Xem Nhiều 3/2023 #️ Hướng Dẫn Sử Dụng Một Số Biểu Mẫu Cơ Bản # Top 6 Trend | Toiyeucogaihalan.com

Xem Nhiều 3/2023 # Hướng Dẫn Sử Dụng Một Số Biểu Mẫu Cơ Bản # Top 6 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Hướng Dẫn Sử Dụng Một Số Biểu Mẫu Cơ Bản mới nhất trên website Toiyeucogaihalan.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Hướng dãn sử dụng các biểu mẫu

stt

Tên biểu mẫu

Nội dung thực hiện

Cán bộ tiếp nhận/ xử lý hồ sơ

Ghi chú

6

Mẫu phiếu nhận bằng tốt nghiệp

Dành cho toàn bộ các sinh viên đã hoặc đang trong thời gian thực hiện học phần tốt nghiệp để lấy xác nhận công nợ từ Thư viện sau khi đã được đóng dấu giáp lai lên ảnh từ Phòng Quản lý đào tạo

Trường hợp sinh viên làm tốt nghiệp đúng đợt (kỳ 8), lớp trưởng các lớp hành chính tập hợp danh sách và liên hệ với Phòng Quản lý đào tạo để đóng dấu giáp lai, liên hệ với Thư viện để xác nhận công nợ sau khi sinh viên đã nộp Khóa luận hoặc báo cáo cho Khoa.

Trường hợp tốt nghiệp không đúng đợt, sinh viên tự liên hệ để xin xác nhận

2

Mẫu đơn xin chuyển điểm sang chuyên ngành 2

Dành cho sinh viên học 2 chuyên ngành, xin chuyển điểm môn tương đương từ ngành 1 sang ngành 2

Chỉ làm nếu đến thời điểm đủ điều kiện làm học phần tốt nghiệp của ngành học thứ 2 mà các đầu điểm chưa được chuyển hết.

Các trường hợp khác, Phòng Quản lý đào tạo sẽ chủ động chuyển điểm

3

Mẫu đơn xin hủy điểm môn tự chọn học thừa

Dành cho sinh viên đã học quá số lượng môn tự chọn yêu cầu của chương trình đào tạo.

(Lưu ý về điều kiện học thay thế môn tự chọn trong quy chế)

Phòng Quản lý đào tạo nhận đơn và sẽ loại bỏ điểm của học phần học thừa ra khỏi bảng điểm. Học phần học thừa đó sẽ được coi như 1 học phần sinh viên học dự thính

1

Mẫu đơn xin chuyển lịch thi

Dành cho sinh viên không thể tham dự thi cùng lớp học phần tín chỉ đã học, muốn chuyển sang thi cùng lớp học phần tín chỉ khác trong cùng học kỳ.

Phòng Quản lý đào tạo nhận đơn, cấp cho sinh viên 1 xác nhận và cấp kèm theo Danh sách sinh viên dự thi ghép.

Sinh viên nhận 2 bản danh sách, sử dụng để xin phép vào thi cùng lớp mới theo đúng lịch thi đã công bố

2

Mẫu đơn xin hoãn thi

Dành cho sinh viên không thể tham dự thi cùng lớp học phần tín chỉ đã học, không thể bố trí thi cùng lớp học phần tín chỉ khác trong cùng 1 kỳ và phải chuyển sang thi ở các kỳ kế tiếp (ngay khi có lớp học và lịch thi)

Phòng Quản lý đào tạo nhận đơn, cấp cho sinh viên xác nhận hoãn thi.

Đến kỳ kế tiếp, sinh viên mang theo xác nhận đến phòng Quản lý đào tạo để xin thi ghép

1

Mẫu đơn đề nghị miễn giảm học phí

Dành cho sinh viên thuộc các đối tượng chính sách, đủ điều kiện được miễn/ giảm học phí theo quy định chung về chế độ miễn giảm học phí của Nhà nước

Sinh viên phải nộp kèm minh chứng theo yêu cầu

Phòng Quản lý đào tạo nhận, kiểm tra

Nhà trường sẽ ra quyết định cho phép được miễn, giảm học phí theo đúng quy định

2

Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập

Dành cho sinh viên thuộc các đối tượng chính sách, đủ điều kiện được hưởng tiền hỗ trợ chi phí học tập theo quy định

Sinh viên phải nộp kèm minh chứng theo yêu cầu

Phòng Quản lý đào tạo nhận, kiểm tra

Nhà trường sẽ ra quyết định cho phép được miễn, giảm học phí theo đúng quy định

1

Mẫu đơn xin nghỉ học tạm thời (bảo lưu kết quả học tập)

