Xem Nhiều 6/2023 #️ Hướng Dẫn Cách Làm Bài Tiểu Luận Chi Tiết Nhất Từ A Đến Z # Top 13 Trend | Toiyeucogaihalan.com

Xem Nhiều 6/2023 # Hướng Dẫn Cách Làm Bài Tiểu Luận Chi Tiết Nhất Từ A Đến Z # Top 13 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Hướng Dẫn Cách Làm Bài Tiểu Luận Chi Tiết Nhất Từ A Đến Z mới nhất trên website Toiyeucogaihalan.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Một tiểu luận khoa học không thể trình bày một cách ngẫu hứng theo sở thích của người viết mà phải theo những tiêu chuẩn quy định chuẩn về cỡ chữ, khoảng cách giữa các dòng, canh lề, kiểu chữ, tiêu đề, trình bày lời cảm ơn, ghi chú, trích dẫn, tài liệu tham khảo…

2. Yêu cầu về nội dung bài tiểu luận

3. Yêu cầu về bố cục bài tiểu luận

– Tiểu luận cần được soạn thảo bằng máy tính, trình bày đúng theo quy cách với các điểm chính sau đây:

Tiểu luận được làm trên khổ giấy A4.

In kiểu chữ Times, cỡ chữ 13, nên in 1 mặt.

Số dòng in trong một trang là 26-27 dòng (dãn cách dòng 1,5 lines).

Không nên lạm dụng các tính năng trình bày của máy tính, chỉ nên trình bày rõ ràng, sáng sủa. Tiểu luận cần được viết với văn phong giản dị, trong sáng, sử dụng chính xác các thuật ngữ chuyên môn, đặc biệt, không được mắc các lỗi chính tả và ngữ pháp. Muốn vậy, sau khi hoàn thành xong về nội dung, trước khi in, cần phải đọc lại và sửa chữa kỹ lưỡng về chính tả, ngữ pháp, câu văn và cách trình bày trang in.

– Về hình thức, bố cục bài tiểu luận bao gồm các thành phần chính sau:

Bìa: Ngoài cùng của tiểu luận là bìa tiểu luận. Bìa được làm bằng giấy cứng, phía trên cùng đề tên trường và khoa, giữa trang đề tên đề tài bằng khổ chữ to, góc phải cuối trang đề họ tên người hướng dẫn, người thực hiện đề tài, lớp và năm học. Trang bìa có thể đóng khung cho đẹp

Trang bìa : Là bản chụp của bìa, in trên giấy bình thường

Lời cảm ơn (nếu cần)

Phần nội dung chính: Đây là phần trình bày kết quả nghiên cứu của tiểu luận. Phần này gồm nhiều phần nhỏ, được trình bày chi tiết ở mục sau (xem mục II.3).

Phụ lục (nếu cần)

5. Các bước viết tiểu luận

Sau khi xác định được các yêu cầu của tiểu luận, cần phải phân chia việc thực hiện tiểu luận thành các công việc nhỏ hơn và đơn giản hơn, định rõ thứ tự thực hiện các công việc đó, thời gian cần thiết cho từng công việc. Tức là phải xác định các bước thực hiện tiểu luận. Kết quả của việc này là một bản kế hoạch thực hiện tiểu luận được giáo viên hướng dẫn chấp thuận.

Phần này trình bày các bước chính để thực hiện một tiểu luận (*), bao gồm các bước:

(*) Tất nhiên, tùy theo môn học và đề tài mà có thể phải có thêm bớt các bước.

Cần phải xác định rõ phạm vi nghiên cứu của đề tài như giới hạn về nội dung, về mức độ nghiên cứu, đối với một số ngành còn phải giới hạn về thời gian, không gian của sự kiện, điều kiện thực hiện…. Vì thời gian viết tiểu luận có hạn nên cần chọn những đề tài vừa sức và phải đưa ra những giới hạn phù hợp, đừng nên chọn những đề tài quá khó, quá rộng.

Khi trình bày với giáo viên hướng dẫn, cần phải nói rõ nội dung đề tài, lý do chọn đề tài, phương pháp nghiên cứu đề tài, giới hạn phạm vi nghiên cứu và cuối cùng là tên đề tài (tên đề tài ngắn gọn, chính xác với nội dung và giới hạn của đề tài).

