Xem Nhiều 2/2023 #️ (Desktop) Lập Hóa Đơn Điện Tử # Top 3 Trend | Toiyeucogaihalan.com

Xem Nhiều 2/2023 # (Desktop) Lập Hóa Đơn Điện Tử # Top 3 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về (Desktop) Lập Hóa Đơn Điện Tử mới nhất trên website Toiyeucogaihalan.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Lập hóa đơn bán hàng

1. Vào phân hệ Hóa đơn, chọn Hóa đơn bán hàng.2. Khai báo các thông tin chi tiết của hóa đơn:

Tại tab Thông tin chung: Khai báo các thông tin về người mua và hình thức thanh toán:

Chọn Hình thức TT.

Tại tab Hàng tiền: Khai báo thông tin của hàng hóa, dịch vụ bán ra.

3. Nhấn Cất. Các thông tin đã khai báo ở trên sẽ được lấy tương ứng lên hóa đơn GTGT.

Lưu ý: Có thể nhấn Xem hóa đơn để xem nhanh mẫu hóa đơn sau khi lập.

Nhập khẩu hóa đơn bán hàng từ tệp excel

1. Vào phân hệ 

Hóa đơn

, chọn tab 

Hóa đơn điện tử

.

2. Nhấn 

Nhập khẩu

.

3. Tích chọn 

Hóa đơn bán hàng

.

4. Để nhập khẩu dữ liệu, có thể sử dụng tệp excel có sẵn hoặc nhấn Tải tệp dữ liệu mẫu để tải tệp mẫu do phần mềm cung cấp, sau đó sao chép dữ liệu từ tệp đang quản lý sang tệp mẫu của phần mềm.

Lưu ý: Trên tệp nhập khẩu có cột Số thứ tự là để chương trình phân biệt các hóa đơn với nhau, trường hợp một hóa đơn có nhiều hàng hóa thì cần nhập cùng một số thứ tự cho mỗi dòng hàng hóa của hóa đơn đó.

5. Chọn tệp Excel cần nhập khẩu bằng cách nhấn vào biểu tượng (icon).

6. Tại mục Chọn sheet chứa dữ liệu: nhấn biểu tượng màu vàng và chọn sheet chứa dữ liệu cần nhập khẩu vào phần mềm.

7. Tại mục Chọn dòng làm tiêu đề cột: Nhập số thứ tự của dòng tiêu đề để chương trình có căn cứ ghép các cột trên tệp excel vào các cột trên phần mềm.

Lưu ý: Phương thức nhập khẩu luôn mặc định là nhập khẩu Thêm mới, nghĩa là: Dữ liệu trên tệp mà chưa có trên hệ thống sẽ được thêm mới vào. Dữ liệu trên tệp mà đã có trên hệ thống sẽ không được cập nhật vào.

Cách Lập Hóa Đơn Điện Tử Viettel

hướng dẫn chi tiết cách lập hóa đơn điện tử viettel

Hôm nay TT giải pháp doanh nghiệp Viettel Đà Nẵng sẽ hướng dẫn quý khách hàng cách lập hóa đơn điện tử viettel trên trang quản lý hóa đơn

1. Lập hóa đơn và hóa đơn nháp

Bước 1: Vào giao diện “Lập hóa đơn”

Sau khi đăng nhập vào S Invoice tại đường dẫn https://business-sinvoice.viettel.vn/dang-nhap.html, tại màn hình giao diện, các bạn vào mục “Quản lý hóa đơn”, chọn “Lập hóa đơn”.

Bước 2: Thiết lập dữ liệu khách hàng mới và tìm kiếm khách hàng cũ

Đối với dữ liệu khách hàng mới (chưa có trong cơ sở dữ liệu trên tài khoản S Invoice của bạn)

Tại màn hình “Lập hóa đơn”, cần nhập các thông tin:

Lưu ý:

Khi bạn nhập “Tên đơn vị”, hệ thống yêu cầu bạn nhập “Mã số thuế”.

