Xem Nhiều 3/2023 #️ Hướng Dẫn Cho Mẫu I # Top 6 Trend | Toiyeucogaihalan.com

Xem Nhiều 3/2023 # Hướng Dẫn Cho Mẫu I # Top 6 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Hướng Dẫn Cho Mẫu I mới nhất trên website Toiyeucogaihalan.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Mục đích của mẫu đơn I-130 là gì?

Một công dân hoặc thường trú nhân hợp pháp của Hoa Kỳ có thể nộp Mẫu I-130, Đơn bảo lãnh người thân nước ngoài, với Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ (USCIS) để thiết lập sự tồn tại của mối quan hệ với một số người thân ở nước ngoài muốn nhập cư vào Hoa Kỳ.

Nếu bạn là công dân Hoa Kỳ, bạn phải nộp Mẫu I-130 riêng cho mỗi người thân đủ điều kiện. Bạn có thể nộp Mẫu I-130 cho:

Người phối ngẫu;

Con chưa lập gia đình dưới 21 tuổi;

Con trai hoặc con gái chưa lập gia đình từ 21 tuổi trở lên;

Con trai hoặc con gái đã kết hôn ở mọi lứa tuổi;

Anh chị em (bạn phải từ 21 tuổi trở lên); và

Bố hoặc mẹ (bạn phải từ 21 tuổi trở lên).

Nếu bạn là thường trú nhân hợp pháp của Hoa Kỳ, bạn phải nộp Mẫu I-130 riêng cho mỗi người thân đủ điều kiện. Bạn có thể nộp Mẫu I-130 cho:

Người phối ngẫu;

Con chưa lập gia đình dưới 21 tuổi; và

Con trai hoặc con gái chưa lập gia đình từ 21 tuổi trở lên.

GHI CHÚ:

Nếu bạn nộp đơn cho người phối ngẫu của mình, anh ấy hoặc cô ấy phải hoàn thành và ký vào Mẫu I-130A, Thông tin bổ sung cho Người phối ngẫu thụ hưởng. Nếu người phối ngẫu của bạn ở nước ngoài, Mẫu I-130A vẫn phải được hoàn thành, nhưng người phối ngẫu của bạn không phải ký vào Mẫu I-130A. Mẫu I-130A phải được nộp cùng với Mẫu I-130.

Không có loại thị thực cho con kết hôn của thường trú nhân hợp pháp. Nếu bạn là thường trú nhân hợp pháp và bạn đã nộp Mẫu I-130 cho con trai hoặc con gái chưa lập gia đình của bạn, nhưng con trai hoặc con gái của bạn đã kết hôn trước khi di cư sang Hoa Kỳ hoặc kết hôn trước khi trở thành thường trú nhân hợp pháp, chúng tôi sẽ từ chối hoặc tự động hủy bỏ đơn yêu cầu của bạn.

Người không phải là công dân Hoa Kỳ (như được định nghĩa trong Luật Di Trú và Quốc tịch (INA) phần 308) cũng có quyền như thường trú nhân hợp pháp để kiến nghị cho các thành viên trong gia đình. Nếu bạn là công dân Hòa Kỳ sinh ra tại Samoa thuộc Mỹ hoặc Swains Đảo (hoặc người đủ điều kiện như một công dân Hoa Kỳ quốc gia, như được mô tả trong INA phần 308), bạn nên chỉ rõ trong Phần 2. Mã số 36. các kiến nghị đó bạn là thường trú nhân hợp pháp Bạn không cần liệt kê Số Đăng ký Người nước ngoài (Số A) trong Phần 2., Số Mục 1. của bản kiến nghị.

Nếu người thụ hưởng đủ điều kiện theo Mục 1.C. , 1.D. , Hoặc 1.E. ở trên, bạn không cần nộp tách riêng đơn cho vợ hoặc chồng của người thụ hưởng hoặc con độc thân dưới 21 tuổi. Họ được coi là người thụ hưởng phái sinh và bạn nên liệt kê chúng trong Phần 4. của bản kiến nghị này .

Nếu bạn là người khởi kiện thường trú hợp pháp và người thụ hưởng đủ điều kiện theo Mục 2.A., 2.B. hoặc 2.C. ở trên, bạn không cần nộp tách riêng đơn cho con chưa kết hôn dưới 21 tuổi của người thụ hưởng. Họ được coi là người thụ hưởng phái sinh và bạn nên liệt kê chúng trong Phần 4. của đơn này.

Những người thụ hưởng phái sinh được mô tả trong Mục 4. và  ở trên có thể nộp đơn xin thị thực nhập cư cùng với người thụ hưởng.

Bạn KHÔNG thể nộp Mẫu I-130 cho người thuộc những trường hợp sau:

Cha mẹ nuôi hoặc con nuôi, nếu việc nhận con nuôi diễn ra sau khi đứa trẻ tròn 16 tuổi, hoặc nếu đứa trẻ không được quyền nuôi con hợp pháp và đã không sống với cha mẹ ít nhất 2 năm trước khi nộp đơn;

Cha mẹ đẻ, nếu bạn có được tình trạng thường trú hợp pháp hoặc quốc tịch Hoa Kỳ thông qua nhận con nuôi hoặc là người chưa thành niên nhập cư đặc biệt;

Con riêng hoặc con riêng, nếu cuộc hôn nhân tạo mối quan hệ diễn ra sau khi đứa trẻ tròn 18 tuổi;

Người phối ngẫu, nếu bạn và bạn vợ hoặc chồng là không có mặt tại hôn lễ, trừ khi cả hai đã quan hệ sau khi kết hôn;

Người phối ngẫu, nếu bạn có được tình trạng thường trú hợp pháp thông qua việc kết hôn trước với công dân Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân hợp pháp, trừ khi:

Bạn hiện là công dân Hoa Kỳ nhập tịch;

Bạn đã là thường trú nhân hợp pháp trong ít nhất năm năm;

Bạn có thể cung cấp bằng chứng rõ ràng và thuyết phục rằng bạn không tham gia vào cuộc hôn nhân trước (thông qua đó bạn có được tình trạng thường trú hợp pháp) để trốn tránh bất kỳ luật di trú nào của Hoa Kỳ; hoặc là

Cuộc hôn nhân trước của bạn mà qua đó bạn có được tình trạng nhập cư của bạn đã bị chấm dứt bởi cái chết của người phối ngẫu cũ của bạn;

Bạn yêu cầu bằng văn bản miễn trừ hôn nhân và cung cấp bằng chứng rõ ràng và thuyết phục rằng cuộc hôn nhân có giá trị pháp lý tại nơi nó diễn ra và bạn và vợ / chồng của bạn kết hôn với mục đích tốt đẹp và không nhằm mục đích có được tình trạng thường trú hợp pháp cho người phối ngẫu và rằng không có thỏa thuận đóng phí hoặc bất kỳ sự xem xét nào khác (ngoài phí luật sư phù hợp) đã được đưa cho bạn để bạn nộp đơn khởi kiện này. Yêu cầu phải được gửi với Mẫu I-130; hoặc là

Người phối ngẫu của bạn đã sống bên ngoài Hoa Kỳ, sau khi kết hôn, trong khoảng thời gian ít nhất là hai năm;

Bất kỳ người nào, nếu USCIS xác định rằng anh ta hoặc cô ta đã tham gia hoặc cố gắng hoặc âm mưu kết hôn để trốn tránh luật nhập cư Hoa Kỳ; và

Một ông bà, cháu, cháu trai, cháu gái, chú, dì, anh em họ, hoặc bố mẹ chồng.

USCIS cung cấp các biểu mẫu miễn phí thông qua trang web USCIS. Để xem, in hoặc điền vào biểu mẫu của chúng tôi, bạn nên sử dụng phiên bản Adobe Reader mới nhất, có thể tải xuống miễn phí tại http://get.adobe.com/reader/. Nếu bạn không thể kết nối Internet, bạn có thể gọi Trung tâm Dịch vụ khách hàng USCIS quốc gia tại 1-800-375-5283 và yêu cầu chúng tôi gửi một hình thức cho bạn. Đối với TTY (điếc hoặc lãng tai), hãy gọi: 1-800-767-1833.

Chữ ký. Mỗi bản kiến nghị phải được ký và nộp đúng. Đối với tất cả các chữ ký trong bản kiến nghị này, USCIS sẽ không chấp nhận tên được đóng dấu hoặc đánh máy thay cho chữ ký. Người giám hộ hợp pháp cũng có thể ký cho người không đủ năng lực nhận thức.

Phí nộp hồ sơ. Mỗi bản kiến nghị phải kèm theo phí nộp đơn thích hợp. (Xem phần Phí nộp hồ sơ của hướng dẫn này.)

