Xem Nhiều 2/2023 #️ Hướng Dẫn Hồ Sơ Về Định Mức Nước Sinh Hoạt Khách Hàng. # Top 4 Trend | Toiyeucogaihalan.com

Xem Nhiều 2/2023 # Hướng Dẫn Hồ Sơ Về Định Mức Nước Sinh Hoạt Khách Hàng. # Top 4 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Hướng Dẫn Hồ Sơ Về Định Mức Nước Sinh Hoạt Khách Hàng. mới nhất trên website Toiyeucogaihalan.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

HƯỚNG DẪN HỒ SƠ

VỀ ĐỊNH MỨC NƯỚC SINH HOẠT KHÁCH HÀNG

o O o

Căn cứ Quyết định số 103/2009/QĐ-UB ngày 24/12/2009 của UBND Thành Phố về việc điều chỉnh giá nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh:

I. Hộ dân:

1) Diện thường trú : Có hộ khẩu thường trú tại địa chỉ đăng ký.

* Hồ sơ đăng ký gồm:

– Hộ khẩu thường trú (bản sao y không quá 06 tháng hoặc bản photo mang bản chính đối chiếu)

– Hoá đơn tiền nước kỳ mới nhất (bản photo)

2) Diện tạm trú KT3 : Có chứng nhận tạm trú KT3 tại địa chỉ đăng ký.

* Hồ sơ đăng ký gồm:

– Sổ tạm trú KT3 (bản sao y không quá 06 tháng hoặc bản photo mang bản chính đối chiếu)

– Hoá đơn tiền nước kỳ mới nhất (photo)

3) Đối với diện tạm trú KT2 :

– Trường hợp 1 : Đối với các nhân khẩu đã được cấp định mức tại nơi thường trú thì chuyển định mức về nơi tạm trú (KT2).

– Trường hợp 2 : Đối với các nhân khẩu chưa được cấp định mức tại nơi thường trú thì cấp định mức tại nơi tạm trú (KT2).

* Thủ tục cắt chuyển và nhập định mức về nơi tạm trú diện KT2:

Khách hàng liên hệ đơn vị cấp nước quản lý địa bàn để nhập định mức theo diện KT2

* Hồ sơ đăng ký gồm:

– Giấy chứng nhận tạm trú KT2 tại địa chỉ nhập định mức

– Photo toàn bộ hộ khẩu nơi nhập định mức và nơi chuyển đi (bản sao y không quá 06 tháng hoặc bản photo mang bản chính đối chiếu)

– Bản photo hoá đơn tiền nước của nơi cắt và nơi nhập định mức.

II. Các đối tượng khác bao gồm:

– Diện tạm trú tập trung như: khu tạm cư, nhà tập thể lưu trú cho công nhân.

– Các cơ sở xã hội trực thuộc Sở Lao động – Thương binh Xã hội.

– Ký túc xá, nhà cho sinh viên thuê ở trọ

* Thủ tục:

1. Đối với diện tạm trú tập trung như ở khu tạm cư, nhà tập thể lưu trú cho công nhân áp dụng định mức nước sinh hoạt (như hộ khẩu thường trú) được tính theo danh sách các hộ dân cư do Ban quản lý khu tạm cư, khu lưu trú công nhân lập và có xác nhận công an địa phương (bản chính).

2. Đối với các đơn vị trực thuộc Sở Lao động – Thương binh Xã hội : Các cơ sở xã hội, cơ sở khám chữa bệnh, cai nghiện, áp dụng định mức nước sinh hoạt (4m3/người/tháng) được tính cho cán bộ, nhân viên và học viên, trại viên theo danh sách có xác nhận của Sở Lao động – Thương binh Xã hội (bản chính).

3.  Đối với ký túc xá thì phải có xác nhận của nhà trường, Giấy tạm trú của sinh viên ( không có hộ khẩu thường trú tại chúng tôi và thẻ sinh viên.

4. Đối với trường hợp học sinh, sinh viên thuê nhà trọ để ở chỉ cần cung cấp bản photo chứng minh nhân dân (hoặc thẻ căn cước công dân), và giấy xác nhận tạm trú có xác nhận của Công an Phường quản lý địa chỉ đăng ký định mức nước.

