Xem Nhiều 2/2023 #️ Cách Bảo Lãnh Tại Ngoại # Top 8 Trend | Toiyeucogaihalan.com

Xem Nhiều 2/2023 # Cách Bảo Lãnh Tại Ngoại # Top 8 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Cách Bảo Lãnh Tại Ngoại mới nhất trên website Toiyeucogaihalan.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

NHỮNG ĐIỀU KIỆN VÀ THỦ TỤC CHO TẠI NGOẠI

1. Những điều kiện và thủ tục cho tại ngoại:

Tại Điều 92 Bộ luật tố tụng hình sự quy định về điều kiện và thủ tục bảo lĩnh (bảo lãnh) như sau:

“1. Bảo lĩnh là biện pháp ngăn chặn để thay thế biện pháp tạm giam. Căn cứ vào tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội và nhân thân của bị can, bị cáo, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án có thể quyết định cho họ được bảo lĩnh.

3. Những người quy định tại khoản 1 Điều 80 của Bộ luật này, Thẩm phán được phân công chủ toạ phiên toà có quyền ra quyết định về việc bảo lĩnh.

4. Cá nhân nhận bảo lĩnh cho bị can, bị cáo phải là người có tư cách, phẩm chất tốt, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật. Việc bảo lĩnh phải có xác nhận của chính quyền địa phương nơi người đó cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc. Đối với tổ chức nhận bảo lĩnh thì việc bảo lĩnh phải có xác nhận của người đứng đầu tổ chức.

5. Cá nhân hoặc tổ chức nhận bảo lĩnh vi phạm nghĩa vụ đã cam đoan phải chịu trách nhiệm về nghĩa vụ đã cam đoan và trong trường hợp này bị can, bị cáo được nhận bảo lĩnh sẽ bị áp dụng biện pháp ngăn chặn khác”.

Như vậy, nếu muốn người thân mình được tại ngoại, gia đình bạn có thể cử ra ít nhất hai người (đáp ứng các điều kiện nói trên) làm đơn xin bảo lãnh cho bị can tại ngoại, đơn này phải có xác nhận của UBND cấp phường/xã – nơi người bảo lãnh cư trú, sau đó gửi đến cơ quan điều tra có thẩm quyền để được xem xét giải quyết.

Mẫu Đơn Xin Bảo Lãnh Cho Bị Can Tại Ngoại

Đơn xin bảo lãnh cho bị can đang bị tạm giữ được bảo lãnh tại ngoại

Nội dung đơn xin bảo lãnh cho bị can đang bị tạm giữ được áp dụng biện pháp tại ngoại bao gồm các nội dung và thông tin đề nghị bảo lãnh như dưới đây. Hoatieu.vn xin giới thiệu để các bạn tham khảo Mẫu đơn xin bảo lãnh cho bị can tại ngoại.

1. Điều kiện bảo lãnh tại ngoại

Bị can muốn được bảo lĩnh phải được Cơ quan điều tra, Tòa án hoặc Viện kiểm sát ra quyết định đồng ý cho họ được bảo lĩnh dựa trên yêu cầu của nhân thân. Căn cứ để ra quyết định cho phép bảo lãnh dựa vào các tiêu chí như sau:

– Tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội:

Cơ quan có thẩm quyền, người có thẩm quyền ra quyết định bảo lĩnh căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi để phân ra các loại tội ít nghiêm trọng, nghiêm trọng, rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng. Luật không quy định cụ thể phạm tội ở mức độ nào thì sẽ được bảo lĩnh tại ngoại, tuy nhiên trên thực tế việc biện pháp bảo lĩnh thường chỉ được áp dụng đối với bị can, bị cáo phạm tội ít nghiêm trọng hoặc nghiêm trọng và có một số trường hợp mức độ nguy hiểm cho xã hội là ít nghiêm trọng hoặc nghiêm trọng nhưng trong một số tội như liên quan đến xâm phạm an ninh quốc gia; an toàn, trật tự xã hội,… cơ quan tiến hành tố tụng cũng không đồng ý bảo lĩnh.

– Nhân thân của người bảo lĩnh:

Các bị can, bị cáo muốn được bảo lĩnh tại ngoại thì thân nhân, người đứng ra bảo lĩnh phải đảm bảo các điều kiện được quy định như sau:

+ Về độ tuổi: Là người từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi hình sự đầy đủ.

