Xem Nhiều 6/2023 #️ Hồ Sơ Minh Chứng Đối Tượng, Khu Vực Ưu Tiên # Top 14 Trend | Toiyeucogaihalan.com

Xem Nhiều 6/2023 # Hồ Sơ Minh Chứng Đối Tượng, Khu Vực Ưu Tiên # Top 14 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Hồ Sơ Minh Chứng Đối Tượng, Khu Vực Ưu Tiên mới nhất trên website Toiyeucogaihalan.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

- Đối tượng 01:

Công dân Việt Nam là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú (trong thời gian học THPT hoặc trung cấp) trên 18 tháng tại Khu vực 1 quy định tại điểm c khoản 4 Điều 7 của Quy chế này;

+ Kiểm tra thông tin dân tộc trong Giấy khai sinh (Không phải dân tộc Kinh);

+ Bản sao Hộ khẩu thường trú có công chứng

- Đối tượng 02:

Công nhân trực tiếp sản xuất đã làm việc liên tục 5 năm trở lên, trong đó có ít nhất 2 năm là chiến sĩ thi đua được cấp tỉnh trở lên công nhận và cấp bằng khen;

+ Xác nhận của cơ quan quản lý và Bằng khen chiến sĩ thi đua

- Đối tượng 03 (có sửa đổi):

+ Thương binh, bệnh binh, người có “Giấy chứng nhận người được hưởng chính sách như thương binh”;

+ Giấy chứng nhận sinh viên là thương, bệnh binh.

+ Quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân tại ngũ được cử đi học có thời gian phục vụ từ 12 tháng trở lên tại Khu vực 1;

+ Quyết định được cử đi học.đối với sinh viên là quân nhân, công an tại ngũ;

+ Quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân tại ngũ được cử đi học có thời gian phục vụ từ 18 tháng trở lên;

+ Quyết định được cử đi học.đối với sinh viên là quân nhân, công an tại ngũ;

+ Quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân đã xuất ngũ, được công nhận hoàn thành nghĩa vụ phục vụ tại ngũ theo quy định;

+ Bản sao Quyết định xuất ngũ của  sinh viên. 

 - Đối tượng 04 (có sửa đổi):

+ Thân nhân liệt sĩ (Cha đẻ, mẹ đẻ, con);

+ Giấy chứng nhận sinh viên là thân nhân Liệt sĩ của Phòng Lao động thương binh xã hội cấp;

+ Con thương binh bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên;

+ Con bệnh binh bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên;

+ Giấy chứng nhận sinh viên là con thương, hoặc bệnh binh có tỉ lệ mất sức lao động 81% trở lên của Phòng Lao động thương binh xã hội cấp; hoặc

+ Bản sao, công chứng Thẻ thương binh; Thẻ Bệnh binh có tỉ lệ tương ứng của Cha hoặc mẹ.

+ Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 81% trở lên;

+ Giấy chứng nhận sinh viên là con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 81% trở lên; hoặc

+ Giấy chứng nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

+ Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh” mà người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh” bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên;

+ Giấy chứng nhận sinh viên là con người hưởng chính sách như thương binh có tỉ lệ mất sức lao động 81% trở lên của Phòng Lao động thương binh xã hội cấp.

+ Con của Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân;

+ Con của Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến;

+ Bản sao Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; hoặc Bản sao Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới;

+ Con của người hoạt động kháng chiến bị dị dạng, dị tật do hậu quả của chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp hằng tháng;

 + Quyết định trợ cấp hàng tháng của sinh viên bị dị dạng, dị tật do hậu quả của chất độc hóa học;

 - Đối tượng 05:

+ Thanh niên xung phong tập trung được cử đi học;

+ Quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân tại ngũ được cử đi học có thời gian phục vụ dưới 12 tháng ở Khu vực 1 và dưới 18 tháng không ở Khu vực 1.

+ Quyết định được cử đi học.đối với sinh viên là Thanh niên xung phong; Quân nhân, hoặc Công an tại ngũ;

- Đối tượng 06 (có sửa đổi):

+ Công dân Việt Nam là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú ở ngoài khu vực đã quy định thuộc đối tượng 01;

+ Kiểm tra thông tin dân tộc trong Giấy khai sinh (Không phải dân tộc Kinh);

+ Con thương binh, con bệnh binh, con của người được hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%;

+ Giấy xác nhận của Phòng Lao động thương binh xã hội là con thương, bệnh binh hoặc được hưởng chính sách như thương binh; hoặc

+ Bản sao Thẻ thương binh, Thẻ bệnh binh, Thẻ người hưởng chính sách như thương binh với tỷ lệ tương ứng của Cha hoặc Mẹ.

+ Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động dưới 81%;

 + Giấy xác nhận của Phòng Lao động thương binh xã hội là con người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; hoặc

+ Giấy chứng nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

 - Đối tượng 07:

 

+ Người khuyết tật nặng có giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Tài chính và Bộ GDĐT quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện;

+ Giấy xác nhận  “Khuyết tật nặng” do Ủy Ban Nhân dân Xã cấp.

+ Người lao động ưu tú thuộc tất cả các thành phần kinh tế được từ cấp tỉnh, Bộ trở lên công nhận danh hiệu thợ giỏi, nghệ nhân, được cấp bằng hoặc huy hiệu Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hoặc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

+ Bản sao danh hiệu thợ giỏi, nghệ nhân cấp Bộ; hoặc

+ Bản sao văn bằng hoặc huy hiệu Lao động sáng tạo của Tổng LĐLĐ VN hoặc Trung ương Đoàn TNCS HCM

+ Giáo viên đã giảng dạy đủ 3 năm trở lên thi vào các ngành sư phạm;

Giấy chứng nhận thời gian công tác trong ngành giáo dục

Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Khu Vực Ưu Tiên

Nếu Tất Cả Các Ngân Hàng Thương Mại Đều Không Cho Vay Số Tiền Huy Động Được, Thì Số Nhân Tiền Sẽ Là, Quyết Định Khen Thưởng Cá Nhân Điển Hình Tiên Tiến, Bài Tham Luận Điển Hình Tiên Tiến Công An Nhân Dân, Bài Tham Luận Gương Điển Hình Tiên Tiến Trong Công An Nhân Dân, Bài Tham Luận Điển Hình Tiên Tiến Cá Nhân, Báo Cáo Tham Luận Điển Hình Tiên Tiến Cá Nhân, Báo Cáo Tham Luận Cá Nhân Điển Hình Tiên Tiến, Mẫu Giấy Chứng Nhận Không Tiền án Tiền Sự, Giấy Xác Nhận Không Có Tiền án Tiền Sự, Mẫu Xác Nhận Không Tiền án Tiền Sự, Đơn Xin Xác Nhận Không Có Tiền án Tiền Sự, Đơn Xin Xác Nhận Không Tiền án Tiền Sự, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Không Có Tiền án Tiền Sự, Giấy Xác Nhận Tiền án Tiền Sự, Mẫu Giấy Biên Nhận Tiền Nhân Công, Mẫu Giấy Biên Nhận Nhận Tiền, Mẫu Xác Nhận Tiền án Tiền Sự, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Tiền án Tiền Sự, Mẫu Giấy Vay Tiền Cá Nhân Với Cá Nhân, Giấy Xác Nhận Nhận Tiền, Biên Bản Xác Nhận Đã Nhận Tiền, Biên Bản Xác Nhận Nhận Tiền, Giấy Xác Nhận Đã Nhận Tiền, Hãy Phân Tích Thực Tiễn Và Vai Trò Của Thực Tiễn Đối Với Nhận Thức, Mẫu Xác Nhận ưu Tiên, Mẫu Đơn Xác Nhận Khu