Xem Nhiều 2/2023 #️ 22. Thủ Tục Xác Nhận Thương Binh, Người Hưởng… # Top 10 Trend | Toiyeucogaihalan.com

Xem Nhiều 2/2023 # 22. Thủ Tục Xác Nhận Thương Binh, Người Hưởng… # Top 10 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về 22. Thủ Tục Xác Nhận Thương Binh, Người Hưởng… mới nhất trên website Toiyeucogaihalan.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

22. Thủ tục xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ.

22.1. Trình tự thực hiện thủ tục hành chính :  

– Bước 1: Người bị thương lập bản khai cá nhân (Mẫu TB) kèm theo giấy tờ chứng minh tham gia cách mạng quy định tại Khoản 1 Điều 6, Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP gửi Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú trước khi tham gia cách mạng

– Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm:

Đề nghị Hội Cựu chiến binh và Hội Người cao tuổi cùng cấp có ý kiến bằng văn bản về việc xác nhận người hưởng chính sách như thương binh;

Trường hợp người bị thương là thanh niên xung phong đề nghị có thêm ý kiến bằng văn bản của Hội Cựu thanh niên xung phong hoặc Ban Liên lạc thanh niên xung phong cùng cấp.

Niêm yết công khai danh sách tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người bị thương trước khi tham gia cách mạng; thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương để lấy ý kiến của nhân dân trong thời hạn tối thiểu 15 ngày. Lập Biên bản kết quả niêm yết công khai;

Căn cứ Biên bản kết quả niêm yết công khai và văn bản tham gia ý kiến của các Hội tại Điểm a Khoản này, tổ chức họp Hội đồng xác nhận người có công cấp xã để xét duyệt, lập biên bản họp Hội đồng đề nghị xác nhận người hưởng chính sách như thương binh (Mẫu BB-TB) đối với những trường hợp được nhân dân đồng thuận, không có khiếu nại, tố cáo;

Gửi biên bản họp Hội đồng đề nghị xác nhận người hưởng chính sách như thương binh, biên bản niêm yết công khai, văn bản tham gia ý kiến của các Hội tại Điểm a Khoản này, kèm theo giấy tờ, hồ sơ quy định tại Khoản 1 Điều này đến Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội.

– Bước 3: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm:

Kiểm tra hồ sơ, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức họp Ban Chỉ đạo xác nhận người có công để xét duyệt từng hồ sơ; lập biên bản xét duyệt;

Trường hợp quy định tại Điểm b, d, đ Khoản 2 Điều 6 của Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo cơ quan y tế cấp huyện kiểm tra vết thương thực thể và lập biên bản kiểm tra (Mẫu XN).

Căn cứ biên bản xét duyệt của Ban Chỉ đạo, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy chứng nhận bị thương đối với những trường hợp thuộc thẩm quyền;

Trường hợp không thuộc thẩm quyền cấp giấy chứng nhận bị thương của Ủy ban nhân dân cấp huyện thì chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Điểm c, d Khoản 2 Điều 28 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP;

Người bị thương là Thanh niên xung phong nếu thuộc Bộ Giao thông vận tải quản lý thì chuyển hồ sơ đến Bộ Giao thông vận tải để cấp giấy chứng nhận bị thương. Người bị thương là Thanh niên xung phong nếu thuộc các cơ quan, đơn vị khác quản lý thì chuyển đến Sở Nội vụ để xem xét trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy chứng nhận bị thương;

– Bước 4: Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận bị thương có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, cấp giấy chứng nhận bị thương và chuyển toàn bộ hồ sơ về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để giới thiệu người bị thương đến Hội đồng giám định y khoa để giám định thương tật.

