Xem Nhiều 6/2023 #️ Hướng Dẫn Các Thủ Tục Cần Làm Khi Chuyển Nhà Ở Nhật Bản (Kì 1)|Kênh Du Lịch Locobee # Top 15 Trend | Toiyeucogaihalan.com

Xem Nhiều 6/2023 # Hướng Dẫn Các Thủ Tục Cần Làm Khi Chuyển Nhà Ở Nhật Bản (Kì 1)|Kênh Du Lịch Locobee # Top 15 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Hướng Dẫn Các Thủ Tục Cần Làm Khi Chuyển Nhà Ở Nhật Bản (Kì 1)|Kênh Du Lịch Locobee mới nhất trên website Toiyeucogaihalan.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Hướng dẫn các thủ tục cần làm khi chuyển nhà ở Nhật Bản (kì 1)

Khi chuyển nhà, việc dọn dẹp, đóng gói và vận chuyển đồ cũng đã rất vất vả rồi, thế nhưng các bạn cũng phải nhớ đi lên cơ quan hành chính của ủy ban thành phố nơi bạn đang sống và nơi sắp chuyển tới để làm một số thủ tục cần thiết. Nếu như bạn quên chưa hoàn thiện những thủ tục, giấy tờ trước khi chuyển đi và sau khi chuyển đến nơi ở mới thì sau này sẽ phát sinh nhiều rắc rối khiến bạn phải đi lên trung tâm hành chính nhiều lần hơn.

Quy trình cơ bản từ tìm nhà đến vào nhà tại Nhật Bản

Để tránh những phiền phức không đáng có này thì khi chuyển nhà, các bạn hãy chuẩn bị thật đầy đủ các giấy tờ và thủ tục sau đây:

Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận cư trú

Đối tượng: Mọi người

→ Trước khi chuyển đi

Cách làm

Nộp giấy thông báo chuyển đi (tenshutsu todoke –

転出届

)

Nhận lại giấy xác nhận chuyển đi (tenshutsu shomeisho – 

転出証明書)

Tại cơ quan hành chính nơi ở trước khi chuyển đi

Trong trường hợp chuyển nhà trong cùng khu vực quận, huyện, phường, xã bạn đang sống thì không cần nộp

Mang theo

Giấy tờ tùy thân

Con dấu

Thẻ thông báo hoặc thẻ My number

Thời hạn thực hiện

Trong vòng 14 ngày trước hoặc sau khi chuyển đi

→ Sau khi chuyển đến

Cách làm

Nộp giấy thông báo chuyển đến (tennyu todoke – 転入届)

Tại cơ quan hành chính nơi bạn mới chuyển đến

Trong trường hợp chuyển nhà cùng khu vực quận, huyện, phường, xã đã sống vẫn cần nộp giấy thông báo chuyển đến

Mang theo

Giấy tờ tùy thân

Con dấu

Thẻ thông báo (my number tsuchi kado –

マイナンバー通知カード

) hoặc thẻ My number (mynumber kado

マイナンバーカード)

Thời hạn thực hiện

Trong vòng 14 ngày sau khi chuyển đến

Chú ý: Nếu không hoàn thiện trong vòng 14 ngày sau khi chuyển đến, các bạn có khả năng bị phạt tiền lên tới 50.000 yên.

Thay đổi địa chỉ trên thẻ My number

Đối tượng: Mọi người

→ Sau khi chuyển đến

Cách làm

Nộp thẻ My number để được thay đổi địa chỉ

Tại cơ quan hành chính nơi bạn mới chuyển đến

Mang theo

Thẻ thông báo hoặc thẻ My number

Thời hạn thực hiện

Trong vòng 14 ngày sau khi chuyển đến

Chú ý: Nếu không hoàn thiện trong vòng 14 ngày sau khi chuyển đến, các bạn có khả năng bị phạt tiền lên tới 50.000 yên.

