Xem Nhiều 2/2023 #️ Cách Điền Nhanh Phiếu Báo Thay Đổi Hộ Khẩu Nhân Khẩu # Top 2 Trend | Toiyeucogaihalan.com

Xem Nhiều 2/2023 # Cách Điền Nhanh Phiếu Báo Thay Đổi Hộ Khẩu Nhân Khẩu # Top 2 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Cách Điền Nhanh Phiếu Báo Thay Đổi Hộ Khẩu Nhân Khẩu mới nhất trên website Toiyeucogaihalan.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Khi nào cần dùng phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu?

Sổ hộ khẩu là căn cứ quan trọng để cơ quan nhà nước có thể theo dõi và quản lý nơi cư trú của công dân. Chính vì vậy, khi có sự thay đổi về hộ khẩu nhân khẩu, công dân phải thực hiện thông báo lên cơ quan có thẩm quyền.

Tại Thông tư 36/2014/TT-BCA của Bộ công an có quy định các trường hợp cần sử dụng biểu mẫu phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu bao gồm:

Đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú;

Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú;

Thay đổi nơi đăng ký thường trú, tạm trú;

Xóa đăng ký thường trú, xóa đăng ký tạm trú;

Tách sổ hộ khẩu;

Đổi, cấp lại sổ hộ khẩu, sổ tạm trú;

Cấp giấy chuyển hộ khẩu;

Xác nhận trước đây đã đăng ký thường trú;

Gia hạn tạm trú.

Mẫu phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu – HK02

1. Tiêu đề

Tại dòng “Kính gửi”: Ghi cơ quan Công an cấp trên trực tiếp và cơ quan Công an có thẩm quyền đăng ký, quản lý cư trú. Ví dụ: Kính gửi: Công an nhân dân huyện Trảng Bom / Công an nhân dân xã Hưng Thịnh

2. Thông tin về người viết phiếu báo

✅ Họ và tên: Viết in hoa, đầy đủ dấu;

✅ Giới tính: Nữ / Nam;

✅ CMND số: Ghi đầy đủ số trên CMND hoặc CCCD;

✅ Hộ chiếu số: Ghi đầy đủ số hộ chiếu, nếu chưa có thì để trống;

✅ Nơi thường trú: Ghi theo địa chỉ đăng ký trên Sổ hộ khẩu của người viết phiếu báo. Ghi đầy đủ số nhà, đường phố; tổ, thôn, xóm, bản, buôn…; xã, phường, thị trấn; huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

✅ Địa chỉ chỗ ở hiện nay: Nếu bạn cư trú giống trong sổ hộ khẩu thì ghi lại địa chỉ nơi thường trú, nếu cư trú khác nơi thường trú thì điền chỗ ở hiện tại;

✅ Số điện thoại liên hệ: Bạn nên điền đầy đủ thông tin số điện thoại để cơ quan công an có thể liên hệ khi cần thiết.

3. Thông tin về người có thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu

✅ Họ và tên: Viết in hoa, đầy đủ dấu;

✅ Giới tính: Nữ / Nam;

✅ Ngày, tháng, năm sinh: Ghi theo ngày, tháng, năm dương lịch như trên Chứng minh nhân dân (tránh ghi ngày âm lịch);

✅ Dân tộc: Bạn thuộc dân tộc nào thì ghi dân tộc đó theo thông tin trong giấy khai sinh nếu có, hoặc sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân, giấy tờ khác có thông tin này;

✅ Quốc tịch: Ghi quốc tịch Việt Nam hoặc quốc tịch khác (nếu có);

✅ CMND số: Ghi đầy đủ số trên CMND hoặc CCCD;

✅ Hộ chiếu số: Ghi đầy đủ số hộ chiếu, nếu chưa có thì để trống;

✅ Nơi sinh: Bạn cần ghi nơi sinh theo giấy khai sinh;

✅ Nguyên quán: Ghi quê quán theo giấy khai sinh đã khai. Nếu giấy khai sinh không có thông tin này thì ghi theo quê quán của cha hoặc quê quán của mẹ theo tập quán;

* Lưu ý: Phải ghi cụ thể địa danh hành chính cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh. Trường hợp địa danh hành chính đã có thay đổi thì ghi theo địa danh hành chính hiện tại.