22.2. Cách thức thực hiện thủ tục hành chính: nộp hồ sơ trực tiếp

22.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ gồm:

+ Bản khai cá nhân (Mẫu TB)

+ Một trong các giấy tờ sau: lý lịch cán bộ; lý lịch đảng viên; lý lịch quân nhân; lý lịch công an nhân dân; quyết định phục viên, xuất ngũ, thôi việc; hồ sơ bảo hiểm xã hội hoặc các giấy tờ, tài liệu có giá trị pháp lý lập từ ngày 31/12/1994 trở về trước. Trường hợp không còn một trong các giấy tờ nêu trên nhưng đã được hưởng trợ cấp theo các Quyết định sau đây của Thủ tướng Chính phủ thì thì phải có bản khai chi tiết quá trình tham gia cách mạng, có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú:

Quyết định số 47/2002/QĐ-TTg ngày 11/4/2002 về chế độ đối với quân nhân, công nhân viên quốc phòng tham gia kháng chiến chống pháp đã phục viên (giải ngũ, thôi việc) từ 31/12/1960 trở về trước;

Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước;

Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương;

Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc;

Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20/8/2010 về chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương.

Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 về chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến.

+ Tùy từng trường hợp kèm theo một trong các giấy tờ sau:

Trường hợp quy định tại Điểm a, b Khoản 2 Điều 6 của Thông tư 16 kèm theo giấy tờ, tài liệu chứng minh bị thương;

Trường hợp có dị vật kim khí trong cơ thể quy định tại Điểm d, đ Khoản 2 Điều 6 của Thông tư 16 phải có kết quả chiếu, chụp và kết luận của bệnh viện cấp huyện trở lên hoặc bệnh viện quân đội, công an.

22.4.Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: Không quy định

22.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân là người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội

22.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Hội Cựu chiến binh, Hội người cao tuổi, Mặt trận Tổ quốc, Hội Cựu Thanh niên xung phong hoặc Ban liên lạc Thanh niên xung phong, Ban chỉ huy quân sự, Công an cấp xã, Công an cấp huyện.

22.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận thương binh và Quyết định trợ cấp

22.8. Lệ phí: không

22.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản khai cá nhân của người bị thương (Mẫu TB).

22.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không

22.11. Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:

– Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

– Nghị định số 31/2013/NĐ-CP.

– Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP ngày 22/10/2013.

Mẫu Giấy Xác Nhận Con Thương Binh, Bệnh Binh, Đơn Xác Nhận Gia Đình Th

Mẫu giấy xác nhận con thương binh, bệnh bênh là mẫu giấy được lập ra để xác nhận thông tin về việc là thân nhân của người có công với cách mạng, mẫu giấy nêu rõ thông tin của người được xác nhận có công với cách mạng thông qua mẫu giấy xác nhận này để được hưởng nhiều chính sách ưu tiên đãi ngộ của nhà nước đối với gia đình có công với cách mạng.

Để có được giấy xác nhận này, những trường hợp thuộc diện con thương binh cần phải nắm được thủ tục cấp giấy chứng nhận con thương binh của bộ lao động thương binh và xã hội, thủ tục cấp giấy chứng nhận con thương binh sẽ nói rõ những giấy tờ hồ sơ cần chuẩn bị và những nơi cần đến.

Các nội dung chính cần trình bày trong mẫu giấy xác nhận con thương binh, bệnh binh bao gồm thông tin về thân nhân người có công với cách mạng và thông tin về người có công với cách mạng. Thân nhân cần nêu rõ quan hệ với người có công với cách mạng để được hưởng các chính sách ưu đãi theo đúng quy định của Nhà nước. Trong mẫu giấy xác nhận con thương binh, bệnh binh nặng trong quá trình hoàn thiện nội dung cần phải ghi rõ thông tin về quan hệ với người có công với cách mạng là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, thân nhân liệt sỹ còn là người có công nuôi dưỡng liệt sỹ…thân nhân gia đình có công với cách mạng, đặc biệt mẫu đơn này phải có xác nhận của cơ quan chính quyền địa phương có thể là trung tâm nuôi dưỡng thương binh, bệnh binh, hoặc các đơn vị quân đội, công an có thẩm quyền.