Thay đổi địa chỉ giấy chứng minh con dấu

Đối tượng: Người đã đăng kí giấy chứng minh con dấu

→ Trước khi chuyển đi

Cách làm

Nộp thẻ giấy chứng minh con dấu để được hủy bỏ địa chỉ cũ (inkan toroku haishi todoke – 

印鑑登録廃止届)

Tại cơ quan hành chính tại chỗ ở cũ

Mang theo

Giấy tờ tùy thân và giấy chứng minh con dấu (inkan toroku sho –

印鑑登録証

)

Thời hạn thực hiện

Không giới hạn thời gian

→ Sau khi chuyển đến

Cách làm

Điền đơn đăng kí xác nhận con dấu → nhận giấy đăng kí chứng minh con dấu

Tại cơ quan hành chính nơi bạn mới chuyển đến

Mang theo

Giấy tờ tùy thân

Giấy chứng minh con dấu

Thời hạn thực hiện

Không giới hạn thời gian

Thay đổi địa chỉ của thẻ bảo hiểm y tế quốc dân

Đối tượng: Người có tham gia bảo hiểm y tế quốc dân (kokumin kenko hoken – 国民健康保険)

→ Trước khi chuyển đi

Cách làm

Hủy thẻ bảo hiểm y tế đang dùng

Tại cơ quan hành chính tại chỗ ở cũ

Mang theo

Thẻ bảo hiểm y tế quốc dân (kokumin kenko hokensho –

国民健康保険証)

Con dấu

Thời hạn thực hiện

Không giới hạn thời gian

→ Sau khi chuyển đến

Cách làm

Đăng kí tham gia bảo hiểm y tế quốc dân 

Tại cơ quan hành chính nơi bạn mới chuyển đến

Mang theo

Thẻ bảo hiểm y tế

Con dấu

Giấy xác nhận chuyển đi

Thời hạn thực hiện

Trong vòng 14 ngày sau khi chuyển đến

Chú ý:Nếu không hoàn thành thủ tục này trong vòng 14 ngày sau khi chuyển đến thì có khả năng bạn sẽ không được hưởng bảo hiểm y tế, vậy nên hãy cố gắng hoàn thiện thật sớm.

Thay đổi địa chỉ thẻ lương hưu

Đối tượng: Người hưởng chế độ lương hưu

→ Sau khi chuyển đến

Cách làm

Nộp giấy Thông báo chuyển địa chỉ người hưởng lương hưu (hihokensha jushotodoke – 

被保険者住所届)

Tại cơ quan hành chính nơi bạn mới chuyển đến

Mang theo

Giấy tờ tùy thân

Con dấu

Sổ lương hưu

Thời hạn thực hiện

Trong vòng 14 ngày sau khi chuyển đến

Các thủ tục giấy tờ cần làm tại trung tâm hành chính tuy rằng rất rắc rối nhưng bạn có thể hoàn thiện nhiều thủ tục trong cùng một lần lên trung tâm hành chính. Vậy nên hãy ghi rõ mình cần làm giấy tờ gì rồi đi làm trong một lần.

Ngoài ra, với những giấy tờ cần làm trong thời hạn quy định thì hãy cố gắng hoàn thiện trong thời gian sớm nhất có thể.

shinonome kiri (LOCOBEE) 

* Bài viết thuộc bản quyền của LOCOBEE. Vui lòng không sao chép hoặc sử dụng khi chưa có sự đồng ý chính thức của LOCOBEE.

Hướng Dẫn Các Thủ Tục Cần Làm Khi Chuyển Nhà Ở Nhật Bản (Kì 1)

Khi chuyển nhà, việc dọn dẹp, đóng gói và vận chuyển đồ cũng đã rất vất vả rồi, thế nhưng các bạn cũng phải nhớ đi lên cơ quan hành chính của ủy ban thành phố nơi bạn đang sống và nơi sắp chuyển tới để làm một số thủ tục cần thiết. Nếu như bạn quên chưa hoàn thiện những thủ tục, giấy tờ trước khi chuyển đi và sau khi chuyển đến nơi ở mới thì sau này sẽ phát sinh nhiều rắc rối khiến bạn phải đi lên trung tâm hành chính nhiều lần hơn.

Để tránh những phiền phức không đáng có này thì khi chuyển nhà, các bạn hãy chuẩn bị thật đầy đủ các giấy tờ và thủ tục sau đây:

Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận cư trú

Đối tượng: Mọi người

→ Trước khi chuyển đi

→ Sau khi chuyển đến

Chú ý: Nếu không hoàn thiện trong vòng 14 ngày sau khi chuyển đến, các bạn có khả năng bị phạt tiền lên tới 50.000 yên.