+ Có nhân thân tốt: Nhân thân được thể hiện trong lý lịch cá nhân và các giấy tờ, tài liệu khác liên quan. Nhân thân tốt ở đây có thể là có công việc ổn định lâu dài; trước đây chưa từng bị xử phạt vi phạm hành chính; không phải là đối tượng thường gây rối mất trật tự tại địa phương; có thành tích được ghi nhận trong đời sống và công việc;…

+ Ý thức pháp luật: Người bảo lĩnh phải là người có ý thức chấp hành pháp luật nghiêm chỉnh;

+ Thu nhập: Người bảo lĩnh phải có nguồn thu nhập ổn định;

+ Các điều kiện khác: Phải đảm bảo các điều kiện về việc quản lý bị can, bị cáo trong qúa trình bảo lĩnh.

Đối với cá nhân đứng ra bảo lĩnh cho người khác mà là người thân tích của bị can, bị cáo thì phải có hai người bảo lĩnh trở lên.

Tổ chức, cơ quan cũng có thể đứng ra bảo lĩnh cho người thuộc cơ quan, tổ chức thuộc thẩm quyền quản lý của mình.

2. Hồ sơ bảo lãnh tại ngoại

Người thực hiện thủ tục bảo lĩnh chuẩn bị 01 bộ hồ sơ bao gồm các giấy tờ, tài liệu sau:

– Giấy cam đoan của người bảo lĩnh:

Trong trường hợp cơ quan, tổ chức nhận bảo lĩnh cho người thuộc đơn vị của mình thì giấy cam đoan phải có nội dung xác nhận của người đứng đầu cơ quan, đơn vị đó.

– Giấy cam đoan của bị can, bị cáo:

Giấy cam đoan của bị can, bị cáo phải đảm bảo thực hiện các nghĩa vụ như sau:

+ Cam đoan không tiếp tục phạm tội hoặc không bỏ trốn khỏi nơi cư trú;

+ Cam đoan có mặt đúng thời gian, địa điểm theo giấy triệu tập của cơ quan tiến hành tố tụng. Tuy nhiên có thể vắng mặt nếu có lý do chính đáng hoặc do nguyên nhâ, trở ngại khách quan;

+ Cam đoan không thực hiện các hành vi sau đây: Không được trả thù, đe dọa hay khống chế những người làm chứng, người bị hại, người tố giác tội phạm và những người thân thích của những người đó. Không được xúi giục, mua chuộc hay khống chế người khác khai báo thông tin gian dối, cung cấp những tài liệu hoặc bằng chứng sai sự thật khách quan và cam kết không tiêu hủy chứng cứ, làm giả chứng cứ, tài liệu vụ án, tẩu tán các tài sản liên quan đến vụ án này.

3. Mẫu đơn xin bảo lãnh cho bị can tại ngoại

Nội dung cơ bản của mẫu đơn xin bảo lãnh cho bị can tại ngoại như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc———————————

……….., ngày ……tháng……..năm……. ĐƠN XIN BẢO LÃNH CHO BỊ CAN ĐANG BỊ GIAM GIỮ ĐƯỢC ÁP DỤNG BIỆN PHÁP TẠI NGOẠI

Tôi (Tổ chức) bảo lĩnh: …………………………………………………………………………………..

Nghề nghiệp:………………………………………………………………………………………………..

Trú tại:………………………………………………………………………………………………………..

Chúng tôi là (quan hệ) với ……………………………………………………….(tên người bị bắt, ngày tháng năm sinh)

Nêu lý do bị bắt:…………………………………………………………………………………………….

Hiện đang tạm giam/tạm giữ ở đâu:……………………………………………………………………

Nay gia đình tôi làm đơn này kính gửi tới Cơ quan điều tra xin được bảo lĩnh cho ………………. được thay đổi biện pháp ngăn chặn từ Tạm giam sang hình thức Tại ngoại vì một số lý do sau:

Trình bày một số lý do: Nhân thân, sức khỏe, vi phạm lần đầu hay không, là lao động chính……………………

Gia đình/Tổ chức chúng tôi xin cam kết sau khi …………………………………được tại ngoại sẽ:

– Cam đoan không cho …………………….đi khỏi nơi cư trú: Giám sát, quản lý mọi hành vi, sinh hoạt của ……….;

– Thường xuyên nhắc nhở, giáo dục …………………hiểu biết pháp luật và khai báo thành khẩn.;

– Đảm bảo ……………..sẽ có mặt theo đúng thời gian, địa điểm ghi tron giấy triệu tập mà các cơ quan chức năng ấn định, chấp hành đầy đủ những quy định về tố tụng của pháp luật.

