Xem Nhiều 3/2023 #️ Khám Phá 11 Bước Xây Dựng Quy Trình Làm Việc Hiệu Quả # Top 11 Trend | Toiyeucogaihalan.com

Xem Nhiều 3/2023 # Khám Phá 11 Bước Xây Dựng Quy Trình Làm Việc Hiệu Quả # Top 11 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Khám Phá 11 Bước Xây Dựng Quy Trình Làm Việc Hiệu Quả mới nhất trên website Toiyeucogaihalan.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Quy trình quản lý là gì? Các bước xây dựng quy trình làm việc hiệu quả?

Quy trình là cách thức tốt nhất thực hiện một quá trình công việc để tạo ra giá trị cho doanh nghiệp. Quy trình quy định rõ: Việc gì cần phải làm, kết quả nào phải đạt được, ai làm, làm lúc nào, ở đâu và như thế nào. Thực hiện công việc theo quy trình bảo đảm chất lượng, tiến độ và năng suất. Các rủi ro cũng được phòng ngừa. Các quy trình còn là cơ sở cho việc cải tiến liên tục. “85% vấn đề trong tổ chức là do hệ thống”  

CÁC NỘI DUNG CẦN XÁC ĐỊNH KHI LẬP QUY TRÌNH LÀM VIỆC:

1. Xác định nhu cầu.

Áp dụng tiêu chuẩn mới.

Tái cấu trúc.

Nâng cấp hệ thống.

Do yêu cầu của các cấp quản lý…

2. Xác định mục đích.

Xác định bản chất của quy trình là gì? Thông thường là GTGT của quy trình.

Quy trình cần tuân thủ các mục tiêu/chính sách của tổ chức ntn?

Ý nghĩa: toàn bộ các bước công việc, phương pháp kiểm soát, tần suất, thời hạn sẽ dựa trên mục đích setup quy trình làm việc.

3. Xác định phạm vi.

Phạm vi điều chỉnh có thể là toàn bộ tổ chức, theo bộ phận, theo cá nhân, theo thời gian, không gian, lĩnh vực…

4. Xác định số bước công việc.

Không có quy chuẩn cho việc xác định bao nhiêu bước công việc là hợp lý.

Thực tế, một quy trình có thể từ 5 – 20 bước, tuy nhiên nên từ 8-15 bước là phù hợp.

Quy trình có quá nhiều bước sẽ dẫn đến rắc rối trong việc kiểm soát, ngược lại thì sẽ dẫn đến không đủ để kiểm soát.

Để phân tích các bước trong một quy trình, cần dựa vào các yếu tố sau:

Input: đầu vào của quy trình gồm những yếu tố nào?

Output: đầu ra của quy trình gồm cấu thành của các yếu tố nào? GTGT là gì?

Tiếp theo dùng phương pháp 5W+1H và 5M để làm rõ vấn đề.

Phương pháp 5W+1H:

What? Là gì?

Why? Tại sao?

Who? Ai thực hiện…

When? Khi nào?

Where? Ở đâu?

How? Làm thế nào thực hiện.

Phương pháp 5M (xác định các nguồn lực):

Man: con người.

Money: Tài chính.

Machine: Máy móc.

Material: Nguyên vật liệu.

Method: Phương pháp làm việc.

5. Xác định các điểm kiểm soát.

Việc xác định các điểm kiểm soát chính là thực hiện chức năng kiểm tra của nhà quản trị.

Về nguyên tắc có bao nhiêu bước công việc, sẽ có bấy nhiêu điểm kiểm soát, nhưng do các nguồn lực không đủ, do vậy tổ chức chỉ thiết lập các điểm kiểm soát trọng yếu.

Các điểm kiểm soát trọng yếu tuân theo quy tắc Pareto 80/20.

6. Xác định người thực hiện.

Mỗi bước công việc, cần phải xác định bước đó do bộ phận/cá nhân nào thực hiện.

Có nhiều quy trình, cần xác định chặt chẽ hơn qua: người thực hiện chính, người thực hiện phụ, người hỗ trợ.

