Đơn Xin Nghỉ Phép [7 Mẫu] Hướng Dẫn Cách Viết Đơn Xin Phép Chuẩn 2020-2021

Cập nhật thông tin chi tiết về Đơn Xin Nghỉ Phép [7 Mẫu] Hướng Dẫn Cách Viết Đơn Xin Phép Chuẩn 2020-2021 mới nhất ngày 31/10/2020 trên website Toiyeucogaihalan.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 4,356 lượt xem.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Kính gửi:

– Ban Giám Đốc Công Ty

– Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính

– Trưởng ( phòng bạn đang làm việc)………………………..

Tên tôi là: …………………………………………………………………

Chức vụ hiện tại: …………………………………………………………………

Hiện công tác tại:…………………………………………………………

Kính đề Ban giám đốc công ty/ Ban giám đốc cơ quan, Trưởng Phòng hành chính – Nhân sự và Trưởng bộ phận…….. cho tôi nghỉ …………..

Thời gian nghỉ: ……. ngày (Từ ngày ………..đến ngày ………..)

Nơi nghỉ: ………………………………………………………………..

Điện thoại liên hệ khi cần: ………………………………………………

Rất mong Ban Giám Đốc xem xét và chấp thuận

Xin trân trọng cảm ơn!

. ………., ngày tháng năm

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

Xem Thêm: Tra cứu mã số thuế – Hướng dẫn cách tra cứu MST cá nhân tncn online

Kính gửi:

– Ban Giám Đốc Công Ty …………………… ……………………

– Trưởng phòng Hành Chính – Nhân Sự

– Trưởng bộ phận ……………………… ………………………….

Tôi tên là: ………………………… ………………………………… Nam/ Nữ: …………

Ngày/ Tháng/ Năm sinh: …………………………………………… Tại: ……………….

Chức vụ: ………………………………………… …………………………………………

Đơn vị công tác: …………………………………… ………………………………………

Điện thoại liên lạc: …………………………………… ……………………………………

Nay tôi làm đơn này xin phép Ban Giám Đốc và phòng Hành Chính – Nhân Sự cho tôi được:

Nghỉ phép đi du lịch: ……………………………………… ……………………………….

Tại: ……………………………………… ………………………………………….

Từ ngày: ……………………………….. Đến ngày: ………………………………

Tôi xin cam kết trở về đúng thời hạn xin nghỉ phép, nếu không, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Kính mong Ban Lãnh Đạo Công Ty và phòng Hành Chính – Nhân Sự giải quyết cho tôi theo nguyện vọng trên.

Xin trân trọng cảm ơn!

….., ngày….tháng….năm

Ban Giám Đốc Phòng HC – NS Trưởng bộ phận Người làm đơn

(Duyệt) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

Xem Thêm: Những loại đơn xin việc phổ biến hiện nay

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—***—

Kính gửi:

– Ban Giám Đốc Công Ty ………………… ………………………

– Trưởng phòng Hành Chính – Nhân Sự

– Trưởng bộ phận ……………………… ………………………….

Tôi tên là: ………………… ………………… ……………………… Nam/ Nữ: …………

Ngày/ Tháng/ Năm sinh: ……………… …………………………… Tại: ……………….

Chức vụ hiện tại: ………………………… ………………………… ………………………………

Đơn vị công tác: ………………………… ……………………… …………………………

Điện thoại liên lạc: …………………… ……………………… ……………………………

Nay tôi làm đơn này xin phép Ban Giám Đốc, Trưởng phòng HC – NS, Trưởng bộ phận ……………… ………………… cho tôi được nghỉ phép không hưởng lương từ ngày……………đến ngày ……………..

Lý do nghỉ phép:…………………………… …………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… …………………………………… ………………………… …………………………… ………………………

Tôi xin tự nguyện ………… (*) ………… trong thời gian nghỉ không hưởng lương.