Gia đình/Tổ chức chúng tôi cũng xin cam kết với cơ quan công an là sẽ quản lý, giám sát ……………… thường xuyên. Nếu sai chúng tôi xin chịu mọi trách nhiệm kỷ luật trong Quân đội nhân dân Việt Nam và trách nhiệm trước pháp luật.

Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ! Gia đình ký (Cơ quan, tổ chức bảo lĩnh) ———————————————————————————–

4. Các câu hỏi về bảo lãnh tại ngoại

Bảo lãnh tại ngoại là một thỏa thuận để bạn tham dự Tòa án vào một thời gian nhất định. Trong thực tế, nhận được bảo lãnh có nghĩa rằng bạn không bị giám hộ (tức là không ở tù hoặc ở đồn cảnh sát) theo những điều kiện nhất định, bao gồm điều kiện là bạn sẽ có mặt tại tòa án vào ngày hầu tòa tiếp theo.

Tôi có thể được tại ngoại hay không?

Các yếu tố để xác định có hay không được cấp bảo lãnh tại ngoại bao gồm khả năng là bạn sẽ xuất hiện trong phiên tòa vào một ngày nhất định, khả năng rằng bạn sẽ không có hành vi phạm tội nào nữa trong khi tại ngoại và tuân thủ cam kết bảo lãnh tại ngoại của bạn.

TÒA ÁN THỬ CẤP BẢO LÃNH TẠI NGOẠI

Một yếu tố quan trọng khác là loại tội mà bạn bị cáo buộc. Đối với một số hành vi phạm tội, có một giả định về bảo lãnh tại ngoại, ví dụ như sở hữu một lượng nhỏ ma túy, trộm cắp, hành hung, gian lận, vv.

Một hành vi phạm tội có thể rõ ràng đối với người xứng đáng được bảo lãnh tại ngoại, có thể bị tòa án thấy như là một hành vi phạm tội khiến cho bị từ chối bảo lãnh bởi vì nó phù hợp với một loại tội phạm phải được đương đơn thử nghiệm cụ thể. Giả định sẽ xác định bên nào, bên bào chữa (bạn) hoặc bên công tố phải tích cực thuyết phục thẩm phán để hỗ trợ cho việc cấp hoặc từ chối bảo lãnh tại ngoại.

Những điều kiện nào khi được cấp bảo lãnh tại ngoại?

Ngoài việc phải hầu tòa, một loạt các điều kiện có thể được đặt ra về việc tại ngoại của bạn. điều kiện chẳng hạn như báo cáo cho một đồn cảnh sát nào đó một cách thường xuyên và / hoặc sống tại một địa điểm nhất định (ví dụ như nơi của cha mẹ của bạni) và / hoặc không rời khỏi nhà của bạn vao những khoản thời gian nhất định trong ngày (giờ giới nghiêm), không tiếp cận hoặc liên kết với một số người (ví dụ như một đối tác bị cáo buộc tội phạm) hoặc tiếp cận những nơi nhất định.

Ngoài ra nếu bạn được cấp bảo lãnh tại ngoại và tòa án xác định rằng khoản bảo lãnh cần phải được nộp bởi gia đình hoặc bạn bè của bạn cần phải đặt tiền hoặc quyền lợi đối với bất động sản tương đương với số tiền theo yêu cầu của tòa án.

NẾU TÔI KHÔNG TUÂN THỦ ĐIỀU KIỆN BẢO LÃNH TẠI NGOẠI CỦA TÔI THÌ SAO?

Nếu bạn vi phạm bất kỳ điều kiện bảo lãnh nào của bạn, mà không có một lý do hợp lý, bạn có thể bị bắt và đưa vào tù, sau đó bạn sẽ được đưa ra trước tòa án và bảo lãnh của bạn có thể bị thu hồi. Nếu điều đó xảy ra rất có khả năng bạn sẽ không nhận được bảo lãnh tại ngoại một lần nữa.

Nếu tôi bị từ chối bảo lãnh tại ngoại thì sao?