Dành cho sinh viên có nguyện vọng bảo lưu kết quả học tập và nghỉ học tạm thời vì các lý do được phép

Sinh viên phải nộp đơn kèm minh chứng cho lý do xin bảo lưu

Phòng Quản lý đào tạo nhận đơn, kiểm tra

Nhà trường ra Quyết định cho phép sinh viên nghỉ học tạm thời

2

Mẫu đơn xin tiếp tục học (sau thời gian nghỉ bảo lưu)

Dành cho sinh viên xin phép quay lại tiếp tục học tại trường sau thời gian bảo lưu

Sinh viên phải nộp đơn kèm Quyết định cho bảo lưu

Phòng Quản lý đào tạo nhận đơn, kiểm tra

Nhà trường ra Quyết định tiếp nhận sinh viên quay lại học

1

Mẫu đơn xin mượn phòng học

Dành cho sinh viên các lớp tín chỉ xin phép sử dụng phòng học để học bù hoặc sử dụng và các mục đích khác được nhà trường cho phép

Sinh viên nộp đơn và nhận lại đơn có xác nhận của Phòng Quản lý đào tạo

Trước khi sử dụng phòng 01 ngày sinh viên phải chuyển đơn đến Phòng Quản trị thiết bị để chuẩn bị cơ sở vật chất phù hợp

Một Số Văn Bản, Mẫu Biểu

Sinh viên đăng ký qua cổng http://student.uet.vnu.edu.vn/ , nhận kết quả sau 15h00, các ngày Thứ tư và Thứ sáu hàng tuần tại Phòng Công tác sinh viên (Phòng 104 – E3).

3. Xin xem lại bài thi

Sinh viên đăng ký qua cổng http://student.uet.vnu.edu.vn/ trong vòng 5 ngày làm việc tính từ ngày điểm thi được công bố.

chúng tôi cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời

Sinh viên đăng ký qua cổng http://student.uet.vnu.edu.vn/ và nhận kết quả sau 15h00, các ngày Thứ tư và Thứ sáu hàng tuần tại Phòng Công tác sinh viên (Phòng 104 – E3).

5. Đăng ký làm vé tháng xe buýt

6. Đơn xin đi nước ngoài

7. Xin cấp lại thẻ sinh viên

Sinh viên đăng ký qua cổng http://student.uet.vnu.edu.vn/, nộp 01 ảnh 3×4 tại Phòng Công tác sinh viên (Phòng 104-E3) và nhận kết quả sau 10 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ.

8. Xin cấp Giấy chứng nhận là sinh viên của trường

Sinh viên đăng ký qua cổng http://student.uet.vnu.edu.vn/ và nhận kết quả sau 01 ngày làm việc tại Phòng Công tác sinh viên (Phòng 104 – E3) kể từ ngày nộp hồ sơ.

9. Xin xác nhận thông tin để vay vốn ngân hàng CSXH 10. Đơn xin miễn/ giảm học phí 11. Đơn xin cấp TCXH

Sinh viên nộp hồ sơ tại Phòng Công tác sinh viên (Phòng 104-E3) theo thông báo và theo của Nhà trường gửi vào đầu mỗi học kỳ.

12. Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập 13. Đơn xin cấp lại Thẻ BHYT 14. Mẫu báo cáo thành tích cá nhân 15. Xin hoãn nộp học phí 16. Đơn xin mượn hồ sơ

, nộp tại Phòng CTSV (Phòng 104 – E3) để được mượn một trong các loại giấy tờ có trong hồ sơ. Thời hạn mượn hồ sơ là 05 ngày làm việc.

17. Đơn xin nghỉ học có thời hạn (Bảo lưu kết quả học tập) 18. Đơn xin tiếp tục học tập 19. Đơn xin thôi học

Sinh viên làm Đơn xin thôi học, xin ý kiến của Ban chủ nhiệm Khoa và hoàn thiện Phiếu thanh toán , sau đó nộp tại Phòng Công tác sinh viên (P.104 -E3), Phòng CTSV sẽ tính toán số tiền học phí và kinh phí bồi hoàn tương ứng mà sinh viên phải hoàn thiện trước khi thôi học, sau đó sinh viên nộp tiền tại P. Kế hoạch – Tài chính, Phòng KH-TC xác nhận vào đơn là sinh viên đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính thì Nhà trường sẽ ra quyết định thôi học cho sinh viên.