Trường hợp chỉ nhập “Tên người mua”, hệ thống không yêu cầu nhập “Mã số thuế”.

Nếu không nhập cả 3 mục thông tin “Tên người mua”, “Tên đơn vị”, “Mã số thuế”, hệ thống sẽ báo lỗi “Tên người mua hoặc tên đơn vị là trường bắt buộc phải nhập”.

Đối với khách lẻ: Phải nhập đầy đủ “Tên người mua”, “Địa chỉ”.

Đối với khách hàng doanh nghiệp: Phải nhập đầy đủ “Tên đơn vị”, “Địa chỉ”, “Mã số thuế”.

Sau khi nhập xong thông tin, các bạn ấn vào nút “Thêm mới khách hàng”. Dữ liệu được khởi tạo thành công khi S Invoice thông báo “Thêm dữ liệu mới thành công”. Vậy là bạn đã tạo xong cơ sở dữ liệu mới của khách hàng.

Đối với khách hàng đã tồn tại (đã được bạn nhập trong cơ sở dữ liệu)

Hệ thống sẽ thông báo “Khách hàng đã tồn tại”, khi bạn nhập lại dữ liệu khách hàng cũ. Khi đó các bạn không cần phải thêm mới dữ liệu khách hàng mà chỉ cần tìm kiếm thông tin khách hàng ở mục “Tìm kiếm”.

Sau khi nhập xong cơ sở dữ liệu của khách hàng (VD: Nguyễn Văn A), bạn có thể dễ dàng tìm kiếm dữ liệu khách hàng này trên mục tìm kiếm. Bạn cũng có thể tra cứu hoặc tìm kiếm các khách hàng đã thêm mới thông tin trước đây.

Ngoài ra, các bạn cũng có thể tra cứu các khách hàng dựa trên số điện thoại, tên người mua, địa chỉ, email, mã số thuế…

Ví dụ: Tra cứu danh sách các khách hàng có địa chỉ ở quận Cầu Giấy, hệ thống sẽ hiển thị ra danh sách các khách hàng ở quận Cầu Giấy mà bạn đã nhập thông tin trước đó.

Bước 3: Thiết lập thông tin giao dịch

Phần “Thông tin người bán”: giữ nguyên.

Phần “Thông tin giao dịch”: các trường cần nhập dữ liệu bao gồm:

– Hình thức thanh toán (*)

– Loại tiền (*)

Lưu ý:

Các trường có dấu (*) là bắt buộc nhập.

– CK: Chuyển khoản

– DTCN: Đối trừ công nợ

– KHAC: Các hình thức khác

– TM: Tiền mặt

– TM/CK: Vừa tiền mặt vừa chuyển khoản

Đối với hóa đơn có giá trị thanh toán từ 20 triệu trở lên, các bạn cần chọn hình thức thanh toán là “Chuyển khoản” (theo Khoản 1, Điều 6, Thông tư 78/2014/TT-BTC).

Bước 4: Thiết lập dữ liệu cho “Chi tiết hóa đơn”

Sau khi nhập loại hóa đơn, các trường còn lại của mục “Thông tin hóa đơn” sẽ tự động hiển thị dữ liệu:

– Nếu không chọn “Ngày lập”: thời gian lập hóa đơn sẽ lấy thời gian mặc định là thời gian hiện tại của hệ thống.

– Nếu chọn “Ngày lập”: phải đảm bảo ngày lập là trước ngày hoặc trùng thời gian đang hiển thị ở bên cạnh.

Đồng thời mục “Chi tiết hóa đơn” cũng sẽ xuất hiện lúc này:

Bạn có thể tự tạo một hóa đơn chi tiết ngay trên trường thông tin này.

“Cột điều chỉnh”: dùng để thiết lập các hạng mục của một hóa đơn.

Nút “Hàng hóa”: cho phép tra cứu và thêm các danh sách hàng hóa.

Nút “Ghi chú”: tạo ghi chú cho hóa đơn.