Phí dịch vụ sinh trắc học. Nếu bạn nộp đơn yêu cầu này với USCIS, bạn không cần phải bao gồm phí dịch vụ sinh trắc học tại thời điểm bạn gửi đơn bảo lãnh. Nếu sau đó bạn được thông báo rằng bạn phải gửi sinh trắc học, bạn sẽ nhận được thông báo cuộc hẹn dịch vụ sinh trắc học với hướng dẫn về cách gửi phí dịch vụ sinh trắc học bổ sung. Nếu bạn nộp đơn yêu cầu này với một cơ quan khác ngoài USCIS, vui lòng kiểm tra với cơ quan đó để xác định xem và khi nào bạn phải nộp phí dịch vụ sinh trắc học.

Chứng cớ. Tại thời điểm nộp đơn, bạn phải gửi tất cả bằng chứng và tài liệu hỗ trợ được liệt kê trong phần Yêu cầu chung của Hướng dẫn này. USCIS có thể đưa ra Thông báo ý định từ chối (NOID) hoặc Thông báo từ chối cho các kiến nghị được đệ trình mà không có bằng chứng hỗ trợ cần thiết.

Cuộc hẹn kiểm tra sinh trắc học. USCIS có thể yêu cầu bạn phỏng vấn hoặc cung cấp dấu vân tay, ảnh và / hoặc chữ ký bất cứ lúc nào để xác minh danh tính của bạn, lấy thông tin bổ sung và tiến hành kiểm tra lý lịch và bảo mật, bao gồm kiểm tra hồ sơ lịch sử tội phạm được lưu giữ bởi Cục Liên bang Điều tra (FBI), trước khi đưa ra quyết định về đơn đăng ký, kiến nghị hoặc yêu cầu của bạn. Sau khi USCIS nhận được đơn của bạn và đảm bảo hoàn thành, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng văn bản, nếu bạn cần tham dự một cuộc hẹn dịch vụ sinh trắc học. Nếu một cuộc hẹn là cần thiết, thông báo sẽ cung cấp cho bạn địa điểm của Trung tâm hỗ trợ ứng dụng USCIS tại địa phương hoặc được chỉ định (ASC) và ngày và giờ của cuộc hẹn của bạn hoặc, nếu bạn hiện đang ở nước ngoài, hãy hướng dẫn bạn liên hệ với Đại sứ quán Hoa Kỳ, Hoa Kỳ Lãnh sự quán, hoặc văn phòng USCIS bên ngoài Hoa Kỳ để đặt lịch hẹn.

Nếu bạn được yêu cầu cung cấp sinh trắc học, tại cuộc hẹn của bạn, bạn phải tuyên thệ khẳng định rằng:

Bạn đã cung cấp hoặc ủy quyền tất cả các thông tin trong đơn;

Bạn đã xem xét và hiểu tất cả các thông tin có trong và gửi cùng với đơn của bạn; và

Tất cả các thông tin này là đầy đủ, đúng và chính xác tại thời điểm nộp đơn.

Nếu bạn không tham dự cuộc hẹn dịch vụ sinh trắc học, USCIS có thể từ chối đơn của bạn.

Bản sao. Bạn có thể gửi bản sao rõ ràng của các tài liệu được yêu cầu, trừ khi Hướng dẫn quy định cụ thể rằng bạn phải gửi tài liệu gốc. USCIS có thể yêu cầu tài liệu gốc tại thời điểm nộp đơn hoặc bất cứ lúc nào trong quá trình xử lý đơn, kiến nghị hoặc yêu cầu. Nếu bạn gửi tài liệu gốc khi không cần thiết, tài liệu có thể vẫn là một phần của hồ sơ và USCIS sẽ không tự động trả lại cho bạn.

Bản dịch. Nếu bạn gửi tài liệu có thông tin bằng tiếng nước ngoài, bạn cũng phải gửi bản dịch tiếng Anh đầy đủ. Người dịch phải ký xác nhận rằng bản dịch tiếng Anh là hoàn chỉnh và chính xác, và người đó có khả năng dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Anh. Chứng nhận cũng phải bao gồm ngày, chữ ký và tên in của người dịch và có thể chứa thông tin liên hệ của người dịch.

Cách điền vào mẫu I-130

Nhập hoặc in rõ ràng bằng mực đen.

Nếu bạn cần thêm khoảng trống để hoàn thành bất kỳ mục nào trong đơn này, hãy sử dụng khoảng trống được cung cấp trong Phần 9. Thông tin bổ sung hoặc đính kèm một tờ giấy riêng; nhập hoặc in tên của bạn và số A (nếu có) ở đầu mỗi tờ; cho biết Số trang, Số phần và Số mục mà câu trả lời của bạn đề cập đến; và ký tên và ghi ngày vào mỗi tờ.

Trả lời tất cả các câu hỏi đầy đủ và chính xác. Nếu có câu hỏi không áp dụng cho bạn (ví dụ: nếu bạn chưa bao giờ kết hôn và câu hỏi đó yếu cầu “Cung cấp tên của người phối ngẫu hiện tại của bạn”), nhập hoặc in “N/A”, trừ khi có hướng dẫn khác. Nếu câu trả lời của bạn cho một câu hỏi yêu cầu trả lời bằng số là 0 hoặc không (ví dụ: “Bạn có bao nhiêu đứa con” hoặc “Bạn đã rời khỏi Hoa Kỳ bao nhiêu lần”), hãy gõ hoặc in “Không”, trừ khi có hướng dẫn khác.

Nhập ngày ở định dạng mm /dd /yyyy. Nếu bạn không thể cung cấp một ngày chính xác, hãy cung cấp một ngày gần đúng theo cùng định dạng và bao gồm một lời giải thích trong Phần 9. Thông tin bổ sung.

Số tài khoản trực tuyến USCIS (nếu có). Nếu trước đây bạn đã nộp đơn, kiến nghị hoặc yêu cầu sử dụng hệ thống nộp đơn trực tuyến USCIS (trước đây gọi là Hệ thống nhập cư điện tử USCIS (USCIS ELIS)), hãy cung cấp Số tài khoản trực tuyến USCIS mà bạn đã được hệ thống cấp. Bạn có thể tìm thấy Số tài khoản trực tuyến USCIS của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản của bạn và truy cập trang hồ sơ. Nếu trước đây bạn đã điền đơn, kiến nghị hoặc yêu cầu nhất định trên một biểu mẫu giấy thông qua USCIS Lockbox, bạn có thể đã nhận được Thông báo truy cập tài khoản trực tuyến USCIS cấp cho bạn số tài khoản trực tuyến USCIS. Nếu bạn nhận được thông báo như vậy, Số tài khoản trực tuyến USCIS của bạn có thể được tìm thấy ở đầu thông báo. Nếu bạn đã được cấp Số tài khoản trực tuyến USCIS, hãy nhập số đó vào chỗ trống được cung cấp ở Phần 2. Số mục 2. Số tài khoản trực tuyến USCIS không giống như A-number.

Phần 3. Thông tin tiểu sử. Cung cấp thông tin tiểu sử được yêu cầu trong Phần 3. Mục 1. – 6. Cung cấp thông tin này như một phần trong đơn của bạn có thể giảm thời gian bạn dành cho cuộc hẹn USCIS ASC như được đề cập trong phần Cuộc hẹn kiểm tra sinh trắc học của các Hướng dẫn này.

Dân tộc và chủng tộc. Chọn các hộp mô tả đúng nhất về dân tộc và chủng tộc của bạn.

Thể loại và định nghĩa về dân tộc và chủng tộc

Người da trắng. Người có nguồn gốc ở bất kỳ các gốc dân tộc của châu Âu, Trung Đông, hoặc Bắc Phi.

Châu Á. Người có nguồn gốc từ bất cứ sắc dân bản địa của vùng Viễn Đông, Đông Nam Á, hay Ấn Độ tiểu lục địa bao gồm, ví dụ, Campuchia, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Pakistan, các quần đảo Philippines, Thái Lan và Việt Nam.

Người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi. Người có nguồn gốc ở bất kỳ chủng tộc da đen của châu Phi.

Người Mỹ bản địa hoặc thổ dân Alaska. Người có nguồn gốc từ bất kỳ dân tộc gốc nào ở Bắc và Nam Mỹ (bao gồm cả Trung Mỹ), và người duy trì liên kết bộ lạc hoặc gắn kết cộng đồng.

Người Hawaii bản xứ hoặc thuộc các đảo Thái Bình Dương. Người có nguồn gốc ở bất kỳ thuộc các tộc người Hawaii, Guam, Samoa, hoặc thuộc các đảo Thái Bình Dương.