Thay đổi địa chỉ trên thẻ My number

Đối tượng: Mọi người

→ Sau khi chuyển đến

Chú ý: Nếu không hoàn thiện trong vòng 14 ngày sau khi chuyển đến, các bạn có khả năng bị phạt tiền lên tới 50.000 yên.

Thay đổi địa chỉ giấy chứng minh con dấu

Đối tượng: Người đã đăng kí giấy chứng minh con dấu

→ Trước khi chuyển đi

Cách làm

Nộp thẻ giấy chứng minh con dấu để được hủy bỏ địa chỉ cũ (inkan toroku haishi todoke – 印鑑登録廃止届)

Tại cơ quan hành chính tại chỗ ở cũ

Mang theo

Giấy tờ tùy thân và giấy chứng minh con dấu (inkan toroku sho – 印鑑登録証)

→ Sau khi chuyển đến

Cách làm

Điền đơn đăng kí xác nhận con dấu → nhận giấy đăng kí chứng minh con dấu

Tại cơ quan hành chính nơi bạn mới chuyển đến

Thay đổi địa chỉ của thẻ bảo hiểm y tế quốc dân

Đối tượng: Người có tham gia bảo hiểm y tế quốc dân (kokumin kenko hoken – 国民健康保険)

→ Trước khi chuyển đi

→ Sau khi chuyển đến

Chú ý:Nếu không hoàn thành thủ tục này trong vòng 14 ngày sau khi chuyển đến thì có khả năng bạn sẽ không được hưởng bảo hiểm y tế, vậy nên hãy cố gắng hoàn thiện thật sớm.

Thay đổi địa chỉ thẻ lương hưu

Đối tượng: Người hưởng chế độ lương hưu

→ Sau khi chuyển đến

Các thủ tục giấy tờ cần làm tại trung tâm hành chính tuy rằng rất rắc rối nhưng bạn có thể hoàn thiện nhiều thủ tục trong cùng một lần lên trung tâm hành chính. Vậy nên hãy ghi rõ mình cần làm giấy tờ gì rồi đi làm trong một lần.

Ngoài ra, với những giấy tờ cần làm trong thời hạn quy định thì hãy cố gắng hoàn thiện trong thời gian sớm nhất có thể.

shinonome kiri (LOCOBEE)

* Bài viết thuộc bản quyền của LOCOBEE. Vui lòng không sao chép hoặc sử dụng khi chưa có sự đồng ý chính thức của LOCOBEE.

Chuyển Nhà Ở Nhật (1): Các Thủ Tục Cần Thiết

*** Tin mới cập nhật (30/3/2020):

Các bạn chuyển nhà thời gian này lưu ý tin mới nè: Thủ tục 転出届 (tenshutsu todoke) có thể làm bằng cách gửi bưu điện

Trong số các thủ tục cần làm khi chuyển chỗ ở có thủ tục 転出届 (tenshutsu todoke), tức là thông báo chuyển ra khỏi nơi ở hiện tại để chuyển sang nơi ở mới. Thông thường thủ tục này cần làm trực tiếp tại văn phòng của quận hoặc thành phố. Tuy nhiên năm nay do ảnh hưởng của dịch corona, để tránh việc đông người xếp hàng làm thủ tục , bộ nội vụ và truyền thông Nhật Bản đã yêu cầu các địa phương ứng phó linh hoạt. Cụ thể là, thông báo chuyển ra khỏi nơi ở hiện tại có thể được tiến hành bằng cách gửi bưu điện.

Thủ tục xin nhập vào nơi ở mới 転入届 (tennyu todoke) thì vẫn phải làm tại văn phòng quận hoặc thành phố do cần phải xác nhận nhân thân. Thông thường thủ tục này phải hoàn thành trong vòng 14 ngày kể từ ngày chuyển đến chỗ mới, nhưng trong thời gian này có thể làm muộn hơn cũng chấp nhận được. ()

① Các thủ tục cần làm trước khi chuyển nhà 1. Cắt hợp đồng nhà

Thường thì các hợp đồng cho thuê nhà đều quy định phải báo trước ít nhất 1 tháng trước khi cắt hợp đồng, nên bạn hãy xem lại quy định trong hợp đồng của mình để thông báo cắt cho hợp lí.