Các nguồn tài liệu như sách, báo, tạp chí, kỷ yếu khoa học… được lưu trữ trong các thư viện hoặc trên Internet.

Các kết quả có được từ các thí nghiệm, thực nghiệm, thực địa, thực tập, điều tra,…v.v

Nói chung, nội dung tiểu luận gồm các phần chính sau:

Phần mở đầu : Trong phần này cần nêu rõ nội dung đề tài nghiên cứu, lý do và mục đích nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu.

Phần thân bài tiểu luận bao gồm nhiều phần nhỏ (chương) I, II, III…. Đây là nội dung chủ yếu của tiểu luận, thuộc chuyên môn ngành học. Mỗi phần nhỏ có thể gồm nhiều mục, thể hiện quá trình giải quyết vấn đề nêu trong đề tài, các kết quả trong quá trình nghiên cứu, các nhận định, đánh giá…

Phần thân bài có thể được viết nhiều lần, sửa chữa, bổ sung trong suốt quá trình nghiên cứu. Đây là phần chủ yếu thể hiện công sức và trình độ nghiên cứu của người thực hiện tiểu luận cũng như cần nhiều kỹ năng nhất trong cách làm bài tiểu luận.

Trong phần này cần tóm tắt quá trình giải quyết vấn đề các kết quả nghiên cứu. Nêu lên được ý nghĩa khoa học và thực tiễn của kết quả nghiên cứu. Cuối cùng, Nêu ra những vấn đề chưa giải quyết được và hướng phát triển của đề tài.

5.4. Giải quyết nội dung nghiên cứu

Đây là bước chiếm nhiều công sức nhất trong quá trình viết tiểu luận. Người thực hiện tiểu luận cần phải tiến hành:

Làm thí nghiệm

Thực nghiệm

Phỏng vấn, tra cứu tài liệu, tổng hợp và phân tích dữ liệu, suy nghĩ và đưa ra những nhận xét, đánh giá, … cho từng mục trong tiểu luận. Sau đó viết những kết quả nghiên cứu của mình vào tiểu luận.

Trước hết nên viết dưới dạng bản thảo tất cả những thông tin, những kết quả có được, những ý tưởng đã có cho đề tài cho dù còn lộn xộn, chưa chắc chắn. Trong các bước tiếp theo sẽ sửa chữa, sàng lọc, sắp xếp, hoàn chỉnh lại.

5.5. Hoàn thiện cấu trúc bài tiểu luận

Sau khi đã viết được hầu hết nội dung tiểu luận, cần phải đọc lại và hoàn thiện tiểu luận. Chính trong phần này, việc soạn thảo tiểu luận bằng máy tính sẽ phát huy tác dụng rất tốt. Với máy tính, ta có thể thêm, bớt, xóa, sửa văn bản tiểu luận một cách hết sức tự do, có thể chèn các hình ảnh, biểu bảng, sơ đồ, công thức, … rất tiện lợi.

Trong bước này, cần phải:

Điều chỉnh nội dung và bố cục tiểu luận cho phù hợp với quá trình và kết quả nghiên cứu, đồng thời khiến các phần được liên kết với nhau một cách mạch lạc, rõ ràng. Lược bỏ những phần, những ý chưa thật chắc chắn hoặc quá lan man.

Sửa chữa lỗi chính tả, câu văn và ý tứ sao cho tiểu luận được trình bày một cách chính xác, dễ hiểu và trong sáng.

Lý do lí luận: khái quát tính chất, tầm quan trọng của vấn đề (đối tượng) nghiên cứu trong đề tài;

Lý do thực tiễn: khái quát những yếu kém, bất cập trong thực tiễn so với vị trí, yêu cầu nêu trên.

Mục đích nghiên cứu là cơ sở để đề ra nhiệm vụ nghiên cứu, thường thể hiện 2 vấn đề cơ bản sau:

Là tiêu điểm mà đề tài cần tập trung giải quyết. Đối tượng nghiên cứu của một đề tài có thể là thực trạng, biện pháp, giải pháp, v.v.

