Xem Nhiều 12/2022 #️ Cách Viết Hóa Đơn Chiết Khấu Thương Mại Theo Quy Định Hiện Hành / 2023 # Top 18 Trend | Toiyeucogaihalan.com

Xem Nhiều 12/2022 # Cách Viết Hóa Đơn Chiết Khấu Thương Mại Theo Quy Định Hiện Hành / 2023 # Top 18 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Cách Viết Hóa Đơn Chiết Khấu Thương Mại Theo Quy Định Hiện Hành / 2023 mới nhất trên website Toiyeucogaihalan.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Khi mua hàng hóa, dịch vụ với số lượng lớn, thông thường người mua sẽ được hưởng một khoản chiết khấu thương mại từ người bán. Vậy cách viết hóa đơn chiết khấu thương mại được pháp luật quy định như thế nào?

Thuật ngữ “Chiết khấu thương mại” khá là phổ biến trên thị trường. Tuy nhiên, chưa có một định nghĩa chính xác thế nào là chiết khấu thương mại.

Dựa trên thực tế, có thể hiểu chiết khấu thương mại là một khoản chiết khấu mà tổ chức kinh doanh cam kết giảm giá niêm yết cho bên mua hàng với khối lượng lớn dựa theo sự thỏa thuận của các bên.

2. Cách viết hóa đơn chiết khấu thương mại

Đối với hóa đơn chiết khấu thương mại thì về bản chất vẫn phải tuân theo cách viết đối với một hóa đơn thông thường. Tổ chức kinh doanh khi lập hóa đơn thì phải tuân theo các nguyên tắc lập hóa đơn quy định tại Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC và cách thức lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn.

Tuy nhiên, khi viết hóa đơn chiết khấu thương mại thì bạn cần chú ý thêm các quy định tại khoản 2.5 Phụ lục 4 Thông tư 39/2014/TT-BTC. Cụ thể như sau:

2.1. Trường hợp chiết khấu thương mại theo từng lần mua

Hàng hóa, dịch vụ áp dụng hình thức chiết khấu thương mại dành cho khách hàng thì trên hóa đơn GTGT ghi giá bán đã chiết khấu thương mại dành cho khách hàng, thuế GTGT, tổng thanh toán đã có GTGT.

2.2. Trường hợp chiết khấu thương mại dựa vào số lượng, doanh số hàng hóa

Trong trường hợp này, số tiền chiết khấu của hàng hóa đã bán được tính điều chỉnh trên hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp theo. Cụ thể như sau:

Nếu hóa đơn cuối cùng có giá trị lớn hơn giá trị chiết khấu thì số tiền chiết khấu được tính luôn trên hóa đơn cuối cùng;

Nếu hóa đơn cuối cùng có giá trị nhỏ hơn giá trị chiết khấu thì số tiền chiết khấu được viết cho kỳ tiếp theo hoặc ghi giá trị chiết khấu còn lại sau khi đã trừ cho hóa đơn cuối cùng.

2.3. Trường hợp số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) chiết khấu hàng bán

Trong trường hợp này, bên bán được lập hóa đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hóa đơn cần điều chỉnh, số tiền, số thuế cần điều chỉnh. Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào.

Cách Viết Hóa Đơn Chiết Khấu Thương Mại / 2023

1. Chiết khấu thương mại là gì.

Chiết khấu thương mại phải trả là khoản doanh nghiệp bán giảm giá niêm yết cho khách hàng mua hàng với khối lượng lớn.

2. Cách viết hóa đơn chiết khấu thương mại.

Tại Khoản 2.5, Phụ lục 4, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài, quy định:

“2.5. Hàng hoá, dịch vụ áp dụng hình thức chiết khấu thương mại dành cho khách hàng thì trên hóa đơn GTGT ghi giá bán đã chiết khấu thương mại dành cho khách hàng, thuế GTGT, tổng giá thanh toán đã có thuế GTGT.