Nút “Chiết khấu”: cho phép nhập chiết khấu trực tiếp vào hóa đơn.

Nút “Bảng kê”: cho phép bạn nhập bảng kê có trong hóa đơn.

Nút “Phí khác”: cho phép bạn nhập các hạng mục phí khác nhau của hóa đơn.

Sau khi viết hóa đơn chi tiết, các bạn ấn vào nút “Lập hóa đơn” để lập hóa đơn hoặc ấn vào “Lưu nháp” để lưu thông tin hóa đơn đã nhập vào dữ liệu các hóa đơn nháp. Vậy là bạn đã lập hóa đơn và hóa đơn nháp thành công.

2. Lập hóa đơn điện tử theo file

Bước 1: Vào giao diện “Lập hóa đơn theo file”

Tại giao diện sau khi đăng nhập, bạn vào phần “Quản lý hóa đơn”, sau đó chọn “Lập hóa đơn theo file”.

Bước 2: Chọn loại hóa đơn và tải file excel

Chọn loai hóa đơn để chọn file mẫu phù hợp, ấn vào link “Tải file import mẫu (XLS)”.Sau đó mở file mẫu lên và thực hiện các bước nhập dữ liệu ở bước tiếp theo.

Bước 3: Thực hiện nhập dữ liệu vào file mẫu

Nhóm Thông tin người mua

Mã KH

Họ tên

Địa chỉ

Điện thoại

Email

Mã số thuế

Loại giấy tờ

Số giấy tờ (nếu đã chọn “Loại giấy tờ” thì bắt buộc nhập “Số giấy tờ”)

Tên đơn vị

Nhóm Thông tin giao dịch

Hình thức thanh toán (*)

Thanh toán (*)

Loại tiền (*): nếu để trống sẽ mặc định là VND (có thể nhập VND hoặc USD)

Nhóm Thông tin hàng hóa

Trong file mẫu có các thông tin cần lưu ý sau:

Lưu ý:

Các trường có dấu (*) là dữ liệu bắt buộc.

Hóa đơn có trường thông tin động sẽ phụ thuộc vào “Loại hóa đơn”: nếu “Loại hóa đơn” khi chọn có khai báo trường động thì khi tải file mẫu sẽ lấy đúng thông tin các trường động của “Loại hóa đơn” đó.

Sau khi nhập liệu dữ liệu thành công, trong màn hình “Quản lý hóa đơn chưa phát hành”, các hóa đơn đã được sắp xếp đúng theo thứ tự thời gian.

STT

Nhóm hóa đơn (*): Các dữ liệu hàng hóa cùng 1 hóa đơn thì phải có cùng nhóm hóa đơn

Các trường thông tin động: tùy vào từng loại mẫu hóa đơn

Mã khách hàng

Loại tiền

Loại hàng hóa: cho phép lựa chọn các loại như: Hàng hóa, Ghi chú, Chiết khấu, Bảng kê, Phí khác

Ghi chú

Số lô

Hạn sử dụng

Bước 4: Tải file dữ liệu hóa đơn lên hệ thống

Sau khi nhập xong dữ liệu lên file mẫu Excel, bạn tiến hành lưu file Excel. Trên giao diện nhập “Lập hóa đơn theo file” của S Invoice bạn chọn nút “Chọn file”.

Sau khi tải dữ liệu từ file Excel lên, tại giao diện “Lập hóa đơn theo file” bạn bổ sung thêm các thông tin trong mẫu sau:

Một số quy tắc khi lập hóa đơn theo file

Đối với mẫu thuế tổng, khi thực hiện nhập 1 hóa đơn có nhiều dòng hàng hóa, mỗi dòng là 1 thuế suất khác nhau, S Invoice mặc định sẽ lấy thuế suất của dòng đầu tiên để tính toán cho cả hóa đơn.

Đối với mẫu thuế tổng điện nước và mẫu thuế tổng nói chung, khi nhập thuế suất với định dạng 5, 10, hệ thống sẽ lưu vào cơ sở dữ liệu có 2 loại thuế suất: thuế 1 là 5% và thuế 2 là 10%.