Chiều cao. Chọn các thông số phù hợp nhất với chiều cao của bạn tính bằng feet và inch. Ví dụ: nếu bạn cao năm feet và chín inch, hãy chọn 5 cho mục “feet” và “09” cho mục inch. Không nhập chiều cao của bạn tính bằng mét hoặc centimet.

Cân nặng. Nhập cân nặng của bạn tính bằng pound. Nếu bạn không biết cân nặng của mình, hoặc cần nhập cân nặng dưới 30 pounds hoặc hơn 699 pounds, hãy nhập “000”. Không nhập cân nặng của bạn theo kilogam.

Màu mắt. Chọn hộp mô tả đúng nhất màu mắt của bạn.

Màu tóc. Chọn hộp mô tả đúng nhất màu tóc của bạn.

Nếu Cục Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ (CBP) hoặc USCIS cấp cho người thụ hưởng Mẫu đơn I-94, Hồ sơ xuất nhập cảnh, cấp số Mẫu đơn I-94 của người thụ hưởng và ngày mà thời gian anh ấy hoặc cô ấy được ở lại hết hạn hoặc đã quá hạn (như được hiển thị trên Mẫu I-94). Số Mẫu I-94 còn được gọi là Số khởi hành trên một số phiên bản của Mẫu I-94.

LƯU Ý: Nếu người thụ hưởng được CBP cho phép nhập cảnh vào Hoa Kỳ tại sân bay hoặc cảng biển sau ngày 30 tháng 4 năm 2013, anh ta hoặc cô ta có thể đã được CBP cấp Mẫu điện tử I-94, thay vì Mẫu giấy I-94. Người thụ hưởng có thể truy cập trang web của CBP tại chúng tôi để lấy phiên bản giấy Mẫu I-94 điện tử của mình. CBP không thu phí cho dịch vụ này. Một số khách du lịch đã đến Hoa Kỳ tại biên giới đất liền, sân bay hoặc cảng biển, sau ngày 30 tháng 4 năm 2013 bằng hộ chiếu hoặc giấy thông hành, được CBP cấp giấy tờ Mẫu I-94, cũng có thể nhận được Mẫu thay thế I-94 từ trang web CBP miễn phí. Nếu Mẫu I-94 của anh ấy hoặc cô ấy không thể lấy được từ trang web của CBP, thì có thể lấy được bằng cách nộp Mẫu I-102, Đơn xin thay thế / Hồ sơ xuất nhập cảnh không di dân ban đầu, cho USCIS. USCIS có tính phí cho dịch vụ này.

Hộ chiếu và số chứng từ du lịch. Hoàn thành Phần 4.  Số Mục 45. – 50. nếu người thân của người thụ hưởng đã sử dụng hộ chiếu hoặc tài liệu du lịch để đến Hoa Kỳ, hãy nhập thông tin hộ chiếu hoặc tài liệu du lịch vào chỗ trống thích hợp trong đơn, thậm chí nếu hộ chiếu hoặc tài liệu du lịch hiện đã hết hạn.

  Phần 6. Tuyên bố, Thông tin liên lạc, Tuyên bố và Chữ ký của người nộp đơn. Chọn hộp thích hợp để cho biết bạn tự đọc đơn này hay bạn có người phiên dịch hỗ trợ bạn. Nếu có người hỗ trợ bạn hoàn thành đơn này, hãy chọn hộp cho biết có người hỗ trợ bạn. Hơn nữa, bạn phải ký và ghi ngày điền đơn và cung cấp số điện thoại liên lạc, số điện thoại di động (nếu có) và địa chỉ email (nếu có). Mọi đơn PHẢI cóchữ ký của người nộp đơn (hoặc cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, nếu có). Không chấp nhận tên đóng dấu hoặc đánh máy thay cho chữ ký.

  Phần 7. Thông tin liên lạc, chứng nhận và chữ ký của thông dịch viên. Nếu bạn sử dụng bất kỳ ai làm thông dịch viên để đọc Hướng dẫn và câu hỏi về bản kiến nghị này cho bạn bằng ngôn ngữ mà bạn thông thạo, thông dịch viên phải điền vào phần này, cung cấp tên, tên và địa chỉ của doanh nghiệp hoặc tổ chức của họ (nếu có), số điện thoại liên lạc, số điện thoại di động (nếu có) và địa chỉ email của anh ấy hoặc cô ấy (nếu có). Thông dịch viên phải ký tên và đề ngày điền đơn.

  Phần 8. Thông tin liên lạc, Tuyên bố và Chữ ký của Người chuẩn bị Đơn bảo lãnh này, nếu khác với người nộp đơn. Phần này phải có chữ ký của người đã hoàn thành đơn bảo lãnh của bạn, nếu không phải là bạn, người khởi kiện. Nếu cùng một cá nhân đóng vai trò là thông dịch viên và người chuẩn bị của bạn, người đó nên hoàn thành cả Phần 7. và Phần 8. Nếu người hoàn thành bản kiến nghị này được liên kết với một doanh nghiệp hoặc tổ chức, người đó nên hoàn thành tên và địa chỉ của tổ chức hoặc doanh nghiệp thông tin. Bất cứ ai đã giúp bạn hoàn thành bản kiến nghị này PHẢI ký tên và đề ngày. Không được chấp nhận tên đóng dấu hoặc đánh máy thay cho chữ ký. Nếu người giúp bạn chuẩn bị đơn bảo lãnh là luật sư hoặc người đại diện được chỉ định mà thẩm quyền đại diện của người đó vượt ngoài phạm vi cần chuẩn bị của đơn này, người đó có thể phải nộp Mẫu đơn G-28 hoàn chỉnh, Thông báo về việc xuất hiện với tư cách là Luật sư hoặc Đại diện được chỉ định cùng với đơn của bạn.

  Yêu cầu chung

  1. Sự chấp thuận của đơn này có nghĩa là thành viên gia đình tôi sẽ đương nhiên trở thành thường trú nhân hợp pháp hay họ có thể ngay lập tức di cư sang Hoa Kỳ?

  Không. Đơn đã được phê duyệt không cung cấp cho người thụ hưởng tình trạng thường trú hợp pháp tự động hoặc người được phép nhập cư ngay lập tức vào Hoa Kỳ.

  2. Khi nào thị thực sẽ có hiệu lực?

  Khi đơn được chấp thuận cho người phối ngẫu, những đứa con chưa kết hôn dưới 21 tuổi hoặc cha mẹ của một công dân Hoa Kỳ, những người này được coi là thân nhân, có nghĩa là thị thực lập tức có hiệu lực

  Khi đơn yêu cầu được chấp thuận cho anh chị em hoặc con trai hoặc con gái trưởng thành của công dân Hoa Kỳ, hoặc cho vợ / chồng, con, hoặc con trai hoặc con gái chưa lập gia đình hợp pháp, nó được chỉ định vào loại ưu tiên thị thực thích hợp. Mỗi năm, một số lượng hạn chế thị thực nhập cư có sẵn cho mỗi loại ưu tiên. Thị thực được xử lý theo thứ tự các kiến nghị được nộp đúng và được chúng tôi chấp nhận. Để được xem xét nộp đúng, một bản kiến nghị phải được hoàn thành và ký đầy đủ, và lệ phí nộp đơn phải được thanh toán.

  Để biết báo cáo hàng tháng về ngày thị thực nhập cư có sẵn, hãy gọi cho Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ theo số

  1-202-663-1541 hoặc truy cập trang web của họ tại www.travel.state.gov .

  3. Những tài liệu nào bạn cần để chứng minh rằng bạn là công dân Hoa Kỳ?

  Một bản sao của bạn sinh chứng chỉ, ban hành bởi một công dân đăng ký, quan trọng thống kê văn phòng, hoặc khác dân sự có thẩm quyền chứng tỏ rằng bạn được sinh ra ở Hoa Kỳ;

  Bản sao giấy chứng nhận nhập tịch hoặc giấy chứng nhận quốc tịch của bạn do USCIS hoặc Dịch vụ Nhập cư và Nhập tịch (INS) trước đây;

  Một bản sao của mẫu FS-240, Lãnh Báo cáo của sinh nước ngoài (CRBA), ban hành bởi một Hoa Kỳ Đại sứ quán hoặc Hoa Kỳ Lãnh;

  Một bản sao hộ chiếu Hoa Kỳ chưa hết hạn của bạn; hoặc là

  Một tuyên bố ban đầu từ một nhân viên lãnh sự quán Hoa Kỳ xác minh rằng bạn là công dân Hoa Kỳ với hộ chiếu hợp lệ. Nếu bạn làm không có bất kỳ của các trên các tài liệu và bạn đã được sinh ra trong những United States, nhìn thấy những gì nếu một chính thức tài liệu không có sẵn trong phần Hướng dẫn này.

