kiểm điểm của quần chúng xin vào đảng là biểu mẫu bản kiểm điểm dành cho các cá nhân mới nhất hiện nay.

  Khái quát về mẫu bản tự kiểm điểm đoàn viên xin vào đảng

  Mẫu bản kiểm điểm xin vào đảng và bản kiểm điểm Đảng viên không khác nhau quá nhiều, trong đó, bạn cũng cần phải nêu rõ các thông tin của bản thân, trình bày những ưu điểm đã đạt được và những khuyết điểm của mắc phải của bản thân trong quá trình phấn đấu vào Đảng.

  Bên cạnh mẫu bản kiểm điểm quá trình phấn đấu vào Đảng thì với các cá nhân khi có các hành vi, việc làm vi phạm nội quy, quy định của cơ quan, doanh nghiệp thì các bạn cần viết bản kiểm điểm để tự mình nhận lỗi với các cấp quản lý.

  Những nội dung bạn trình bày vào trong mẫu bản kiểm điểm xin vào đảng phải chính xác, trung thực và đầy đủ để xây dựng được hồ sơ của mình một cách hoàn thiện nhất, bạn nên tham khảo các mẫu kiểm điểm để có được những kinh nghiệm để làm một bản kiểm điểm đáp ứng được các quy định, yêu cầu chung.

  Dành cho các đảng viên đang trong quá trình tu dưỡng rèn luyện phấn đấu, bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu sẽ giúp họ có những định hướng về chuyên môn và đạo đức để trở thành những đảng viên gương mẫu, những gì đã cam kết trong bản kiểm điểm xin vào đảng sẽ là căn cứ để xếp loại và đánh giá khen thưởng cho đảng viên.

  Bản tự kiểm điểm Về việc phấn đấu của đoàn viên ưu tú

  Kính gửi: – BCH Đoàn……………………………………………………….

  – Chi ủy chi bộ …………………………………………………..

  Tôi tên là: …………………………………………………… Sinh ngày:……………..

  Nơi sinh:………………………………………………………………………………………

  Nơi ở hiện nay:…………………………………………………………………………….

  Dân tộc: …………………………. Tôn giáo: ………………………. Nghề nghiệp:

  Trình độ học vấn:…………………………………………………………………..

  Chức vụ chính quyền đoàn thể:…………………………………………………………

  Ngày vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:………………………………………….

  Tại:…………………………………………………………………………………………………

  Qua quá trình phấn đấu, rèn luyện của bản thân trong tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tôi tự nhận thấy mình có những ưu, khuyết điểm sau:

  – Có lập trường tư tưởng vững vàng, luôn chấp hành tốt những chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

  – Có đạo đức tốt, lối sống trong sạch, giản dị.

  – Có năng lực công tác tốt, nhiệt tình trách nhiệm trong mọi hoạt động. Luôn thể hiện được phẩm chất của người Thanh niên tiên tiến trong thời kỳ mới – người Đoàn viên gương mẫu, xung kích, đi đầu, sáng tạo, nhiệt huyết, không ngại khó khăn trong mọi công tác do Đoàn thị trấn và cấp trên giao cho.

  – Có quan hệ tốt với các đồng chí trong chi Đoàn, bạn bè đồng nghiệp, gia đình và mọi người xung quanh.

  Luôn hòa đồng, tích cực tham gia mọi công tác xã hội cũng như công việc chuyên môn với tinh thần trách nhiệm cao. Tích cực giúp đỡ, hướng dẫn anh em đồng chí hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

  – Còn nóng nảy, chưa linh hoạt trong công tác chỉ đạo Chi đoàn.

  – Chưa kiên quyết đấu tranh với cái xấu, cái chưa đạt được trong hoạt động của các đoàn viên.

  – Còn e dè trong phê bình và tự phê bình.

  Tôi nhận thấy mình còn nhiều thiếu xót, kính mong các đồng chí trong Chi đoàn …………… bổ sung, góp ý đồng thời tạo điều kiện giúp đỡ để tôi phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng bản thân ngày càng hoàn thiện hơn nữa, xứng đáng là một Đoàn viên thanh niên ưu tú.

  Xin chân thành cảm ơn!

  Mẫu Nghị quyết xét, đề nghị kết nạp đảng viên

  ĐẢNG BỘ…………………….. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

  CHI BỘ………………………… …., ngày…….tháng…….năm……..

  Số………….. – NQ/CB

  NGHỊ QUYẾT

  Đề nghị kết nạp đảng viên

  Căn cứ Điều 4, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

  Ngày……….tháng……….năm…………., chi bộ……….. đã họp để xét, đề nghị kết nạp……………………….. vào Đảng.

  Tổng số đảng viên của chi bộ: đ/v chính thức:………….đ/c, dự bị:………. đ/c.

  Có mặt: ……….đ/v chính thức:…………….đ/c, dự bị:……………..đ/c.

  Vắng mặt:……………… đ/v chính thức:……….đ/c, dự bị:……………..đ/c.

  Chủ trì hội nghị:…..Chức vụ……….

  Thư ký hội nghị:…..

  Về lý lịch: …..

  Những ưu, khuyết điểm chính:

  (Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; năng lực công tác; quan hệ quần chúng)

  Đối chiếu với Quy định của Điều lệ Đảng về tiêu chuẩn và điều kiện kết nạp đảng viên, số đảng viên chính thức tán thành việc kết nạp ……

  vào Đảng……………đ/c (đạt ………%) so với tổng số đảng viên chính thức. Số đảng viên chính thức không tán thành…………….đ/c với lý do………

  Chi bộ báo cáo đảng uỷ………..xét, đề nghị kết nạp…….vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

  Nơi nhận: T/M CHI BỘ

  – Đảng uỷ…… Bí thư

  (để báo cáo). (Ký, ghi rõ họ tên)

  Mẫu Nghị quyết xét, đề nghị kết nạp đảng viên của đảng ủy cơ sở (Mẫu 07-KNĐ)

  ĐẢNG BỘ….. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

  ĐẢNG UỶ…. Số……. – BC/ĐU ….., ngày…….tháng…….năm……………..