7. Xác định tài liệu phải tuân theo và hồ sơ.

8. Xác định phương pháp kiểm soát các bước công việc.

Bảng kiểm soát quá trình là một tài liệu riêng, phục vụ cho việc diễn giải quá trình.

Nhiều tổ chức đưa bảng kiểm soát quá trình là một tài liệu của hệ thống, nhưng nhiều tổ chức chỉ coi nó là công cụ hỗ trợ cho việc setup quá trình.

Các nội dung trong bảng kiểm soát: Công đoạn, điểm kiếm soát, thiết bị sử dụng, tần suất, tài liệu hướng dẫn, người thực hiện, hồ sơ…

9. Xác định các điểm cần kiểm tra thử nghiệm.

Mục đích của thử nghiệm là xác định xem các công việc có thực hiện đúng theo tiêu chuẩn đề ra hay không?

Pre – test. Đây là giai đoạn làm thử, sản xuất thử, một trong các điểm quan trong nhất của phương pháp thử nghiệm.

Test trong quá trình thực hiện.

Đo lường tính khả thi của quy trình

Các nội dung trong bảng kiểm tra thử nghiệm: Công đoạn, điểm kiếm soát, thiết bị sử dụng, tần suất, tài liệu hướng dẫn, người kiểm tra, hồ sơ…

10. Mô tả/diễn giải các bước công việc.

Là mô tả cụ thể các bước trong quy trình làm việc.

Cách thức thực hiện các bước công việc ntn?

Trường hợp việc diễn giải cách thức (how) thực hiện quá phức tạp, dài…thì cần một tài liệu riêng để hướng dẫn thực hiện.

11. Hoàn thiện phần định nghĩa, tài liệu tham khảo, biểu mẫu kèm theo.

Định nghĩa: giải thích ý nghĩa các thuật ngữ trong quy trình, diễn giải các từ viết tắt.

Biễu mẫu kèm theo: xác định quy trình gồm những biểu mẫu nào kèm theo, mã số???

 

Video hướng dẫn xây dựng quy trình làm việc

CẤU TRÚC CỦA QUY TRÌNH LÀM VIỆC:

Header – Footer: Logo, tên tài liệu – Ngày ban hành, số trang

Trang bìa: Tên Công ty, logo, tên quy trình mã số quy trình, lần/ngày ban hành, lần/ngày sửa đổi, số trang, người soạn thảo, người kiểm tra, xem xét, phê duyệt…

Trang theo dõi kiểm soát thay đổi tài liệu: Mục chỉnh sửa/trang chỉnh sửa, nội dung cũ, nội dung mới, ngày sửa đổi, xem xét, phê duyệt

Phần nội dung chính của tài liệu gồm:

Mục đích.

Phạm vi:

Định nghĩa:

Nội dung: chủ yếu là vẽ và diễn giải lưu đồ

Tài liệu tham khảo.

Biểu mẫu kèm theo.

Biểu mẫu là một trong những tài liệu quan trọng nhất của hệ thống quản lý.

Khi biểu mẫu chưa được sử dụng, nó là tài liệu, nhưng khi đã được sử dụng, nó là hồ sơ.

ÁP DỤNG, CẢI TIẾN VÀ KIỂM SOÁT

Lãnh đạo cao nhất phải phê duyệt quy trình làm việc trước khi ban hành.

Xem xét, cập nhật quy trình khi cần thiết.

Đảm bảo nhận biết được sự thay đổi và tình trạng sửa đổi hiện hành của quy trình

Ngăn ngừa việc sử dụng vô tình các quy trình cũ đã hết thời hạn áp dụng, đảm bảo quy trình hiện có tại các BP luôn là quy trình cập nhật nhất.

Đảm bảo quy trình thích hợp có sẵn tại các nơi sử dụng.

Đảm bảo quy trình luôn rõ ràng, dễ nhận biết.

Đảm bảo việc phân phối quy trình được kiểm soát.