2. Cắt hợp đồng điện, nước, ga, internet

3. Thông báo chuyển ra khỏi tỉnh/thành phố hiện tại

Thủ tục này tiếng Nhật gọi là 転出届 (tenshutsu todoke) và phải làm tại kuyakusho hoặc shiyakusho (nên làm trước khi chuyển từ 1 – 2 tuần). Người đến làm có thể là bản thân bạn hoặc vợ/ chồng/ người ở cùng trong gia đình, mang theo thẻ cư trú (在留カード) hoặc hộ chiếu/ bằng lái xe (nếu có), con dấu (inkan) và điền vào đơn 転出届 (cái này ở ku hoặc shi có sẵn rồi). Sau khi xong thủ tục này bạn sẽ nhận được chứng nhận ra khỏi tỉnh/ thành phố hiện tại (転出証明書: tenshutsu shoumesho). Chứng nhận này bạn phải mang đến nơi ở mới để làm thủ tục nhập vào tỉnh/ thành phố đó nên nếu quên không làm trước thì lúc chuyển đi rồi sẽ phải làm mọi thứ qua bưu điện rất mất thời gian.

*** Nếu chỉ chuyển nhà trong cùng thành phố thì sẽ phải làm thủ tục 転居届 (tenkyo todoke) cũng tại kuyakusho hoặc shiyakusho, thay cho 転出届 (tenshutsu todoke) đã nói ở trên.

*** Nếu bạn theo bảo hiểm quốc dân (国民健康保健: kokumin kenkou hoken) (không phải bảo hiểm công ty) thì khi làm thủ tục xuất ra khỏi tỉnh/ thành phố cũ bạn cũng cần làm luôn thủ tục kết thúc bảo hiểm quốc dân ở đó.

*** Nếu bạn đang sử dụng xe máy (50cc – 125cc), bạn cần xin luôn giấy chứng nhận ngừng lái xe 廃車証明書 (haisha shoumeishou) tại nơi ở cũ khi làm thủ tục 転出届 (tenshutsu todoke) ở trên để đến nơi ở mới làm thủ tục đăng ký mới cho xe máy.

3. Thủ tục yêu cầu chuyển đồ đến địa chỉ mới (郵便物の転送届: yubinbutsuu no tensou todoke)

Thủ tục này làm tại bưu điện (hoặc làm online trên website của bưu điện). Khi bạn thông báo chuyển địa chỉ thì bưu điện sẽ giúp bạn chuyển đồ được gửi đến địa chỉ cũ sang địa chỉ mới trong vòng 1 năm (có những đồ/ giấy tờ được gửi đến địa chỉ cũ khi bạn đã chuyển đi rồi, và bưu điện sẽ giúp bạn chuyển đồ đó sang địa chỉ mới miễn phí nếu bạn làm thủ tục đăng ký địa chỉ mới với bưu điện trước đó).

4. Thủ tục thay đổi địa chỉ

Làm với ngân hàng (nơi bạn làm thẻ ATM, thẻ tín dụng v.v), công ty điện thoại (nơi bạn ký hợp đồng điện thoại). Nói chung là đối với tất cả các dịch vụ mà bạn ký hợp đồng sử dụng địa chỉ cũ thì giờ phải thông báo đổi đia chỉ.

5. Thủ tục vứt những đồ không dùng nữa:

Đối với đồ nhỏ như nồi niêu, ấm nước v.v thì bạn có thể vứt dưới dạng rác không cháy theo lịch vứt rác của nơi ở hiện tại như bình thường.

Còn đối với rác lớn như đệm, giường, đồ điện gia dụng v.v thì cần phải đăng ký vứt rác lớn tới trung tâm xử lý rác thải. Cái thủ tục này gọi là 粗大ごみの処分 (sodaigomi no shobun). Ở nơi vứt rác của mỗi toà nhà đều có dán thông báo về số điện thoại của trung tâm xử lý 粗大ごみ. Bạn gọi điện đến số đó, miêu tả đồ cần vứt, xác nhận số tiền phải trả khi vứt đồ, sau đó ra konbini mua thẻ vứt rác tương đương số tiền đó (gọi là 粗大ごみ処理券: sodaigomi shoriken), dán thẻ này vào đồ cần vứt; đến ngày hẹn vứt ra chỗ mà bên trung tâm hướng dẫn cho bạn trước đó.