Trong những Toà án Sơ thẩm, bạn có thể nộp nhiều đơn xin bảo lãnh tại ngoại theo bạn muốn, miễn là bạn có các sự kiện và hoàn cảnh mới hỗ trợ cho đơn xin của bạn, điều này là không dễ dàng để chứng minh. Vì vậy, quan trọng là phải có được nó ngay lần đầu tiên!

Nếu bạn vẫn không thành công, bạn được quyền nộp đơn xin bảo lãnh tại ngoại cho tòa án tối cao mà không cần hiển thị các sự kiện và hoàn cảnh mới.

Làm sao tôi có thể nhận lại tiền bảo lãnh tại ngoại/ tài sản của tôi?

Sau khi vấn đề của bạn được hoàn tất, bạn (và / hoặc người bảo lãnh của bạn) được phép xin hoàn lại tiền bảo lãnh của bạn, miễn là bạn xuất hiện tại Tòa án ở tất cả các dịp. Ngoài ra, nếu bạn muốn xin hoàn lại tiền bảo lãnh của bạn trước khi kết thúc vụ án, bạn có thể làm như vậy ở phiên tòa công khai nhưng rất có khả năng là người được bạn bảo lãnh – sẽ bị đưa vào tù cho đến khi tìm thấy một người bảo lãnh mới.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục khiếu nại tố cáo trong mục nhé.

Mẫu Đơn Xin Bảo Lãnh (Bảo Lĩnh) Cho Bị Can Được Tại Ngoại Mới Nhất

Mẫu đơn xin bảo lãnh? Mẫu đơn xin bảo lĩnh cho bị can tại ngoại? Hướng dẫn viết đơn bảo lãnh, đơn bảo lĩnh cho bị can tại ngoại? Mẫu đơn xin bảo lãnh cho bị can đang bị tạm giữ được áp dụng biện pháp tại ngoại?

Công ty luật Dương Gia xin gửi đến bạn Mẫu đơn xin bảo lãnh (bảo lĩnh) cho bị can được tại ngoại. Để được tư vấn rõ hơn về biểu mẫu này hoặc có bất cứ vấn đề pháp luật gì cần được tư vấn, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: để được tư vấn – hỗ trợ!

Dường như khi nghe hai từ bảo lãnh và bảo lĩnh mọi người sẽ nhầm tưởng chúng đều cùng một nghĩa. Tuy nhiên, trong lĩnh vực pháp lý bảo lãnh và bảo lĩnh lại được sử dụng trong những trường hợp khác nhau. Bảo lãnh sẽ áp dụng cho các học sinh, học viên đang học tập, lao động và sinh hoạt tại trường giáo dưỡng hoặc cơ sở giáo dục bắt buộc. Bảo lĩnh sẽ áp dụng cho bị can, bị cáo đang trong quá trình tạm giam mà có đơn xin bảo lĩnh của cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc hoặc người thân thích của họ.

Luật sư tư vấn các quy định về trình tự thủ tục, hồ sơ xin xoá án tích trực tuyến: 1900.6568

Vậy trong trường hợp nào gia đình của học sinh, trại viên được bảo lãnh con em mình hay bị can, bị cáo được bảo lĩnh thay thế cho biện pháp tạm giam. Mẫu đơn bảo lãnh, mẫu đơn bảo lĩnh cho bị can tại ngoại được trình bày như thế nào, gửi đến cho cơ quan nào và những nghĩa vụ nào mà người bảo lãnh/bảo lĩnh phải thực hiện trong quá trình đưa người thân mình về với gia đình tại địa phương. Mọi thắc mắc sẽ được Luật Dương Gia trình bày dưới bài viết: Mẫu đơn xin bảo lãnh (bảo lĩnh) cho bị can tại ngoại mới nhất 2020 để mọi người tham khảo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Kính gửi: Hiệu trưởng trường giáo dưỡng:…

Ngày tháng năm sinh:…

Nghề nghiệp:…

Số Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân:…

Ngày cấp:… Nơi cấp:…

Địa chỉ thường trú:…

Sinh ngày tháng năm:…

Lý do vào trường giáo dưỡng/cơ sở giáo dục bắt buộc là:..

Hiện đang là học sinh/trại viên tại:…

Nay tôi viết đơn này để mong Hiệu trưởng trường giáo dưỡng/ giám đốc cơ sở giáo dục bắt buộc xem xét cho tôi được bảo lãnh cháu…về nhà vì lý do sau đây:

– Gia đình của cháu đang có lễ tang…

Hoặc trường hợp cấp thiết khác:…

– Sẽ đưa cháu vào trường/cơ sở lại đúng ngày theo thời gian được nghỉ ( không quá 05 ngày, không kể ngày đi đường như trong luật quy định)

– Cam đoan không cho cháu đi khỏi nơi cư trú bằng mọi biện pháp: giám sát, quản lý mọi hành vi sinh hoạt, hoạt động của cháu.