Là sự xác định (khu biệt, giới hạn, cụ thể hoá) đối tượng nghiên cứu của đề tài. Sự xác định phạm vi nghiên cứu thường thể hiện ở các mặt: không gian – nội dung; thời gian.

Mô tả thực trạng;

Phân tích, đánh giá thực trạng;

Đề xuất biện pháp, khuyến nghị.

Phương pháp nghiên cứu là công cụ nghiên cứu khoa học trong thực hiện nhiệm vụ đề tài. Tổng kết quả của các phương pháp nghiên cứu khoa học phải đủ thực hiện tổng nhiệm vụ đề tài.

Mỗi phương pháp nghiên cứu nên phân tích thành:

Mục đích của phương pháp: nhằm thực hiện nhiệm vụ gì của đề tài

Đối tượng của phương pháp: được chứa đựng ở khách thể nghiên cứu của cơ sở nghiên cứu (cần phân biệt đối tượng của phương pháp nghiên cứu với đối tượng của đề tài)

Nội dung phương pháp (kĩ thuật sử dụng phương pháp): nên đưa vào phụ lục (thường sử dụng cho phương pháp điều tra, phỏng vấn)

* Đánh giá mối liên hệ, tác động của vấn đề nghiên cứu

Đề xuất các giải pháp cho vấn đề nghiên cứu

6.3. Phần kết luận, kiến nghị

Tóm tắt vấn đề nghiên cứu

Đánh giá quá trình nghiên cứu

Kiến nghị hướng nghiên cứu tiếp theo.

7. Hướng dẫn chi tiết cách làm bài tiểu luận môn học

Tùy thuộc vào tính chất và quy mô về nội dung của đề tài mà có thể phân chia thành các phần, chương, mục, tiểu mục. Thông thường cách làm bài tiểu luận hoàn chỉnh thìchia làm 3 chương: chương 1 là chương lý thuyết chung, chương 2 là thực trạng và chương 3 là giải pháp.

7.1. Cách trình bày phần giới thiệu bài tiểu luận

Tài liệu tham khảo

Nhận diện mục tiêu hoặc mục đích của bài tiểu luận

Tóm tắt phạm vi, những điểm cần giải quyết trong phần thân/nội dung của bài luận

Ý chính/ quan điểm chung

Phụ lục

7.2. Phần thân/ Nội dung viết bài tiểu luận

Tính thống nhất: Khi chúng tập trung vào một ý chính.

Thể hiện sự phát triển: Diễn ra trong các ý tưởng được tỉ mỉ hóa trong một đoạn văn. Sự tỉ mỉ này thường bao gồm những bằng chứng mà bạn phải thu thập từ nghiên cứu của mình để hỗ trợ cho quan điểm mà bạn đang làm rõ trong đoạn văn.

Tính chặt chẽ: Khi tất cả các thông tin trong đoạn văn có liên hệ và vươn tới những luận điểm mà bạn đang muốn làm rõ.

Phần kết luận là một đoạn quan trọng trong tiểu luận của bạn. Nó thường là một đoạn và nên phản ánh lại những gì mà bạn đã nói là sẽ phân tích trong phần giới thiệu. Kết luận – Tóm tắt những gì bạn đã nói trong tiểu luận – Khẳng định lại ý chính của bạn.

Trong phần này,bạn sẽ tổng hợp một cách ngắn gọn, cô đọng và khái quát nhất những nội dung đã được trình bày ở các chương trước đó.

Trong quá trình làm bài luận văn tốt nghiệp, nếu bạn gặp phải bất kì khó khăn gì cần giúp đỡ thì đừng ngần ngại liên hệ qua hotline 0988 55 2424 để dịch vụ tư vấn làm tiểu luận của chúng tôi giúp bạn hoàn thành bài luận văn của mình một cách tốt nhất.

Hướng Dẫn Cách Làm Bài Tiểu Luận Triết Học Chi Tiết Nhất

Viết tiểu luận triết học đối với sinh viên có vai trò hết sức quan trọng. Nó giúp cho các bạn nâng cao kiến thức và tư duy vận dụng triết học vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Trong bài viết sau đây, Luận Văn Việt sẽ hướng dẫn cho bạn cách viết tiểu luận triết học chi tiết.