Thủ Tục Đăng Ký Định Mức Nước Sinh Hoạt

1. Cơ sở xác định định mức nước sinh hoạt:

Định mức nước sinh hoạt được xác định trên số nhân khẩu thường trú và tạm trú dài hạn căn cứ theo Sổ hộ khẩu thường trú và Sổ tạm trú. Mỗi nhân khẩu chỉ được đăng ký định mức tại một thuê bao đồng hồ nước.

Trường hợp nhiều hộ sử dụng chung một đồng hồ nước (địa chỉ trong hộ khẩu thường trú khác với địa chỉ đặt đồng hồ nước) tính định mức các nhân khẩu sử dụng chung cho khách hàng đứng tên thuê bao đồng hồ nước.

Trường hợp người nhập cư, sinh viên và người lao động thuê nhà để ở (có thời hạn thuê từ 12 tháng trở lên, căn cứ vào sổ tạm trú và hợp đồng thuê nhà có xác nhận của địa phương) được tính định mức theo số nhân khẩu như trên.

2. Thủ tục đăng ký mới, bổ sung, cắt, chuyển định mức: Thủ tục đăng ký mới định mức:

Khi làm thủ tục gắn mới đồng hồ nước, khách hàng nộp cho đơn vị cấp nước các giấy tờ sau:

Bản sao Sổ hộ khẩu hay Sổ tạm trú của tất cả các nhân khẩu muốn đăng ký tại địa chỉ gắn đồng hồ nước (có thị thực hoặc kèm bản chính đối chiếu).

Căn cứ số nhân khẩu trong Sổ hộ khẩu và Sổ tạm trú, đơn vị cấp nước sẽ cấp định mức từ kỳ hóa đơn tiền nước đầu tiên.

Thủ tục đăng ký bổ sung định mức:

Trong quá trình sử dụng nước, nếu hộ gia đình có biến động tăng nhân khẩu, có thể đăng ký bổ sung định mức. Thủ tục bao gồm:

Bản sao Sổ hộ khẩu hay Sổ tạm trú của tất cả các nhân khẩu đã đăng ký định mức trước đây và nhân khẩu muốn đăng ký bổ sung (có thị thực hoặc kèm bản chính đối chiếu).

Bản sao hoá đơn tiền nước của nơi muốn đăng ký bổ sung định mức nước.

Thủ tục chuyển định mức:

Khách hàng có địa chỉ hộ khẩu thường trú khác địa chỉ nơi đang sử dụng nước, có thể thực hiện chuyển định mức đến nơi sử dụng nước. Thủ tục bao gồm:

Bản sao Sổ hộ khẩu của tất cả các nhân khẩu đã đăng ký định mức trước đó tại nơi muốn cắt đi và nơi muốn nhập vào (có thị thực hoặc kèm bản chính đối chiếu).

Sổ đăng ký lưu trú (hoặc Giấy xác nhận lưu trú của Công an phường/ xã) của các nhân khẩu muốn nhập định mức tại địa chỉ muốn nhập định mức.

Bản sao hoá đơn tiền nước của nơi muốn cắt và nơi muốn nhập định mức.

Thủ tục cắt giảm định mức:

Hộ gia đình có một hay nhiều nhân khẩu không còn sử dụng nước tại nơi đã đăng ký định mức nước trước đây (chết, chuyển đi nơi khác…) cần thực hiện cắt giảm định mức. Thủ tục bao gồm:

Bản sao Sổ hộ khẩu của tất cả các nhân khẩu đã đăng ký định mức trước đó, không kể các nhân khẩu yêu cầu cắt giảm định mức (có thị thực hoặc kèm bản chính đối chiếu).

Bản sao hoá đơn tiền nước của nơi muốn cắt định mức.

Trường hợp người nhập cư, sinh viên và người lao động thuê nhà để ở (có thời hạn thuê từ 12 tháng trở lên), để đăng ký định mức cần các giấy tờ sau:

Bản sao Hợp đồng thuê nhà thời hạn 12 tháng trở lên có công chứng hoặc có xác nhận của chính quyền địa phương.