S Invoice chưa hỗ trợ nhập liệu với mẫu hóa đơn thuế tổng có chiết khấu trước thuế và mẫu hóa đơn thuế tổng có chiết khấu sau thuế (nếu dữ liệu nhập liệu có nhập chiết khấu với 2 mẫu này, S Invoice không đảm bảo tiền hàng tính đúng).

S Invoice đã hỗ trợ nhập liệu lập hóa đơn với mẫu chiết khấu dòng DCL, từng dòng đều có thuế suất và chiết khấu % tương ứng, đảm bảo tính đúng tiền hàng.

Hiện tại khi thực hiện nhập liệu, lập hóa đơn theo file, S Invoice hỗ trợ:

Cho phép nhập hóa đơn với trường hợp có tên đơn vị mà không có mã số thuế.

Cho phép nhập hóa đơn trường hợp không có mã hàng hóa.

Cho phép nhập hóa đơn với trường hợp email có 500 ký tự, cách nhau bởi dấu “;”.

S Invoice chỉ hỗ trợ cho phép tăng/giảm 5 đơn vị tổng tiền thuế của toàn hóa đơn, trường hợp chênh lệch tiền hàng của toàn bộ hóa đơn lớn hơn 5 đơn vị, S Invoice sẽ báo lỗi.

Khi cả nhóm hóa đơn có 1 dòng lỗi thì toàn bộ hóa đơn sẽ không nhập được vào S Invoice.

Trường hợp bạn nhập chiết khấu tách riêng 1 dòng trong hóa đơn, thì có thể nhập loại hàng hóa là 3, nhập tiền chiết khấu vào mục “Thành tiền”.

Hiển thị thông báo lỗi chi tiết tại file import kết quả khi thực hiện nhập hóa đơn, S Invoice hỗ trợ tự sửa lỗi sai khi thực hiện nhập.

Cách Lập Hóa Đơn Điện Tử Trên Hệ Thống S

Sau khi thực hiện quy trình đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, các doanh nghiệp và tổ chức kinh tế có thể lập hóa đơn điện tử bằng hệ thống S-Invoice. Hệ thống cung cấp hóa đơn điện tử uy tín hàng đầu hiện nay được tất cả các doanh nghiệp tin tưởng và sử dụng.

Người dùng vào chức năng Quản lý hóa đơn/Lập hóa đơn.

Đối với thông tin người mua nhập mới (chưa có trong cơ sở dữ liệu người dùng), nhập các thông tin:

– Điện thoại

– Tên người mua

– Mã số thuế

– Địa chỉ Email

– Tên đơn vị

– Địa chỉ

Lưu ý:

+ Trường hợp người dùng nhập Tên đơn vị hệ thống sẽ yêu cầu nhập dữ liệu Mã số thuế.

+ Trường hợp chỉ nhập Tên người mua, hệ thống không yêu cầu nhập Mã số thuế.

+ Nếu không nhập tên người mua/tên đơn vị/mã số thuế: hệ thống báo lỗi” Tên người mua hoặc tên đơn vị là trường bắt buộc phải nhập”.

+ Đối với khách lẻ: Phải nhập đầy đủ Tên người mua, Địa chỉ.

+ Đối với khách hàng doanh nghiệp: Phải nhập đầy đủ Tên đơn vị, Địa chỉ, Mã số thuế.

+ Quy định khi lập hóa đơn với khách lẻ và khách hàng doanh nghiệp với trường Tên người mua/Địa chỉ/Mã số thuế được áp dụng với các giao diện: lập hóa đơn/sửa hóa đơn nháp/Lập hóa đơn thay thế/Lập hóa đơn điều chỉnh thông tin.

