Xem Nhiều 2/2023 #️ Ielts Writing Task 1 # Top 2 Trend | Toiyeucogaihalan.com

Xem Nhiều 2/2023 # Ielts Writing Task 1 # Top 2 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Ielts Writing Task 1 mới nhất trên website Toiyeucogaihalan.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Đề bài yêu cầu bạn viết lời mô tả cho biểu đồ với dạng đường đơn giản trong khoảng dưới 150 chữ. Phần thi task 1 không yêu cầu bạn đưa ra ý kiến cá nhân. Bạn nên dành khoảng 20 phút để hoàn thành đề bài này. Số điểm mà bạn đạt được trong phần task 1 ít hơn task 2, do đó bạn bên đảm bảo hoàn thành bài viết trong khu thời gian giới hạn là 20 phút để có thể dành 40 phút còn lại để làm phần còn lại của đề thi.

3 điều mà bạn phải đạt được trong phần thi task 1:

Viết mô tả đúng thông tin trọng tâm của đề bài

Sử dụng đúng từ vựng và các cấu trúc ngữ pháp.

Ví dụ mẫu:

You should spend about 20 minutes on this task.

Write a report for a university lecturer describing the information in the graph below.

Write at least 150 words.

IELTS

Chỉ dẫn để có một bài viết tốt

Cấu trúc bài viết của bạn có tốt chưa?

Bài viết có đầy đủ 3 phần: mơ bài, thân bài và kết luận.

Bài viết có sử dụng các liên từ để kết nối giữa các câu, các đoạn lại với nhau để tăng tính mạch lạc cho bài viết.

Bài viết có sử dụng từ vựng và ngữ pháp phù hợp?

Bài viết có sử dụng các câu văn với câu trúc câu đa dạng (không phải là mẫu câu đơn giản và bị lặp lại)

Bài viết có sử dụng những từ vựng phù hợp, đặc biệt là những từ mô tả chi tiết được đưa ra trên biểu đồ, ví dụ như các từ chỉ xu hướng (tăng, giảm, dao động…. ), hay các tính và trạng từ mang nghĩa (mạnh, nhanh, đáng kể, đột ngột ….)

Bài viết có đạt những những quy định của phần thi writing task 1?

Số lượng từ đảm bảo đúng với số từ giới hạn như đề đưa ra.

Bài viết có mô tả toàn bộ những thông tin quan trọng của biểu đồ.

Bài viết nhấn mạnh những xu hướng, điểm quan trọng trong biểu đồ

Bài viết mẫu cho đề bài trên

The graph shows the number of cases of X disease in Someland between the years 1960 and 1995. As an overall trend, it is clear that the number of cases of the disease increased fairly rapidly until the mid seventies, remained constant for around a decade at 500 cases before dropping to zero in the late 80s.

In 1960, the number of cases stood at approximately 100. That number rose steadily to 200 by 1969 and then more sharply to 500 in 1977. At this point the number of cases remained stable until 1984 before plummeting to zero by 1988. From 1988 to 1995 Someland was free of the disease.

In conclusion, the graph shows that the disease was increasingly prevalent until the 1980s when it was eradicated from Someland.

Phương pháp cải thiện điểm số IELTS của bạn

Chọn lọc thông tin

Điều quan trọng nhất của bài viết mô tả biểu đồ là việc bạn có đề cập tới những thông tin mang tính chung nhất và những đặc điểm nổi bật (thường là những vị trí có sự thay đổi đáng kể). Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là bạn nên viết hết toàn bộ chi tiết những gì trên biểu đồ. Bạn có phải biết tóm lược lại những điều quan trọng, những ý chính để có thể mô tả được xu hướng. Điều đó có nghĩa là bạn không nên mô tả cho từng đoạn thời gian (period) có trên biểu đồ ở trục hoành. Đối với biểu đồ đường đơn giản như trên bạn chỉ cần viết mô tả thông tin cho 1 nhóm thông tin trải dài từ năm 1965 tới năm 1970, bởi vì không có sự khác nhiều trong xu hướng thay đổi thông tin giai đoạn này.

