Xem Nhiều 5/2022 # Bai Giang Dien Tu Bai 7 Thu Tuc Vao Ra # Top Trend

Xem 12,078

Cập nhật thông tin chi tiết về Bai Giang Dien Tu Bai 7 Thu Tuc Vao Ra mới nhất ngày 27/05/2022 trên website Toiyeucogaihalan.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 12,078 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Thủ Tục Cưới Hỏi 2 Lần Của Người Việt Nam
 • Thủ Tục Chuộc Nhà Khi Mượn Tuổi Mà Gia Chủ Cần Biết
 • Hướng Dẫn Khai Báo Tên Miền Quốc Tế Sau Khi Đăng Ký
 • Ceh Là Gì? Hướng Dẫn Làm Thủ Tục Đăng Ký Thi Chứng Chỉ Ceh
 • Thủ Tục Làm Work Permit Cho Người Nước Ngoài
 • GV Hoa Oải Hương

  Nhiệt liệt chào mừng các quý thầy cô về dự giờ thăm lớp

  GV Hoa Oải Hương

  KIỂM TRA BÀI CŨ

  Câu 1: Hàm cho giá trị bằng bình phương của x là :

  A. abs(x);

  B. Sqr(x);

  C. Sqrt(x);

  D. Exp(x);

  GV Hoa Oải Hương

  KIỂM TRA BÀI CŨ

  Câu 2: Biểu thức số học nào sau đây là hợp lệ trong pascal ?

  X*y(x+y);

  B. {a + b}*c;

  5a + 7b + 8c;

  5*a + 7*b + 8*c;

  GV Hoa Oải Hương

  KIỂM TRA BÀI CŨ

  Câu 3: Để thực hiện gán giá trị 10 cho biến X. Phép gán nào sau đây là đúng ?

  A. X =: 10;

  B. X := 10;

  C. X = 10;

  D. X : = 10;

  GV Hoa Oải Hương

  KIỂM TRA BÀI CŨ

  Câu 4: Hãy chọn phương án ghép đúng. Biểu thức : 25 p 3 + 5 / 2 * 3 có giá trị là :

  A. 15.5;

  8.5;

  C. 8.0;

  D. 15.0;

  GV Hoa Oải Hương

  4. Tổ chức vào ra đơn giản

  3. Phép toán, biểu thức, câu lệnh gán

  1. Cấu trúc chương trình

  2. Một số kiểu dữ liệu đơn giản và khai báo biến

  5. Soạn thảo, dịch, thực hiện chương trình

  CHỦ ĐỀ 2:

  CHƯƠNG TRÌNH ĐƠN GIẢN

  GV Hoa Oải Hương

  Bài toán đặt vấn đề

  ?

  Viết chương trình tính chu vi (CV) và diện tích (S) của hình chữ nhật, biết chiều dài a = 12, chiều rộng b = 8.

  Bài toán

  Hãy khai báo các biến cần dùng trong chương trình?

   Var a,b,CV,S : byte;

  Viết lệnh gán tính chu vi, diện tích hình chữ nhật?

   a:=12; b:=8;

  CV:=(a+b)*2;

  S:=a*b;

  GV Hoa Oải Hương

  Nhập a,b

  Xuất S, CV

  S:=a*b;

  CV:=2*(a+b);

  Xác định bài toán:

  – Input: a, b.

  – Output: S, CV

  Viết chương trình tính và in ra màn hình chu vi (CV) và diện tích (S) của hình chữ nhật, với chiều dài a và chiều rộng b bất kì ?

  Xác định Input, Output của bài toán trên?

  Để giải quyết bài toán trên các ngôn ngữ lập trình cung cấp các thủ tục chuẩn vào ra đơn giản.

  * Khi giải quyết một bài toán, ta phải đưa dữ liệu vào máy tính xử lí.

  – Việc đưa dữ liệu bằng lệnh gán sẽ làm cho chương trình chỉ có tác dụng với một dữ liệu cố định. Để chương trình giải quyết được bài toán tổng quát hơn, ta phải sử dụng thủ tục nhập, xuất dữ liệu.