Nếu việc chiết khấu thương mại căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hoá, dịch vụ thì số tiền chiết khấu của hàng hoá đã bán được tính điều chỉnh trên hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau. Trường hợp số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) chiết khấu hàng bán thì được lập hoá đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hoá đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh. Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào.”

► Như vậy: Theo quy định trên thì chiết khấu thương mại có 3 trường hợp xảy ra:

a) Trường hợp 1: Chiết khấu thương mại áp dụng theo từng lần mua:

Với trường hợp này thì trên hóa đơn GTGT ghi giá bán đã chiết khấu, thuế GTGT và tổng giá thanh toán tương ứng với giá bán đã chiết khấu.

Ví dụ 1 (Chiết khấu thương mại áp dụng theo từng lần mua):

Công ty cổ phần Cơ Điện Lạnh Việt Nam, bán điều hòa cho công ty TNHH Kế Toán Hà Nội. Giá bán 01 bộ điều hòa Daikin là 10.000.000 đ chưa có thuế GTGT 10%, công ty Kế Toán Hà Nội mua 5 bộ điều hòa và được hưởng chiết khấu thương mại là 15% trên giá bán chưa thuế.

Công ty cổ phần Cơ Điện Lạnh Việt Nam, viết hóa đơn cho công ty Kế Toán Hà Nội với giá bán đã chiết khấu chưa thuế GTGT 10% là: 10.000.000 đ – (10.000.000 đ x15%) = 8.500.000 đ

b) Trường hợp 2: Chiết khấu thương mại theo số lượng, doanh số:

Với trường hợp này, các lần mua hàng trước kế toán viết hóa đơn theo giá niêm yết (giá chưa trừ chiết khấu). S ố tiền chiết khấu được điều chỉnh trên hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ của lần mua hàng cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau.

Lưu ý: Nếu hóa đơn cuối cùng có giá trị nhỏ hơn giá trị chiết khấu thì kế toán viết chiết khấu cho hóa đơn mua hàng kỳ sau hoặc viết hóa đơn riêng về khoản chiết khấu còn lại.

Ví dụ 2 (Chiết khấu thương mại theo số lượng, doanh số):

Ngày 2/5/2017, Công ty cổ phần Cơ Điện Lạnh Việt Nam ký hợp đồng số 01/HĐKT/KTHN bán điều hòa Daikin cho công ty TNHH Kế Toán Hà Nội với giá bán là 10.000.000 đ/bộ, chưa có thuế GTGT 10% và nếu công ty TNHH Kế Toán Hà Nội mua với số lượng 10 bộ điều hòa Daikin thì được hưởng chiết khấu thương mại là 20% trên giá bán chưa thuế.

– Ngày 2/5/17: Công ty TNHH Kế Toán Hà Nội mua 2 bộ.

Kế toán công ty cổ phần Cơ Điện Lạnh Việt Nam viết hóa đơn cho công ty TNHH Kế Toán Hà Nội theo giá bán chưa được chiết khấu là 10.000.000 đ/bộ, chưa có thuế GTGT 10% (vì chưa đủ số lượng).

– Ngày 12/5/17: Công ty TNHH Kế Toán Hà Nội mua 5 bộ.

Kế toán công ty cổ phần Cơ Điện Lạnh Việt Nam viết hóa đơn cho công ty TNHH Kế Toán Hà Nội theo giá bán chưa được chiết khấu là 10.000.000 đ/bộ, chưa có thuế GTGT 10% (vì chưa đủ số lượng).

– Ngày 18/5/17: Công ty TNHH Kế Toán Hà Nội mua 3 bộ.