Video hướng dẫn xây dựng quy trình làm việc khóa học kế toán trưởng thực thụ tại Học viện Taca

Học viện Taca luôn hy vọng và cam kết sẽ dành trọn trái tim của mình để tạo ra những Kế toán trưởng thực thụ mang lại giá trị thật sự cho doanh nghiệp, thông qua việc đào tạo, hỗ trợ và cung cấp thông tin số liệu phù hợp giúp đỡ các nhà lãnh đạo phản ứng linh hoạt trước những thay đổi trong thị trường ngày càng cạnh tranh. Quan trọng nhất. Kế toán phải có giá trị, giá trị là điểm tựa cho sự coi trọng trong doanh nghiệp. Taca- Kiến Tạo Sự Nghiệp! Các bài viết chất lượng: Những lý do khiến hệ thống quy trình không hiệu quả Xây dựng hệ thống doanh nghiệp bắt đầu từ đâu? Xây dựng bộ máy tổ chức kế toán trong doanh nghiệp Thiết kế hệ thống đo lường kế toán trong doanh nghiệp Quản trị nội bộ: những vấn đề cần lưu ý khi thay đổi hệ thống doanh nghiệp

11 Bước Xây Dựng Quy Trình Làm Việc Hiệu Quả

Quy trình quản lý là gì? Các bước xây dựng quy trình làm việc hiệu quả?

Quy trình là cách thức tốt nhất thực hiện một quá trình công việc để tạo ra giá trị cho doanh nghiệp. Quy trình quy định rõ: Việc gì cần phải làm, kết quả nào phải đạt được, ai làm, làm lúc nào, ở đâu và như thế nào. Thực hiện công việc theo quy trình bảo đảm chất lượng, tiến độ và năng suất. Các rủi ro cũng được phòng ngừa. Các quy trình còn là cơ sở cho việc cải tiến liên tục.

“85% vấn đề trong tổ chức là do hệ thống”

CÁC NỘI DUNG CẦN XÁC ĐỊNH KHI LẬP QUY TRÌNH LÀM VIỆC:

Xác định bản chất của quy trình là gì? Thông thường là GTGT của quy trình.

Quy trình cần tuân thủ các mục tiêu/chính sách của tổ chức ntn?

Ý nghĩa: toàn bộ các bước công việc, phương pháp kiểm soát, tần suất, thời hạn sẽ dựa trên mục đích setup quy trình làm việc.

Phạm vi điều chỉnh có thể là toàn bộ tổ chức, theo bộ phận, theo cá nhân, theo thời gian, không gian, lĩnh vực…

Để phân tích các bước trong một quy trình, cần dựa vào các yếu tố sau:

Phương pháp 5M (xác định các nguồn lực):

6. Xác định người thực hiện.

Mỗi bước công việc, cần phải xác định bước đó do bộ phận/cá nhân nào thực hiện.

Có nhiều quy trình, cần xác định chặt chẽ hơn qua: người thực hiện chính, người thực hiện phụ, người hỗ trợ.

7. Xác định tài liệu phải tuân theo và hồ sơ.

Bảng kiểm soát quá trình là một tài liệu riêng, phục vụ cho việc diễn giải quá trình.

Nhiều tổ chức đưa bảng kiểm soát quá trình là một tài liệu của hệ thống, nhưng nhiều tổ chức chỉ coi nó là công cụ hỗ trợ cho việc setup quá trình.

Các nội dung trong bảng kiểm soát: Công đoạn, điểm kiếm soát, thiết bị sử dụng, tần suất, tài liệu hướng dẫn, người thực hiện, hồ sơ…

Mục đích của thử nghiệm là xác định xem các công việc có thực hiện đúng theo tiêu chuẩn đề ra hay không?

Pre – test. Đây là giai đoạn làm thử, sản xuất thử, một trong các điểm quan trong nhất của phương pháp thử nghiệm.

Test trong quá trình thực hiện.

Đo lường tính khả thi của quy trình

Các nội dung trong bảng kiểm tra thử nghiệm: Công đoạn, điểm kiếm soát, thiết bị sử dụng, tần suất, tài liệu hướng dẫn, người kiểm tra, hồ sơ…

Định nghĩa: giải thích ý nghĩa các thuật ngữ trong quy trình, diễn giải các từ viết tắt.