+ Đối với hóa đơn có giá trị thanh toán từ 20 triệu trở lên, người dùng cần chọn hình thức thanh toán là Chuyển khoản theo Điều 6, Thông tư 78/2014/TTBTC

+ Áp dụng khi lập hóa đơn/sửa hóa đơn nháp/Lập hóa đơn thay thế/Lập hóa đơn điều chỉnh tiền

+ Trường hợp không chọn hình thức thanh toán Chuyển khoản, hệ thống vẫn hỗ trợ người dùng chọn loại hình thức thanh toán khác.

+ Sau khi nhập xong thông tin người mua, người thao tác nhấn nút Thêm mới khách hàng để lưu thông tin người mua vào cơ sở dữ liệu người dùng.

Ảnh hưởng:

+ Trường hợp thông tin người mua đã tồn tại trong cơ sở dữ liệu, có thể nhập dữ liệu tìm kiếm để tìm kiếm dữ liệu có trong hệ thống:

+ Hệ thống cho phép tìm kiếm tương đối tất cả dữ liệu thông tin khách hàng: Số điện thoại/Tên người mua/Địa chỉ/Email/Mã số thuế/Loại giấy tờ/Số giấy tờ/Tên đơn vị.

Phần thông tin giao dịch, các trường nhập gồm:

– Hình thức thanh toán (*)

– Loại tiền(*)

Ghi chú

Chú ý: Các trường có dấu (*) bắt buộc nhập

Phần thông tin hóa đơn, các trường lựa chọn gồm:

– Loại hóa đơn.

– Dải hóa đơn.

– Ngày lập:

+ Nếu không chọn Ngày lập thời gian lập hóa đơn lấy thời gian hiện tại của hệ thống.

+ Hệ thống chỉ hỗ trợ người dùng lập hóa đơn lùi tối đa 30 ngày trở về trước, với điều kiện hóa đơn được lập phải có thời gian sau thời gian của hóa đơn được lập cuối cùng.

Hệ thống hỗ trợ người dùng lập hóa đơn lùi theo 2 phương án:

– Phương án 1: Lùi tối đa 27 ngày tính từ thời điểm hiện tại

– Phương án 2: Sau thời gian hóa đơn cuối cùng được xuất

Thời điểm nào gần thời gian ngày hiện tại hệ thống sẽ hỗ trợ theo phương án đó.

Bảng kê: cho phép upload bảng kê khi lập hóa đơn

Đối với các user dùng chữ ký USB token hiện tại hệ thống chưa hỗ trợ.

Tại gird Chi tiết hóa đơn,

Có các lựa chọn để nhập thông tin: Hàng hóa, Chiết khấu, Ghi chú, Bảng kê, Phí khác

– Chọn sản phẩm đúng với mã sản phẩm muốn tìm kiếm tại vùng thông tin kết quả tìm kiếm [2]

– Nếu không chọn sản phẩm có sẵn trên hệ thống, người dùng có thể nhập trực tiếp thông tin sản phẩm từ bàn phím

– Nhập xong số lượng cho sản phẩm, hệ thống sẽ tự hiển thị Thành tiền, Tổng tiền hàng.

– Tiếp tục nhập sản phẩm thứ 2, 3,…n

+ Chọn nhập Hàng hóa với hóa đơn có chiết khấu theo dòng hàng hóa

Đối với một số mẫu hóa đơn có chiết khấu được định nghĩa theo dòng hàng hóa thì trong bảng Chi tiết hóa đơn sẽ được bổ sung thêm 2 cột % chiết khấu và Chiết khấu

Từng dòng chiết khấu được tính theo công thức: Chiết khấu = % chiết khấu * Thành tiền

Chiết khấu tổng theo cột Chiết khấu= Tổng (hàng hóa, bảng kê, phí khác)- Tổng (chiết khấu)

Lưu ý:

Khi nhập hàng hóa có các quy định sau: Mã sản phẩm, Tên sản phẩm, Số lượng, Đơn giá, Thuế GTGT (đối với hóa đơn thuế ròng). Đơn vị tính không bắt buộc nhập. Thành tiền tự động tính theo Số lượng * Đơn giá; Tổng thuế (đối với hóa đơn thuế ròng) tự động tính theo Thành tiền * Thuế GTGT(%).

