Xem Nhiều 2/2023 #️ Đơn Xin Xác Nhận Rèn Luyện Đạo Đức Trong Hè # Top 7 Trend | Toiyeucogaihalan.com

Xem Nhiều 2/2023 # Đơn Xin Xác Nhận Rèn Luyện Đạo Đức Trong Hè # Top 7 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Đơn Xin Xác Nhận Rèn Luyện Đạo Đức Trong Hè mới nhất trên website Toiyeucogaihalan.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn xin xác nhận rèn luyện đạo đức trong hè

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…, ngày … tháng … năm 20…

ĐƠN XIN XÁC NHẬN RÈN LUYỆN ĐẠO ĐỨC TRONG HÈ

Kính gửi:

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG

Tên tôi là: …………………………………………………………………………………..

Địa chỉ hiện tại: …………………………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ: ……………………………………………………………………….

Con tôi tên là: …………………………………………………….Sinh ngày: … / …/……..

Hiện nay cháu đang học lớp: …. Trường ………………………………………………….

Lý do viết đơn: Cháu …………… đã tham gia đầy đủ hoạt động sinh hoạt hè và rèn luyện đạo đức của tổ dân phố từ ngày … tháng …. Đến ngày …. Tháng …. Năm …. . Cháu đã chấp hành tốt các quy định và tuân thủ theo đúng pháp luật.

Kính mong UBND xem xét và tạo điều kiện giúp đỡ cháu để cháu hoàn thiện hồ sơ năm học …. – …. .

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

PHỤ HUYNH

(kí và ghi rõ họ tên )

5

/

5

(

1

bình chọn

)

Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Điểm Rèn Luyện

– Căn cứ tình hình thực tế.

Tên tôi là:……………………………………………………….. Sinh năm:…………

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:………………………. Do CA…………….. Cấp ngày…./…../…..

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………..

Hiện tại cư trú tại:………………………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ:…………………………………………………………………..

Là:…………… (tư cách làm đơn, ví dụ, học sinh/sinh viên/… trường…………. đang theo học tại lớp…… ngành……… Khóa…… Năm học………….. Trường………………)

Tôi xin trình bày với Quý trường sự việc sau:

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

(Phần này bạn trình bày về nguyên nhân, hoàn cảnh, lý do dẫn tới việc bạn làm đơn xin xác nhận điểm rèn luyện, ví dụ,

Ngày…/…/….., theo Giấy gọi nhập học/….. tôi đến báo danh tại trường………… và bắt đầu theo học tại lớp…… ngành…… Khoá………… Trường………… Mã số sinh viên/học sinh/học viên…………..

Vào học kỳ….., tức là từ ngày…/…./………. đến hết ngày…/…../….., tôi có tham gia học tập/rèn luyện tại………… với các môn học sau:……………………. Và đạt được kết quả như sau:………………………………………

Hiện nay, tôi đang có nhu cầu ứng tuyển thực tập sinh tại công ty……………….. Tuy nhiên, công ty yêu cầu người ứng tuyển phải có xác nhận về điểm rèn luyện………….. mà bản thân đưa ra tại hồ sơ ứng tuyển.)

Do đó, tôi làm đơn này để kính đề nghị Quý trường xem xét và xác nhận kết quả/điểm rèn luyện trong quá trình………………… mà tôi theo học/rèn luyện tại trường…………. Cụ thể trên thang điểm …… như sau:

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

(Phần này bạn có thể đưa ra các thông tin khác mà bạn cần xác nhận, nếu có)

Kính mong Quý trường xem xét và xác nhận thông tin về điểm rèn luyện của tôi trong quá trình/thời gian……………… để tôi…………………..

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Bản Cam Kết Tu Dưỡng, Rèn Luyện Phấn Đấu Năm 2022 Chi Tiết Nhất

Bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2020 là gì?