The number of cases of X disease started at 50 in 1965 and then went up gradually to 100 in 1965 and continued up to 200 in 1970 and then went up more sharply to 380 in 1975.

first, a gradual increase from 1960 to 1968

second, a steeper increase from 1968 to 1977

third, a plateau from 1977 to 1983

fourth, a drop from 1983 to 1988

Cấu trúc bài viết Bạn nên viết đầy đủ bài viết với bố cục, bao gồm: mở bài, thân bài, kết luận.

Mở bài Use two standard opening sentences to introduce your report. These opening sentences should make up the first paragraph. Sentence one should define what the graph is about; that is, the date, location, what is being described in the graph etc. For example:

The graph shows the number of cases of X disease in Someland between the years 1960 and 1995 …

Lưu ý 1: mặc dù thông tin trên biểu đồ đề cập tới những con số trong quá khứ, nhưng câu văn mô tả của bạn phải dùng thì hiện tại đơn.

Lưu ý 2: Câu văn trong phần mô tả ở phần mở bài không được lấy nguyên văn trong phần đề bài. Bạn nên thể hiển ở một cách viết khác.

Sau khi đã viết xong câu nói mở ý, bạn sẽ tiếp tục viết thêm 1 câu văn nữa để mô tả xu hướng chung của biểu đồ. Ví dụ:

It can be clearly seen that X disease increased rapidly to 500 cases around the 1980s and then dropped to zero before 1999, while Y disease fell consistently from a high point of nearly 600 cases in 1960 to less than 100 cases in 1995.

Lưu ý 3: Những câu văn phải đúng thì với thời gian diễn ra trên biểu đồ

Thân bài

Phần thân bài sẽ bao gồm các câu văn mô tả biểu đồ một cách chi tiết. Những câu văn rõ ràng mạc lạc với những từ vựng mô tả phù hợp và những liên kết từ để gắn kết các câu văn một cách logic với nhau.

Đối với phần mô tả biểu đồ đường thì tính chuyển tiếp giữa các thông tin rất quan trọng, bởi vì thông thông được mô tả bằng dạng đường xảy ra từ xa nhất tới gần nhất. Đối với các dạng biểu đồ khác, có thể bạn sẽ tập trung nhiều hơn vào cấu trúc câu so sánh hoặc dẫn chứng…

Kết luận

Bạn có thể kết luận bài viết bằng 1 hoặc 2 câu để tóm tắt lại nội dung của bài viết.

Ngữ pháp và từ vựng

Nên tránh sự lặp lại

Cả về cấu trúc văn phạm lẫn từ vựng. Bạn sẽ nhận được số điểm cao hơn nếu viết câu văn với cấu trúc ngữ pháp đa dạng và sử dụng từ vựng chính xác, ví dụ:

The number of cases of X disease started at 50 in 1965 and then went up to 200 in 1970 and then went up to 500 in 1980 and then went down to zero in 1990.

Và bạn sẽ bị mất điểm nếu sử dụng lặp lại những điểm ngữ pháp và từ vựng đã sử dụng trước đó. Có rất nhiều cách viết khác và những cụm từ đồng nghĩa để bạn có thể dùng thay thế nếu phải mô tả những điều tương đồ trên biểu đồ.

Từ vựng mô tả xu hướng

COs 3 xu hướng có bản cho biểu đồ dạng đường, : xu hướng tăng, giảm và duy trì ổn định ở mức (…)

Mô tả những sự thay đổi

Trong mỗi xu hướng, bạn cần thể hiện những sự dịch chuyển (thay đổi) một cách cụ thể hơn. Ví dụ, bạn có thể nói

Unemployment levels fell

Hoặc bạn có thể viết lại như sau:

There was a fall in unemployment levels

Cấu trúc câu mô tả dùng với chủ từ giả “there” và “tính từ”, “trạng từ”. Đôi lúc bạn sẽ muốn viết như sau:

There has been a slight increase in the value of the dollar (degree of change)

Unemployment fell rapidly last year (the speed of change)

Thực hành 1

Use the following terms and any others necessary to describe the graph below.