  GV Hoa Oải Hương

  Readln

  Read

  Writeln

  Write

  GV Hoa Oải Hương

  4. Tổ chức vào ra đơn giản

  3. Phép toán, biểu thức, câu lệnh gán

  1. Cấu trúc chương trình

  2. Một số kiểu dữ liệu đơn giản và khai báo biến

  5. Soạn thảo, dịch, thực hiện chương trình

  CHỦ ĐỀ 2:

  CHƯƠNG TRÌNH ĐƠN GIẢN

  GV Hoa Oải Hương

  1.Nhập dữ liệu vào từ bàn phím

  1. Nhập dữ liệu vào từ bàn phím

  Cú pháp:

  Cú pháp:

  Read();

  Readln();

  Ý nghĩa:

  Ý nghĩa:

  Cho phép nhập dữ liệu vào từ bàn phím.

  Danh sách biến vào: là một hay nhiều biến đơn, trường hợp nhiều biến đơn phải viết cách nhau bởi dấu phẩy ‘,’.

  Ví dụ 1: Hãy nhập vào bán kính R của đường tròn?

  Read (R);

  100

  Readln(R);

  Ví dụ 2: Nhập dữ liệu từ bàn phím để giải phương trình ax+b=0?

  Read (a,b);

  10 20

  Readln(a,b);

  TỔ CHỨC VÀO RA ĐƠN GIẢN

  GV Hoa Oải Hương

  1.Nhập dữ liệu vào từ bàn phím

  1. Nhập dữ liệu vào từ bàn phím

  Cú pháp:

  Cú pháp:

  Read();

  Hoặc Readln();

  Ý nghĩa:

  Ý nghĩa:

  Cho phép nhập dữ liệu vào từ bàn phím.

  Danh sách biến vào: là một hay nhiều biến đơn, trường hợp nhiều biến đơn phải viết cách nhau bởi dấu phẩy ‘,’.

  Khi nhập giá trị cho nhiều biến thì những giá trị này gõ cách nhau 1 dấu cách (Space) hoặc 1 lần nhấn Enter và nhập xong ta nhấn Enter để kết thúc nhập.

  TỔ CHỨC VÀO RA ĐƠN GIẢN

  GV Hoa Oải Hương

  Readln(a);

  Ví dụ 3: Viết thủ tục nhập vào chiều dài a, chiều rộng b của HCN?

  Readln(b);

  Write(‘Nhap chieu dai a:’);

  Write(‘Nhap chieu rong b:’);

  Readln(a,b);

  Cách 1:

  Write(‘nhap chieu dai, chieu rong a, b:’);

  Cách 2:

  4

  Nhap chieu dai a:4

  Nhap chieu rong b:

  Hoặc

  1.Nhập dữ liệu vào từ bàn phím

  _

  _

  Readln(a);

  Readln(b);

  * Để việc nhập dữ liệu cho biến được dễ dàng hơn ta sử dụng thêm thủ tục:

  Write(‘thong bao’);

  GV Hoa Oải Hương

  Read(a); Read(a,b);

  Read(a=b); Readln(a-b);

  Readln(a,b);

  Em hãy chỉ ra các câu lệnh bị lỗi

  A

  B

  C

  D

  E

  C

  D

  GV Hoa Oải Hương

  1. Nhập dữ liệu vào từ bàn phím

  Cú pháp:

  Ý nghĩa:

  TỔ CHỨC VÀO RA ĐƠN GIẢN

  2. Đưa dữ liệu ra màn hình

  2. Đưa dữ liệu ra màn hình

  Cú pháp:

  Cú pháp:

  Write();

  Hoặc Writeln();

  Ý nghĩa:

  Ý nghĩa: Cho phép xuất dữ liệu ra màn hình.

  Danh sách kết quả có thể là tên biến, biểu thức, hàm chuẩn hoặc hằng số, (Các hằng xâu thường được dùng để đưa ra chú thích hoặc để tách các kết quả).

  Các thành phần trong kết quả được viết cách nhau bởi dấu phẩy.

  GV Hoa Oải Hương

  1. Nhập dữ liệu vào từ bàn phím

  Cú pháp:

  Ý nghĩa:

  TỔ CHỨC VÀO RA ĐƠN GIẢN

  2. Đưa dữ liệu ra màn hình

  2. Đưa dữ liệu ra màn hình

  Cú pháp:

  Ý nghĩa:

  Write(‘Chieu dai, rong va dien tich HCN la : ‘, a, b, a*b);

  Ví dụ 4:

  Hằng

  Biến

  Biểu thức

  Em hãy chỉ ra tên biến, biểu thức, hằng trong câu lệnh trên?

  Chieu dai, rong va dien tich HCN la : 8 6 48

  GV Hoa Oải Hương

  Theo em sự khác nhau giữa thủ tục Write và Writeln này là gì?