Trong tổ chức Đảng và các cơ quan Nhà nước đặc thù hàng năm sẽ tiến hành đánh giá xếp loại thông qua thực tế quá trình sinh hoạt, phấn đấu trong năm đó của các cán bộ, Đảng viên. Vào đầu năm, mỗi Đảng viên sẽ cần phải viết một bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu và thực hiện đúng như những gì đã cam kết trong suốt một năm đó. Chi ủy Đảng nơi Đảng viên sinh hoạt sẽ tiến hành so sánh, đánh giá quá trình rèn luyện thực tế của bạn với những gì đã hứa và đưa ra đánh giá xếp loại chính xác nhất cho năm đó.

Bản cam kết tu dưỡng rèn luyện và phấn đấu hàng năm năm 2020 là một văn bản chính trị nhằm đưa ra lời cam kết của các cán bộ, Đảng viên về việc rèn luyện bản thân, tu dưỡng đạo đức và lối sống, những phấn đấu và mục tiêu chính trị trong năm 2020, những cam kết về việc thực hiện nghiêm túc trách nhiệm và các công việc được giao, cũng như việc chấp hành tốt kỷ luật Đảng. Trong bản cam kết này, Đảng viên cần ghi rõ những ưu điểm cá nhân cần phát huy, những khuyết điểm sẽ sửa chữa trong năm nay và vị trí mình sẽ phấn đấu đạt được.

Kết quả đánh giá quá trình tu dưỡng, rèn luyện và phấn đấu hàng năm là cơ sở quan trọng phản ánh mức độ trưởng thành của mỗi người trong nhận thức, lối sống, đạo đức, tư tưởng chính trị. Có một kết quả tốt sẽ giúp hồ sơ lý lịch cá nhân của bạn sáng hơn, giúp cho sự nghiệp chính trị của bạn tiến triển tốt hơn. Đối với các cán bộ, đây sẽ là căn cứ trong quá trình thăng chức, thăng cấp bậc quân hàm (đối với các cơ quan quân sự).

Cách viết bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2020

Để có một lời cam kết phù hợp nhất, trước hết bạn nên xem lại kết quả của việc thực hiện cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2019 của mình. Từ đó có những tiêu chí phù hợp với thực lực nhất cho năm 2020, tránh việc đặt mục tiêu quá cao rồi thực hiện không tốt sẽ dễ làm lý lịch Đảng của bạn không còn hoàn hảo. Một bản cam kết chuẩn phải là những gì đi từ thực tế, theo kịp với tình hình chung của đất nước cũng như của toàn Đảng, đồng thời phải gắn với tính thực tiễn ở mỗi cơ sở Đảng và năng lực chính trị cá nhân của mỗi cán bộ, Đảng viên.

Các nội dung chính trong bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu bao gồm:

Phần thông tin cá nhân của Đảng viên: Ghi rõ đầy đủ và chính xác họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi công tác, chức vụ, chi bộ sinh hoạt Đảng, chức vụ Đảng.

Về tư tưởng chính trị: thể hiện lòng trung thành xuyên suốt với tư tưởng chính trị, đường lối chính sách của Đảng. Cam kết phấn đấu chính trị hết sức nghiêm túc, tránh xa các tệ nạn xã hội và cam kết không rơi vào các sai lầm của những Đảng viên suy thoái tư tưởng.

Về phẩm chất đạo đức, lối sống: cam đoan tu dưỡng tốt, rèn luyện lối sống và đạo đức của chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời kiên quyết đấu tranh phòng chống các tệ nạn diễn biến trong Đảng…

Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao: Nêu rõ tinh thần trách nhiệm của bản thân trong công việc cũng như công cuộc thi đua xây dựng Đảng.

Về tổ chức kỷ luật: Cam kết chấp hành nghiêm túc các nội quy, quy định, nguyên tắc, điều lệ của Đảng và cơ quan nơi bạn làm việc.

Về khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm thời gian qua và kiểm điểm, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên cuối năm trước (nếu có): Phần này thể hiện sự nghiêm túc và trung thực của bạn trong việc kiểm điểm và sửa chữa khuyết điểm của một cán bộ, Đảng viên.