Vực ưu Tiên, Khế ước Tiền Hôn Nhân, Thủ Tục Cho Vay Tiền Cá Nhân, Mẫu Văn Bản Nhận Tiền, Xac Nhan Uu Tien, Khế ước Vay Tiền Cá Nhân, Khế ước Vay Tiền Của Cá Nhân, Mẫu Xác Nhận Số Dư Tiền Vay, Mẫu Hóa Đơn Nhận Tiền, Mẫu Đơn Cho Vay Tiền Cá Nhân, Bản Cam Kết Nhận Tiền, Mẫu Xác Nhận ưu Tiên Khu Vực, Đơn Xin Nhận Lại Tiền án Phí, Mẫu Đơn Nhận Tiền, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Khu Vực ưu Tiên, Mẫu Đơn Xin Nhận Lại Tiền Tạm ứng án Phí , Mẫu Xác Nhận Vay Tiền, Mẫu Giấy Nhận Tiền, Giấy Cam Kết Nhận Tiền, Giấy Cho Vay Tiền Ca Nhan, Bien Nhận Tiền , Mẫu Văn Bản Giao Nhận Tiền, Biên Bản Xác Nhận Tiền, Mẫu Giấy Xác Nhận Uu Tien, Mẫu Giấy Xác Nhận ưu Tiên Khu Vực 1, Bản Mẫu Hợp Đồng Cho Vay Tiền Cá Nhân, Đơn Xin Xác Nhận Đối Tượng ưu Tiên, Biên Bản Nhận Tiền, Mẫu Giấy Vay Nợ Tiền Cá Nhân, Mẫu Giấy Vay Tiền Cá Nhân, Mẫu Giấy Cho Vay Tiền Ca Nhan, Biên Bản Xác Nhận Nợ Tiền, Mẫu Giấy Xác Nhận Cho Vay Tiền, Mẫu Nhận Xét Luận Văn Tiến Sĩ, Mẫu Nhận Xét Tóm Tắt Luận án Tiến Sĩ, Bản Hợp Đồng Cho Vay Tiền Cá Nhân, Mẫu Phiếu Nhận Tiền, Giấy Nhận Tiền, Giấy Xác Nhận Uu Tien, Hợp Đồng Cho Vay Tiền Cá Nhân, Giấy Vay Tiền Cá Nhân, Giấy Xác Nhận ưu Tiên Khu Vực, Hôn Nhân Tiền Định, Giấy Xác Nhận Rút Tiền, Mẫu Xác Nhận Đối Tượng ưu Tiên, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Đối Tượng ưu Tiên, Nhận Xét Tóm Tắt Luận án Tiến Sĩ, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Không Tiền án, Truyện Phàm Nhân Tu Tiên, Mẫu Giấy Biên Nhận Tiền Đặt Cọc Mua Xe, Biên Bản Giao Nhận Tiền Mua Đất, Biên Bản Giao Nhận Tiền Mặt, Giấy Xác Nhận Đối Tượng ưu Tiên, Mẫu Giấy Biên Nhận Tiền Mặt, Mẫu Giấy ủy Quyền Nhận Tiền, Mẫu Giấy Biên Nhận Tiền Đặt Cọc, Giấy Xác Nhận Chủ Sở Hữu Phương Tiện ô Tô, Mẫu Giấy Biên Nhận Tiền Đặt Cọc Mua Đất, Hợp Đồng Cho Vay Tiền Giữa Hai Cá Nhân, Hợp Đồng Cho Vay Tiền Giữa 2 Cá Nhân, Mẫu Giấy Biên Nhận Nộp Tiền, Tải Mẫu Giấy Biên Nhận Tiền, Mẫu Giấy Biên Nhận Thu Tiền, Mẫu Giấy Biên Nhận Tiền, Mẫu Giấy Biên Nhận Tiền Bán Đất, Giấy Biên Nhận Tiền Mặt, Giấy Biên Nhận Tiền, Phiếu Giao Nhận Tiền, Mẫu Giấy Biên Nhận Tiền Mua Ban Dat, Biên Bản Giao Nhận Tiền Đặt Cọc Mua Đất, Giấy Biên Nhận Tiền Đặt Cọc, Mẫu Giấy Biên Nhận Vay Tiền, Biên Bản Giao Nhận Quỹ Tiền Mặt, Mẫu Giấy Chứng Nhận ưu Tiên, Mẫu Giấy Giao Nhận Tiền,

