Xem Nhiều 6/2023 #️ Cấp Giấy Chứng Nhận Thân Nhân Liệt Sỹ # Top 10 Trend | Toiyeucogaihalan.com

Xem Nhiều 6/2023 # Cấp Giấy Chứng Nhận Thân Nhân Liệt Sỹ # Top 10 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Cấp Giấy Chứng Nhận Thân Nhân Liệt Sỹ mới nhất trên website Toiyeucogaihalan.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

1. Trình tự thực hiện

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ

Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, giấy tờ theo đúng quy định.

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ

a. Địa điểm tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

b. Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định).

c. Trình tự tiếp nhận:

Kiểm tra giấy tờ theo quy định pháp luật, người đến nộp hồ sơ phải xuất trình để đối chiếu (nếu có); sự đầy đủ, hợp lệ và nội dung hồ sơ:

1. Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì tiếp nhận và giải quyết ngay. Viết Phiếu hẹn giao cho người đến nộp hồ sơ trong các trường hợp sau:

– Theo quy định, giải quyết trả ngay trả kết quả nhưng người nộp hồ sơ không chờ lấy kết quả hoặc người có thẩm quyền ký đi vắng.

 - Theo quy định, giải quyết sau 01 ngày trở lên mới trả kết quả hoặc trường hợp phải xác minh, kiểm tra lại trước khi thực hiện thủ tục hành chính.

2. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ thì viết giấy hướng dẫn người đến nộp hồ sơ thực hiện cho đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Bước 3. Xử lý hồ sơ

1. Trường hợp nội dung hồ sơ phù hợp với quy định của pháp luật:

 Cán bộ, công chức có trách nhiệm, quyền hạn giải quyết tiến hành ngay việc xử lý hồ sơ theo đúng pháp luật quy định hiện hành về trình tự, thủ tục, thẩm quyền; yêu cầu, điều kiện cấp kết quả việc thực hiện thủ tục hành chính.

2. Trường hợp nội dung hồ sơ không phù hợp với quy định của pháp luật, phải thông báo (bằng văn bản) và nêu rõ lý do việc từ chối.

Bước 4. Trả kết quả

a. Địa điểm trả: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

B. Thời gian trả:

Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định).

c. Trình tự trả:

Công dân nhận kết quả (trường hợp ghi Phiếu hẹn thì nộp lại trước khi nhận kết quả).

Xác Nhận Đơn Xin Cấp Giấy Chứng Nhận Thân Nhân Liệt Sỹ

Thông tin thủ tục hành chính Xác nhận Đơn xin cấp giấy chứng nhận thân nhân liệt sỹ – Tuyên Quang

Cách thực hiện thủ tục hành chính Xác nhận Đơn xin cấp giấy chứng nhận thân nhân liệt sỹ – Tuyên Quang

 Trình tự thực hiện

Bước 1:

Tiếp nhận đơn đề nghị của công dân

Bước 2:

Kiểm tra các giấy tờ hợp lệ

Bước 3:

Xác nhận Đơn xin xác nhận thân nhân liệt sỹ, người có công, Chủ tịch ký, đóng dấu

Bước 4:

Chuyển Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội.

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Xác nhận Đơn xin cấp giấy chứng nhận thân nhân liệt sỹ – Tuyên Quang

Xuất trình sổ hộ khẩu gia đình

Xuất trình thẻ chứng nhận người có công.

Đơn đề nghị của công dân, có xác nhận của thôn, xóm, tổ nhân dân

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Xác nhận Đơn xin cấp giấy chứng nhận thân nhân liệt sỹ – Tuyên Quang

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Xác nhận Đơn xin cấp giấy chứng nhận thân nhân liệt sỹ – Tuyên Quang

Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Xác nhận Đơn xin cấp giấy chứng nhận thân nhân liệt sỹ – Tuyên Quang

 Văn bản công bố thủ tục

Lược đồ Xác nhận Đơn xin cấp giấy chứng nhận thân nhân liệt sỹ – Tuyên Quang

Giấy Chứng Nhận Độc Thân

Giấy chứng nhận độc thân không có khác gì giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Nó chỉ là tên gọi mà người dân hay gọi mà thôi. Giấy xác nhận độc thân là một mẫu đơn xác nhận độc thân để kết hôn. Ngoài mục đích kết hôn, mẫu đơn xác nhận độc thân còn được sử dụng để chuyển nhượng quyền sử dụng đất để chứng minh tài sản riêng.