Nắm chắc và vận dụng hiệu quả những kiến thức đã học, các cơ sở khoa học trong triết học Mác – Lênin để phân tích, giải thích những vấn đề cấp bách trong thực tiễn. Đặc biệt là những vấn đề nổi trội trong xã hội, kinh tế, chính trị… của nước ta hiện nay.

Từ đó, đưa ra phương hướng, giải pháp và kiến nghị để khắc phục, giải quyết các vấn đề đang diễn ra trong thực tiễn đã được phân tích và lý cụ thể trước đó.

2. Cấu trúc bài tiểu luận triết học

Bố cục của bài tiểu luận gồm các mục chính sau:

Nội dung của tiểu luận triết học phải thể hiện được tính khoa học, tính lý luận và tính chính trị. Cụ thể như sau:

Những luận điểm trong bài tiểu luận cần lý giải một cách rõ ràng, khoa học, bằng những căn cứ lý luận và thực tiễn xác đáng.

Đối với nội dung của những luận điểm sẽ được bạn sử dụng trong lập luận cần phải có sự tiếp nối và liên hệ chặt chẽ, logic với nhau. Tuyệt đối không được có sự mâu thuẫn, phản bác lẫn nhau giữa các luận điểm. Điều này sẽ làm cho bài luận của bạn thiếu tính thuyết phục, thậm chí có thể dẫn đến những vấn đề khó khăn khác cần giải quyết.

Các nội dung của tiểu luận cần phải ứng dụng đúng đắn, phù hợp với quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đặc biệt, trong bài tiểu luận triết học cao học, phần liên hệ thực tiễn rất quan trọng nhất định phải nêu và phân tích được mặt tốt, mặt chưa tốt. Chưa làm đúng tinh thần của lý luận khoa học dựa trên cơ sở thế giới quan và phương pháp luận phổ biến của triết học Mác – Lênin – là chủ nghĩa duy vật biện chứng và phép biện chứng duy vật để phân tích thực tiễn.

Hình thức là một những yếu tố quan trọng để đánh giá bài tiểu luận của bạn. Vì vậy hãy trình bày và sắp xếp phần nội dung chính của tiểu luận một cách hợp lý, cần chia thành ba phần chính, đó là:

Ở phần mở đầu: Bạn phải nêu lên được tính cấp thiết và lý do bản thân chọn đề tài ấy.

Đối với phần nội dung: Phải đảm bảo có đầy đủ phần lý luận cơ bản và vận dụng vào thực tiễn.

Đến phần kết luận: Bạn chỉ cần tóm tắt lại đề tài, đề xuất các giải pháp cụ thể để giải quyết vấn đề tồn tại (nếu có) mà thôi! Đừng cố thêm ý nào khác vì nó có thể làm bài của bạn trở nên tệ hơn.

3. Cách làm bài tiểu luận triết học

Bước 1: Lựa đề tài và xây dựng, hình thành đề cương

Với những nhận thức cơ bản về thế giới xung quanh bạn có thể dễ nhận thấy đề tài tiểu luận triết học rất phong phú và đa dạng cả về vấn đề lý luận lẫn thực tiễn. Đề tài tiểu luận triết học cho học viên thường sẽ là sự kết hợp của cả hai loạn trên

Chọn một đề tài như thế nào để viết tiểu luận triết học là quyền tự do của mỗi học viên. Tuy nhiên, để có được một bài tiểu luận hay thì không phải học viên nào cũng nắm được, thế nên học viên nhất định phải lưu ý một điều. Đó là những đề tài tiểu luận triết học phải có liên hệ với những nội dung, kiến thức có trong giáo trình triết học.

Để có được một bài tiểu luận tốt, chất lượng, bạn nhất định phải làm tốt ở khâu xây dựng và hình thành đề cương. Đề cương càng chặt chẽ, chi tiết thì việc viết tiểu luận của bạn sẽ càng dễ dàng hơn, bài viết cũng sẽ logic và có chất lượng cao.