+ Chọn nhập Ghi chú

Khi chọn Ghi chú người dùng có thể nhập liệu theo các cách sau để phù hợp với thực tế của hóa đơn

Tên sản phẩm bắt buộc nhập; Mã sản phẩm không cho nhập; các thông tin còn lại như Đơn vị tính, Số lượng, Đơn giá, Thành tiền, Thuế suất, Tổng thuế (đối với hóa đơn thuế ròng) không bắt buộc nhập, tuy nhiên khi cần nhập thì người dùng vẫn nhập như nhập hàng hóa; Thành tiền = Đơn giá * Số lượng; Tổng thuế = Thành tiền * Thuế suất

Thành tiền của Ghi chú không được cộng vào tổng tiền hàng hóa trên hóa đơn

Đối với dòng Ghi chú không hiển thị số thứ tự trong hóa đơn

Tổng tiền hàng hóa = Tổng Thành tiền của các hàng hóa (hàng hóa + bảng kê + Phí khác ) – Tổng Chiết khấu.

Các dòng Chiết khấu không hiển thị Số thứ tự.

Thành tiền của Bảng kê được tính tổng vào tổng tiền hàng của hóa đơn.

Mã sản phẩm, Tên sản phẩm, Số lượng, Đơn giá, Thuế GTGT (đối với hóa đơn thuế ròng). Đơn vị tính không bắt buộc nhập. Thành tiền tự động tính theo Số lượng * Đơn giá; Tổng thuế (đối với hóa đơn thuế ròng) tự động tính theo Thành tiền * Thuế GTGT(%).

Thành tiền của Phí khác được tổng cộng vào tổng tiền hàng hóa.

Hệ thống cho phép nhập nhiều mức thuế trên 1 hóa đơn.

Tại thông tin Thuế GTGT% người dùng nhấn vào nút + để thêm mức thuế.

Bước 4: Hệ thống cho phép người dùng sửa tiền thuế với khoảng chênh lệch (+-)5

Ảnh hưởng: Hóa đơn sẽ được lưu trữ dưới dạng file pdf, xml, zip phục vụ cho mục đích tra cứu. Khách hàng đã thanh toán hóa đơn có thể xem, tải, in hóa đơn tại chức năng Tiện ích/Tra cứu hóa đơn mục.

* Hệ thống bổ sung chức năng kiểm soát không cho nhập hóa đơn trong các trường hợp sau:

Nghiệp vụ ảnh hưởng: Lập hóa đơn, Lập hóa đơn theo file, phát hành hóa đơn nháp, điều chỉnh tiền, điều chỉnh thông tin, lập hóa đơn thay thế.

Hướng Dẫn Cách Xóa Và Lập Hóa Đơn Điện Tử Thay Thế

Trong quá trình sử dụng hóa đơn điện tử, Kế toán khó tránh khỏi những sai sót, bất cẩn trong quá trình phát hành hóa đơn cho Khách hàng như: Ghi sai thông tin, Sai địa chỉ,.. Với những trường hợp như vậy, kế toán cần nắm rõ các thao tác xóa và lập Hóa đơn điện tử thay thế.

Phần mềm Hóa đơn điện tử MISA meInvoice của MISA cho phép xóa hóa đơn điện tử đã phát hành khi phát hiện sai sót và phát hành hóa đơn thay thế cho hóa đơn bị xóa bỏ dễ dàng và nhanh chóng nhất.

Đối với các hoá đơn điện tử phát hiện sai thông tin sau khi đã phát hành (đã ký điện tử), nếu thuộc trường hợp được phép xóa hóa đơn thì thực hiện trên chương trình như sau:

1. Xóa Hóa đơn điện tử được phát hiện ghi sai thông tin

Vào phân hệ Hóa đơntab Xoá hoá đơn, nhấn Thêm.

Khai báo thông tin về việc xóa hóa đơn.