2. Thủ tục xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân như thế nào?

a/ Hồ sơ đăng ký cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Điền vào tờ khai xin cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân;

Mang theo CMND/TCC hoặc các giấy tờ chứng minh khác còn giá trị sử dụng;

Nộp tại UBND xã, phường nơi bạn thường trú hoặc tạm trú.

Thứ nhất: Việc xác nhận tình trạng hôn nhân thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của công dân Việt Nam. Nếu bạn không có hộ khẩu thường trú nhưng đã đăng ký tạm trú theo quy định của pháp luật về cư trú thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi bạn đăng ký tạm trú cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Thứ hai: Trường hợp yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân nhằm mục đích kết hôn thì phải đáp ứng đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình. Thứ ba: Trường hợp người yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân đã có gia đình nhưng đã ly hôn hoặc vợ hoặc chồng đã chết thì phải xuất trình hoặc nộp các giấy tờ hợp lệ để chứng minh. Thứ tư: Trường hợp công dân Việt Nam đã ly hôn, hủy kết hôn ở nước ngoài mà về nước làm thủ tục đăng ký kết hôn mới thì nộp bản sao trích lục hộ tịch tương ứng.

b/ Thủ tục đăng ký xin cấp giấy chứng nhận độc thân

– Nộp hồ sơ xin cấp tại UBND xã, phường, thị trấn nơi thường trú, tạm trú;

Sau khi xử lý hồ sơ, xác minh tình trạng hôn nhân và làm thủ tục cấp giấy xác nhận trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, công chức Tư pháp – Hộ tịch kiểm tra, xác minh tình trạng hôn nhân của bạn.

Nếu đủ điều kiện thì việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân là đúng quy định của pháp luật, cán bộ tư pháp – hộ tịch trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân ký cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho bạn.

Trường hợp người đăng ký hộ khẩu thường trú ở nhiều nơi khác nhau thì người đó có trách nhiệm chứng minh tình trạng hôn nhân của mình.

Trường hợp không chứng minh được thì công chức tư pháp – hộ tịch báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản yêu cầu Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó từng đăng ký thường trú kiểm tra, xác minh về tình trạng hôn nhân của người đó.

– Thời hạn cấp giấy chứng nhận độc thân:

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Ủy ban nhân dân cấp xã phải kiểm tra, xác minh và có văn bản trả lời Ủy ban nhân dân cấp xã về việc đề nghị xác minh tình trạng kết hôn trong thời gian đó thường trú tại địa phương.

Ngay trong ngày nhận được ý kiến trả lời, nếu thấy đủ căn cứ thì Ủy ban nhân dân cấp xã cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho người yêu cầu.

Trường hợp cá nhân đề nghị cấp lại Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để sử dụng vào mục đích khác hoặc do Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã hết hạn sử dụng (trên 06 tháng) thì phải nộp lại Giấy xác nhận. Tình trạng hôn nhân đã được cấp trước đó.

3. Mẫu đơn xác nhận tình trạng hôn nhân

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: …………………………………………………………………

Dân tộc: ………………………………… Quốc tịch: …………………………………………………….

Nơi cư trú: (2) ……………………………………………………………………………………………….

Quan hệ với người được cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân: ……………………….

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………………………………………….

Nơi sinh: ………………………………………………………………………………………………………

Dân tộc:…………………Quốc tịch: ………………………………………………………………………

Giấy tờ tùy thân: (3)………………………………………………………………………………………..

Nơi cư trú: (2) ………………………………………………………………………………………………..

Nghề nghiệp: ………………………………………………………………………………………………….

Trong thời gian cư trú tại ………………………………………………………………………………….

… từ ngày … tháng … năm … , đến ngày … tháng … năm(4) …

Tình trạng hôn nhân(5)……………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………

Mục đích sử dụng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân: (6)……………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….

Người yêu cầu (Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

4. Xin lại giấy chứng nhận độc thân khi bị mất?

Trường hợp bị mất giấy xác nhận độc thân thì phải cam kết với bạn là chưa kết hôn và làm thủ tục xin cấp giấy xác nhận tình trạng độc thân mới theo quy định của pháp luật.

Mọi thắc mắc xin vui lòng trao đổi trực tiếp với các Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài tư vấn hôn nhân gia đình 1900.6512 đến trực tiếp Văn phòng Luật sư DFC để được tư vấn, hỗ trợ. Rất mong nhận được sự hợp tác!