– Thường xuyên nhắc nhở, động viên cháu tuân thủ theo quy định của pháp luật, tiến hành cải tạo tốt để sớm ra xã hội học hành và làm việc

– Đảm bảo có mặt đúng thời gian, địa điểm trong giấy triệu tập mà cơ quan có chức năng ấn định.

Gia đình chúng tôi sẽ thực hiện nghiêm túc những cam kết trên, nếu vi phạm chúng tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm

Kính mong nhà trường/cơ sở giáo dục xem xét. Tôi xin chân thành cảm ơn.

…, ngày…tháng…năm…

2. Mẫu đơn xin bảo lĩnh cho bị can tại ngoại

Tải về: Đơn xin bảo lãnh cho bị can tại ngoại

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐƠN XIN BẢO LĨNH CHO BỊ CAN TẠI NGOẠI

Kính gửi: – Cơ quan điều tra quận/huyện:…

– Tòa án nhân dân quận/huyện:…

Tôi tên là:…(Người bảo lĩnh 1)

Ngày tháng năm sinh:…

Nghề nghiệp:…

Số chứng minh nhân dân/căn cước công dân:…

Cấp ngày…Nơi cấp…

Mối quan hệ với bị can:…

Và ông/bà:…(Người bảo lĩnh 2)

Ngày tháng năm sinh:…

Nghề nghiệp:…

Số chứng minh nhân dân/căn cước công dân:..

Cấp ngày…Nơi cấp…

Mối quan với bị can:…

Chúng tôi là người thân thích của bị can:..

Sinh ngày tháng năm sinh:….

Nghề nghiệp:….

Số chứng minh nhân dân/căn cước công dân:…

Cấp ngày…Nơi cấp…

Hiện đang tạm giam tại:..

Nay tôi làm đơn này kính gửi lên cho cơ quan cảnh sát điều tra xin được bảo lĩnh cho bị can…được thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang biện pháp tại ngoại vì một số lý do sau:

– Về nhân thân:…

– Về sức khỏe:…

– Tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi bị cáo đã thực hiện:..

Chúng tôi xin cam kết sau khi…được tại ngoại, chúng tôi và gia đình sẽ phối hợp cùng với chính quyền địa phương thực hiện những nghĩa vụ sau:

– Giám sát, quản lý những hành vi của… để tránh trường hợp…bỏ trốn hoặc phạm tội mới;

– Khuyên răn, dạy bảo…phối hợp với cơ quan công an điều tra trong việc giải quyết vụ án, không ngoan cố hay lừa dối tránh tội về hành vi mình đã thực hiện;

– Không mua chuộc, cưỡng ép, xúi giục người khai báo gian dối hay cung cấp tài liệu sai sự thật;

– Không trả thù hay gây áp lực cho người khai báo, nạn nhân, người làm chứng và người thân của họ;

– Đảm bảo …sẽ có mặt đúng thời gian và địa điểm trong giấy triệu tập do cơ quan có thẩm quyền ban hành, nghiêm chỉnh tuân thủ quy định của pháp luật;

Chúng tôi cam kết sẽ thực hiện những nghĩa vụ đã cam đoan nếu vi phạm chúng tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật.

Mong các bên quý cơ quan xem xét và giúp đỡ chúng tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

…Ngày…tháng…năm…

Xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã Người bảo lĩnh 1 Người bảo lĩnh 2

(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

3. Hướng dẫn viết đơn bảo lãnh, đơn bảo lĩnh cho bị can tại ngoại

Những lưu ý khi viết đơn bảo lãnh cho học sinh, trại viên:

– Nơi gửi đến: nếu người thân đang chấp hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng thì phần kính gửi là gửi đến Hiệu trưởng của trường giáo dưỡng;

Nếu người thân đang chấp hành quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc thì phần kính gửi là gửi đến giám đốc cơ sở giáo dục bắt buộc

– Gia đình hoặc người giám hộ của học sinh/trại viên là người có quyền được viết đơn bảo lãnh

– Chỉ được bảo lãnh học sinh/trại viên trong hai trường hợp sau: khi có việc tang của thân nhân trong gia đình hoặc có trường hợp cần thiết khác.