Bản sao Sổ đăng ký lưu trú hoặc Giấy xác nhận lưu trú của Công an phường- xã.

Bản sao hoá đơn tiền nước của nơi muốn đăng ký định mức nước.

Trên cơ sở xác định định mức nước sinh hoạt được quy định tại điều 2-Quyết định số 103/2009/QĐ-UBND, các đơn vị có thể điều chỉnh thủ tục đăng ký, bổ sung, cắt, chuyển định mức cho phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị.

Sổ Tạm trú (trước đây gọi là KT3) được Công an phường – xã cấp cho những người có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh khác đang tạm trú dài hạn ở thành phố Hồ Chí Minh.

Sổ đăng ký lưu trú (Sổ tạm trú trước đây): người dân thực hiện đăng ký lưu trú với Công an phường, xã trong trường hợp đã có hộ khẩu thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh nhưng đến ở nơi khác với địa chỉ có hộ khẩu thường trú /hoặc ở tỉnh khác đến lưu trú ở thành phố Hồ Chí Minh nhưng không đủ điều kiện để được cấp Sổ Tạm trú.

Hướng dẫn Thủ tục đăng ký định mức nước cho người nhập cư, sinh viên và người lao động thuê nhà để ở (Đính kèm Mẫu Giấy xác nhận lưu trú)

Đăng Ký Định Mức Nước Thế Nào? Mẫu Đơn, Thủ Tục Xin Cấp Nước Sinh Hoạt

Đăng ký định mức nước sinh hoạt thế nào? Chia sẻ điều kiện, quy định đăng ký định mức nước và mẫu đơn, thủ tục xin cấp nước sinh hoạt đúng quy định năm 2020.

Nước máy, nước sạch sinh hoạt là nhu cầu thiết yếu nhằm đảm bảo chất lượng cuộc sống, tránh dùng phải các nguồn nước ô nhiễm. Hiện nay, ở mỗi địa phương việc, việc sử dụng nước sạch cần tuân theo từng đơn vị cấp với những quy định, quy chuẩn khác nhau. Vậy thủ tục xin cấp nước sinh hoạt và đăng ký định mức nước như thế nào? Tất cả sẽ được giải đáp dưới bài viết sau đây của Nhà Đất Mới.

I. Định mức sử dụng nước được hiểu như thế nào?

Định mức nước sinh hoạt còn được gọi là định mức dùng/cấp nước sinh hoạt. Đây là giới hạn nước m3/người/ngày để làm cơ sở tính giá định mức nước sinh hoạt trên một nhân khẩu.

Định mức nước sinh hoạt còn được gọi là định mức dùng/cấp nước sinh hoạt

Hiện nay, phương pháp tính định mức nước sinh hoạt dựa trên số người theo đăng ký sổ hộ khẩu thường trú và tạm trú. Theo đó, với một thuê bao lắp đặt đồng hồ nước chỉ chấp nhận một cá nhân đăng ký định mức nước sinh hoạt.

Nếu nhiều hộ chung một công tơ nước, định mức nước sinh hoạt được tính dựa trên người đứng tên cho thuê bao đồng hồ nước. Nếu tính định mức sử dụng nước cho sinh viên, người nhập cư, người lao động thuê nhà trên 12 tháng, sẽ tính theo số nhân khẩu như người thường trú.

a) Đối với hộ gia đình

Hộ gia đình xin cấp nước sinh hoạt cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ với các loại giấy tờ sau:

– Đơn yêu cầu cấp nước sinh hoạt (01 bản theo mẫu sẵn).

– Sổ đỏ (công chứng).

– Hợp đồng sang nhượng quyền sở hữu, sử dụng nhà ở, công trình xây dựng trên đất (bản sao công chứng).

– Sổ tạm trú hoặc Sổ hộ khẩu (bản sao công chứng).