20. Các biểu mẫu dành cho sinh viên trước khi ra trường

Sinh viên làm theo 21. Mẫu đơn xin miễn học và công nhận điểm tiếng Anh. Đơn xin miễn học và công nhận điểm

22. Mẫu đơn đăng ký/ bổ sung điều chỉnh môn học Nội dung chi tiết mẫu tại

Nội dung chi tiết mẫu tại 23. Mẫu đơn xin nộp học phí muộn Đơn xin nộp học phí muộn

Hướng Dẫn Sử Dụng Biểu Thức Chính Quy Trong Java

Một biểu thức chính quy (Regular expressions) định nghĩa một khuôn mẫu (pattern) tìm kiếm chuỗi. Nó có thể được sử dụng tìm kiếm, sửa đổi, và thao tác trên văn bản. Khuôn mẫu được định nghĩa bởi biểu thức chính quy có thể khớp một hoặc một vài lần, hoặc không khớp với một văn bản cho trước.

Viết tắt của biểu thức chính quy là regex

Biểu thức chính quy (Regular expression) được hỗ trợ bởi hầu hết các ngôn ngữ lập trình, ví dụ, Java, C#, C/C++, v..v Thật không may mỗi ngôn ngữ hỗ trợ biểu thức thông thường hơi khác nhau.

Một số ký tự đặc biệt trong Java Regex:

Những ký tự liệt kê ở trên là các ký tự đặc biệt. Trong Java Regex bạn muốn nó hiểu các ký tự đó theo cách thông thường bạn cần thêm dấu ở phía trước.

Chẳng hạn ký tự chấm . java regex đang hiểu là một ký tự bất kỳ, nếu bạn muốn nó hiểu là một ký tự chấm thông thường, cần phải có dấu phía trước.

String regex = "."; String regex = "\."; ... public boolean matches(String regex) ..

Sử dụng method String.matches(String regex) cho phép bạn kiểm tra toàn bộ String có khớp với một regex hay không. Đây là một cách thông dụng nhất. Hãy xem các ví dụ:

package org.o7planning.tutorial.regex.stringmatches; public class StringMatches { public static void main(String[] args) { String s1 = "a"; System.out.println("s1=" + s1); boolean match = s1.matches("."); System.out.println("-Match . " + match); s1 = "abc"; System.out.println("s1=" + s1); match = s1.matches("."); System.out.println("-Match . " + match); match = s1.matches(".*"); System.out.println("-Match .* " + match); String s2 = "m"; System.out.println("s2=" + s2); match = s2.matches("^m"); System.out.println("-Match ^m " + match); s2 = "mnp"; System.out.println("s2=" + s2); match = s2.matches("^m"); System.out.println("-Match ^m " + match); match = s2.matches("^m.+"); System.out.println("-Match ^m.+ " + match); String s3 = "p"; System.out.println("s3=" + s3); match = s3.matches("p$"); System.out.println("-Match p$ " + match); s3 = "2nnp"; System.out.println("s3=" + s3); match = s3.matches("p$"); System.out.println("-Match p$ " + match); match = s3.matches(".n{1,3}p$"); System.out.println("-Match .n{1,3}p$ " + match); String s4 = "2ybcd"; System.out.println("s4=" + s4); match = s4.matches("2[xyz].+"); System.out.println("-Match 2[xyz].+ " + match); String s5 = "2bkbv"; match = s5.matches(".+[abc][zv].*"); System.out.println("-Match .+[abc][zv].* " + match); } } package org.o7planning.tutorial.regex.stringmatches; public class SplitWithRegex { public static final String TEXT = "This is my text"; public static void main(String[] args) { System.out.println("TEXT=" + TEXT); String regex = "\s+"; String[] splitString = TEXT.split(regex); System.out.println(splitString.length); for (String string : splitString) { System.out.println(string); } String newText = TEXT.replaceAll("\s+", "t"); System.out.println("New text=" + newText); } } package org.o7planning.tutorial.regex.stringmatches; public class EitherOrCheck { public static void main(String[] args) { String s = "The film Tom and Jerry!"; System.out.println("s=" + s); s = "The cat"; System.out.println("s=" + s); s = "The Tom cat"; System.out.println("s=" + s); } }

1. Pattern là một đối tượng mẫu, một phiên bản đã được biên dịch của một biểu thức chính quy. Nó không có cấu tử (constructor) public, và chúng ta sẽ sử dụng method tĩnh compile(String) để tạo đối tượng, với tham số là biểu thức chính quy.