IELTS

Từ vựng gợi ý: initially, stood at, dip/dipped, peak/peaked, level/levelled out

Introduction Ielts Writing Task 1

Các bạn đang xem bài viết Introduction IELTS Writing Task 1 – Trend. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách viết Mở Bài của IELTS Writing Introduction. Trước đó, các bạn cần nắm:

Video hướng dẫn viết Introduction IELTS Writing Task 1 – Trend (cơ bản)

Chi tiết cách viết Introduction IELTS Writing Task 1 – Trend (cơ bản)

Để viết IELTS Writing Task 1 – Graph of Trend, các bạn cần 5 thứ, đó là:

Kind of Graph (dạng biểu đồ)

Verb of Description (động từ miêu tả)

Name of Graph (thông tin của biểu đồ)

Time (thời gian)

Place (nơi chốn)

Điều đầu tiên chúng ta cần ghi trong Introduction là “dạng biểu đồ”. Cứ ghi tên của biểu đồ đó ra. Nhưng các bạn hãy nhớ hai điều:

Phải có mạo từ “THE” vì biểu đồ này là xác định

Không được dùng “the bar chart BELOW” vì phía dưới bài viết của các bạn sẽ không có gì hết.

Như hình ví dụ ở trên thì sẽ là “The line chart”.

2/ Verb of Description

Phần thứ hai sau “dạng biểu đồ” là một cái verb mang nghĩa “miêu tả”. Có rất nhiều Verb có thể sử dụng: show – demonstrate – illustrate – highlight – depict. Trong đó thì các bạn có gắng nhớ hai từ phòng trường hợp ăn ở…không tốt dính phải dạng combined-chart (hai biểu đồ trở lên). Cá nhân thầy hay dùng chữ “depict”!

Và tất nhiên là chia thì hợp lý. Các bạn CÓ THỂ chia thì quá khứ đơn hoặc hiện tại đơn. Quá khứ đơn vì những thông tin này đã xảy ra ở quá khứ. Hiện tại đơn vì chúng ta ĐANG phân tích nó ở Hiện Tại. Và nó là những số liệu không thay đổi, như một sự thật. TUY NHIÊN thầy đề nghị nên chia ở hiện tại đơn.

Như hình ví dụ ở trên thì sẽ là “depicts”.

3/ Name of Graph

Thường đề bài, phía sau chữ “show” sẽ là tên của biểu đồ. Tất cả những gì các bạn cần làm là đem nguyên cái phần ni ra sau hai phần mà nãy giờ chúng ta viết. Ví dụ đề bài là “The graph below shows the number of travellers who came to Vietnam from 2007 to 2017”. Thì các bạn lúc này chỉ cần bưng phần “the number off travellers who came to Vietnam”. Ơ làm sao biết dừng ở đâu? Well…cái này không có mẹo. Các bạn phải tự suy nghĩ thôi.

Như hình ví dụ ở trên thì sẽ là “comsumption of fastfood”

4 – 5/ Time & Place

Đay là hai thứ cuối trong phần Introduction của IELTS Writing Task 1, hầu như tất cả các loại đề cần. Để tìm thấy time & place thì các bạn không chỉ nên nhìn đề bài mà còn nên nhìn biểu đồ nha! Việc nhìn biểu đồ sẽ giúp ích các bạn tìm ra những thông tin mà đề bài không có ghi. Và từ đó có số điểm cao hơn!

Đối với Time. Vì Trend PHẢI là trong một khoảng thời gian dài nên các bạn có thể dùng cụm “From…To…” hoặc “Between…And…”!

Như hình ví dụ ở trên thì sẽ là “in Australia from 1975 to 2000”

Viết thử Introduction của IELTS Writing Task 1 – Trend

Phía dưới là 3 biểu đồ, 3 loại khác nhau. Các bạn hãy nhìn, phân tích, và ghi lại. Sau đó kéo xuống cuối bài sẽ thấy đáp án của thầy. Các bạn không nhất thiết phải viết y chang. Chỉ cần đủ ý là được. Các bạn có thể xem video hướng dẫn. Phần này khá rõ trong Video (chắc vậy…).