  BÁO CÁO Đề nghị kết nạp đảng viên

  Căn cứ Điều 4, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

  Ngày……….tháng………..năm…….., đảng uỷ…….đã họp để thẩm định việc kết nạp…….. vào Đảng.

  Tổng số đảng uỷ viên……….đ/c, có mặt:………đ/c, vắng mặt:………………đ/c.

  Lý do vắng mặt:…..

  Chủ trì hội nghị:…….Chức vụ……..

  Thư ký hội nghị:…

  Về lý lịch: …..

  Những ưu, khuyết điểm chính:

  (Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; năng lực công tác; quan hệ quần chúng)

  ……

  Đối chiếu với Quy định của Điều lệ Đảng về tiêu chuẩn và điều kiện kết nạp Đảng viên, đảng uỷ bộ phận…….báo cáo với đảng uỷ cơ sở…….xét kết nạp….. vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

  Số đ/c tán thành ……. (đạt ………%) so với tổng số cấp uỷ viên.

  Số không tán thành…….đ/c với lý do……

  Nơi nhận: T/M ĐẢNG UỶ

  Đảng uỷ…………………. Bí thư

  (để báo cáo). (Ký, ghi rõ họ tên)

  Cách khai mẫu 06-KNĐ và 07-KNĐ

  + Họ tên khai sinh: viết đúng theo giấy khai sinh gốc​

  + Nam, nữ: là nam thì gạch chữ nữ và ngược lại.​

  + Các bí danh: viết các bí danh đã dùng (nếu không có thì viết là không).​

  + Ngày tháng năm sinh: viết đúng ngày tháng năm sinh đã ghi trong giấy khai sinh, nếu không có giấy khai sinh thì ghi theo sổ hộ khẩu hoặc các giấy tờ cần thiết khác chứng minh đủ điều kiện theo quy định tại điều 29 của Bộ luật dân sự.​

  + Nơi sinh: viết rõ thôn, xã, huyện, tỉnh, thành phố, số nhà, đường phố, phường, quận, thành phố theo tên hiện dùng của hệ thống hành chính Nhà nước nơi cấp giấy khai sinh.​

  + Quê quán: là nơi sinh sống của ông bà nội, cha đẻ, trường hợp cá biệt có thể ghi theo quê quán của người mẹ đẻ hoặc người nuôi dưỡng mình từ nhỏ (nếu không biết rõ bố mẹ) thì viết địa chỉ hiện dùng của hệ thống hành chính Nhà nước nơi cấp giấy khai sinh của đối tượng.​

  + Nơi ở hiện nay: là nơi đăng ký trong sổ hộ khẩu, nếu tạm trú ở đâu thì viết thêm địa chỉ tạm trú.​

  + Dân tộc: viết tên dân tộc gốc của bản thân (nếu là con lai ngưòi nước ngoài thì ghi rõ quốc tịch, dân tộc của bố mẹ là người nước ngoài).​

  +Tôn giáo: người xin vào Đảng theo tôn giáo nào thì ghi rõ theo tôn giáo đó.​

  Ví dụ: đạo phật, đạo thiên chúa…

  Không theo đạo nào thì ghi chữ “không”.​

  + Nghề nghiệp của bản thân hiện nay: viết rõ công nhân, nông dân, công chức, nhân viên, thợ thủ công, bộ đội…​

  + Chuyên môn nghiệp vụ:​

  Viết theo văn bằng được đào tạo và viết rõ học chính quy hay tại chức.​

  + Ngoại ngữ: viết theo văn bằng chưng nhận.​

  + Học hàm: là danh hiệu được Nhà nước phong như: giáo sư, Phó giáo sư.​

  + Lý luận chính trị: viết đúng theo văn bằng được cấp như sơ cấp, trung cấp, cao cấp hệ chính quy hay tại chức.​

  + Ngày và nơi vào Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh:​

  Viết rõ ngày, tháng, năm và nơi kết nạp vào đoàn (chi đoàn, đoàn cơ sở, huyện, tỉnh…).​

  + Ngày và nơi vào Đảng lần thứ nhất: (đây là những người đã vào Đảng nhưng vì lý do vi phạm nào đó mà bị ra khỏi Đảng) sau đó tiếp tục làm hồ sơ xin kết nạp lại vào Đảng lần thứ 02.​

  + Những ưu, khuyết điểm: Ghi rõ ưu, nhược điểm của bản thân

  + Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; năng lực công tác; quan hệ quần chúng

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sinh Viên Làm Đơn Xin Phép Đi Điều Trị Tâm Lý Bị Quy Là Nghỉ Học Vô Tổ Chức, Nhà Trường Lên Tiếng
 • Hướng Dẫn Viết Đơn Xin Nghĩ Phép
 • Hướng Dẫn Viết Đơn Xin Nghỉ Học
 • Vì Bị Ốm Hay Một Lí Do Nào Đó Không Thể Đi Học Được, Em Hãy Viết Một Lá Đơn Xin Nghỉ Học
 • Mẫu Đơn Xin Nghỉ Học Cho Học Sinh Sinh Viên Thuyết Phục Nhất
 • Bạn đang xem bài viết Mẫu Bản Kiểm Điểm Của Quần Chúng Xin Vào Đảng trên website Toiyeucogaihalan.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100