  4. Những giấy tờ nào bạn cần để chứng minh rằng bạn là thường trú nhân hợp pháp ?

  Nếu bạn là thường trú nhân hợp pháp, bạn phải nộp đơn yêu cầu của mình với một bản sao mặt trước và mặt sau của Thẻ thường trú (Mẫu I-551). Nếu bạn chưa nhận được thẻ của mình, hãy gửi các bản sao trang tiểu sử hộ chiếu của bạn và trang hiển thị nhập học với tư cách là thường trú nhân hợp pháp hoặc bằng chứng khác về tình trạng thường trú nhân do USCIS hoặc INS cũ cấp.

  5. Những tài liệu nào bạn cần để chứng minh mối quan hệ gia đình ?

  A. Người phối ngẫu:

  Bản sao giấy chứng nhận kết hôn của bạn;

  Nếu một trong hai bạn đã hoặc bạn vợ hoặc chồng được trước kết hôn, nộp bản sao của các tài liệu cho thấy rằng mỗi của hôn nhân trước đây đã chấm dứt một cách hợp pháp; và

  Bạn phải nộp hai giống hệt màu hộ chiếu mang phong cách hình ảnh của chính mình và của bạn người bạn đời (nếu ông hay bà là trong các Kỳ) lấy trong vòng 30 ngày của đệ đơn này kiến nghị. Các bức ảnh phải có một màu trắng để nền off-trắng, được in trên mỏng giấy với một bóng kết thúc, và được lắp ráp và unretouched.

  Hai ảnh màu hộ chiếu giống hệt nhau phải là 2 x 2 inch. Các bức ảnh phải có màu với khuôn mặt đầy đủ, mặt trước trên nền trắng đến trắng. Chiều cao đầu nên đo từ 1 đến 1 3/8 inch từ đỉnh tóc đến dưới cằm và chiều cao mắt nằm trong khoảng từ 1/8 đến 1 3/8 inch từ dưới ảnh. Đầu của bạn phải để trần trừ khi bạn đang đội mũ nón theo yêu cầu của một giáo phái tôn giáo mà bạn là thành viên. Sử dụng bút chì hoặc bút nỉ, in nhẹ tên của bạn và Số A (nếu có) ở mặt sau của ảnh.

  LƯU Ý: Ngoài các tài liệu được yêu cầu được liệt kê ở trên, bạn nên gửi một hoặc nhiều các loại tài liệu sau đây có thể chứng minh bạn có một cuộc hôn nhân ngay thẳng

  Tài liệu thể hiện quyền sở hữu chung đối với tài sản;

  Thuê nhà của một chung cư, có nghĩa là bạn cả hai sống tại các cùng địa chỉ với nhau;

  Tài liệu cho thấy rằng bạn và người phối ngẫu của bạn đã kết hợp các nguồn tài chính;

  Giấy khai sinh con của bạn và người phối ngẫu với nhau;

  Bản tuyên thệ tuyên thệ hoặc được xác nhận bởi các bên thứ ba có kiến ​​thức cá nhân về sự trung thực của mối quan hệ hôn nhân. Mỗi bản khai phải có tên đầy đủ và địa chỉ của người làm chứng; ngày và nơi các sinh của các người làm các bản khai; và hoàn chỉnh thông tin và chi tiết giải thích như thế nào với người mua hiểu biết của mình về hôn nhân của bạn; hoặc là

  LƯU Ý: Bạn phải gửi bằng chứng rõ ràng và thuyết phục rằng bạn và người phối ngẫu của bạn tiến tới hôn nhân một cách thiện chí và không vì mục đích nhập cư nếu bạn kết hôn với người phối ngẫu của bạn trong khi vợ / chồng của bạn là đối tượng của việc loại trừ, trục xuất, xóa bỏ hoặc tiến hành hủy bỏ (bao gồm cả trong quá trình xem xét tư pháp của bất kỳ một trong những thủ tục tố tụng này); hoặc bạn là thường trú nhân hợp pháp có được thẻ thường trú nhân của bạn thông qua một cuộc hôn nhân trước đó không được xác định bởi cái chết của người phối ngẫu của bạn và bạn đang nộp đơn yêu cầu cho người phối ngẫu của bạn rằng bạn đã kết hôn trong vòng năm năm sau khi có được thẻ thường trú nhân

  Một đứa trẻ và bạn là mẹ: Gửi một bản sao giấy khai sinh của đứa trẻ cho biết tên của bạn và tên của con bạn.

  Một đứa trẻ và bạn là cha: Gửi một bản sao giấy khai sinh của đứa trẻ thể hiện cả tên của cha mẹ, giấy chứng nhận kết hôn của bạn cho mẹ của đứa trẻ và bằng chứng chấm dứt hợp pháp các cuộc hôn nhân trước của cha mẹ, nếu có, do dân sự cấp cơ quan chức năng.

  Một đứa trẻ được sinh ra ngoài giá thú và bạn là cha: Gửi bằng chứng rằng bạn và người mẹ đã kết hôn trong khi đứa trẻ dưới 18 tuổi, hoặc gửi bằng chứng rằng đứa trẻ được hợp pháp hóa theo luật cư trú hoặc nơi cư trú của đứa trẻ hoặc theo luật cư trú hoặc nơi cư trú của bạn, trước khi đứa trẻ đến 18 tuổi. Nếu con bạn không được hợp pháp hóa trước khi đến 18 tuổi, bạn phải nộp đơn yêu cầu của mình với các bản sao bằng chứng cho thấy mối quan hệ cha mẹ và con cái tồn tại giữa bạn và đứa trẻ trước khi đứa trẻ 21 tuổi. Điều này có thể bao gồm bằng chứng rằng bạn sống với đứa trẻ, hỗ trợ con hoặc nói cách khác là cho thấy sự quan tâm của cha mẹ đối với phúc lợi trẻ em.

  Một người mẹ: Gửi một bản sao giấy khai sinh cho biết tên của bạn và tên mẹ của bạn.

  Một người cha: Gửi một bản sao giấy khai sinh của bạn cho thấy tên của cả hai cha mẹ. Đồng thời gửi một bản sao giấy chứng nhận kết hôn của cha mẹ bạn chứng minh rằng cha bạn đã kết hôn với mẹ bạn. Nếu mẹ hoặc cha của bạn đã kết hôn trước đó, hãy gửi các bản sao tài liệu cho thấy rằng mỗi cuộc hôn nhân trước đó đã bị chấm dứt hợp pháp. Nếu bạn đang nộp đơn cho cha mẹ kế hoặc cha mẹ nuôi, hoặc nếu bạn đang nộp đơn cho cha của bạn và bạn được sinh ra ngoài giá thú, hãy xem Mục D. H. và I. trong Hướng dẫn này để biết thêm thông tin về việc chứng minh mối quan hệ gia đình của bạn.

  Bố mẹ kế/Con kế: Nếu đơn khởi kiện của bạn dựa trên mối quan hệ con riêng của cha mẹ kế, bạn phải nộp đơn yêu cầu của mình với một bản sao giấy chứng nhận kết hôn của cha mẹ kế cho cha mẹ đẻ của đứa trẻ cho thấy rằng cuộc hôn nhân xảy ra trước khi đứa trẻ tròn 18 tuổi. tuổi, bản sao các tài liệu cho thấy rằng bất kỳ cuộc hôn nhân nào trước đó đều bị chấm dứt hợp pháp (nếu có) và bản sao giấy khai sinh của con riêng.

  Nếu bạn nhận nuôi một đứa trẻ dưới 16 tuổi và bạn cũng đã nhận nuôi anh chị của đứa trẻ đó, bạn có thể nộp đơn cho đứa trẻ lớn hơn nếu việc nhận con nuôi xảy ra trước khi đứa trẻ lớn hơn 18 tuổi. Bạn phải nộp một bản sao của nghị định áp dụng cho thấy rằng việc nhận con nuôi đã xảy ra trước khi anh chị em tròn 18 tuổi.

  Trong cả hai trường hợp, bạn cũng phải nộp các bản sao bằng chứng cho thấy mỗi đứa trẻ bị giam giữ hợp pháp và cư trú với cha mẹ đã nhận nuôi chúng ít nhất hai năm trước hoặc sau khi nhận nuôi. Chỉ có tòa án hoặc tổ chức chính phủ được công nhận mới có thể cấp quyền nuôi con hợp pháp và thường được cấp vào thời điểm việc nhận con nuôi được hoàn tất. Tuy nhiên, nếu quyền nuôi con hợp pháp được cấp bởi một tòa án hoặc tổ chức chính phủ được công nhận trước khi thông qua, thời gian đó có thể được tính vào việc thực hiện yêu cầu quyền nuôi con hợp pháp 2 năm.