2. Matcher là một phương tiện để so khớp chuỗi dữ liệu đầu vào với đối tượng Pattern đã được tạo ra ở trên. Class này không có cấu tử public, và chúng ta lấy đối tượng này thông qua method matcher(String) của đối tượng Pattern. Với tham số đầu vào String là văn bản cần kiểm tra.

3. PatternSyntaxException sẽ bị ném ra nếu biểu thức chính quy có ngữ pháp không chính xác.

String regex= ".xx."; Pattern pattern = Pattern.compile(regex); Matcher matcher = pattern.matcher("MxxY"); boolean match = matcher.matches(); System.out.println("Match "+ match); public static Pattern compile(String regex, int flags) ; public static Pattern compile(String regex); public Matcher matcher(CharSequence input); public static boolean matches(String regex, CharSequence input); public int start() public int start(int group) public int end() public int end(int group) public String group() public String group(int group) public String group(String name) public int groupCount() public boolean matches() public boolean lookingAt() public boolean find()

Đây là một ví dụ sử dụng Matcher và method find() để tìm kiếm các chuỗi con khớp với một biểu thức chính quy.

package org.o7planning.tutorial.regex; import java.util.regex.Matcher; import java.util.regex.Pattern; public class MatcherFind { public static void main(String[] args) { final String TEXT = "This t is a ttt String"; String regex = "\s+"; Pattern pattern = Pattern.compile(regex); Matcher matcher = pattern.matcher(TEXT); int i = 0; while (matcher.find()) { System.out.print("start" + i + " = " + matcher.start()); System.out.print(" end" + i + " = " + matcher.end()); System.out.println(" group" + i + " = " + matcher.group()); i++; } } }

Method Matcher.lookingAt()

package org.o7planning.tutorial.regex; import java.util.regex.Matcher; import java.util.regex.Pattern; public class MatcherLookingAt { public static void main(String[] args) { String country1 = "iran"; String country2 = "Iraq"; String regex = "^I.[ae]"; Pattern pattern = Pattern.compile(regex, Pattern.CASE_INSENSITIVE); Matcher matcher = pattern.matcher(country1); System.out.println("lookingAt = " + matcher.lookingAt()); System.out.println("matches = " + matcher.matches()); matcher.reset(country2); System.out.println("lookingAt = " + matcher.lookingAt()); System.out.println("matches = " + matcher.matches()); } }

Một biểu thức chính quy bạn có thể tách ra thành các nhóm (group):

String regex = "\s+=\d+"; String regex2 = "(\s+)(=)(\d+)"; String regex3 = "(\s+)(=\d+)";

Chú ý: Sử dụng (?:pattern) để thông báo với Java không xem đây là một group (None-capturing group)

Nhóm bắt theo tên cũng có thể được truy cập thông qua Matcher.group(int group) với cách đánh chỉ số tương tự.

Nội bộ, Java chỉ lập bản đồ (ánh xạ) từ tên đến chỉ số nhóm. Do đó, bạn không thể sử dụng cùng tên để bắt 2 nhóm khác nhau.

package org.o7planning.tutorial.regex; import java.util.regex.Matcher; import java.util.regex.Pattern; public class NamedGroup { public static void main(String[] args) { final String TEXT = " int a = 100;float b= 130;float c= 110 ; "; Pattern pattern = Pattern.compile(regex); Matcher matcher = pattern.matcher(TEXT); while (matcher.find()) { String group = matcher.group(); System.out.println(group); System.out.println("declare: " + matcher.group("declare")); System.out.println("value: " + matcher.group("value")); } } }

7- Sử dụng Pattern, Matcher, Group và *?

Trong một số tình huống *? rất quan trọng, hãy xem một ví dụ sau:

*? sẽ tìm ra một phù hợp nhỏ nhất. Chúng ta xem ví dụ sau:

package org.o7planning.tutorial.regex; import java.util.regex.Matcher; import java.util.regex.Pattern; public class NamedGroup2 { public static void main(String[] args) { Pattern pattern = Pattern.compile(regex); Matcher matcher = pattern.matcher(TEXT); while (matcher.find()) { System.out.println("File Name = " + matcher.group("fileName")); } } }

Hướng Dẫn Sử Dụng Biểu Tượng Cảm Xúc Trên Status Facebook Hiệu Quả

Biểu tượng cảm xúc trên facebook là gì?

Biểu tượng cảm xúc là cách thể hiện cảm xúc vừa thú vị vừa đơn giản giúp những con chữ thêm màu sắc. Một biểu tượng cảm xúc là tổ hợp vài ký tự biểu diễn một biểu cảm trên khuôn mặt người. Nó thường dùng để thêm tâm trạng, cảm giác của người viết vào văn bản.