Ngày 18/5/17 công ty TNHH Kế Toán Hà Nội đã mua đủ 10 bộ, công ty sẽ được chiết khấu 20% trên giá bán chưa thuế của 1 bộ điều hòa là:

10.000.000 đ/bộ x 20% = 2.000.000 đ/bộ

Kế toán công ty cổ phần Cơ Điện Lạnh Việt Nam viết hóa đơn cho công ty TNHH Kế Toán Hà Nội như sau:

Với trường hợp này khi bán hàng kế toán viết hóa đơn theo giá bán niêm yết (giá chưa trừ chiết khấu), khi kết thúc chương chiết khấu hàng bán, kế toán lập hoá đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hoá đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh đối với những khách hàng đạt điều kiện được hưởng chiết khấu.

Ví dụ 3 (Chiết khấu thương mại theo chương trình):

Công ty cổ phần Cơ Điện Lạnh Việt Nam có chương trình chiết khấu từ ngày 1/06/2017 đến 30/06/2017: Mua 20 bộ điều hòa Daikin trị giá 10.000.000 đ/bộ (giá chưa có thuế GTGT 10%), được hưởng chiết khấu thương mại 20% trên giá bán chưa thuế GTGT (2.000.000 đ/bộ chưa thuế GTGT). Nếu kết thúc chương trình, tức là hết ngày 30/06/2017 khách hàng nào đạt được chỉ tiêu sẽ được hưởng chiết khấu thương mại.

– Ngày 2/6/17: Công ty TNHH Kế Toán Hà Nội mua 8 bộ.

Kế toán công ty cổ phần Cơ Điện Lạnh Việt Nam viết hóa đơn Mẫu số: 01GTKT3/001, Ký hiệu: MB/17P, số: 0000050 cho công ty TNHH Kế Toán Hà Nội theo giá bán chưa được chiết khấu là 10.000.000 đ/bộ, chưa có thuế GTGT 10%.

– Ngày 5/6/17: Công ty TNHH Kế Toán Hà Nội mua 8 bộ.

Kế toán công ty cổ phần Cơ Điện Lạnh Việt Nam viết hóa đơn Mẫu số: 01GTKT3/001, Ký hiệu: MB/17P, số: 0000055 cho công ty TNHH Kế Toán Hà Nội theo giá bán chưa được chiết khấu là 10.000.000 đ/bộ, chưa có thuế GTGT 10%.

– Ngày 10/6/17: Công ty TNHH Kế Toán Hà Nội mua 4 bộ.

Kế toán công ty cổ phần Cơ Điện Lạnh Việt Nam viết hóa đơn Mẫu số: 01GTKT3/001, Ký hiệu: MB/17P, số: 0000060 cho công ty TNHH Kế Toán Hà Nội theo giá bán chưa được chiết khấu là 10.000.000đ/bộ, chưa có thuế GTGT 10%.

– Sau ngày 30/6/2017, xét thấy công ty TNHH Kế Toán Hà Nội đủ điều kiện được hưởng chiết khấu thương mại, kế toán công ty cổ phần Cơ Điện Lạnh Việt Nam lập bảng kê và viết hóa đơn điều chỉnh như sau:

Bảng kê kèm theo hóa đơn điều chỉnh (các bạn tham khảo) như sau:

Cách Viết Hóa Đơn Gtgt Có Chiết Khấu Thương Mại Năm 2022 / 2023

Đầu tiên, các bạn cần hiểu thế nào là chiết khấu thương mại để phân biệt với chiết khấu thanh toán:

– Chiết khấu thanh toán là khoản mà người bán giảm trừ cho người mua khi thanh toán trước thời hạn ( tức là nếu người mua thanh toán sớm thì sẽ được hưởng một khoản tiền chiết khấu theo quy định của công ty bán).

– Chiết khấu thương mại là khoản chiết khấu mà doanh nghiệp bán giảm giá niêm yết cho khách hàng mua hàng với khối lượng lớn theo thoả thuận về chiết khấu thương mại đã ghi trên hợp đồng kinh tế hoặc các cam kết mua, bán hàng.

Khoản chiết khấu thương mại sẽ trừ vào giá trước thuế GTGT.