Nếu Tất Cả Các Ngân Hàng Thương Mại Đều Không Cho Vay Số Tiền Huy Động Được, Thì Số Nhân Tiền Sẽ Là, Quyết Định Khen Thưởng Cá Nhân Điển Hình Tiên Tiến, Bài Tham Luận Điển Hình Tiên Tiến Công An Nhân Dân, Bài Tham Luận Gương Điển Hình Tiên Tiến Trong Công An Nhân Dân, Bài Tham Luận Điển Hình Tiên Tiến Cá Nhân, Báo Cáo Tham Luận Điển Hình Tiên Tiến Cá Nhân, Báo Cáo Tham Luận Cá Nhân Điển Hình Tiên Tiến, Mẫu Giấy Chứng Nhận Không Tiền án Tiền Sự, Giấy Xác Nhận Không Có Tiền án Tiền Sự, Mẫu Xác Nhận Không Tiền án Tiền Sự, Đơn Xin Xác Nhận Không Có Tiền án Tiền Sự, Đơn Xin Xác Nhận Không Tiền án Tiền Sự, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Không Có Tiền án Tiền Sự, Giấy Xác Nhận Tiền án Tiền Sự, Mẫu Giấy Biên Nhận Tiền Nhân Công, Mẫu Giấy Biên Nhận Nhận Tiền, Mẫu Xác Nhận Tiền án Tiền Sự, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Tiền án Tiền Sự, Mẫu Giấy Vay Tiền Cá Nhân Với Cá Nhân, Giấy Xác Nhận Nhận Tiền, Biên Bản Xác Nhận Đã Nhận Tiền, Biên Bản Xác Nhận Nhận Tiền, Giấy Xác Nhận Đã Nhận Tiền, Hãy Phân Tích Thực Tiễn Và Vai Trò Của Thực Tiễn Đối Với Nhận Thức, Mẫu Xác Nhận ưu Tiên, Mẫu Đơn Xác Nhận Khu Vực ưu Tiên, Khế ước Tiền Hôn Nhân, Thủ Tục Cho Vay Tiền Cá Nhân, Mẫu Văn Bản Nhận Tiền, Xac Nhan Uu Tien, Khế ước Vay Tiền Cá Nhân, Khế ước Vay Tiền Của Cá Nhân, Mẫu Xác Nhận Số Dư Tiền Vay, Mẫu Hóa Đơn Nhận Tiền, Mẫu Đơn Cho Vay Tiền Cá Nhân, Bản Cam Kết Nhận Tiền, Mẫu Xác Nhận ưu Tiên Khu Vực, Đơn Xin Nhận Lại Tiền án Phí, Mẫu Đơn Nhận Tiền, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Khu Vực ưu Tiên, Mẫu Đơn Xin Nhận Lại Tiền Tạm ứng án Phí , Mẫu Xác Nhận Vay Tiền, Mẫu Giấy Nhận Tiền, Giấy Cam Kết Nhận Tiền, Giấy Cho Vay Tiền Ca Nhan, Bien Nhận Tiền , Mẫu Văn Bản Giao Nhận Tiền, Biên Bản Xác Nhận Tiền, Mẫu Giấy Xác Nhận Uu Tien, Mẫu Giấy Xác Nhận ưu Tiên Khu Vực 1,

Đơn Xin Chuyển Đổi Khu Vực Tuyển Sinh Lớp 10

Đơn đề nghị thay đổi nguyện vọng tuyển sinh

Đơn xin chuyển đổi khu vực tuyển sinh

1. Học sinh được đổi khu vực tuyển sinh vào lớp 10

Theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Hà Nội, trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông (THPT) năm học 2020-2021, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào hai trường THPT công lập trong cùng một khu vực tuyển sinh.

Chẳng hạn, học sinh ở khu vực tuyển sinh 2 (gồm các quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng) có thể đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào các trường THPT trên địa bàn hai quận này, gồm các trường: Việt Đức, Trần Phú – Hoàn Kiếm, Đoàn Kết – Hai Bà Trưng, Trần Nhân Tông và Thăng Long.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh trong việc học tập, Sở GD-ĐT Hà Nội cho phép các em được đổi khu vực tuyển sinh. Những học sinh có hộ khẩu thường trú và nơi cư trú thực tế khác nhau, học sinh ở vùng giáp ranh giữa các khu vực có thể đổi khu vực tuyển sinh…

Học sinh muốn đổi khu vực tuyển sinh cần làm đơn (theo mẫu), có xác nhận của hiệu trưởng trường trung học cơ sở – nơi đang học lớp 9 và ghi khu vực tuyển sinh xin đổi vào mục “Khu vực đăng ký dự tuyển” trong “Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021”

Học sinh lưu ý, khi đổi khu vực tuyển sinh, học sinh vẫn phải tuân thủ nguyên tắc đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào hai trường THPT công lập trong cùng một khu vực tuyển sinh. Hai nguyện vọng này được xếp theo thứ tự: Nguyện vọng 1, nguyện vọng 2.

2. Đơn xin chuyển đổi khu vực tuyển sinh lớp 10

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI NGUYỆN VỌNG CHỌN TRƯỜNG KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2020-2021

Kính gửi: Hiệu trưởng trường THCS …………………

Họ và tên học sinh: …………………………………………………………………………

Sinh ngày …. tháng ….. năm ………; học lớp 9/ …. trường THCS: ………….