Trong các diễn đàn mạng, tin nhắn tức thời và các trò chơi trực tuyến phiên bản ký tự của biểu tượng cảm xúc thường được chuyển sang dạng hình ảnh nhằm tăng tính trực quan. Các biểu tượng cảm xúc đầu tiên trong tài liệu số là mặt cười và mặt buồn.

Hiện nay, ngoài mặt cười và mặt buồn, biểu tượng cảm xúc, icon trên facebook đã nhiều hơn và đa dạng hơn, được bổ sung rất nhiều trạng thái khác nhau như: giận giữ, thất vọng, tiếc nuối, hy vọng… để người dùng có thể lựa chọn. Việc sử dụng các biểu tượng cảm xúc giúp cho nội dung bạn chuyển tải đến mọi người trở nên hấp dẫn và bộc lộ được những cảm xúc cá nhân hơn.

Những lợi ích mà các biểu tượng cảm xúc trên status facebook mang lại

Chèn biểu tượng cảm xúc vào status facebook đem lại cho bạn những lợi ích như:

– Với những biểu tượng cảm xúc độc đáo sẽ giúp nội dung của bạn thú vị và thu hút người đọc hơn.

– Sử dụng các biểu tượng cảm xúc sẽ nhấn mạnh những phần quan trọng mà bạn muốn truyền tải.

– Tránh việc trùng lặp nội dung

Cách viết các biểu tượng cảm xúc trên facebook bằng điện thoại

Cách viết biểu tượng cảm xúc trên facebook bằng điện thoại vô cùng dễ dàng. Trên các thiết bị smartphone khi tải ứng dụng Messenger của Facebook về máy cho phép bạn chèn các biểu tượng cảm xúc một cách dễ dàng mỗi khi chat. Hoặc nếu bạn không dùng Messenger của Facebook thì bạn cũng có thể chèn biểu tượng cảm xúc dễ dàng bằng bàn phím điện thoại.

Hiện nay có 2 kiểu bật bàn phím để chèn biểu tượng cảm xúc là:

– Nhấp đè vào vào nút Enter trên bàn phím.

– Nhấp đè nút nào có biểu tượng mặt cười trên bàn phím.

Việc đơn giản của bạn lúc này là nhấp vào biểu tượng cảm xúc mà bạn thích để gõ ra những nội dung bạn cần diễn đạt.

Cách viết biểu tượng cảm xúc trên status facebook bằng bàn phím ảo trên máy tính

Cách viết biểu tượng cảm xúc trên facebook bằng bàn phím ảo trên máy tính không còn quá khó khăn nếu bạn sử dụng Windown 8 trở lên. Việc của bạn lưc này là nhấp chuột phải vào thanh Taskbar và chọn Show touch keyboard button.

Việc sử dụng các biểu tượng cảm xúc trên máy tính sẽ hơi khó hơn trên điện thoại nhưng nếu bạn sử dụng thường xuyên thì sẽ quen hơn và đơn giản hơn rất nhiều.

Cách sử dụng biểu tượng cảm xúc trên facebook bằng tiện ích của trình duyệt

Sử dụng biểu tượng cảm xúc trên facebook bằng tiện ích của trình duyệt cũng là một cách bạn nên sử dụng. Bạn có thể chèn các biểu tượng cảm xúc vào nội dung bằng tiện ích của trình duyệt một cách nhanh chóng mà không mất nhiều thời gian.

Các biểu tượng cảm xúc trên facebook mới nhất hiện nay

Hiện tại trên facebook có hàng ngàn các biểu tượng cảm xúc khác nhau để bạn có thể lựa chọn. Ngoài ra, Facebook cũng liên tục cập nhật những Emoji mới để cho bạn thể hiện cảm xúc trong những bài viết hoặc khi đăng status.

Hiện nay Fchat cung cấp đến bạn danh sách Icon Facebook mới nhất, được cập nhật năm 2020 bao gồm các biểu tượng cảm xúc trên fb lạ giúp bạn thoải mái sáng tạo nội dung trên Facebook. Nếu nắm bắt được những icon và cách gõ nhanh các icon facebook sẽ giúp bạn tiết kiệm thêm rất nhiều thời gian.

Bạn đang xem bài viết Hướng Dẫn Sử Dụng Một Số Biểu Mẫu Cơ Bản trên website Toiyeucogaihalan.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!