Có 3 trường hợp cụ thể như sau:

1. Chiết khấu thương mại theo từng lần mua

– Hàng hoá, dịch vụ áp dụng hình thức chiết khấu thương mại dành cho khách hàng thì trên hóa đơn GTGT ghi giá bán đã chiết khấu thương mại dành cho khách hàng, thuế GTGT, tổng giá thanh toán đã có thuế GTGT.

Ví dụ: Ngày 20/11/2018 Công ty Thiên Long tổ chức chương trình như sau: Mua máy tính DELL trị giá 10.000.000/1 chiếc (giá chưa có thuế), chiết khấu thương mại ngay 10%.

Công ty B mua 1 máy tính DELL, theo hợp đồng thì được chiết khấu thương mại ngay 10%. (là 1.000.000)

Cách viết hoá đơn chiết khấu thương mại cụ thể như sau:

Cộng tiền hàng: 9.000.000

Thuế suất GTGT: 10 % , Tiền thuế GTGT: 900.000

Tổng cộng tiền thanh toán 9.900.000

Số tiền viết bằng chữ: Chín triệu chín trăm nghìn đồng.

2. Chiết khấu thương mại căn cứ vào số lượng, doanh số

– Nếu việc chiết khấu thương mại căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hoá, dịch vụ thì số tiền chiết khấu của hàng hoá đã bán được tính điều chỉnh trên hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau.

Chi tiết 2 tình huống như sau:

Tình huống 1:

VD: Ngày 20/11/2018 Công ty A ký hợp đồng số 001/A với Công ty B: Nếu mua 10 máy tính DELL trị giá 10.000.000/1 chiếc (giá chưa có thuế) sẽ chiết khấu thương mại 5% = (10tr x 10 chiếc) x 5% = 5.000.000

– Ngày 20/11/2018: Công ty B mua 2 chiếc. (Lần này chưa đủ số lượng nên chưa được chiết khấu, vẫn xuất hoá đơn với giá 10.000.000 như bình thường)

– Ngày 25/11/2018: Công ty B mua 5 chiếc. (Lần này cũng chưa đủ số lượng nên chưa được chiết khấu, vẫn xuất hoá đơn với giá 10.000.000 như bình thường)

– Ngày 30/11/2018: Công ty B mua 3 chiếc (Lần này đã đủ 10 chiếc, như vậy là được chiết khấu thương mại 5%)

Cách viết hoá đơn chiết khấu thương mại lần cuối cùng như sau:

Cộng tiền hàng: 25.000.000

Thuế suất GTGT: 10 % , Tiền thuế GTGT: 2.500.000

Tổng cộng tiền thanh toán 27.500.000

Số tiền viết bằng chữ: Hai mươi bảy triệu năm trăm nghìn triệu đồng.

Tình huống 2:

Ví dụ: Ngày 20/11/2018 Công ty A ký hợp đồng số 001/A với Công ty B: Nếu mua 10 máy tính DELL trị giá 10.000.000/1 chiếc (giá chưa có thuế) sẽ chiết khấu thương mại 12% = (10tr x 10 chiếc) x 12% = 12.000.000

– Ngày 20/11/2018: Công ty B mua 4 chiếc. (Lần này chưa đủ số lượng nên chưa được chiết khấu, vẫn xuất hoá đơn với giá 10.000.000 như bình thường)

– Ngày 25/11/2018: Công ty B mua 5 chiếc. (Lần này cũng chưa đủ số lượng nên chưa được chiết khấu, vẫn xuất hoá đơn với giá 10.000.000 như bình thường)

– Ngày 30/11/2018: Công ty B mua 1 chiếc (Lần này đã đủ 10 chiếc, như vậy là được chiết khấu thương mại 12%)

3. Kết thúc chương trình (kỳ) khuyến mãi mới lập hoá đơn

– Trường hợp số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) chiết khấu hàng bán thì được lập hoá đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hoá đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh.

– Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào.