✅ Nghề nghiệp, nơi làm việc: Ghi rõ hiện nay làm nghề gì và tên cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa chỉ nơi làm việc;

✅ Nơi thường trú: Ghi theo địa chỉ đăng ký trên Sổ hộ khẩu. Ghi đầy đủ số nhà, đường phố; tổ, thôn, xóm, bản, buôn…; xã, phường, thị trấn; huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

✅ Địa chỉ chỗ ở hiện nay: Nếu bạn cư trú giống trong sổ hộ khẩu thì ghi lại địa chỉ nơi thường trú, nếu cư trú khác nơi thường trú thì điền chỗ ở hiện tại;

✅ Số điện thoại liên hệ: Bạn nên điền đầy đủ thông tin số điện thoại để cơ quan công an có thể liên hệ khi cần thiết.

✅ Họ và tên chủ hộ & Quan hệ với chủ hộ:

Trường hợp cá nhân đi đăng ký thường trú hoặc đăng ký tạm trú vào chỗ ở hợp pháp, được cấp sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú thì mục họ và tên chủ hộ ghi họ, tên người đến đăng ký thường trú hoặc đăng ký tạm trú, mục quan hệ với chủ hộ ghi là chủ hộ;

Trường hợp được chủ hộ đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú thì ghi theo thông tin chủ hộ đồng ý cho nhập vào, mục quan hệ với chủ hộ ghi mối quan hệ thực tế với chủ hộ đó;

Trường hợp đi điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú; xóa đăng ký thường trú, xóa đăng ký tạm trú; tách sổ hộ khẩu; đổi, cấp lại sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hoặc xác nhận trước đây đã đăng ký thường trú thì ghi họ, tên chủ hộ, quan hệ với chủ hộ theo sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã đăng ký.

✅ Nội dung thay đổi hộ khẩu nhân khẩu: Ghi tóm tắt nội dung bạn muốn thay đổi, ví dụ như: đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, điều chỉnh sổ hộ khẩu…;

✅ Những người cùng thay đổi: Nếu có thì điền vào, nếu không thì bỏ trống.

✅ Ý kiến của chủ hộ: Ghi rõ ý kiến của chủ hộ là đồng ý cho đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú hoặc đồng ý cho tách sổ hộ khẩu…; sau đó chủ hộ ký và ghi rõ họ, tên cùng với ngày, tháng, năm đi đăng ký;

✅ Xác nhận của Công an: Do người có thẩm quyền của Cơ quan công an xác nhận.

Các bước đăng ký thay đổi hộ khẩu – nhân khẩu đơn giản nhất

▶ Bước 1: Chuẩn bị giấy tờ Phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu đã điền đầy đủ thông tin như hướng dẫn ở trên kèm với các giấy tờ theo yêu cầu của từng nội dung cần đăng ký.

▶ Bước 2: Nộp hồ sơ tại cơ quan công an có thẩm quyền giải quyết tùy từng trường hợp.

▶ Bước 3: Nhận kết quả hồ sơ theo giấy hẹn. Lưu ý: Kết quả có thể thành công hoặc thất bại.

Dịch vụ hỗ trợ thay đổi hộ khẩu nhân khẩu tại Công ty Phavila

Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp Phavila với hơn 8 năm hỗ trợ các cá nhân trong công tác giấy tờ, thủ tục hành chính. Như những người bạn, chúng tôi hiểu được rằng khi một cá nhân cần sử dụng dịch vụ hỗ trợ, những điều cần nhất chính là:

✔️ Sự nhanh chóng, đảm bảo và chuẩn xác trong từng số liệu;

✔️ Thủ tục gọn nhẹ, diễn ra “suôn sẻ” và “êm đẹp”;

✔️ Một chi phí ở mức hợp lý;

✔️ Luôn sẵn sàng, có khả năng giải quyết các vấn đề phát sinh.

Mẫu Phiếu Báo Thay Đổi Nhân Khẩu, Hộ Khẩu

Tải phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu ký hiệu HK02 mẫu mới nhất 2020 sử dụng cho công dân trên 14 tuổi đăng ký thường trú, tạm trú. Tư vấn cách điền phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu và tài liệu nộp kèm phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu theo quy định mới tại thông tư 36/2014/TT-BCA. Mẫu HK01 được phát trực tiếp tại công an phường xã hoặc sử dụng mẫu phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu luật sư chia sẻ và in trên khổ giấy 210 mm x 297 mm, in đen trắng để sử dụng trên thực tế.

Mẫu HK02 Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu là hồ sơ quan trọng khi đăng ký thường trú. Tài liệu này thường được nộp kèm: Bản khai nhân khẩu (mẫu HK01); Giấy chuyển hộ khẩu (đối với các trường hợp chuyển đi ngoài phạm vi xã, thị trấn thuộc tỉnh; thị xã, thành phố thuộc tỉnh, quận, huyện, thị xã của thành phố trực thuộc Trung ương); Giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp (trừ trường hợp được người có sổ hộ khẩu đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu của mình).