– Hợp đồng thuê nhà nếu là người lao động, sinh viên đăng ký tạm trú dài hạn từ 12 tháng trở lên (bản sao công chứng).

b) Đối với, cơ quan, công ty, tổ chức, doanh nghiệp

Doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan, công ty xin cấp nước sinh hoạt cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ, bao gồm:

– Đơn yêu cầu cấp nước sạch (01 bản theo mẫu sẵn).

– Giấy phép đăng ký kinh doanh (bản sao công chứng).

– Giấy phép xây dựng trụ sở doanh nghiệp, công ty, đơn vị (bản sao công chứng).

– Sổ đỏ (công chứng).

– Hợp đồng thuê nhà/đất nếu thuê đất, trụ sở (bản sao công chứng).

– Giấy ủy quyền về việc xin đấu nối cấp nước sinh hoạt của chủ sở hữu nhà đất (công chứng).

Thủ tục xin cấp nước sinh hoạt đối với hộ gia đình và doanh nghiệp không quá phức tạp

Quy trình xin cấp nước sinh hoạt cho công ty, hộ gia đình và các tổ chức, cơ quan khác sẽ thực hiện như sau:

Quy trình 1: Các chủ thể xin cấp nước chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo giấy tờ nêu trên.

Quy trình 2: Các chủ thể xin cấp nước nộp hồ sơ tại đơn vị cấp nước sinh hoạt nơi có nhà ở, trụ sở làm việc và nhận lại phiếu hẹn trả kết quả.

Đơn vị cấp nước nhận hồ sơ và có trách nhiệm thẩm định lại các điều kiện cấp nước. Bao gồm 02 trường hợp xảy ra như:

+ Nếu hồ sơ không đủ điều kiện cấp nước sạch, đơn vị cấp nước trả lời bằng văn bản về việc từ chối cấp nước.

+ Nếu đủ điều kiện cấp nước, đơn vị cấp nước xác nhận vào hồ sơ kỹ thuật và yêu cầu người sử dụng nước sinh hoạt đóng chi phí lắp đặt đồng hồ (nếu có).

Quy trình 3: Đơn vị cấp nước tiến hành lắp đặt hệ thống cấp nước sạch cho người có nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt.

III. Chi phí xin cấp nước sinh hoạt được xác định như thế nào?

Trường hợp người sử dụng nước sinh hoạt lắp đặt công tơ nước mới, chi phí bao gồm lắp cụm đồng hồ đo nước và phí tách hộ sử dụng. Chi phí này do đơn vị cấp nước chịu trách nhiệm thực hiện.

Chi phí lắp công tơ nước mới do đơn vị cấp nước chịu trách nhiệm thực hiện

Trường hợp người sử dụng có đơn xin cấp lại đồng hồ nước sẽ phải chịu hoàn toàn chi phí theo dự toán phê duyệt của đơn vị cấp nước.

Trường hợp cấp nước cho công ty, cơ quan, doanh nghiệp, chi phí lắp đồng hồ nước sẽ do thỏa thuận của cơ quan, doanh nghiệp với đơn vị cấp nước.

Trường hợp người sử dụng cần hạ cấp đồng hồ nước đang sử dụng so với định mức nước đang dùng. Chi phí sẽ do người sử dụng nước chỉ trả theo quy định của cơ quan cấp nước sinh hoạt.

IV. Mẫu đơn xin đăng ký định mức nước sinh hoạt

Hướng Dẫn Viết Hồ Sơ Học Sinh Sinh Viên

Hướng dẫn viết hồ sơ học sinh sinh viên. Hồ sơ học sinh sinh viên những tưởng dễ viết nhưng thực tế không phải, có nhiều bạn loay hoay hàng tiếng đồng hồ vẫn không hoàn thành được hồ sơ học sinh sinh viên. Nguyên nhân là do đâu? Bài viết này sẽ giải đáp thắc mắc và hướng dẫn viết hồ sơ học sinh sinh viên chi tiết.

Khái quát về sơ yếu lý lịch học sinh sinh viên (hồ sơ học sinh sinh viên)

So sánh sơ yếu lý lịch học sinh sinh viên với sơ yếu lý lịch xin việc làm

Sơ yếu lý lịch học sinh sinh viên cùng sơ yếu lý lịch xin việc làm có chung điểm là đều phải khai báo những yếu tố như:

+ Họ tên

+ Ngày/tháng/năm sinh

+ Hộ khẩu thường trú

+ Tên tuổi của bố mẹ

+ Thông tin liên hệ (Số điện thoại, email).