Trong việc viết tiểu luận nói chung cũng như tiểu luận triết học cao học nói riêng đều như vậy. Việc chuẩn bị tài liệu là có vai trò hết sức quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng bài tiểu luận.

Nếu làm không tốt hoặc bỏ qua bước này sẽ có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng tới chất lượng của bài tiểu luận của bạn. Để hoàn thành tốt bước này, bạn cần chuẩn bị cho mình 3 tài liệu sau đây:

Đây là những tác phẩm vô cùng quý giá của nhân loại, được viết bởi những người đồng sáng lập chủ nghĩa Mác – Lênin, đó là C.Mác, Ph. Ăngghen, V.I. Lênin và Lãnh tụ Hồ Chí Minh.

Những tài liệu này mang tính thực tiễn, tính lịch sử mà nó còn mang tính khoa học và tính lý luận rất cao.

Vì vậy nên những tài liệu này sẽ giúp ích rất nhiều cho phần cơ sở lý luận của bạn. Từ đó, làm tăng tính thuyết phục cho bài tiểu luận triết học.

Đây có thể coi là những tài liệu quan trọng, có ý nghĩa thực tiễn và ứng dụng to lớn mà bất kỳ học viên nào cũng nhất định phải có để có thể hoàn thành được bài tiểu luận của mình

Các văn kiện, nghị quyết của Đảng là những ví dụ tiêu biểu, thực tiễn và chân thực nhất cho việc ứng dụng chủ nghĩa Mác – Lênin vào giải quyết các tình huống văn hóa, xã hội, đời sống qua các giai đoạn phát triển của đất nước.

Chính vì thế mà nhóm tài liệu này vừa mang lại giá trị lý luận to lớn vừa có giá trị ứng dụng thực tiễn rất cao.

Nhóm 3: Tài liệu là các tạp chí lý luận, khoa học chuyên ngành

Nhóm tài liệu này bao gồm các tạp chí quan trọng như: Triết học, tạp chí của đảng cộng sản, tạp chí khoa học và xã hội, thông tin khoa học và xã hội, lý luận chính trị…

Các tạp chí này là một bản tổng hợp tương đối đầy đủ những nghiên cứu tiêu biểu của các nhà khoa học xã hội và nhân văn trong và ngoài nước. Có thể khẳng định, các đề tài được nghiên cứu trên các tạp chí lý luận, khoa học chuyên ngành có ý nghĩa hết sức quan trọng và thiết thực đối với học viên. Đặc biệt trong việc “thực chiến” viết tiểu luận triết học .

Bước 3: Tiến hành nghiên cứu và viết bài tiểu luận triết học

Tuy nhiên cần phải đảm bảo vấn đề trong đề tài tiểu luận của bạn được giải quyết một cách thuyết phục, logic và có hệ thống. Tránh trường hợp trùng lặp nội dung và quan trọng hơn cả là các luận điểm trình bày trong tiểu luận không được phép có sự mâu thuẫn với nhau.

Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Trình Bày Tiểu Luận Chuẩn Nhất

1. Tôi nên trình bày bài tiểu luận thế nào?

Một số sinh viên nghĩ sai rằng cách viết tiểu luận có nghĩa là có những đề mục mới lạ, sử dụng các font chữ phức tạp và bài luận được trang trí một cách khéo léo. Hoàn toàn không phải như vậy – và thời gian dành cho những việc này sẽ không được tính thêm điểm – trong một số trường hợp còn mang đến điều tệ hơn. Bài viết được trình bày chuyên nghiệp, rõ ràng, và dễ đọc là chìa khóa giúp sinh viên đạt điểm cao.

Bạn vẫn chưa được phổ biến cách trình bày tiểu luận theo chuẩn? Đừng lo lắng, bài viết này sẽ hướng dẫn bạn chi tiết nhất cách trình bày một bài tiểu luận theo đúng quy định của Giáo dục và Đào tạo.

Bạn có thể tham khả thêm các bài viết khác của chúng tôi như: + Hướng dẫn cách viết lời cảm ơn trong bài tiểu luận

+ Cấu trúc bài tiểu luận như thế nào được gọi là hoàn chỉnh?