  6. Thông báo cho những người nộp đơn cho vợ hoặc chồng, nếu bạn kết hôn dưới hai năm.

  Nếu bạn kết hôn chưa đầy hai năm vào ngày vợ / chồng của bạn có được tình trạng thường trú nhân, USCIS sẽ cấp cho người phối ngẫu của bạn tình trạng thường trú có điều kiện trong hai năm theo INA mục 216. USCIS sau đó yêu cầu cả bạn và vợ / chồng của bạn phải nộp Mẫu I- 751, Đơn yêu cầu xóa điều kiện cư trú, trong thời gian 90 ngày ngay trước khi tình trạng thường trú có điều kiện của vợ / chồng bạn hết hạn.

  Thường trú nhân có điều kiện có các quyền, đặc quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ như tất cả các thường trú nhân hợp pháp khác. Thường trú nhân có điều kiện không bị giới hạn quyền đăng ký nhập tịch, nộp đơn thay mặt cho người thân đủ điều kiện hoặc thường trú tại Hoa Kỳ với tư cách là người nhập cư theo luật di trú của Hoa Kỳ.

  LƯU Ý: Nếu vợ / chồng của bạn không nộp kịp thời Mẫu I-751 để xóa cơ sở có điều kiện về tình trạng thường trú nhân của vợ hoặc chồng, USCIS sẽ chấm dứt tình trạng thường trú nhân của họ và bắt đầu các thủ tục loại bỏ.

  7. Nếu tên đã thay đổi thì sao?

  8. Nếu tài liệu chính thức không có sẵn thì sao?

  Hồ sơ tôn giáo: Một bản sao của một tài liệu có dấu của tổ chức tôn giáo cho thấy nghi thức rửa tội, hiến dâng hoặc nghi thức tương đương xảy ra trong vòng hai tháng sau khi sinh, và hiển thị ngày và nơi sinh của đứa trẻ, ngày của nghi lễ tôn giáo và tên của cha mẹ của đứa trẻ.

  Hồ sơ của trường: Một lá thư từ cơ quan có thẩm quyền (tốt nhất là trường đầu tiên theo học) cho biết ngày nhập học, ngày sinh hoặc tuổi của trẻ tại thời điểm đó, nơi sinh và tên của cha mẹ.

  Hồ sơ điều tra dân số: Hồ sơ điều tra dân số của tiểu bang hoặc Liên bang cho biết tên, nơi sinh, ngày sinh hoặc tuổi của người được liệt kê.

  Cuối cùng, tuyên bố bằng văn bản của mỗi cá nhân phải bao gồm tuyên bố sau đây, “tôi tuyên bố (hoặc xác nhận, xác minh hoặc tiểu bang) theo hình phạt khai man theo luật của Hoa Kỳ rằng những điều đã nói ở trên là đúng và chính xác. Được thực hiện vào [ngày], [chữ ký].”

  Lệ phí nộp đơn cho Mẫu I-130 là 535 đô la. Lệ phí nộp đơn cho kiến ​​nghị này không thể được miễn.

  LƯU Ý: Phí nộp đơn không được hoàn lại, bất kể USCIS có hành động nào đối với đơn khởi kiện này. KHÔNG GỬI TIỀN MẶT. Bạn phải nộp tất cả các khoản phí với số tiền chính xác.

  Sử dụng các hướng dẫn sau đây khi bạn chuẩn bị séc hoặc phiếu chuyển tiền cho Mẫu I-130:

  Séc hoặc lệnh chuyển tiền phải được rút ra từ ngân hàng hoặc tổ chức tài chính khác ở Hoa Kỳ và phải được thanh toán bằng tiền Mỹ; và

  Tận dụng séc hoặc tiền để trả cho Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ 

  LƯU Ý: Đánh vần Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ; không sử dụng tên viết tắt, USD USDHS, hoặc của IBM

   Nếu bạn sống bên ngoài Hoa Kỳ, hãy liên hệ với Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ gần nhất để được hướng dẫn về phương thức thanh toán.

   Thông báo cho những người thực hiện thanh toán bằng séc. Nếu bạn gửi cho chúng tôi một tấm séc, USCIS sẽ chuyển đổi nó thành chuyển khoản điện tử (EFT). Điều này có nghĩa là chúng tôi sẽ sao chép séc của bạn và sử dụng thông tin tài khoản trên đó để ghi nợ điện tử vào tài khoản của bạn cho số tiền của séc. Ghi nợ từ tài khoản của bạn thường sẽ mất 24 giờ và ngân hàng của bạn sẽ hiển thị nó trên bảng sao kê tài khoản thông thường của bạn.

   Bạn sẽ không nhận được kiểm tra ban đầu của bạn trở lại. Chúng tôi sẽ hủy séc ban đầu của bạn, nhưng sẽ giữ một bản sao của nó. Nếu USCIS không thể xử lý EFT vì lý do kỹ thuật, bạn cho phép chúng tôi xử lý bản sao thay cho séc ban đầu của bạn. Nếu séc của bạn được trả lại là không thể thanh toán, USCIS sẽ gửi lại khoản thanh toán cho tổ chức tài chính một lần. Nếu séc được trả lại là không thể thanh toán lần thứ hai, chúng tôi sẽ từ chối đơn yêu cầu của bạn và tính phí kiểm tra trả lại cho bạn.

   Làm thế nào để kiểm tra nếu lệ phí là chính xác

   Truy cập trang web USCIS tại uscis.gov ,chọn FORMS FORM, trực tiếp và kiểm tra mức phí phù hợp; hoặc là

   Gọi cho Trung tâm dịch vụ khách hàng quốc gia USCIS theo số 1-800-375-5283 và hỏi thông tin về phí. Đối với TTY (điếc hoặc lãng tai), hãy gọi: 1-800-767-1833.

   Thay đổi địa chỉ

   Người khởi kiện không phải là công dân Hoa Kỳ phải thông báo cho USCIS về địa chỉ mới của mình trong vòng 10 ngày sau khi chuyển từ nơi cư trú trước đây của người đó. Để biết thông tin về việc nộp đơn thay đổi địa chỉ, hãy truy cập trang web USCIS tại  chúng tôi  hoặc liên hệ với Trung tâm dịch vụ khách hàng quốc gia USCIS theo số 1-800-375-5283 . Đối với TTY (điếc hoặc lãng tai), hãy gọi: 1-800-767-1833.

    LƯU Ý: Không gửi thay đổi yêu cầu địa chỉ đến các cơ sở của USCIS Lockbox vì Lockbox không xử lý thay đổi yêu cầu địa chỉ.

   Thông tin xử lý

   Xử lý ban đầu. Khi USCIS chấp nhận đơn khởi kiện của bạn, chúng tôi sẽ kiểm tra tính đầy đủ. Nếu bạn không hoàn toàn điền vào bản kiến ​​nghị này, bạn sẽ không thiết lập một cơ sở cho tính đủ điều kiện của bạn và USCIS có thể từ chối hoặc từ chối đơn yêu cầu của bạn.

   Yêu cầu thêm thông tin. Chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thêm thông tin hoặc bằng chứng để hỗ trợ cho kiến ​​nghị của bạn. Chúng tôi cũng có thể yêu cầu bạn cung cấp bản gốc của bất kỳ bản sao nào bạn gửi. USCIS sẽ trả lại bất kỳ bản gốc được yêu cầu khi không còn cần thiết.

   Yêu cầu phỏng vấn. Chúng tôi có thể yêu cầu bạn xuất hiện tại văn phòng USCIS để phỏng vấn dựa trên kiến ​​nghị của bạn. Tại các thời gian của bất kỳ cuộc phỏng vấn hoặc khác xuất hiện tại một USCIS văn phòng, chúng tôi có thể yêu cầu rằng bạn cung cấp của bạn dấu vân tay, chụp hình, và / hoặc chữ ký để xác minh danh tính của bạn và / hoặc cập nhật nền và an ninh kiểm tra.

   Nguồn: Bộ An ninh Nội địa – Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ

   Công ty TNHH UNIVERSAL NETWORK CONNECTION (Viết tắt là “UNC”) đã được thành lập, hoạt động trong lĩnh vực Hỗ trợ giáo dục – Tư vấn Du học và Định cư trong hơn 10 năm, với sự hiện diện thương mại tại nhiều Quốc gia trên Thế Giới: KOREA, USA, CANADA, AUSTRALIA, VIETNAM, THAILAND.