Đề nghị thay đổi nguyện vọng như sau:

1. NGUYỆN VỌNG 1:

2. NGUYỆN VỌNG 2:

Khu Vực Làm Thủ Tục Lên Máy Bay Jetstar

1. Khu vực làm thủ tục các chuyến bay nội địa và quốc tế Jetstargiare Pacific (BL):

2. Khu làm thủ tục lên máy bay của Jetstargiare Airways (JQ):

– Melbourne: Nhà ga Nội địa Qantas (ở cả hai sân bay Tullamarine và Avalon).

– Sydney: Nhà ga số 2 (Terminal 2).

– Perth: Nhà ga Qantas (Terminal 2)

– Brisbane: Nhà ga Quốc tế( ngoại trừ chuyến bay mang số hiệu JQ81/82 giữa Brisbane và Denpasar qua Darwin: Nhà ga nội địa Brisbane)

– Gold Coast: Nhà ga nội địa số 1

– Melbourne: Nhà ga số 2 (ngoại trừ chuyến bay mang số hiệu JQ61/62 giữa Melbourne và Singapore qua Darwin: Khu nhà ga nội địa của Qantas).

– Sydney: Nhà ga số 1 (ngoại trừ JQ73/74 giữa Sydney và Tp.Hồ Chí Minh qua Darwin: Nhà ga số 2)

3. Một số lưu ý khi làm thủ tục tại sân bay:

Để đảm bảo Jetstargiare đưa hành khách đến nơi đúng giờ, bạn phải đến sân bay và làm thủ tục đúng giờ để làm thủ tục lên chuyến bay.

Đối với các chuyến bay nội địa Việt Nam Jetstargiare Pacific khai thác: 02 giờ trước giờ khởi hành theo lịch bay.

Đối với các chuyến bay nội địa Úc Jetstargiare Airways (JQ) khai thác: 02 giờ trước giờ khởi hành theo lịch bay.

Đối với các chuyến bay quốc tế Jetstargiare Airways (JQ) khai thác: 3 giờ trước giờ khởi hành theo lịch bay.

Đối với các chuyến bay trong khu vực nội Á (Intra Asia) do Jetstargiare Pacific (BL), Jetstargiare Asia (3K) hoặc Valuair (VF) khai thác: 02 giờ trước giờ khởi hành theo lịch bay.

Đối với các chuyến bay Việt Nam Jetstargiare Pacific (BL) khai thác: 40 phút trước giờ khởi hành đối với chuyến bay nội địa, 50 phút trước giờ khởi hành đối với các chuyến bay quốc tế.

Đối với các chuyến bay nội địa Úc do Jetstargiare Airways (JQ) khai thác: 30 phút trước giờ khởi hành (ngoại trừ chuyến bay số hiệu JQ20 từ Gold Coast đến Sydney quầy thủ tục đóng 60 phút trước giờ khởi hành theo lịch bay).

Đối với các chuyến bay quốc tế Jetstargiare Airways (JQ) khai thác: 60 phút trước giờ khởi hành.

Đối với các chuyến bay trong khu vực nội Á (Intra Asia) Jetstargiare Pacific (BL), Jetstargiare Asia (3K) hoặc Valuair (VF) khai thác: 40 phút trước giờ khởi hành.

Nếu bạn làm thủ tục lên máy bay sau khi quầy thủ tục đã đóng cửa, bạn sẽ không thể lên máy bay và có thể mất toàn bộ số tiền mua vé.

15 phút trước giờ khởi hành đối với các chuyến bay nội địa Việt Nam do Jetstargiare Pacific (BL) khai thác.

25 phút trước giờ khởi hành đối với các chuyến bay nội địa Úc do Jetstargiare Airways (JQ) khai thác.

40 phút trước giờ khởi hành với các chuyến bay quốc tế do Jetstargiare Airways (JQ) khai thác.

15 phút trước giờ khởi hành đối với các chuyến bay khu vực nội Á do Jetstargiare Pacific, Jetstargiare Asia, Valuair (VF), Jetstargiare Pacific (BL) liên doanh khai thác.

Bạn đang xem bài viết Hồ Sơ Minh Chứng Đối Tượng, Khu Vực Ưu Tiên trên website Toiyeucogaihalan.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!