Biễu mẫu kèm theo: xác định quy trình gồm những biểu mẫu nào kèm theo, mã số???

Video hướng dẫn xây dựng quy trình làm việc khóa học kế toán trưởng thực thụ tại Học viện Taca

Header – Footer: Logo, tên tài liệu – Ngày ban hành, số trang

Trang bìa: Tên Công ty, logo, tên quy trình mã số quy trình, lần/ngày ban hành, lần/ngày sửa đổi, số trang, người soạn thảo, người kiểm tra, xem xét, phê duyệt…

Trang theo dõi kiểm soát thay đổi tài liệu: Mục chỉnh sửa/trang chỉnh sửa, nội dung cũ, nội dung mới, ngày sửa đổi, xem xét, phê duyệt

Phần nội dung chính của tài liệu gồm:

Nội dung: chủ yếu là vẽ và diễn giải lưu đồ

Tài liệu tham khảo.

Biểu mẫu kèm theo.

Biểu mẫu là một trong những tài liệu quan trọng nhất của hệ thống quản lý.

Khi biểu mẫu chưa được sử dụng, nó là tài liệu, nhưng khi đã được sử dụng, nó là hồ sơ.

Lãnh đạo cao nhất phải phê duyệt quy trình làm việc trước khi ban hành.

Xem xét, cập nhật quy trình khi cần thiết.

Đảm bảo nhận biết được sự thay đổi và tình trạng sửa đổi hiện hành của quy trình

Ngăn ngừa việc sử dụng vô tình các quy trình cũ đã hết thời hạn áp dụng, đảm bảo quy trình hiện có tại các BP luôn là quy trình cập nhật nhất.

Đảm bảo quy trình thích hợp có sẵn tại các nơi sử dụng.

Đảm bảo quy trình luôn rõ ràng, dễ nhận biết.

Đảm bảo việc phân phối quy trình được kiểm soát.

Học viện Taca luôn hy vọng và cam kết sẽ dành trọn trái tim của mình để tạo ra những Kế toán trưởng thực thụ mang lại giá trị thật sự cho doanh nghiệp, thông qua việc đào tạo, hỗ trợ và cung cấp thông tin số liệu phù hợp giúp đỡ các nhà lãnh đạo phản ứng linh hoạt trước những thay đổi trong thị trường ngày càng cạnh tranh.

Quan trọng nhất. Kế toán phải có giá trị, giá trị là điểm tựa cho sự coi trọng trong doanh nghiệp.

Taca- Kiến Tạo Sự Nghiệp!

Những lý do khiến hệ thống quy trình không hiệu quả Xây dựng hệ thống doanh nghiệp bắt đầu từ đâu? Xây dựng bộ máy tổ chức kế toán trong doanh nghiệp Thiết kế hệ thống đo lường kế toán trong doanh nghiệp Quản trị nội bộ: những vấn đề cần lưu ý khi thay đổi hệ thống doanh nghiệp

Hướng Dẫn Xây Dựng Quy Trình Làm Việc Công Ty Hiệu Quả

Quy trình làm việc là gì?

Quy trình làm việc là các bước thực hiện của công việc được quy định, hướng dẫn nhằm đạt được mục tiêu nhất định. Quy trình làm việc có thể linh động theo theo từng giai đoạn, công việc mới để tối ưu hóa kết quả đạt được. Dựa vào chức năng nhiệm vụ, quy trình làm việc thường được chia ra làm 4 nhóm: quy trình quản lý khách hàng, quản lý , quản lý đổi mới, quy trình xã hội/điều tiết cơ quan quản lý nhà nước.

Lợi ích của việc xây dựng quy trình làm việc

Việc xây dựng quy trình làm việc hiệu quả sẽ giúp các công việc được thực hiện một cách tuần tự, có tổ chức và mang lại nhiều giá trị cho doanh nghiệp. Cụ thể, các lợi ích của việc xây dựng quy trình làm việc có thể kể đến như:

Trước tiên là nâng cao hiệu suất công việc trong nội bộ doanh nghiệp.

Công việc được thực hiện một cách trơn tru, nhanh chóng.