   ĐỊA CHỈ CHI NHÁNH VIỆT NAM

   *** Hồ Chí Minh: Tầng 8, Tầng 15, Tòa nhà AB, 76A Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, HCM

   Hotline: 028 38 227 207

   Fanpage Hochiminh:

   UNC_immigration: https://www.facebook.com/uncvietnam/

   Group:

   UNC_immigration – Chúng tôi chia sẻ,kết nối “Giấc mơ định cư” cùng các bạn: https://www.facebook.com/groups/2696672960374705/

   *** Hà Nội: Tầng 7, Tòa nhà Oriental, 324 Tây Sơn, P.Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Hà Nội.

   Hotline: 024 35 743 666

   Fanpage Hanoi:

   UNC HANOI_immigration: https://www.facebook.com/UNC-HANOI_immigration-670314116715876/

   UNC Hanoi: https://www.facebook.com/UNChanoi/

   Hướng Dẫn Điền Mẫu Đơn I

   I-864A là một thoả thuận giữa người bảo trợ và một thành viên gia đình sống cùng địa chỉ khi người bảo trợ không đủ khả năng tài chính để bảo trợ thì thành viên này sẽ tham gia cùng bảo trợ bằng nguồn thu nhập hoặc tài sản của chính họ. Trên mẫu đơn I-864A phải có chữ ký của người bảo trợ và người tham gia đồng bảo trợ này. Điều này được xem như một sự cam kết đồng bảo trợ và tương tự như người bảo trợ, người đồng bảo trợ có trách nhiệm bảo trợ đối với người được bảo lãnh.

   Mẫu đơn này phải được gửi đính kèm theo mẫu I-864 của người bảo trợ.

   Mẫu I-86A là mẫu đính kèm với mẫu I-864. – Mỗi thành viên gia đình phụ tiền thu nhập và tài sản của mình vào với thu nhập và tài sản của người bảo trợ phải điền một mẫu I-864A riêng. Mẫu này phải nộp cùng lúc với mẫu I-864. – Mẫu I-864A có thể chỉ dùng khi thu nhập và tài sản của người bảo trợ không hội đủ điều kiện về thu nhập của mẫu I-864.

   Thành viên gia đình dùng cho mục đích của mẫu I-864A là: – Người thân ở cùng địa chỉ chính với người bảo trợ và có quan hệ vợ chồng, cha mẹ, anh chị em hay con trưởng thành với người bảo trợ. – Người thân hay người khác mà người bảo trợ khai như người lệ thuộc vào mình trên giấy khai thuế liên bang mới nhất mặc dù không sống chung cùng địa chỉ với người bảo trợ. – Người di dân tương lai, trong một vài trường hợp.

   Có hai trường hợp mà ngưới di dân tương lai được xem là thành viên gia đình có thể phụ tiền thu nhập hay/và tài sản của mình với thu nhập và tài sản của người bảo trợ: – Người di dân tương lai ở cùng địa chỉ với người bảo trợ và có thể chứng minh được rằng nguồn thu nhập của họ sẽ không thay đổi kể cả sau khi trở thành thường trú nhân.

   – Người di dân tương lai là vợ hay chồng của người bảo trợ và có thể chứng minh được rằng nguồn thu nhập của họ sẽ không thay đổi kể cả sau khi trở thành thường trú nhân.

   – Nếu bạn là người di dân tương lai và người bảo trợ dùng thu nhập của bạn trên mẫu I-864 của họ để hội đủ điều kiện về bảo trợ thì bạn chỉ cần điền mẫu I-864A khi nào bạn có những người lệ thuộc đi kèm theo bạn.

   – Nếu bạn là người di dân tương lai và người bảo trợ chỉ dùng tài sản của bạn trên mẫu I-864, bạn không cần điền mẫu I-864A ngay cả khi bạn có những người lệ thuộc đi kèm.

   Trong mẫu I-864, bên cột ghi: For Government Use Only (Chỉ để cho chính phủ sử dụng) (Bạn không ghi gì cả)

   PHẦN 1

   Information on the Household Member (You) (Thông tin về thành viên gia đình (Bạn)]

   Trong phần nầy có những chi tiết như sau:

   – Last Name: (Họ)

   – First Name: (Tên)

   – Middle Name: (Tên đệm)

   Nếu bạn tên là: NGUYỄN MINH HÙNG thì bạn ghi như sau:

   – Last Name: NGUYỄN

   – First Name: HÙNG

   – Middle Name: MINH

   Mailing Address (Địa chỉ liên lạc thư từ)

   Trong phần này, có những chi tiết như sau:

   – Street Number and Name (include apartment number) [Số nhà và tên đường (Ghi cả số căn hộ)]

   – City (Thành phố)

   – State or Province (Tiểu bang hay Tỉnh)

   – Country (Nước hay Quốc gia)

   – Zip/Postal Code (Mã số khu bưu chính)

   Place of Residence (if different from mailing address) [Nơi cư trú (nếu khác địa chỉ liên lạc thư từ)]

   Trong phần này cũng có những chi tiết như ở phần địa chỉ liên lạc thư từ:

   – Street Number and Name (include apartment number) [Số nhà và tên đường (Ghi cả số căn hộ)]

   – City (Thành phố)

   – State or Province (Tiểu bang hay Tỉnh)

   – Country (Nước hay Quốc gia)

   – Zip/Postal Code (Mã số khu bưu chính)

   Bạn chỉ điền phần này khi nào địa chỉ nơi bạn cư trú khác với địa chỉ mà bạn dùng để liên lạc thư từ.

   Telephone Number (Số điện thoại)

   – Include area code or country and city codes (Ghi cả mã số vùng hay mã số quốc gia và thành phố)

   Date of Birth (mm/dd/yyyy) [Ngày sanh (tt/nn/nnnn)]

   Bạn phải viết ngày sanh của bạn dạng tháng (2 số)/ngày (2 số)/năm (4 số)

   Nếu bạn sanh ngày 30 tháng 4 năm 1975 thì bạn ghi 04/30/1975.

   Place of Birth (Nơi sanh)

   Trong phần này, có những chi tiết như sau:

   – City (Thành phố)

   – State/Province (Tiểu bang/Tỉnh)

   – Country (Nước hay Quốc gia)

   U.S. Social Security Number (if any)[Số thẻ an sinh xã hội của Mỹ (nếu có)]

   Relationship to Sponsor (Check either a, b or c) [Quan hệ với người bảo trợ (Đánh dấu a, b hay c)]

   □ I am the intending immigrant and also the sponsor’s spouse. (□ Tôi là người di dân tương lai và cũng là người hôn phối của ngườI bảo trợ)

   □ I am the intending immigrant and also a member of the sponsor’s household. (□ Tôi là người di dân tương lai và cũng là một thành viên trong hộ của người bảo trợ)

   □ I am not the intending immigrant. I am the sponsor’s household member. I am related to the sponsor as his/her (□ Tôi không phảI là người di dân tương lai. Tôi là thành viên trong hộ của người bảo trợ. Tôi có quan hệ với người bảo trợ như)

   Nếu bạn đánh dấu c thì bạn đánh dấu vào một trong những ô ở dưới.

   – □ Spouse [(□ Người hôn phối) (Của người bảo trợ]

   – □ Son or daughter (at least 18 years old)[(□ Con trai hay con gái) (Tối thiểu 18 tuổi). Của người bảo trợ]

   – □ Parent [(□ Cha hay mẹ). Của người bảo trợ]

   – □ Brother or sister [(□ Anh chị em). Của người bảo trợ]

   – □ Other dependent (specify) [(□ Người lệ thuộc khác) (Xin ghi rõ).Của người bảo trợ]

   I am currently (Tôi hiện đang)

   Employed as a/an: (Làm công với tư cách:)

   Nếu bạn đánh dấu ở đây, thì ghi nghề nghiệp hay chức vụ của bạn trong cơ quan.

   – Name of Employer #1 (if applicable) [Tên của cơ quan #1 (nếu áp dụng cho trường hợp của bạn)]

   – Name of Employer #2 (if applicable) [Tên của cơ quan #2 (nếu áp dụng cho trường hợp của bạn)]

   Self-employed as a/an: (Tự làm chủ với tư cách:).

   Nếu bạn đánh dấu ở đây thì bạn ghi nghề nghiệp của mình.

   Retired from (Company Name) [Về hưu từ (Tên công ty)]

   – Since (mm/dd/yyyy) [Kể từ (ngày tt/nn/nnnn)]

   Nếu bạn đánh dấu ở đây thì bạn ghi bạn ghi tên của cơ quan nơi bạn về hưu và ngày về hưu của bạn theo dạng tháng (2 số)/ngày (2 số)/năm (4 số).

   Nếu bạn về hưu kể từ ngày 13 tháng 2 năm 2008 thì bạn ghi 02/13/2008.

   Unemployed since (mm/dd/yyyy) [Không có việc làm kể từ (ngày (tt/nn/nnnn)]

   Nếu bạn đánh dấu ở đây thì bạn ghi ngày bạn bắt đầu thất nghiệp theo dạng tháng (2 số)/ngày (2 số)/năm (4 số)

   Nếu bạn thất nghiệp kể từ ngày 25 tháng 12 năm 2007 thì bạn ghi 12/25/2007.