Ảnh chân dung của cả hai bản sơ yếu lý lịch đều được dán vào góc trên bên trái, có đóng dấu giáp lai vào ảnh.

+ Đối với bản sơ yếu lý lịch học sinh sinh viên:

Do với bản sơ yếu lý lịch xin việc làm thì thông tin khai báo có phần hạn hẹp hơn. Đây là bảng sơ yếu lý lịch dành cho các bạn tân sinh viên vừa mới trúng tuyển Đại học, Cao đẳng và khai vào về quá trình học tập ở cấp 2, không có kinh nghiệm làm việc.

Số ký hiệu trường, số báo danh, kết quả học tập ở lớp cuối cấp (THPT, THBT, TCCN, THN), khu vực tuyển sinh, ngành học, điểm trúng tuyển, điểm thưởng, lý do được tuyển thẳng hoặc được thưởng điểm, năm tốt nghiệp là những thứ mà người khai báo sơ yếu lý lịch việc làm không cần phải điền

Sơ yếu lý lịch học sinh sinh viên mua ở đâu?

Rất nhiều bạn học sinh sinh viên thắc mắc địa điểm bán sơ yếu lý lịch học sinh sinh viên và mức giá bán của nó là bao nhiêu. tại các hiệu sách, tại các cửa hàng tạp hóa hoặc siêu thị, bạn có thể tìm mua sơ yếu lý lịch học sinh sinh viên vô cùng dễ dàng với giá rất rẻ, chỉ giao động trong khoảng 5-7 ngàn đồng/bộ.

Cách viết sơ yếu lý lịch học sinh sinh viên

Trang bìa ngoài – Lý lịch học sinh sinh viên

Các bạn cần điền đầy đủ các thông tin và trình bày như sau:

Họ và tên: Toàn bộ in hoa có dấu

Ngày tháng năm sinh: Điền đầy đủ thông tin ngày tháng năm sinh

Hộ khẩu thường trú: Điền địa chỉ nhà của bạn theo Sổ hộ khẩu

Khi cần báo tin cho ai? Ở đâu?: Bạn có thể điền tên bố hoặc là mẹ kèm theo địa chỉ chỗ ở

Điện thoại liên hệ: Nếu bạn dùng điện thoại thì ghi số điện thoại của mình, còn nếu không thì ghi số điện thoại của gia đình

Trang 2 – Bản thân học sinh, sinh viên

Góc trên bên trái của bản Sơ yếu lý lịch, các bạn cần dán ảnh 4×6 vào có đóng dấu giáp lai vào ảnh. Lưu ý: ảnh chụp mới 3 tháng trở lại, hình ảnh rõ nét, không bị bể hay mờ.

Họ và tên: Viết in hoa, có dấu

Ngày tháng và năm sinh: Ghi 2 số cuối.

Ví dụ: ¨¨ ¨¨ ¨¨ các bạn điền vào: 02, 06, 93

Dân tộc: (Dân tộc Kinh ghi 1, Dân tộc khác ghi 0)

Tôn giáo: Nếu bạn theo tôn giáo nào thì ghi tôn giáo đó, nếu không thì ghi “Không”

Thành phần xuất thân: Công nhân viên chức ghi 1, Nông dân ghi 2, Khác ghi 3 vào ô trống bên cạnh.

Đối tượng dự thi: Ghi giống trong giấy báo dự thi. Nếu không thuộc đối tượng nào thì bỏ trống

Ký hiệu trường: Viết mã trường mà bạn chuẩn bị nhập học vào 3 ô trống bên cạnh.

Số báo danh: Ghi số báo danh dự thi của bạn trong kỳ thi tuyển Đại học, Cao đẳng.