2. Cách trình bày tiểu luận trên khổ giấy, kiểu chữ

– Luận văn trình bày trên khổ giấy A4 (210 x 297 mm), kiểu trang đứng (portrait).

– Fon chữ: Times new Roman.

– Bảng mã: Unicode. – Cỡ chữ (phần nội dung): 12.

– Cách dòng: 1.2-1.3 lines.

– Độ dài luận văn: tối đa 50 trang (không tính phụ lục).

– Độ dài của một bài tiểu luận: tối đa 30 trang (không tính phụ lục).

– Đính kèm thêm một trang tiêu đề ghi rõ tên, MSSV, mã môn học và đề bài/câu hỏi của tiểu luận.

– Đánh số trang.

– Sử dụng tiêu đề trên (heater) hoặc tiêu đề dưới (footer) để ghi tên và MSSV của bạn ở từng trang.

– Luôn luôn giữ một bản copy cho những bài tiểu luận của bạn. Giữ cả file và bản in

3. Hướng dẫn chi tiết cách trình bày tiểu luận chuẩn

3.1 Tiểu luận là gì

Một tiểu luận khoa học không thể trình bày một cách ngẫu hứng theo sở thích của người viết mà phải theo những tiêu chuẩn quy định chuẩn về cỡ chữ, khoảng cách giữa các dòng, canh lề, kiểu chữ, tiêu đề, trình bày lời cảm ơn, ghi chú, trích dẫn, tài liệu tham khảo…

3.2 Bố cục bài tiểu luận:

+ Trang bìa: Ngoài cùng của tiểu luận là bìa tiểu luận. Bìa được làm bằng giấy cứng, phía trên cùng đề tên trường và khoa, giữa trang đề tên đề tài bằng khổ chữ to, góc phải cuối trang đề họ tên người hướng dẫn, người thực hiện đề tài, lớp và năm học. Trang bìa có thể đóng khung cho đẹp. (trình bày theo mẫu của trường

– Tên trường, logo, tên khoa, đề tài, SV thực hiện, GVHD, ngày tháng năm thực hiện …).

+ Trang phụ bìa (theo mẫu của trường).

+ Trang nhận xét của GVHD (nếu có).

+ Trang nhận xét của GVPB (nếu có).

+ Lời cảm ơn (nếu có).

+ Danh sách chữ viết tắt, thuật ngữ.

+ Danh sách bảng, hình vẽ …

3.3 Nội dung của bài tiểu luận:

Chương 1: Mở đầu (phải nêu lên được tính cấp thiết của đề tài, ý nghĩa khoa học và thực tiễn, mục đích/mục tiêu hoặc yêu cầu nghiên cứu, tìm hiểu của đề tài)

Chương 3: Nội dung và phương pháp nghiên cứu (cần trình bày rõ ràng và chính xác. Nếu trình bày code, chương trình demo thì nên trình bày đầy đủ trong phần Phụ lục).

1. Tài liệu tham khảo phải được sắp xếp riêng theo từng khối tiếng ( Việt, Nga, Anh…). Giữ nguyên văn không dịch, không phiên âm các tài liệu nước ngoài.

Bảng cách làm bài tiểu luận chuẩn form

3.4 Phương pháp trình bày bài tiểu luận:

3.5 Đánh số trang cho bài tiểu luận:

3.6 Các quy định viết “Tài liệu tham khảo” trong bài tiểu luận

3.6.1 Quy tắc: Gồm 6 chi tiết tối thiểu sau:

Tên tác giả:

Họ, tiếp là dấu phẩy (,) tiếp là các tên khác viết tắt đối với tiếng nước ngoài.

Tên tác giả tiếng việt nên viết đầy đủ cả họ và tên

Năm xuất bản, tiếp theo là dấu phẩy (,)

Tựa sách in nghiêng (,)

Ấn bản (edition), nếu là ấn bản thứ 1 thì bỏ chi tiết này (,) ví dụ: 2nd edn (viết bằng tiếng Anh)

Nhà xuất bản, tiếp theo là dấu phẩy (,)

Tên thành phố xuất bản sách này, tiếp theo là dấu chấm (.)