   My current individual annual income is (Thu nhập cá nhân hàng năm hiện tại của tôi là)

   Ở đây, bạn ghi thu nhập hàng năm đi làm của bạn hay tiền hưu hàng năm của bạn.

   Bạn có thể nộp những chứng từ về tiền thu nhập mà bạn sẽ thu được trong năm nay nếu bạn nghĩ rằng chúng giúp bạn chứng minh khả năng tài chánh để bảo trợ của bạn. Thí dụ: bạn có thể nộp giấy chứng nhận việc làm mới nhất trên đó có tiền lương hàng năm của bạn, cùi chi phiếu tiền luơng trong vòng 6 tháng của bạn.

   Federal income tax information (Thông tin về thuế thu nhập liên bang)

   I have filed a Federal tax return for each of the three most recent tax years. I have attached the required photocopy or transcript of my Federal tax return for only the most recent tax year. (Tôi đã khai thuế liên bang mỗi năm cho ba năm vừa qua. Tôi đã đính kèm bản sao hay bản trích lục của thuế liên bang đòi hỏi của năm mới nhất mà thôi)

   My total income (adjusted gross income on IRS Form 1040EZ) as reported on my Federal tax returns for the most recent three years was: [Tổng thu nhập của tôi (tổng thu nhập điều chỉnh trên mẫu 1040EZ của Sở thuế) khai trên giấy thuế liên bang của tôi trong ba năm vừa qua là:]

   – Tax Year (Năm khai thuế)

   – Total Income (Tổng thu nhập)

   – Most recent (Mới nhất)

   Nếu bạn khai thuế trên mẫu 1040 thì bạn khai số tiền ghi ở hàng 22 mang tên là:

   This is your total income (Đây là tổng thu nhập của bạn).

   Nếu bạn khai thuế trên mẫu 1040A thì bạn khai số tiền ghi ở hàng 21 mang tên là:

   This is your adjusted gross income (Đây là tổng thu nhập điều chỉnh của bạn)

   Nếu bạn khai thuế trên mẫu 1040EZ thì bạn khai số tiền ghi ở hàng 4 mang tên là:

   This is your adjusted gross income (Đây là tổng thu nhập điều chỉnh của bạn).

   (Optional) I have attached photocopies or transcripts of my Federal tax returns for my second and third most recent tax years.[(Không bắt buộc). Tôi đã đính kèm bản sao hay trích lục giấy thuế liên bang của tôi của năm gần thứ hai và năm gần thứ ba]

   Bạn có thể nộp bản sao hay trích lục giấy thuế của bạn trong 3 năm gần nhất nếu bạn nghĩ chúng có thể giúp bạn chứng minh kả năng của bạn trong việc duy trì thu nhập.

   My assets (complete only if necessary) [Tài sản của tôi (Chỉ điền nếu cần)]

   Enter the balance of all cash, savings and checking accounts(Hãy ghi số tiền còn lại của tất cả tiền mặt và của các tài khoản tiết kiệm hay chi phiếu)

   Enter the net cash value of real-estate holdings. (Net means current assessed value minus mortgage debt). [Hãy ghi trị giá tiên mặt thực của bất động sản. (Thực có nghĩa là trị giá hiện tại trừ tiền nợ mua nhà)]

   Enter the cash value of all stocks, bonds, certificates of deposit, and other assets not listed on line a or b [Hãy ghi trị giá tiền mặt của tất cả cổ phần, trái phiếu (bông), giấy chứng nhận tiền gửi, và những tài sản khác chưa liệt kê ở hàng a hay b]

   Trong phần c, bạn không thể ghi trị giá thực của xe hơi ngoại trừ bạn có hai chiếc xe trở lên và trong đó có một chiếc xe không tính trong phần tài sản.

   Add together Lines a, b, and c and enter the number here (Cộng hàng a, b, và c lại và ghi số tiền ở đây)

   PHẦN 2

   Sponsor’s Promise (Lời hứa của người bảo trợ)

   I, THE SPONSOR, (Print Name) in consideration of the household member’s promise to support the following intending immigrant(s) and to be jointly and severally liable for any obligations I incur under the affidavit of support, promise to complete and file an affidavit of support on behalf of the following (Indicate Number) named intending immigrant(s) (see Step-by-Step instructions). [Tôi, NGƯỜI BẢO TRỢ, (Tên họ viết chữ in) vi lý do lời hứa của thành viên gia đình giúp đỡ người di dân hay những người di dân tương lai sau đây và liên đới chịu trách nhiệm mà tôi chịu chiếu theo giấy cam kết bảo trợ, cam đoan điền và nộp giấy cam kết bảo trợ cho (Số) người di dân tương lai có tên sau đây (xin xem hướng dẫn từng bước)]

   Trong bảng phía dưới bạn điền tên họ của những người di dân, ngày sanh của họ, số đăng ký người nước ngoài của họ (nếu có) và số thẻ an sinh xã hội của họ (nếu có).

   – Name (Tên họ)

   – Date of Birth(mm/dd/yyyy) [Ngày sanh (tt/nn/nnnn)]

   Bạn ghi tên họ của người di dân hay của những người di dân tương lai theo dạng tháng (2 số)/ngày (2 số)/năm (4 số)

   – A-number (if any) [Số A- (nếu có) Số đăng ký người nước ngoài bắt đầu bằng chữ A-.]

   – U.S. Social Security Number (if any) [Số thẻ an sinh xã hội của Mỹ (nếu có)]

   Sponsor’s Signature (Chữ ký của người bảo trợ)

   – Date-mm/dd/yyyy (Ngày-tt/nn/nnnn).

   Đây là ngày người bảo trợ ký tên. Ghi ngày theo dạn tháng (2 số)/ngày (2 số)/năm (4 số).

   Nếu người bảo trợ ký ngày 13 tháng 2 năm 2008 thì ghi ngày ký là 02/13/2008.

   PHẦN 3

   Household Member’s Promise (Cam kết của thành viên gia đình)

   I, THE HOUSEHOLD MEMBER, (Print Name) in consideration of the sponsor’s promise to complete and file an affidavit of support on behalf of the above (Number from line 13) named intending immigrant(s): [Tôi, THÀNH VIÊN GIA ĐÌNH, (Tên họ viết chữ in), vì lý do lời hứa của người bảo trợ điền và nộp giấy cam kết bảo trợ cho(Số ghi ở hàng 13) người di dân tương lai ở trên].

   Promise to provide any and all financial support necessary to assist the sponsor in maintaining the sponsored immigrant(s) at or above the minimum income provided for in section 213A(a)(1)(A) of the Act (not less than 125 percent of the Federal Poverty Guidelines) during the period in which the affidavit of support is enforceable. [Cam đoan cung cấp tất cả sự hỗ trợ tài chánh cần thiết để giúp người bào trợ trong việc duy trì người di dân hay những người di dân được bảo trợ ở mức thu nhập tối thiểu hay trên đó qui định trong điều 213(a)(1)(A) của Luật (không dưới mức 125 phần trăm của Bảng tiêu chuẩn nghèo liên bang) trong thời gian hiệu lực của giấy cam kết bảo trợ].

   Agree to be jointly and severally liable for payment of any and all obligations owed by the sponsor under the affidavit of support to the sponsored immigrant(s), to any agency of the Federal Government, to any agency of a State or local government, or to any other private entity that provides means-tested public benefit.(Đồng ý liên đới chịu trách nhiệm trả tất cả những tiền nợ của người bảo trợ do trách nhiệm chiếu theo tờ cam kết bảo trợ cho tất cả cơ quan của chính phủ liên bang, tiểu bang hay địa phương, cho tất cả thực thể tư nhân cung cấp Kế-kiểm-tra Phúc Lợi Quần Chúng).

   Certify under penalty of perjury under the laws of the United States that all the information provided on this form is true and correct to the best of my knowledge and belief and that the Federal income tax returns submitted in support of the contract are true copies or unaltered tax transcripts filed with the Internal Revenue Service. [Chứng nhận, theo hình phạt tội man khai chiếu theo luật Hoa Kỳ, rằng tất cả thông tin cung cấp trên mẫu này đúng và chính xác theo sự hiểu biết và tin tưởng cuả tôi và những tờ khai thuế liên bang nộp để hỗ trợ tờ cam kết này là những bản sao xác thật hay những bản trích lục không có sửa đổi của giấy thuế mà tôi đã nộp cho Internal Revenue Service (Sở thuế)].

   I authorize the Social Security Administration to release information about me in its records to the Department of State and U.S. Citizenship and Immigration Services. (Tôi cho phép Social Security Administration tiết lộ cho Bộ Ngoại Giao và Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ thông tin về tôi trong hồ sơ).