Tiết kiệm thời gian, chi phí quản lý, vận hành cho doanh nghiệp.

Giảm thiểu các rủi ro nhờ chuẩn hóa quy trình làm việc.

Nâng cao vị thế cạnh tranh cho doanh nghiệp.

Hướng dẫn xây dựng quy trình làm việc công ty hiệu quả

Để xây dựng quy trình làm việc hiệu quả, doanh nghiệp cần phải xác định được nhu cầu và mục tiêu của công việc, sau đó xác định các công việc cần thực hiện, kiểm soát quy trình làm việc, kiểm tra quy trình, mô tả và tạo tài liệu tham khảo nếu có.

Xác định nhu cầu và mục tiêu

Việc đầu tiên để xây dựng được một quy trình làm việc tiêu chuẩn thì doanh nghiệp cần xác định nhu cầu, mục tiêu của mình. Doanh nghiệp cần xác định rõ mục đích xây dựng quy trình là gì, như tái cấu trúc doanh nghiệp, nâng cấp hệ thống, áp dụng tiêu chuẩn mới… Sau khi xác định được mục tiêu và nhu cầu thì doanh nghiệp mới có thể thực hiện các bước tiếp theo như xác định các bước thực hiện công việc, phương pháp kiểm soát, thời gian thực hiện.

Các bước của quy trình làm việc

Tùy thuộc vào từng công việc sẽ có những bước thực hiện khác nhau. Không có một quy chuẩn nhất định nào cho các bước của quy trình làm việc, tuy nhiên các bước càng được tinh giản thì quy trình càng tối ưu.

Hiện nay, công thức 5W-1H-5M được nhiều doanh nghiệp sử dụng để phân tích các bước của một quy trình làm việc.

Trong đó 5W – 1H ở đây sẽ bao gồm: What, Why, When, Where, Who và How.

What: Xác định nội dung công việc của công ty.

Why: Mục tiêu, yêu cầu của công việc là gì?

When: Thời gian thực hiện, dự kiến thời gian bắt đầu và kết thúc.

Where: Nơi thực hiện công việc.

How: Phương pháp thực hiện công việc.

Man: Nguồn nhân lực thực hiện các công việc, các yếu tố đảm bảo về trình độ, kỹ năng, kinh nghiệm, phẩm chất.

Money: Ngân sách thực hiện những công việc này, sẽ được giải ngân thành mấy lần.

Material: Lựa chọn nhà cung ứng nguyên vật liệu, các tiêu chuẩn đặt ra về nguyên vật liệu này là gì?

Machine: Tiêu chuẩn của máy móc, công cụ hoặc phần mềm cần thiết để thực hiện công việc.

Method: Thực hiện theo các công việc theo những phương pháp nào.

Kiểm tra quy trình làm việc

Để quá trình làm việc được vận hành một cách trơn tru, hiệu quả thì cần có sự kiểm tra, kiểm soát trong quá trình thực hiện. Điều này sẽ đảm bảo quy trình được thực hiện chính xác và đánh giá đúng mức độ tối ưu, từ đó đưa ra những cải tiện cần thiết nếu phù hợp. Việc kiểm soát này sẽ bao gồm các yếu tố như đơn vị đo lường công việc, công cụ/dụng cụ/phương pháp đo lường, sắp xếp bao nhiêu nhân lực, điểm kiểm soát quy trình là phù hợp. Đồng thời cần vạch ra rõ ràng các bước cần kiểm tra, người kiểm tra, mật độ kiểm tra.

Khám Phá Quy Trình Hỏa Thiêu Người Chết

Ít ai biết rằng hỏa táng đã có ở nước ta từ thời Hùng Vương qua những kết quả khai quận khảo cổ học năm 1962 cho thấy những chiếc thạp đồng, trống đồng được chôn ở độ sâu khoảng 2-3m trong lòng đất có chứa tro than bên trong và một số đồ trang sức như viên hạt chuỗi đá, vòng đồng, vòng đá, xương và răng người cháy dở,…

Đối với dân tộc Việt (người Kinh) thì thời gian xuất hiện sớm nhất của hỏa táng không quá niên đại du nhập của đạo Phật, tức khoảng đầu Công nguyên.