Về kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng: Phần này dành cho Đảng viên là cán bộ lãnh đạo tại các cơ quan, người đứng đầu các cấp ủy đảng, chính quyền, đơn vị.

Bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2020 của Đảng viên

Biên bản cam kết của cá nhân Đảng viên là quần chúng nói chung vẫn cần tuân thủ những tiêu chí mà Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành. Với tư cách là một Đảng viên, bạn phải có trách nhiệm tự phấn đấu, tu dưỡng và rèn luyện bản thân để xứng đáng đứng trong hàng ngũ những người lãnh đạo giai cấp công nhân và vô sản cả nước.

Kết quả đánh giá xếp loại cuối năm của mỗi cá nhân Đảng viên sẽ dựa vào những gì đã cam kết thực hiện trong biên bản đã lập ra vào đầu năm, đối chiếu với những gì Đảng viên đó thực hiện được sẽ cho ra một kết quả công bằng và đúng thực tế nhất. Từng người biết tự giác tu dưỡng, rèn luyện và phấn đấu sẽ tạo nên một tổ chức Đảng vững mạnh, lãnh đạo đất nước đi lên trên con đường hội nhập phát triển.

Bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2020 của Bí thư chi bộ

Bản cam kết rèn luyện, phấn đấu năm 2020 dành cho cán bộ Đảng viên như là sự cam kết của một người cán bộ lãnh đạo trước lá cờ thiêng liêng của Đảng. Khác với bản cam kết của Đảng viên quần chúng, bản cam kết của các lãnh đạo, bí thư chi bộ sẽ có thêm những nội dung nâng cao hơn. Tất cả các phần đều có yêu cầu khắt khe hơn, đặc biệt là phần cam kết thực hiện chức trách, nhiệm vụ của người lãnh đạo. Ngoài ra, còn có thêm một phần cam kết về kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Trên cương vị của một cán bộ lãnh đạo, việc cam kết và thực hiện đúng cam kết đề ra là tấm gương để các Đảng viên khác noi theo. Chính vì thế, nó còn được gọi là bản cam kết trách nhiệm nêu gương tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu dành cho Đảng viên là lãnh đạo.

Bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2020 của giáo viên

Giáo viên là đội ngũ trí thức đảm nhận trách nhiệm quan trọng trong công cuộc giáo dục, đào tạo những thế hệ tương lai của đất nước. Chính vì vậy mà tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức của đội ngũ giáo viên càng quan trọng. Bản cam kết dành cho giáo viên vì thế là một văn bản quan trọng để đánh giá, xếp loại giáo viên cuối năm. Đây cũng là căn cứ quan trọng trong việc xét duyệt các danh hiệu, tăng lương, lên chức cho các Đảng viên là giáo viên.

Xác Nhận Đơn Xin Xác Nhận Hộ Nghèo, Hộ Cận Nghèo

Thông tin thủ tục hành chính Xác nhận đơn xin xác nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo – Tuyên Quang

Cách thực hiện thủ tục hành chính Xác nhận đơn xin xác nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo – Tuyên Quang

 Trình tự thực hiện

Bước 1:

Đối tượng viết đơn xin xác nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo gửi Ủy ban nhân dân cấp xã; Ủy ban nhân dân cấp xã tiến hành điều tra, rà soát hộ nghèo, tiến hành bình xét dân chủ, công khai các hộ có trong danh sách, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Xác nhận đơn xin xác nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo – Tuyên Quang

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Xác nhận đơn xin xác nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo – Tuyên Quang

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Xác nhận đơn xin xác nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo – Tuyên Quang

Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Xác nhận đơn xin xác nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo – Tuyên Quang

 Văn bản căn cứ pháp lý

 Văn bản công bố thủ tục

Lược đồ Xác nhận đơn xin xác nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo – Tuyên Quang

Bạn đang xem bài viết Đơn Xin Xác Nhận Rèn Luyện Đạo Đức Trong Hè trên website Toiyeucogaihalan.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!