2/ The line chart depicts the proportion of population aged 65 and over in USA, Sweden and Japan from 1940 to 2040.

3/ The table depicts the number of travellers using three major British airports – Heathrow, Gatwick, and Stansted – from 1998 to 2003.

Trước khi rời đi

Hãy nhớ là để viết Introduction của Trend trong IELTS Writing Task 1, ta cần 5 phần:

Tên (bar chart/line chart/ table)

Động từ (demonstrate/illustrate/depict…)

Tên biểu đồ (sau chữ “show”)

Place (in/on/at)

Time (between…and…/from…to…)

Bạn muốn nghiên cứu tiếp về IELTS Writing Task 1, phần Trend? Hãy theo dõi chuyên đề Hướng Dẫn Viết IELTS Writing Task 1 – Trend.

Đừng quên kết nối với thầy qua Facebook và Youtube!

Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết này!

Hướng Dẫn Viết Bài Ielts Writing Task 1

Thí sinh thi IELTS được khuyến cáo rằng chỉ nên dành 20 phút cho bài IELTS writing task 1, và đây cũng có thể nói là bài “kiếm điểm” cho họ. Tuy nhiên, không phải ai cũng đạt được điểm số cao cho bài này vì chưa biết phân tích câu hỏi, tìm ý cũng như trình bày các ý một cách hiệu quả. Vậy hôm nay, tôi sẽ đưa ra cho các bạn một vài gợi ý, hướng dẫn cụ thể, hi vọng hữu ích đối với tất cả các bạn đã và đang ấp ủ giấc mơ thi IELTS và đạt điểm cao.

Hướng dẫn chung

Bạn chỉ nên dành thời gian cho bài IELTS writing task 1 là 20 phút với số lượng từ tối thiểu viết được là 150 từ (khoảng 9-13 câu). Các tiêu chí để đánh giá bài viết của bạn là:

Task Achievement (TA): Hoàn thành nhiệm vụ – trả lời được yêu cầu của đề.

Coherence and Cohesion (CC): Có kết nối và mạch lạc, các ý liên kết với nhau một cách logic.

Lexical Resource (LR): Sử dụng từ vựng một cách phong phú.

Grammatical Range and Accuracy (GRA): Sử dụng nhiều và đúng các cấu trúc ngữ pháp.

Các dạng đề thường gặp

Người ta đã thống kê được tỉ lệ sử dụng các dạng biểu đồ khác nhau trong IELTS writing task 1 như sau:

Table (bảng biểu): 32%

Line graph (biểu đồ đường) và bar graph (biểu đồ cột ngang): 18%

Pie chart (biểu đồ tròn): 16.5%

Diagram (giản đồ, lược đồ): 16%

Column graph (biểu đồ cột dọc): 15%

Process (quá trình sản xuất hay phát triển): 12%

Map (bản đồ): 6%

Combined charts (biểu đồ hỗn hợp): ví dụ như hai biểu đồ cột hay một biểu đồ cột với một biểu đồ đường, hoặc biểu đồ bao gồm cả cột và đường trên cùng một biểu đồ. Đây cũng là một dạng đề được dùng phổ biến trong thi IELTS writing task 1.

Dàn bài chung

Dàn bài chung cho IELTS writing task 1 gồm 3 – 4 phần chính:

Introduction (mở bài).

Overview (tổng quan) – phần này có thể cho cùng vào phần mở bài.

Main part 1 (Thân bài 1).

Main part 2 (Thân bài 2).

Chú ý: phần conclusion – kết bài có thể có hoặc không, không bắt buộc. Tùy theo thời gian mà bạn còn sau khi đã viết tất cả các phần trên mà bạn nên cân nhắc có nên viết kết bài cho task 1 này không.