Nhưng với người Việt cổ, mà cụ thể là người Thái, thì dấu vết của tục hỏa táng đã xuất hiện từ trước khi Phật giáo du nhập, với tàn dư của tục hỏa táng có thể tìm thấy trong dân tộc Thái ở vùng Thanh Hóa, Nghệ An và Lai Châu và tục hỏa táng còn khá thịnh hành ở người Thái đen.

Người Nhật 99% hỏa táng

Những điều bạn chưa biết về hỏa táng khiến việc này trở thành rào cản của người Việt Nam trong việc tiến hành việc hỏa táng. Nhưng riêng tại Nhật Bản, việc hoả táng là bắt buộc đối với người dân nên 99% dân số đều sử dụng hình thức này khi qua đời. Việc hoả táng ngày càng được đánh giá là vệ sinh, văn minh và phù hợp với tình hình tài nguyên đất đai ngày càng cạn kiệt.

Đáng chú ý, ở Nhật Bản do bị ảnh hưởng của phật giáo nên rất coi trọng “di cốt” nên thường hỏa thiêu ở nhiệt độ thấp để giữ nguyên được cốt, hoả táng xong sắp xếp lại nguyên bộ xương sau đó cho vào tiểu, phần sọ của người đã chết được xếp ở trên cùng.

Ấn Độ hỏa táng bên sông Hằng

Thiêu xác chết rồi thả trôi xuống dòng sông là một nghi lễ truyền thống của người theo đạo Hindu.

Theo khía cạnh tâm linh, ở Ấn Độ, những đám hỏa táng theo tôn giáo diễn ra hàng ngày với tần suất và số lượng khá lớn ở sông Hằng, Varanasi. Nơi đây, thiêu xác chết rồi thả trôi xuống dòng sông là một nghi lễ truyền thống thiêng liêng của người theo đạo Hindu.

Trong nhiều thế kỉ, Manikarnika và Harishchandra là hai bên sông chủ yếu dùng để tiến hành nghi thức hỏa thiêu. Họ xem cái chết chính là sự giải thoát khỏi một cuộc sống khổ ải, phụ nữ không tham dự vì họ dễ khóc trong khi đây lại được xem là dịp đáng mừng. Trong lúc diễn ra cuộc hỏa thiêu, các thầy tu sẽ thắp nến, cầu nguyện cho người chết tới khi cái xác chỉ còn lại đống tro tàn.

Trước khi vào giàn thiêu, cơ thể người quá cố được “tắm” qua nước sông Hằng, chà xát với bơ làm từ sữa trâu theo tín ngưỡng tôn giáo. Lễ thiêu xác bắt đầu với công việc bọc xác trong tấm vải màu vàng (hay bạc) cùng với các vật dụng đặc trưng của tín đồ Hindu giáo. Tùy theo xuất thân và hoàn cảnh gia đình của người mất, gỗ trầm và đàn hương sẽ là sự lựa chọn tương ứng cho phù hợp.

Nếu người mất là con trai thì sẽ được đặt nằm ngửa mặt, phụ nữ sẽ hỏa táng úp mặt. Người châm lửa thường là trưởng nam trong gia đình, dưới sự giám sát của các Dom. Trung bình thời gian thiêu xác là khoảng hơn ba tiếng đồng hồ.

Đạo Hindu cho rằng, nếu hộp sọ của người mất nổ thì người chết được lên thiên đàng, gia đình họ sẽ gặp may mắn. Còn nếu không thì người đại diện đưa tang sẽ đập vỡ hộp sọ sau khi lửa tắt. Sau khi hỏa táng, tro tàn còn lại sẽ được rải xuống sông Hằng ngay cả khi chúng chưa thực sự cháy hết, người ta cũng thả xuống sông xương cốt và các bộ phận còn sót lại.

Bạn đang xem bài viết Khám Phá 11 Bước Xây Dựng Quy Trình Làm Việc Hiệu Quả trên website Toiyeucogaihalan.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!