   Household Member’s Signature (Chữ ký của thành viên gia đình)

   Ở đây là chữ ký của bạn, người điền đơn I-864A.

   – Date-mm/dd/yyyy (Ngày-tt/nn/nnnn).

   Đây là ngày bạn với tư cách thành viên gia đình của người bảo trợ ký tên. Bạn ghi ngày theo dạng tháng (2 số)/ngày (2 số)/năm (4 số).

   Nếu bạn ký tên ngày 13 tháng 2 năm 2008 thì bạn ghi ngày ký là 02/13/2008.

   Hướng Dẫn Cài Đặt Gmail Trên Iphone

   Có nhiều ứng dụng (App) giúp bạn cài đặt và sử dụng Gmail trên iPhone hoặc iPad, Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn bạn cài đặt Gmail qua ứng dụng Gmail (Gmail App), Inbox by Gmail của Google cung cấp, và mình cũng chỉ cho bạn cách cài đặt Gmail qua ứng dụng Apple Mail (Apple Mail apps) của Apple cung cấp.

   Có thảy 3 ứng dụng bạn có thể cài đặt và sử dụng Gmail vậy chọn cái nào là phù hợp? Với câu hỏi này mình cố gắng nêu lên một số tính năng quan trọng của cả 3 ứng dụng để giúp bạn chọn lựa:

   Đối với Ứng dụng Gmail (Gmail App): Chủ yếu là dành cho Gmail, tích hợp nhiều tính năng và tiện ích từ Google, khuyến khích bạn sử dụng App này.

   Đối với ứng dụng Inbox by Gmail hoặc Apple Mail: Bạn có thể cài đặt nhiều tài khoản email khác nhau trên ứng dụng như Google, iCloud, Yahoo, AOL, Outlook… tính năng không nhiều bằng ứng dụng Gmail nhưng gọn hơn, sử dụng được nhiều email cùng lúc.

   Tiếp theo đây là cách cài đặt Gmail trên cả 3 ứng dụng đã nêu trên, bạn có thể chọn sử dụng tùy nhu cầu của bạn.

   1. Cách cài đặt Gmail trên iPhone qua ứng dụng Gmail (Gmail App)

   Bước 1: Tải ứng dụng Gmail về iPhone qua App Store, mở nó lên.

   Bước 2: Chạm vào ở phía dưới màn hình.

   Bước 4: Chạm vào cho phép ứng dụng Gmail sử dụng chúng tôi để đăng nhập.

   Bước 5: Nhập vào địa chỉ Gmail, chạm Next.

   Nếu bạn không thấy địa chỉ email của bạn liệt kê ở đây, bạn hãy chọn Use another account để nhập email Gmail của bạn vào.

   Bước 6: Nhập mật khẩu (Password) của Gmail, chạm Next.

   Bước 7: Đến bước này xem như hoàn thành. Nếu bạn sử dụng chức năng xác thực 2 lớp bạn làm thêm:

   Chạm Yes trên iPhone

   Sử dụng điện thoại bạn đăng ký xác thực 2 lớp, để nhận mã bảo mật (security code)

   Nhận mã bảo mật từ Google gửi đến.

   Nhập mã bảo mật gồm 8 chữ số.

   Bước 8: Nhận tin nhắn xác nhận qua điện thoại sau đó nhập vào và nhấn Enter

   Bước 9: Chọn không cho phép (Don’t Allow) hoặc cho phép ( Allow) thông báo trên màn hình khóa khi có email đến. Nếu bạn thường nhận email, không muốn bỏ lỡ thì hãy chọn Allow.

   Bạn đã cài đặt thành công Gmail, giờ hãy mở ứng dụng Gmail lên và sử dụng.

   2. Cách cài đặt Gmail trên iPhone qua ứng dụng Inbox by Gmail (Inbox by Gmail App)

   Bước 1: Tải ứng dụng Inbox by Gmail về iPhone từ App Store, mở nó lên.

   Bước 2: chạm vào SIGN IN để tiến hành đăng nhập.

   Bước 3: Màn hình xuất hiện thông báo bạn hãy chọn Continue để đăng nhập tài khoản Gmail từ Website của Google.

   Bước 4: Nhập vào địa chỉ email của Gmail, chạm vào Next.

   Bước 5: Nhập vào mật khẩu của Gmail

   Bước 6: Nếu bạn đã sử dụng tính năng xác thực 2 lớp cho Gmail, thì bạn làm thêm bước nhập mã bảo mật được nhắn đến điện thoại di động của bạn.

   Bước 7: Nhập mã bảo mật, nhấn Enter.

   Bước 8: Chọn cho phép hoặc không cho phép nhận email qua thông báo trên màn hình khóa của iPhone.

   Hoàn thành cài đặt email Gmail trên iPhone bằng ứng dụng Inbox by Gmail.

   3. Cách cài đặt Gmail trên iPhone qua ứng dụng Apple Mail (Apple Mail App)

   Bước 2: Cuộn xuống phía dưới và chạm Passwords & Account

   Bước 3: Chạm vào Add Account

   Bước 6: Nhập vào mật khẩu Gmail, chạm Next

   Bước 7: Ứng dụng sẽ hiển thị cho bạn lựa chọn các dịch vụ để đồng bộ gồm Mail, Contacts, Calendars, và Notes. Sau khi bạn chọn xong hãy chạm vào ở góc trên bên phải màn hình để lưu lại các thiết lập.

   Gmail sẽ được đồng bộ về iPhone, chờ chút sau khi đồng bộ xong bạn có thể sử dụng gửi nhận email.

   Vài lời kết.

   Cảm ơn Bạn đã ghé Blog của mình.

   Toàn Lê.

   Hướng Dẫn Gõ Tiếng Việt Trên Ipad

    Hướng dẫn gõ tiếng Việt trên iPad

   1. Hướng dẫn gõ tiếng Việt trên iPad với ứng dụng Laban Key

   Với những người sử dụng hệ điều hành Android thì đã quen với ứng dụng hỗ trợ gõ tiếng Việt Laban Key rồi.

   Bước 1: Vào cửa hàng App Store và tải ứng dụng Laban Key về máy.

   Bước 4: Màn hình lúc này hiện ra cửa sổ Thêm bàn phím mới với các mục Bàn phím được gợi ý, Bàn phím bên thứ ba và Bàn phím iphone khác.

   Bạn chọn Laban Key của mục Bàn phím bên thứ ba. Sau đó, bạn qua trở lại giao diện Bàn phím, chọn tiếp Laban Key và chọn Cho phép truy cập đầy đủ bằng cách gạt thanh ngang sang phải.

   Bước 5: Mở ứng dụng Laban Key trên iPad của bạn. Tại đây, bạn có thể lựa chọn thay đổi Chủ đề bàn phím.

   Bước 6: Bật tin nhắn mới để màn hình hiển thị bàn phím. Lúc này, bàn phím vẫn là bàn phím mặc định. Bạn nhấn giữ vào hình quả địa cầu ở góc dưới bên trái của bàn phím sau đó chọn Laban Key.

   Bước 7: Để đổi ngôn ngữ từ tiếng Anh sang tiếng Việt bạn gạt ngôn ngữ hiện tại sang phải. Như vậy là chúng ta có thể nhắn tin với ngôn ngữ tiếng Việt được rồi.

   Nếu không muốn tải thêm bất cứ ứng dụng của bên thứ ba nào về máy thì bạn cũng có thể lựa chọn bàn phím tiếng Việt trên chính thiết bị của mình với những bước đơn giản như sau:

   Bước 2: Tại mục “Cài đặt chung” có nhiều thư mục như Ngày & Giờ, Bàn phím, Ngôn ngữ & Vùng, Từ điển,… Bạn nhấp chọn Bàn phím rồi lại chọn tiếp Bàn phím trong cửa sổ mới.

   Bước 3: Tại cửa sổ mới này, bạn chọn “Thêm bàn phím mới” sau đó tìm đến bàn phím Tiếng Việt để lựa chọn.

   Lúc này iPad sẽ mặc định cho bạn bàn phím gợi ý là viết bằng 2 tiếng là tiếng Việt và tiếng Anh

   Bước 5: Mở soạn thảo tin nhắn để kiểm tra bàn phím xem đã gõ được tiếng Việt hay chưa.

   Nếu chưa, bạn nhấn giữ vào hình quả địa cầu sau đó nhấn chọn Tiếng Việt là được. Vậy là bạn đã hoàn thành xong tất cả cả bước để cài đặt tiếng Việt cho bàn phím rồi.

   Hãy thử ngay một trong hai cách và bắt đầu cuộc trò chuyện với bạn bè của mình ngay thôi nào.

   Bạn đang xem bài viết Hướng Dẫn Cho Mẫu I trên website Toiyeucogaihalan.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!