Kết quả học lớp cuối cấp ở THPT, Trung học Bổ túc, Trung học Nghề, Trung cấp Chuyên nghiệp: Bạn ghi thông tin kết quả học tập lớp 12 của mình. Trong đó:

Về phần học bạ

+ Xếp loại về học tập: Yếu/Trung bình/Khá/Giỏi

+ Xếp loại về hạnh kiểm: Yếu/Trung bình/Khá

+ Xếp loại về tốt nghiệp: Yếu/Trung bình/Khá/Giỏi

Ngày vào Đoàn TNCSHCM: Ghi theo sổ đoàn của mình

Ngày vào Đảng CSVN: Ghi theo sổ Đảng viên của mình, nếu chưa có thì để trống

Khen thưởng, kỷ luật: Điền thông tin được khen thưởng, nếu không có thì ghi “không”

Giới tính: Nếu là nam thì điền 0, là nữ thì điền 1

Hộ khẩu thường trú: Ghi địa chỉ như trong sổ hộ khẩu của gia đình.

Thuộc khu vực tuyển sinh nào?: Ghi giống giấy báo dự thi

Ngành học: Ngành bạn thi tuyển vào trường, bạn cần ghi rõ tên ngành và điền mã ngành vào các ô ở bên cạnh

Điểm thi tuyển sinh: Ghi rõ tổng điểm 3 môn thi tuyển vào trường và điểm thi của từng môn

Điểm thưởng: Nếu bạn có điểm thưởng thì điền còn không có thì bỏ qua.

Lý do để được tuyển thẳng và được thưởng điểm: Nếu có thì ghi rõ còn không có thì bỏ qua

Năm tốt nghiệp: Ghi 2 số cuối của năm bạn tốt nghiệp THPT.

+ Ví dụ: Nếu bạn tốt nghiệp THPT năm 2016 thì điền số 16

Số chứng minh thư nhân dân: Điền đúng số CMND của bạn

Tóm tắt quá trình học tập, công tác và lao động: Ghi mốc thời gian theo cấp học: học tiểu học, trung học cơ sở, THPT. Bạn chỉ nên nêu rõ về niêm khóa học, không nên ghi từng năm học tương ứng với từng lớp học.

+ Ví dụ:

Từ 2004 – 2009: Học sinh trường tiểu học X

Từ 2009 – 2013: Học sinh trường THCS Y

Từ 2013 – 2016: Học sinh trường THPT Z

Trang 3 & 4 – Thành phần gia đình

Đây là phần nêu rõ sơ yếu lý lịch của bố mẹ bạn, bao gồm:

Tên, tuổi, quốc tịch, dân tộc, tôn giáo, hộ khẩu thường trú của cả cha và mẹ.

Hoạt động kinh tế – chính trị – xã hội: Ghi rõ thời gian, địa điểm, nếu không có thì bỏ qua.

Bên cạnh đó, còn phần thông tin khai báo: Nếu bạn có vợ/chồng thì ghi như phần điền bên trên về bố mẹ, còn không hãy để trống.

Phần cuối trang 4: Xác nhận

Thông tin của các anh, chị, em ruột của bạn hãy điền đầy đủ, bao gồm: Tên, tuổi, đang làm gì, ở đâu?

Sau đó là Cam đoan của gia đình về lời khai của học sinh, sinh viên: Thí sinh cần xin chữ kí của cha mẹ (Bố hoặc mẹ) để xác nhận. Đồng thời thí sinh cũng phải ký tên vào góc cuối bên phải.

Sau khi điền đầy đủ các thông tin và hoàn thành bản sơ yếu lý lịch học sinh sinh viên thì các bạn chỉ cần đến cơ quan, chính quyền địa phương tại Phường/Xã nơi mà bạn đang cư trú để xin dấu xác nhận, chữ ký.

Qua bài viết trên, mọi người đã biết cách viết hồ sơ học sinh sinh viên đúng cách. Hy vọng bạn có thể viết được giấy tờ học sinh sinh viên chính xác nhất sau khi đọc xong bài viết này.

Bạn đang xem bài viết Hướng Dẫn Hồ Sơ Về Định Mức Nước Sinh Hoạt Khách Hàng. trên website Toiyeucogaihalan.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!