1. Mục “Họ và tên chủ hộ” và “Quan hệ với chủ hộ” ghi như sau:

a) Trường hợp đăng ký thường trú hoặc đăng ký tạm trú vào chỗ ở hợp pháp, được cấp sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú thì mục họ và tên chủ hộ ghi họ, tên người đến đăng ký thường trú hoặc đăng ký tạm trú, mục quan hệ với chủ hộ ghi là chủ hộ;

b) Trường hợp được chủ hộ đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú thì họ và tên chủ hộ ghi họ, tên chủ hộ đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú, mục quan hệ với chủ hộ ghi mối quan hệ thực tế với chủ hộ đó;

c) Trường hợp điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú; xóa đăng ký thường trú, xóa đăng ký tạm trú; tách sổ hộ khẩu; đổi, cấp lại sổ hộ khẩu, sổ tạm trú; cấp giấy chuyển hộ khẩu hoặc xác nhận trước đây đã đăng ký thường trú thì ghi họ và tên chủ hộ, quan hệ với chủ hộ theo sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.

2. Mục “Nội dung thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu”: Ghi tóm tắt nội dung thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu.

3. Mục “Ý kiến của chủ hộ”: Ghi rõ ý kiến của chủ hộ là đồng ý cho đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú hoặc đồng ý cho tách sổ hộ khẩu; chủ hộ ký và ghi rõ họ, tên, ngày, tháng, năm.

4. Mục “Xác nhận của Công an” ghi như sau:

a) Trường hợp xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú thì cơ quan Công an có thẩm quyền đăng ký thường trú xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú. Nội dung xác nhận gồm: các thông tin cơ bản của từng nhân khẩu; địa chỉ đã đăng ký thường trú; họ và tên chủ hộ đã đăng ký thường trú (nếu có); ngày, tháng, năm chuyển đi hoặc xóa đăng ký thường trú;

b) Trường hợp cấp lại sổ hộ khẩu do bị mất thì Công an xã, phường, thị trấn nơi thường trú của công dân xác nhận việc bị mất đó. Nội dung xác nhận gồm: Họ và tên, ngày, tháng, năm sinh, địa chỉ nơi thường trú của chủ hộ đề nghị cấp lại sổ hộ khẩu.

5. Trường hợp người viết phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu cũng là người có thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu thì công dân chỉ cần kê khai những nội dung quy định tại mục II “Thông tin về người có thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu”.

Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Hộ Khẩu, Giấy Xin Xác Nhận Hộ Khẩu, Nhân Khẩu

Đơn xin xác nhận hộ khẩu là văn bản hành chính của công dân Việt Nam khi có nhu cầu xin xác nhận để làm các thủ tục ở nước ngoài, thuận tiện cho việc sinh sống, học tập và làm việc. Đơn xác nhận hộ khẩu cần có chứng thực của cơ quan công an nơi bạn đăng ký hộ khẩu thường trú. Để tìm hiểu rõ hơn về đơn xác nhận hộ khẩu, mời bạn tham khảo bài viết dưới đây.

Cùng với đơn xin xác nhận hộ khẩu bản khai nhân khẩu, hộ khẩu cũng là một văn bản hành chính quan trọng, bản khai nhân khẩu, hộ khẩu được sử dụng trong trường hợp tiến hành đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú tại địa phương, nội dung của bản khai nhân khẩu, hộ khẩu cần trình bày rõ thông tin họ tên của người khac, số chứng minh thư nhân dân, nguyên quán, hộ khẩu thường trú, từ 14 tuổi đến nay ở đâu, làm gì,quan hệ với gia đình…

Download Đơn xin xác nhận hộ khẩu – Phần mềm Đơn xin xác nhận hộ khẩu, nhân khẩu

Đơn xin xác nhận hộ khẩu cần tuân thủ đầy đủ các quy định của văn bản hành chính. Đơn xác nhận hộ khẩu được coi là biểu mẫu quan trọng vì thế bạn cần chuẩn bị thông tin đầy đủ, điền các nội dung cho chính xác, rõ ràng, đúng thực tế.

Cũng thuộc các thủ tục hành chính, hiện nay đã có chế độ đăng ký hộ chiếu qua mạng khá nhanh chóng và tiện lợi, việc đăng ký hộ chiếu qua mạng đã giải quyết được vấn đề phải chen chúc nhau ở các cơ quan hành chính.

Đơn xác nhận hộ khẩu có hai phần chính. Một là phần khai của người làm đơn bao gồm các thông tin cá nhân như họ tên, địa chỉ, chứng minh thư, hộ khẩu thường trú để xin được xác nhận là chính xác. Phần thứ hai là xác nhận của cơ quan công an và chữ ký, đóng dấu xác nhận những thông tin trên là đúng sự thật.