Tôi xin cam kết trở lại công tác sau khi hết thời gian xin nghỉ phép, nếu không tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước cơ quan.

Kính mong Ban Giám Đốc xem xét và chấp thuận.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

……, ngày…..tháng…..năm

Giám Đốc Phòng HC – NS Trưởng bộ phận Người làm đơn

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—-

Kính gửi:

– Ban Giám Đốc Công Ty

– Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính

– Trưởng bộ phận …………… …………..

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Trưởng phòng HC-NS Đơn vị (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN

Kính gửi:………………………………………………………..

Tên tôi là:………………………………………………………….Sinh ngày…………………………………….

Chức vụ:……………………………………………………… Vị trí công tác:………………………………….

Số CMTND:…………………………….Ngày cấp………………………. Nơi cấp………………………

Địa chỉ hiện tại:………………………………………………………………………………………………

Hiện nay bản thân tôi đang mang thai gần đến ngày sinh con. Để đảm bảo sức khỏe, tôi xin phép Ban Giám đốc Công ty cho tôi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của Nhà nước.

Thời gian xin nghỉ từ ngày…../…./20…..đến ngày……/…../20…..

Khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản, tôi sẽ bàn giao công việc lại cho ………………………. hiện đang công tác tại……………………………………………………………………………………………

Hết thời gian nghỉ thai sản, tôi cam kết sẽ trở lại làm việc và chấp hành đúng mọi quy định của công ty.

Kính mong Ban Giám đốc xem xét và tạo điều kiện giúp đỡ.

Xin chân thành cảm ơn! APPLICATION FOR LEAVE OF ABSENCE To: – Director Board of …

– Division of Administration and Human Resource

My full name is:

Title:

Work location:

Company’s address:

I write this application to get the leave of absence approval by the Director Board and Division of Administration and Human Resource:

From …/…/… to …/…/…

Reason:

I will arrange my work and duties with my colleagues and undertake to return to work in due time.

Sincere thanks!

Mẫu đơn xin nghỉ phép Song Ngữ Mẫu 07 (Download)

Kính gửi/Kindly Attention:

– Giám đốc/Tổng Giám đốc Công ty ……………………………. ………………………………. …………………………… ………………………. ;

Director/Genaral Director of …………………………. ……………………………… ………………………. ……………………….. Company;

– Trưởng phòng nhân sự;

Head of Human Resource Department;

Tôi tên là: ……………………………… ………………………………….. Mã số nhân viên: ……………………………. …………………………………

My name is: ……………………………… …………………………………. Employee code: ………………………… …………………………………

Giới tính: …………………… ……………………. Năm sinh: ………………………….. …………………………………….. …………………………………….

Gender: ……………………. …………………… Date of birth: ………………………… …………………………………. ………………………………………..

CMND/Hộ chiếu số: …………………………….. Ngày cấp: …………………………….. Nơi cấp: …………………………….. ………………………………….

ID number/Passport: ……………………………. Date of issue: …………………………. Place of issue: …………………. …………………………

Địa chỉ thường trú: ……………………………….. ……………………………………. ……………………………… ………………………… ………………………..

Permanent residential address: ………………………………. …………………………………. …………………………….. …………………………………..

Chỗ ở hiện nay: ………………………………… ……………………………………… ………………………………. ……………………………. ……………………..

Temporary residential address: …………………………… ……………………………….. ………………………………… …………………………………….

Số điện thoại: …………………………………

Tel: …………………………………….

Đơn vị công tác: ……………………… ……………………………. Chức vụ: ……………………………..

Department: ………………………… …………………………………. Position: ………………………….

Nay tôi làm đơn này đề nghị Ban lãnh đạo công ty cho tôi được nghỉ phép trong thời hạn … ngày/tháng, từ ngày … tháng … năm 20 … đến ngày … tháng … năm 20 …

I would like to request a leave of absence during the period of … day/month (s), from

Lý do nghỉ: ……………………………….. …………………………………. ………………………………… ……………………………. ………………………………..