Hướng dẫn viết mở bài chi tiết

Điều mà các bạn cần ghi nhớ rõ nhất khi viết bài IELTS writing task 1 là: paraphrase the question – viết lại câu hỏi theo cách khác, dùng ngôn ngữ của bạn, không sao chép toàn bộ câu chữ từ câu hỏi vào bài, chỉ giữ lại ý chính của câu hỏi đó.

Ví dụ: đề bài “The pie chart shows the main reasons for migration to and from the UK in 2007″, bạn cần gạch chân một số từ quan trọng – key words – để dùng từ cùng nghĩa – synonyms thay thế cho chúng. Các key words mình đã gạch chân trong đề bài trên. Như vậy, bạn có thể viết lại câu trên như sau, chú ý đến các synonyms mình đã dùng: “The pie chart illustrates the primary reasons that people came to and left the UK in 2007″. Không khó đúng không các bạn?

Loại biểu đồ (đóng vai trò là chủ ngữ trong câu)

Động từ chính (chia động từ cho hợp chủ ngữ)

Mệnh đề danh ngữ theo sau đó

The chartThe graph

The table

The figures

The statistics

ShowIndicate

Illustrate

Provide

Present

Reveal

Demonstrate

Compare

The number chúng tôi proportion of…

Information on…

Data on….

That…

Cách tìm ra ý để viết mở bài

Nhìn biểu đồ, cố gắng tìm ra một hay hai điểm đáng chú ý nhất của biểu đồ.

Viết từ 1 – 2 câu tóm tắt lại hai đặc điểm ấy.

Cố gắng không đưa số liệu cụ thể vào phần này (để lại sẽ viết ở phần thân bài).

Ví dụ một số từ ngữ gợi ý cho việc viết câu tổng quan về đặc điểm chính của biểu đồ: “Overall, It is evident/ obvious/ apparent/ clear that…“

Hướng dẫn chi tiết viết thân bài

Chọn lọc, thu thập, tóm tắt thông tin quan trọng.

Chú ý miêu tả bao gồm cả số liệu (được cung cấp trong đề bài).

So sánh các thông tin với

Một số từ ngữ chỉ sự thay đổi nên được sử dụng trong IELTS writing task 1

Chủ ngữ

Động từ chỉ sự thay đổi (thường được dùng ở thì quá khứ đơn)

Trạng từ nhấn mạnh

Khoảng thời gian

The number of (cars)

SuddenlyRapidly

Significantly

Dramatically

Sharply

Steadily

Smoothly

Gradually

Slightly

From June to SeptemberOR

Between June and September

Phân bổ thời gian làm bài (chiến thuật 5-5-10)

: Đọc kỹ câu hỏi, phải chắc chắn là bạn hiểu biểu đồ đề bài đưa ra. Viết phần mở bài bằng cách paraphrase câu hỏi (5 phút).

Miêu tả chi tiết cụ thể biểu đồ. Cố gắng chia thành 2 khổ để bố cục bài viết được rõ ràng, mạch lạc hơn. (10 phút) (Tips: Có thể dành 5 phút cho mỗi khổ).

Các lỗi sai thường gặp

Copy 100% câu hỏi của đề bài để viết introduction.

Không chia bài viết thành từng đoạn.

Không viết câu tổng quan – overview.

Miêu tả riêng rẽ tất cả số liệu hiển thị trên biểu đồ.

Dành nhiều hơn 20 phút để làm task

Sử dụng các câu thể hiện quan điểm cá nhân.

Bí Kíp Ielts Writing Task 1 General Viết Thư

Hôm nay mình tranh thủ hướng dẫn các bạn cách phân tích đề và làm bài IELTS Writing Task 1 General viết thư, bạn có thể dùng trong cả email công việc hoặc apply job.