Đơn xin xác nhận thành viên trong hộ gia đình cũng là một mẫu đơn có nội dung tương tự, trong đó khẳng định những thành viên trong gia đình ở thời điểm hiện tại là chính xác và ít có sự thay đổi, biến động theo thời gian, trong đơn xin xác nhận thành viên trong hộ gia đình cần có lời cam đoan của các thành viên.

Liên quan đến biểu mẫu hành chính này, chúng tôi còn tổng hợp nhiều biểu mẫu hành chính khác như: đơn đề nghị cấp chứng minh thư, tờ khai cấp đổi hộ chiếu. Nếu sinh sống ở nước ngoài thì tờ khai cấp đổi hộ chiếu sẽ hữu ích cho bạn. Hoặc bạn đọc cũng có thể tham khảo mẫu phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu, mẫu phiếu báo được ban hành theo thông tư 36/2014/TT-BCA. Phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu được áp dụng trong trường hơp các cá nhân có nhu cầu thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu, hay thủ tục đăng ký tạm trú, tạm vắng.

Đơn xin xác nhận hộ khẩu gồm 2 phần chính: Phần xác nhân hộ khẩu do công dân khai bao gồm các thông tin về cá nhân, địa chỉ thường trú cần xác nhận; Phần xác nhận của cơ quan công an cùng chữ ký và họ tên của phó trưởng cơ quan cấp giấy. Hộ khẩu là hồ sơ rất cần thiết cho công dân thực hiện các quyền và nghĩa vụ cá nhân khi sống tại một địa điểm nào đó.

Các đặc điểm của Đơn xin xác nhận hộ khẩu:

– Xác nhận địa chỉ đăng ký thường trú của công dân – Yêu cầu xác nhận của cơ quan công an – Cần thiết để hỗ trợ công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình

Thủ Tục Chuyển Đổi Hộ Khẩu Qua Nơi Ở Mới

Câu hỏi của bạn đọc CafeLand có nội dung: Hiện tại tôi đang ở phường 12, quận 8, chúng tôi tôi muốn chuyển hộ khẩu qua nhà mới ở phường 15, quận 8. Nhưng trong gia đình chỉ một mình tôi chuyển khẩu thì thủ tục như thế nào? Mong luật sư tư vấn giúp. Xin cảm ơn.

 

nguyenvan78@…

 

Luật sư Phạm Thị  Bích Hảo, Giám đốc Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, HN

 

Điều 29 Luật cư trú 2006 quy định về việc điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu như sau:

 

“3. Trường hợp có thay đổi địa giới hành chính, đơn vị hành chính, đường phố, số nhà thì cơ quan quản lý cư trú có thẩm quyền căn cứ vào quyết định thay đổi địa giới hành chính, đơn vị hành chính, đường phố, số nhà của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đính chính trong sổ hộ khẩu.

 

4. Trường hợp chuyển đến chỗ ở hợp pháp mới trong phạm vi xã, thị trấn của huyện thuộc tỉnh; chuyển đi trong cùng một huyện, quận, thị xã của thành phố trực thuộc trung ương; chuyển đi trong cùng một thị xã, thành phố thuộc tỉnh thì chủ hộ hoặc người trong hộ hoặc người được uỷ quyền phải làm thủ tục điều chỉnh. Người đến làm thủ tục điều chỉnh phải nộp phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; xuất trình sổ hộ khẩu; giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp mới.

 

5. Trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 21 của Luật này phải điều chỉnh, bổ sung các thay đổi trong sổ hộ khẩu.

 

6. Trường hợp làm thủ tục điều chỉnh thay đổi trong sổ hộ khẩu thì người đến làm thủ tục phải là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; đối với người chưa thành niên thì việc làm thủ tục phải thông qua người giám hộ hoặc người đại diện hợp pháp theo quy định của pháp luật về dân sự.”

 

Như vậy, theo quy định tại Khoản 4 Điều 29 này, nếu hộ của bạn chuyển đến chỗ ở hợp pháp mới trong phạm vi quận thì chủ hộ hoặc người trong hộ hoặc người được uỷ quyền phải làm thủ tục điều chỉnh hộ khẩu. Thủ tục hồ sơ cần nộp phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu, xuất trình sổ hộ khẩu, giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp mới.

Bạn đang xem bài viết Cách Điền Nhanh Phiếu Báo Thay Đổi Hộ Khẩu Nhân Khẩu trên website Toiyeucogaihalan.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!