…………………………………. ……………………………………… ………………………………………… ……………………………. …………………………………….

………………………………….. ……………………………………… ………………………………………… …………………………….. …………………………………..

Reason (s): ……………………………… ………………………………… ……………………………………. ……………………………… ……………………………..

……………………………… …………………………………………. ………………………………….. ………………………………….. …………………………………….

……………………………….. …………………………………………….. ………………………………… ………………………………….. …………………………………

Chế độ nghỉ/Be treated as:

– Ốm đau/Illness ☐

– Thai sản/Maternity leave ☐

– Kết hôn/To get married, to wed ☐

– Đám tang/Funeral procession ☐

– Việc riêng khác/Others ☐

Tôi đã bàn giao lại công việc trong thời gian nghỉ phép cho Ông/Bà ………………… ………………… thuộc Phòng/Ban ………………… Ông/Bà ………………… sẽ thay thế tôi thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định.

I’ve handed over work to Mr. /Ms. …………………….. ………………….. He/She’ll support me in the implementation of my works during my leave.

Tôi xin hứa sẽ trở lại công ty làm việc sau thời gian nghỉ phép nêu trên. Trong trường hợp nghỉ vượt quá thời gian đã cam kết mà không có lý do chính đáng, tôi sẽ chịu mọi hình thức kỷ luật theo quy định của công ty và theo pháp luật.

After time of absence, I commit to come back the company to work otherwise I will be subject to disciplinary measures in accordance with the internal regulations of the company and the Laws.

Trân trọng/Sincerely.

Bước 1: Làm đơn xin nghỉ phép

Người lao động muốn xin nghỉ phép điền vào phiếu, mẫu đơn xin nghỉ phép (mẫu đơn này bạn có thể lấy ở phòng hành chính nhân sự, hoặc bạn có thể download ở trên mạng chỉnh sửa nội dung sao cho phù hợp với tình huống của mình).

Bạn là người làm cho 1 công ty lâu năm mà không có hợp đồng , bạn sẽ bị thiệt thòi như thế nào . Hãy xem bài viết và trách nhiệm của công ty về Hợp đông lao động Hợp đồng lao động đôi với nhân viên TẠI ĐÂY

Bước 2: Chuyển đơn xin nghỉ phép cho quản lý duyệt

  • Người xin nghỉ phép phải chuyển giấy xin nghỉ phép cho người Quản lý trực tiếp duyệt
  • Thẩm quyền duyệt nghỉ phép:
  • Dưới 01 ngày: Trưởng/Phó phòng
  • Từ 01 – 05 ngày: Trưởng phòng
  • Từ 05 ngày trở lên: Tổng giám đốc
  • Người xét duyệt xem xét lại lịch làm việc, thời gian bắt đầu nghỉ của người lao động và khối lượng công việc, căn cứ vào quy định của công ty để xét duyệt.

Bước 3: Chuyển giấy xin nghỉ phép cho bộ phận nhân sự

  • Người xin phép phải chuyển giấy xin phép cho bộ phận nhân sự
  • Nếu đơn xin phép đã được duyệt nhưng không chuyển cho bộ phận nhân sự sẽ tính là nghỉ không lý do.
  • Trường hợp đặc biệt, đột xuất có thể được nghỉ trước, sau đó bổ sung giấy xin phép cho bộ phân nhân sự nhưng phải báo cho quản lý biết là mình đi làm kt3.
  • Lúc này, bộ phận nhân sự sẽ cập nhật vào sổ và bắt đầu tính quá trình nghỉ phép.

Sưu Tâm: https://thegioiluat.vn/ & https://timviec365.vn/

Bạn đang xem bài viết Đơn Xin Nghỉ Phép [7 Mẫu] Hướng Dẫn Cách Viết Đơn Xin Phép Chuẩn 2020-2021 trên website Toiyeucogaihalan.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!