6. Dọn dẹp nhà cửa:

Trong ngày chuyển nhà, bạn cần phải dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, vứt hết rác và bảo đảm tình trạng nhà không bị hư hại. Bên cty bất động sản hoặc chủ nhà sẽ đến kiểm tra và xác nhận trước khi đồng ý cho bạn giao lại nhà.

Xin vui lòng không đăng lại nội dung trên trang này nếu không được phép của chúng tôi.

Like facebook BiKae để cập nhật bài viết mới

Tác giả Kae

Mình là người lập ra BiKae và là người viết phần lớn nội dung đăng trên BiKae. Mình đã ở Nhật gần 10 năm, hiện đang sống ở Tokyo và dạy tiếng Anh tại trường đại học Waseda. Những bài viết trên BiKae h…

Các bài viết của tác giả Kae

Văn Hoá Công Ty Nhật – Lợi Ích Khi Sử Dụng Báo Cáo Công Việc Trong Ngày|Kênh Du Lịch Locobee

Khi làm việc ở công ty Nhật thì dù là nhân viên người Nhật hay người nước ngoài đều cần có những kiến thức cần thiết về văn hoá công sở. Hôm nay LocoBee sẽ giới thiệu tới các bạn tầm quan trọng của báo cáo công việc trong ngày gọi là Nippo (日報)  hay Nisshi (日誌).

Đối với những nhân viên mới vào công ty thường làm theo chỉ thị của cấp trên/anh chị đi trước nên việc nắm được tình hình là rất khó. Chính vì thế sử dụng báo cáo cho một ngày làm việc là giải pháp để giải quyết vấn đề. Khi sử dụng báo cáo người ra chỉ thị và người nhận chỉ thị nhận được những lợi ích nào?

Lợi ích với người ra chỉ thị

Khi đọc báo cáo công việc trong ngày cấp trên có thể nắm được tình hình tiến độ công việc một cách cụ thể. Từ đó có thể nhìn ra vấn đề cũng như đưa ra được lời khuyên hiệu quả và kịp thời dành cho nhân viên của mình.

Biết được cách làm việc của nhân viên

Xác nhận được tiến độ công việc

Kịp thời đưa ra lời khuyên phù hợp dành cho nhân viên

Điều cần chú ý khi nhận chỉ thị từ cấp trên

Lợi ích với người nhận chỉ thị

Thông qua việc viết báo cáo công việc trong ngày việc sử dụng tiếng Nhật văn phòng, cách dùng từ, viết câu… sẽ được cải thiện. Thêm vào đó bản thân cũng nhận ra được đâu là điểm mình cần cải thiện.

Có ích trong việc tránh để gặp phải các lỗi lầm trong công việc

Phát hiện ra đâu là vấn đề của bản thân

Hiểu được tiến trình làm việc

Nhìn nhận một cách khách quan lượng công việc từ đó có thể tìm ra cách làm hiệu quả và năng suất hơn

Kiểm tra lại được thời gian cũng như con số (nếu có)

Mẫu cơ bản của Biên bản cuộc họp trong tiếng Nhật – 議事録

Nếu như không ai yêu cầu bạn làm báo cáo công việc trong ngày thì hãy chủ động hỏi hoặc chủ động viết và nhờ cấp trên hay các anh chị tiền bối kiểm tra. Về công cụ thì tuỳ từng công ty sẽ có hình thức đánh máy hoặc viết tay cũng như có thể có hoặc không có mẫu viết sẵn.

Sưu tầm và biên soạn ZEN (LOCOBEE)

* Bài viết thuộc bản quyền của LOCOBEE. Vui lòng không sao chép hoặc sử dụng khi chưa có sự đồng ý chính thức của LOCOBEE.

Bạn đang xem bài viết Hướng Dẫn Các Thủ Tục Cần Làm Khi Chuyển Nhà Ở Nhật Bản (Kì 1)|Kênh Du Lịch Locobee trên website Toiyeucogaihalan.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!