Cách Viết Giấy Chứng Nhận Độc Thân

Khi làm thủ tục kết hôn với người nước ngoài hay người nước ngoài làm thủ tục kết hôn với người Việt Nam, trong hồ sơ yêu cầu phải có Giấy chứng nhận độc thân. Vậy Giấy chứng nhận độc thân là gì? Cách viết Giấy chứng nhận độc thân như thế nào?

Giấy chứng nhận độc thân cũng là giấy xác xác nhận tình trạng hôn nhân, được sử dụng cho công dân Việt Nam đang sinh sống tại Việt Nam và nước ngoài. Giấy xác xác nhận tình trạng hôn nhân là văn bản hành chính được UBND xã/phường, thị trấn đang cư trú chứng nhận cá nhân độc thân (chưa kết hôn, đã ly hôn hoặc có vợ/chồng qua đời).

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân được dùng trong trường hợp

Người Việt Nam sống tại Việt Nam và nước ngoài làm thủ tục đăng lý kết hôn;

Làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Mục đích nhằm chứng minh tài sản riêng của cá nhân đó không phải là tài sản chung của vợ chồng.

Mẫu Giấy chứng nhận tình trạng hôn nhân

Hướng dẫn cách viết giấy chứng nhận độc thân

Mục “Nơi cư trú”: ghi thêm địa chỉ hiện tại đang sống của người xin cấp Giấy chứng nhận độc thân. Trường hợp xin cấp giấy xác nhận độc thân cho người Việt nam sống tại nước ngoài thì ghi theo địa chỉ hiện tại của người yêu cầu.

Mục “Thời gian cư trú tại: …từ ngày … tháng … năm … đến ngày … tháng … năm …”: Chỉ ghi trong trường hợp người yêu cầu đề nghị cấp Giấy chứng nhận độc thân trong thời gian đăng ký thường trú trước đây. Trường hợp xin cấp giấy xác nhận độc thân cho người Việt nam sống tại nước ngoài thì ghi theo địa chỉ, thời gian cư trú thực tế tại nước ngoài.

Mục “Tình trạng hôn nhân”:

Nếu chưa từng kết hôn: ghi “Chưa đăng ký kết hôn với ai”.

Nếu đã từng đăng ký kết hôn nhưng đã ly hôn: ghi “Có đăng ký kết hôn, nhưng đã ly hôn theo Quyết định ly hôn số … ngày … tháng … năm … của Tòa án nhân dân; hiện tại chưa đăng ký kết hôn với ai”.

Nếu đã đăng ký kết hôn nhưng vợ/chồng đã mất và chưa kết hôn lại: ghi “Có đăng ký kết hôn, nhưng vợ/chồng đã chết;hiện tại chưa kết hôn với ai”, kèm theo (Giấy chứng tử/Trích mục khai tử).

Mục “Giấy này được cấp để”: ghi đúng mục đích sử dụng và không được để trống.

Làm thủ tục mua bán nhà

Bổ sung hồ sơ xin việc

Làm thủ tục thừa kế

Bổ sung hồ sơ du lịch nước ngoài

Làm thủ tục kết hôn (Ghi rõ Họ & tên, năm sinh, CMND/Hộ chiếu của người dự định kết hôn, nơi chuẩn bị đăng ký kết hôn).

Tải mẫu Giấy chứng nhận độc thân TẠI ĐÂY.

Cách viết Giấy chứng nhận độc thân mẫu

Họ & tên: Trần Thị Tuyết

Nơi cư trú: London, Vương quốc Anh

Trong thời gian cư trú: tại bang California, Hoa Kỳ, từ ngày 12 tháng 8 năm 2014 đến ngày 5 tháng 9 năm 2017.

Tình trạng hôn nhân: Chưa đăng ký kết hôn với ai tại Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ.

Giấy này cấp để: làm thủ tục kết hôn với anh David Luiz, sinh năm 1980, số hộ chiếu: B1247646, tại UBND TP.HCM.

Rất nhiều khách hàng chưa biết cách ghi Giấy chứng nhận tình trạng độc thân để làm thủ tục kết hôn, nếu ghi không chính xác sẽ ảnh hưởng lớn đến quá trình làm thủ tục kết hôn, buộc cá nhân phải làm lại và gây mất nhiều thời gian. Chính vì vậy, khách hàng cần lưu ý các vấn đề trên để ghi cho chính xác. Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ hotline TinLaw để được hướng dẫn chi tiết.

Bạn đang xem bài viết Cấp Giấy Chứng Nhận Thân Nhân Liệt Sỹ trên website Toiyeucogaihalan.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!