Thông tin chung: khai báo thông tin về Ngày xoá hoá đơn, Số thứ tự ghi nhận việc xoá hoá đơn và lý do xóa hóa đơn.

Biên bản thỏa thuận: khai báo thông tin về ngày và số của biên bản thỏa thuận xóa hóa đơn đã được lập.

Lưu ý: Có thế nhấn vào biểu tượng để đính kèm biên bản thỏa thuận.

Hoá đơn xoá: khai các thông tin về hoá đơn bị xoá:

Nhấn vào biểu tượng

Thiết lập thời gian để tìm kiếm, sau đó nhấn Lấy dữ liệu.

Chọn hoá đơn cần xóa, nhấn Đồng ý.

Nhấn Cất.

Lưu ý: Trường hợp hóa đơn đã được gửi cho khách hàng trước đó, chương trình sẽ tự động tích chọn ô Hóa đơn đã gửi cho KH.

Để chương trình tự động thông báo cho khách hàng về việc hóa đơn đã bị xóa bỏ thực hiện như sau:

Tên người nhận và Email: Lấy theo thông tin Người mua hàng và Email trên hóa đơn, tuy nhiên vẫn có thể thay đổi lại các thông tin này (nếu cần).

Lưu ý: Trường hợp muốn gửi thông tin xóa hóa đơn điện tử cho cùng lúc nhiều địa chỉ email thì nhập các địa chỉ email này và mục Email và cách nhau bởi dấu “;“

Nhấn Gửi, chương trình sẽ tự động gửi email thông báo về việc xóa hóa đơn cho khách hàng.

: Hóa đơn sau khi bị xóa bỏ sẽ có thêm dấu hiệu đã xóa bỏ

Hóa đơn sau khi bị xóa bỏ sẽ được cập nhật trạng thái thành: HĐ xóa bỏ.

Chương trình không cho phép xóa bỏ chứng từ Xóa hóa đơn.

2. Lập và Phát hành Hóa đơn điện tử thay thế cho hóa đơn bị xóa bỏ

Vào phân hệ Hóa đơn, chọn Hóa đơn thay thế. Thiết lập điều kiện tìm kiếm hóa đơn đã bị xóa bỏ cần lập hóa đơn thay thế, nhấn Lấy dữ liệu.

Chọn hóa đơn muốn thay thế. Nhấn Đồng ý. Chương trình sẽ chuyển toàn bộ thông tin của hóa đơn xóa bỏ đã chọn lên hóa đơn thay thế.

Lưu ý: Trường hợp chọn nhầm hóa đơn xóa bỏ, có thể chọn lại hóa đơn như sau:

Sửa lại thông tin sai trên hóa đơn. Nhấn Cất.

Sau khi lập hóa đơn thay thế, trạng thái của hóa đơn sẽ là HĐ thay thế trên danh sách Hóa đơn điện tử.

Hóa đơn thay thế khi in ra sẽ có thêm thông tin Thay thế cho hóa đơn số ….

Doanh nghiệp tham khảo Phần mềm Hóa đơn điện tử MISA meInvoice để việc thực hiện và sử dụng Hóa đơn điện tử nhanh chóng và hiệu quả nhất. MISA meInvoice là phần mềm hóa đơn điện tử đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ hóa đơn theo đúng Nghị định 119/2018/NĐ-CP, Thông tư 32/2011/TT-BTC, 39/2014/TT-BTC,…

Kết nối trực tiếp với phần mềm kế toán MISA: Xuất hóa đơn và hạch toán doanh thu ngay trên phần mềm kế toán. Tự động hoạch toán kế toán các nghiệp vụ mua hàng, giảm giá hàng mua từ Hóa đơn điện tử

Phần mềm hóa đơn điện tử duy nhất tại Việt Nam ứng dụng công nghệ Blockchain giúp chống làm giả hóa đơn

Bạn đang xem bài viết (Desktop) Lập Hóa Đơn Điện Tử trên website Toiyeucogaihalan.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!