– Đơn xin bảo lãnh gia đình cần đưa lên ủa ban nhân dân cấp xã xin xác nhận trước khi đưa đến hiệu trưởng trường giáo dưỡng và giám đốc cơ sở giáo dục bắt buộc xem xét.

Những lưu ý khi viết đơn bảo lĩnh cho bị can tại ngoại

– Cơ quan có thể quyết định bảo lĩnh cho bị can tại ngoại là: cơ quan điều tra, viện kiểm sát nhân dân và tòa án nhân dân. Khi viết đơn bảo lĩnh cần đưa đơn đến đúng những cơ quan này, tránh trường hợp chạy lòng vòng. Tuy nhiên, tùy vào trường hợp mà bị can đang bị tạm giam tại cơ quan có thẩm quyền cấp huyện hoặc cấp tỉnh mà gửi đơn đến.

– Cơ quan, tổ chức của bị can đang làm việc có thể nhận bảo lĩnh cho bị can, bị cáo

– Người thân thích của bị can, bị cáo cũng có thể nhận bảo lĩnh nhưng phải đáp ứng được điều kiện: trên 18 tuổi, không mất năng lực hành vi dân sự, nhân thân tốt, chấp hành tốt quy định của pháp luật, có thu nhập ỏn định và điều kiện quản lý người được bảo lãnh. Lưu ý, nếu là cá nhân bảo lãnh thì tối thiểu phải từ hai (02) người trở lên.

– Người nhận bảo lĩnh cần phải có giấy cam đoan xác nhận của ủy ban nhân dân cấp xã

– Phải cam kết những nghĩa vụ khi bảo lĩnh bị can, bị cáo về địa phương. Bảo lĩnh chỉ là một biện pháp ngăn chặn tạm thời thay cho tạm giam, chứ không phải về địa phương là không còn chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mình gây ra nên không được lợi dụng tại ngoại để trốn tránh tội đã gây ra.

4. Mẫu đơn xin bảo lãnh cho bị can đang bị tạm giữ được áp dụng biện pháp tại ngoại

Em bị bắt về tội đánh bạc. Số tiền đánh bạc không lớn lắm, cả chiếu 2.200.000 đồng. Nay gia đình em muốn viết đơn xin miễn chấp hành hình phạt tù nhưng không biết cách viết ra sao. Em mong luật sư tư vấn giúp em cách viết đơn. Em xin cảm ơn!

“Điều 248 bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009 quy định về tội đánh bạc:

1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật có giá trị từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới hai triệu đồng nhưng đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 249 của Bộ luật này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

a) Có tính chất chuyên nghiệp;

b) Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc có giá trị từ năm mươi triệu đồng trở lên;

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ ba triệu đồng đến ba mươi triệu đồng.”

Như vậy bạn đã vi phạm vào khung cơ bản của tội đánh bạc, khung hình phạt sẽ là phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm.

Tuy nhiên trường hợp của bạn vẫn có thể xin bảo lãnh tại ngoại, đây là mẫu đơn bảo lãnh:

ĐƠN XIN BẢO LĨNH CHO BỊ CAN ĐANG BỊ GIAM GIỮ

Kính gửi: TRƯỞNG CÔNG AN QUẬN …

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN QUẬN …..

Tôi (Tổ chức) bảo lĩnh:

Nghề nghiệp:

Chúng tôi là (quan hệ) với ….. (tên người bị bắt, ngày tháng năm sinh)

Nêu lý do bị bắt:….

Hiện đang tạm giam/tạm giữ ở đâu:…

Nay gia đình tôi làm đơn này kính gửi tới Cơ quan điều tra xin được bảo lĩnh cho …. được thay đổi biện pháp ngăn chặn từ Tạm giam sang hình thức Tại ngoại vì một số lý do sau:

Trình bày một số lý do: Nhân thân, sức khỏe, vi phạm lần đầu hay không, là lao động chính….

Gia đình/Tổ chức chúng tôi xin cam kết sau khi ….được tại ngoại sẽ:

– Cam đoan không cho …đi khỏi nơi cư trú: Giám sát, quản lý mọi hành vi, sinh hoạt của …; Thường xuyên nhắc nhở, giáo dục …hiểu biết pháp luật và khai báo thành khẩn.; Đảm bảo ……sẽ có mặt theo đúng thời gian, địa điểm ghi tron giấy triệu tập mà các cơ quan chức năng ấn định, chấp hành đầy đủ những quy định về tố tụng pháp luật.