Lưu ý từng dấu chấm, dấu phẩy. Có thể biến đổi chút về quy cách trên, nhưng phải đủ 6 mục.

3.6.2 Về tên tác giả:

Tên nước ngoài: “họ” đầy đủ, còn các tên khác viết tắt. Ví dụ: Gorelik V.A.

Tên Việt Nam có thể giữ nguyên hoặc viết theo cách nước ngoài : Ví dụ: Lê Văn Oang, Lê V.O.

Khi viết tham khảo, không dùng học hàm, học vị

TƯ TƯỞNG “ĐỨC TRỊ” CỦA KHỔNG TỬ……. 4

I.Tư tưởng Đức Trị của Khổng Tử…….. 4

1. Khổng Tử – Nhà quản lý xuất sắc. …….4

2. Khổng Tử – nhà tư tưởng quản lý của thuyết Đức trị ……..5

2.2. Khổng Tử với tầng lớp quản lý chuyên nghiệp………11

VẬN DỤNG TRONG QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP HIỆN ĐẠI………..13

I. Vận dụng trong thực tiễn………….13

II. Những điểm lợi và hại của “Đức trị”………. 14

5. Bố cục và các vấn đề quan tâm về cách trình bày bài tiểu luận

+ Tiểu luận mẫu cho đề tài dự án kinh doanh nhà hàng

Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Viết Bài Tiểu Luận Hay

Cách viết bài tiểu luận

Sau khi có đề tài, lượng thời gian, mức độ công việc, việc gì làm trước việc gì làm sau. Bạn sẽ có các bước, cách viết bài tiểu luận cho phù hợp. Vậy viết bài tiểu luận như thế nào cho hay, cho chuẩn?

Dù cách viết tiểu luận cho môn học nào, viết bài tiểu luận triết học hay viết bài tiểu luận tiếng anh. Các bước để viết bài tiểu luận vẫn theo một khung sườn chung. Bài viết này sẽ hướng dẫn cách viết một bài tiểu luận cho những bạn mới tham khảo và cũng cho những bạn đã viết đóng góp ý kiến. Rất mong nhận được những phản hồi từ phía bạn đọc.

Bước một: Lựa chọn đề tài

Bước hai: Lập dàn ý

Bước bốn: Hoàn thiện bài tiểu luận

Lựa chọn đề tài

Đề tài có thể được giảng viên cho sẳn để sinh viên lựa chọn một trong các đề tài. Nhưng cũng có thể đề tài do sinh viên tự chọn. Có thể dựa vào nội dung chương trình học, cũng có thể là một đề tài sang tạo nhưng lien quan đến môn học. Sau khi lên được đề tài bạn nên tham khảo trước ý kiến của giảng viên. Phòng trước vẫn hơn, vì làm một bài tiểu luận phải dồn rất nhiều tâm sức. Nếu cố gắng mà không được công nhận, chắc chắn bạn sẽ rất thất vọng đấy.

Lập dàn ý

Đề tài tiểu luận có thể làm theo nhóm hoặc làm cá nhân. Tùy vào sự phân công của giảng viên, mà bạn cũng nên lên dàn ý cho hợp lý, phù hợp với khoảng thời gian được giao.

Không có nghĩa là làm sơ sài cho xong, hay làm quá kĩ một phần đầu mà bỏ bê phần cuối. Dàn ý được lên ngoài các nội dung cần hoàn thiện để sang tỏ đề tài, thì thời gian và lượng thông tin thu được cũng phải được cân nhắc và lập trong dàn ý.

Hoàn thiện bài tiểu luận

Sau khi đã hoàn thành các bước trên, công việc cuối cùng của bạn là hoàn thiện bài tiểu luận. Trong quá trình hoàn thiện bạn nên tham khảo ý kiến của giảng viên để nhận góp ý. Tính chỉnh chu và giá trị của bài tiểu luận sẽ được nâng lên nhờ những lời góp ý đó.

Bạn đang xem bài viết Hướng Dẫn Cách Làm Bài Tiểu Luận Chi Tiết Nhất Từ A Đến Z trên website Toiyeucogaihalan.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!