Ví dụ: Công ty A có chương trình chiết khấu từ ngày 20/12/2018 đến 31/12/2018 Mua 10 sản phẩm X trị giá 10.000.000/1 cái (giá chưa có thuế), chiết khấu thương mại 10% (1.000.000 VND/1 sản phẩm X). Nếu kết thúc chương trình tức là hết ngày 31/12/2018 khách hàng nào đạt được chỉ tiêu sẽ được hưởng chiết khấu TM

– Ngày 20/12/2018: Công ty B mua 7 cái. ( công ty A xuất hoá đơn 0000955 cho công ty B với giá 10.000.000 )

– Ngày 25/12/2018: Công ty B mua 3 Cái ( công ty A xuất hoá đơn 0001001 cho công ty B với giá 10.000.000 )

Cách viết hoá đơn điều chỉnh giảm như sau:

01

Điều chỉnh giảm số tiền, tiền thuế của các hoá đơn kèm bảng kê …. do chiết khấu thương mại 10 % theo chương trình chiết khấu từ ngày 20/12/2018 đến 31/12/2018)

chiếc

10

1.000.000

10.000.000

Cộng tiền hàng: 10.000.000

Thuế suất GTGT: 10 % , Tiền thuế GTGT: 1.000.000

Tổng cộng tiền thanh toán 11.000.000

http://congminh.com.vn/Cach-viet-hoa-don-GTGT-co-chiet-khau-thuong-mai/

Mời các bạn tiếp tục đón đọc các bài viết tiếp theo của chúng tôi: Cách hạch toán chiết khấu thương mại

Cách Hạch Toán Chiết Khấu Thương Mại (Bên Bán Và Bên Mua) / 2023

Chiết khấu thương mại: Là khoản doanh nghiệp bán giảm giá niêm yết cho khách hàng mua hàng với khối lượng lớn.

2. Cách hạch toán chiết khấu thương mại.

2.1. Hạch toán chiết khấu thương mại theo thông tư 200:

+ Số lượng: 10 bộ

Vì giá trên hóa đơn là giá đã giảm nên trường hợp này trên hóa đơn sẽ không thể hiện khoản chiết khấu thương mại chúng ta thấy không hề xuất hiện tài khoản 521 – chiết khấu thương mại.

2 bên hạch toán hóa đơn lần 3 có chiết khấu thương mại như sau:

Vì khoản chiết khấu thương mại đã được giảm trừ vào số tiền người mua phải thanh toán nên trường hợp này các bạn cũng không sử dụng tài khoản 5211 để hạch toán (doanh thu bán hàng phản ánh theo giá đã trừ chiết khấu thương mại (doanh thu thuần))

* Trường hợp 3 : Số chiết khấu thương mại người mua được hưởng lớn hơn số tiền bán hàng được ghi trên hoá đơn lần cuối cùng. Thì phải lập riêng 1 tờ hóa đơn cho phần CKTM đó.

Nên số tiền CKTM sẽ được Công Ty Thiên Ưng xuất hóa đơn riêng như sau:

2 bên hạch toán hóa đơn chiết khấu thương mại xuất riêng như sau:

* Trường hợp 4 : Trường hợp số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) chiết khấu hàng bán thì được lập hoá đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hoá đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh.

Nên số tiền CKTM sẽ được Công Ty Thiên Ưng xuất hóa đơn riêng như sau:

2 bên hạch toán hóa đơn chiết khấu thương mại điều chỉnh doanh số như sau:

Trường hợp khoản chiết khấu thương mại nhận được sau khi mua hàng, kế toán phải căn cứ vào tình hình biến động của hàng tồn kho để phân bổ số chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán được hưởng dựa trên số hàng tồn kho chưa tiêu thụ hoặc đã xác định là tiêu thụ trong kỳ:

Bạn đang xem bài viết Cách Viết Hóa Đơn Chiết Khấu Thương Mại Theo Quy Định Hiện Hành / 2023 trên website Toiyeucogaihalan.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!