Gia đình/Tổ chức chúng tôi cũng xin cam kết với cơ quan công an là sẽ quản lý, giám sát cháu Phượng thường xuyên. Nếu sai chúng tôi xin chịu mọi trách nhiệm kỷ luật trong Quân đội nhân dân Việt Nam và trách nhiệm trước pháp luật.

Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ.

Gia đình ký (Cơ quan, tổ chức bảo lĩnh)

Bài viết được thực hiện bởi Luật gia Vương Lâm Oanh

Cách Viết Đơn Bảo Lãnh

Cách viết đơn bảo lãnh khi có người thân bị tạm giam như thế nào là chính xác nhất được rất nhiều người quan tâm tìm hiểu. Việc bảo lãnh đều được pháp luật quy định rõ ràng vì thế nếu có nhu cầu bảo lãnh cho người thân thì trước hết bạn phải tìm hiểu điều kiện bảo lãnh là gì để xét theo trường hợp của gia đình mình có đủ điều kiện bảo lãnh hay không. Khi đủ điều kiện thì bạn có thể tham khảo ngay cách viết đơn bảo lãnh để làm đơn bảo lãnh cho người thân của mình.

Hiện nay, cách viết đơn bảo lãnh cũng được hướng dẫn rất cụ thể trong từng trường hợp để mọi người có thể tìm hiểu và tham khảo dễ dàng hơn khi có nhu cầu. Đơn bảo lãnh được xem là một hình thức biên bản thỏa thuận với cơ quan chức năng để bị can không bị giam giữ mà sẽ được về nhà chờ đến thời gian giải quyết tại tòa án. Khi được chấp nhận bảo lãnh thì gia đình và bị can cũng phải ký kết và chấp hành một số quy định được các cơ quan chức năng để ra.

Mẫu đơn bảo lãnh là một biểu mẫu hành chính vì thế cần phải trình bày trang trọng, các nội dung đầy đủ không được gạch xóa. Việc làm đơn xin bảo lãnh cũng phải căn cứ theo đúng tình hình thực tế và đúng quy định của pháp luật. Người đứng ra bảo lãnh cũng phải tìm hiểu kỹ lưỡng về nguyên tắc bảo lãnh và các quy định nếu khi bảo lãnh bị can không chấp hành các cam kết đã ký.

Cách viết đơn bảo lãnh dựa vào nội dung của mẫu đơn bảo lãnh cụ thể như sau:

Thông tin về người bảo lãnh: Bao gồm thông tin về họ và tên, địa chỉ, nghề nghiệp, quan hệ với người bị bắt là gì.

Thông tin về bị can hay người bị bắt: Họ tên người bị bắt đầy đủ, lý do bị bắt là gì và hiện đang được tạm giữ ở đâu. Trình bày đầy đủ các nội dung này để cơ quan chức năng giải quyết được nhanh chóng nhất.

Lý do làm đơn bảo lãnh là gì: Người làm đơn trình bày lý do đứng ra bảo lãnh cho người bị bắt theo tình hình thực tế như lý do sức khỏe hay nhân thân của bị can là vi phạm lần đầu, hoặc đang là lao động chính cần lo cho gia đình…

Các cam kết của gia đình khi bị can được tại ngoại: Đưa các cam kết theo đúng quy định của pháp luật về việc quản lý các trường hợp được bảo lãnh ra ngoài như không đi khỏi nơi cư trú, sẽ có mặt khi nhận được giấy triệu tập của các cơ quan chức năng khi được thông báo, luôn nhắc nhở bị can tuân thủ đúng pháp luật và sẽ khai báo thành khẩn khi được hỏi…

Cách viết đơn bảo lãnh phải đầy đủ các nội dung trên để cơ quan chức năng lấy biểu mẫu này làm căn cứ pháp lý để xử lý bảo lãnh đối với bị can theo đúng quy định. Bên cạnh đó, nếu cần sử dụng biểu mẫu này thì bạn đọc có thể download mẫu đơn bảo lãnh về sử dụng ngay đảm bảo nội dung đầy đủ và chính xác nhất.

Bạn đang xem bài viết Cách Bảo Lãnh Tại Ngoại trên website Toiyeucogaihalan.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!