Trước khi bắt tay vào viết bạn hãy hiểu và phân tích đề như sau : IELTS Writing Task 1 General viết thư có 2 loại : – Formal : gửi cho những người lạ yêu cầu hoặc nhờ giúp đỡ gì đấy. Viết giống kiểu IELTS Writing Task 2, tuyệt đối không viết tắt (I don’t thì phải ghi là I do not), không dùng từ informal (phải dùng children thay cho kids), không dùng từ trong speaking (không dùng lotsa, gonna). – Informal : gửi cho bạn và người quen thân. Viết y như nói chuyện, ngôn ngữ đời thường, có thể viết tắt. – Ngoại lệ : 1 số đề khó sẽ kết hợp cả 2 loại trên. VD : gửi thư cho một người bạn nước ngoài mà bạn mới quen. An tâm là bạn hiểu và làm được 2 dạng cơ bản trên ( 90% đề ra vậy ) thì dạng ngoại lệ này bạn sẽ làm được nó flexibly thôi.

3 bước làm IELTS Writing Task 1 General trong 20 phút : Overview – Write – Check

Ví dụ Đề bài : You have recently moved to a different house. Write a letter to an English-speaking friend. In your letter * explain why you have moved * describe the new house * invite your friend to come and visit Write at least 150 words. You do NOT need to write any addresses. Begin your letter as follows: Dear……..

Bước 1 : Overview ( thời gian làm 3 phút ):

với tốc độ ghi bình thường thì 15~17 phút bạn có thể ghi được 150~170 từ vừa đáp ứng yêu cầu đề bài. An tâm là nếu ghi 140 từ sẽ không bị trừ điểm, thấp hơn nữa mới bị trừ. Tại sao không ghi nhiều hơn 170 từ? Vì không đủ giờ và ý để làm việc đó. Nhờ có bước Overview nên giờ bạn chỉ cắm đầu ghi thôi chứ không còn phải nghĩ ngợi gì nữa. Cách ghi như sau ( những cái trong (..) bằng Vietnamese là chú thích ) :

Dear Donald, ( Cách ra 1 dòng, nhìn bài văn được rõ ràng từng phần, đoạn đầu giới thiệu và trả lời câu hỏi 1 bằng idea-1, có thể tách ra 2 đoạn nếu thích )

I’m just writing to let you know that at last we have moved to a bigger house. As you know, we couldn’t go on living in the two-bedroom bungalow because the twins are growing up and the new baby has arrived. Therefore, we started looking for an accommodation which is much more suitable for us, and finally here we are in our new home. ( Cách ra 1 dòng để lỡ có muốn thêm ý thì cũng adding dễ dàng, viết đoạn 2 trả lời câu hỏi 2 với idea-2 )

I’m sure you’ll like it. Currently we have four bedrooms, a very modern bathroom and a kitchen. The kids are happy because there is the large living room and the garden outside where they can play hide-and-seek at ease. Fortunately, Marcus doesn’t need to do much decorating in his room, so I guess he is the happiest of all. ( Cách ra 1 dòng để lỡ có muốn thêm ý thì cũng adding dễ dàng, viết đoạn 3 trả lời câu hỏi 3 với idea-3 )

All the best, Phillip

Tốt nhất nên học form mẫu ở phần mở đầu chào hỏi lý do viết thư và kết bài bye bye, bạn chỉ còn phải ghi phần thân bài 3 đoạn ở giữa là khác nhau tùy đề thôi. Vậy bước này kiểm tra gì ? Nhìn lướt qua ( scan y như reading vậy ), xem coi mình có ghi sai chính tả? có ghi thiếu -ed? Có ghi thiếu s ở số nhiều hoặc danh từ số ít mà lại dùng are? Có mạo từ a/an hay The chưa? Có dùng lẫn lộn danh từ ( effect ) và động từ ( affect ) hay không? Đã trả lời đủ 3 câu hỏi của đề bài đúng thì ngữ pháp chưa?

Bạn có thể luyện tập IELTS Writing Task 1 General này để thi IELTS General cho mục đích định cư nước ngoài, viết email công việc hoặc apply job được tốt hơn. Lỗi phổ biến chung là : thiếu Subject mà đã bấm Send ( vậy khi soạn email việc đầu tiên cần làm là gõ ngay Subject ), thiếu Dear abc xyz.

Bạn đang xem bài viết Ielts Writing Task 1 trên website Toiyeucogaihalan.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!