  GV Hoa Oải Hương

  Thủ tục write: sau khi đưa kết quả ra màn hình thì con trỏ không xuống dòng.

  Thủ tục writeln: sau khi đưa kết quả ra màn hình thì con trỏ xuống đầu dòng tiếp theo.

  Thủ tục writeln không có tham số dùng để xuống dòng.

  Write(‘Lop 11A8’);

  Write(‘hoc tot’);

  Lop 11A8 hoc tot

  Writeln(‘Lop 11A8’);

  Writeln(‘hoc tot’);

  Lop 11A8

  hoc tot

  _

  _

  Write(‘Lop 11A8’);writeln;

  Write(‘hoc tot’);

  Lop 11A8

  hoc tot

  _

  Ví dụ 5:

  GV Hoa Oải Hương

  Ví dụ 6: Gán a: = 8; b: = 16; x : = 22.2222;

  Write( a:5 , b:4 , a+b:3);

  Write( a:7:2 );

  Write( x:8:3 );

  Write( ‘Hello’:6 );

  Trong thủ tục Write hoặc Writeln sau mỗi kết quả ra (biến, hằng, biểu thức) có thể có thêm quy cách ra. Quy cách ra có dạng:

  + Kết quả thực : :

  + Kết quả khác :

  _ _ _ _8 _ _ 16 _ 24

  _ _ _8.00

  _ _22.222

  Hello

  GV Hoa Oải Hương

  *** Một số ví dụ

  Program VD_1;

  Var N: Byte;

  BEGIN

  Write(‘ Lop ban co bao nhieu nguoi: ‘);

  Readln(N);

  Writeln(‘ That the a! Vay la ban co ‘,N-1,’ nguoi ban trong lop ‘);

  Writeln(‘ Go Enter de ket thuc chuong trinh.’);

  Readln;

  END.

  Phần khai báo

  Phần thân chương trình

  Thủ tục nhập dữ liệu từ bàn phím

  Thủ tục in kết quả ra màn hình

  Ví dụ 1: Hãy nêu tên các thành phần và các thủ tục trong chương trình sau:

  GV Hoa Oải Hương

  1. Nhập dữ liệu vào từ bàn phím

  Cú pháp:

  Ý nghĩa:

  TỔ CHỨC VÀO RA ĐƠN GIẢN

  2. Đưa dữ liệu ra màn hình

  Cú pháp:

  Ý nghĩa:

  Hãy nhớ!

  1. Thủ tục nhập từ bàn phím.

  Read();

  Readln();

  2. Thủ tục đưa ra màn hình

  Write();

  Writeln();

  GV Hoa Oải Hương

  Bài 1: Viết chương trình hiển thị ra màn hình kết quả sau?

  a. b.

  1 *

  121 ***

  12321 *****

  a.

  Begin

  Writeln(‘1’:3);

  Writeln(‘121’:4);

  Writeln(‘12321’:5);

  Readln;

  End.

  b.

  Begin

  Writeln(‘*’:3);

  Writeln(‘***’:4);

  Writeln(‘*****’:5);

  Readln;

  End.

  Bài tập :

  GV Hoa Oải Hương

  Bài 2: Lập chương trình tính diện tích của hình chữ nhật có độ dài 2 cạnh a,b nhập vào từ bàn phím

  Gợi ý:

  Cần khai báo những biến nào?

  Nhập vào từ bàn phím cái gì?

  Viết ra màn hình cái gì?

  GV Hoa Oải Hương

  Tiết học đến đây là kết thúc

  Xin chân thành cảm ơn quý thầy cô và các em học sinh !!!

  --- Bài cũ hơn ---

 • Trang Tin Điện Tử Hiệp Hội Kiểm Toán Viên Hành Nghề Việt Nam
 • Quy Trình Đánh Giá Hệ Thống Kiểm Soát Nội Bộ Trong Kiểm Toán
 • Hướng Dẫn Thủ Tục Vay Vốn Kinh Doanh Ngân Hàng Agribank
 • Quy Trình, Thủ Tục, Hồ Sơ Vay Thế Chấp Ngân Hàng
 • Thủ Tục Vay Thế Chấp Tài Sản Tại Các Ngân Hàng
 • Bạn đang xem bài viết Bai Giang Dien Tu Bai 7 Thu Tuc Vao Ra trên website Toiyeucogaihalan.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100