Bên cạnh mẫu giấy xác nhận con thương binh, bệnh binh thì mẫu kế hoạch chăm sóc cũng đang là biểu mẫu được nhiều người quan tâm, tìm kiếm tham khảo, mẫu kế hoạch chăm sóc thường được dùng trong các cơ sở y tế để ghi chép lại kế hoạch chăm sóc bệnh nhân trong quá trình được điều trị.

Sở Lao Động Thương Binh Xã Hội Tỉnh Ninh Bình

Bùi Thống, 23/02/2020 (Đã trả lời)

Nhờ các anh (chị) kết nối giúp dùm để đưa anh về quê mẹ. Hiện có LS Lê Văn Phục – SN 1948, Chức vụ: Đặc công. Đơn vi:Đội 10, QN. Hy sinh tháng 03/1970 tại Đảo Cồn Cò (Giáp ở 02 xã Tam Hòa và Tam Hiệp). Mộ phần hiện an tháng tại Nghĩa trang LS xã Tam Hòa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Có thể liên hệ theo địa chỉ: gmail: tb3161@gmail.com hoăc số điện thoại trên. Vì quê quán củ của LS là Hà nam Ninh nên hiện chưa biết thuộc tỉnh nào sau khi tách. Vì nghĩa tình nghĩa lính mong các anh (chị) giúp cho. Xin cảm ơn Chi tiết

Nhờ các anh (chị) kết nối giúp dùm để đưa anh về quê mẹ. Hiện có LS Lê Văn Phục – SN 1948, Chức vụ: Đặc công. Đơn vi:Đội 10, QN. Hy sinh tháng 03/1970 tại Đảo Cồn Cò (Giáp ở 02 xã Tam Hòa và Tam Hiệp). Mộ phần hiện an tháng tại Nghĩa trang LS xã Tam Hòa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Có thể liên hệ theo địa chỉ: gmail: tb3161@gmail.com hoăc số điện thoại trên. Vì quê quán củ của LS là Hà nam Ninh nên hiện chưa biết thuộc tỉnh nào sau khi tách. Vì nghĩa tình nghĩa lính mong các anh (chị) giúp cho. Xin cảm ơn

Chi tiết

bui-thong

Trương thị thu hiền, 21/08/2019 (Đã trả lời)

Xin cho em hỏi. Em vào làm việc tại 1 công ty từ tháng 5.2017. Đến tháng 1.2018 em được đóng bảo hiểm đến tháng 11.2018 là công ty chốt sổ cho em( đóng được 5 tháng, vì tháng 7 em xin nghỉ hẳn nên từ tháng 7.2018 là em đóng tự nguyện 100%). Theo quy định của công ty báo nghỉ trước 1 tháng nhưng em xin trước từ tháng 5. Trước khii em nghỉ cũng đã chuyển hết giấy tờ bàn giao cho kế toán mới. Nhưng kế toán mới nghỉ ngang và có 1 số công nợ còn tồn đọng lại. Đến nay Giám đốc công ty cũ bắt em phải chịu trách nhiệm với số giấy tờ bị mất và không trả sổ bảo hiểm cho em.( hiện tại sổ bảo hiểm của em công ty đang giữ và kế toán báo sổ bị mất). Vậy xin hỏi em có thể đến cơ quan bảo hiểm để xin làm lại sổ bảo hiểm của em mà không cần qua công ty cũ không ạ? Vì giám đốc cũ của em nói khi nào các khoản nợ cũ được trả hết mới trả lại sổ, nay lại báo sổ của em mất. Em thấp cổ bé họng không thể nói lại được. Xin hãy giúp em. Chi tiết

Xin cho em hỏi. Em vào làm việc tại 1 công ty từ tháng 5.2017. Đến tháng 1.2018 em được đóng bảo hiểm đến tháng 11.2018 là công ty chốt sổ cho em( đóng được 5 tháng, vì tháng 7 em xin nghỉ hẳn nên từ tháng 7.2018 là em đóng tự nguyện 100%). Theo quy định của công ty báo nghỉ trước 1 tháng nhưng em xin trước từ tháng 5. Trước khii em nghỉ cũng đã chuyển hết giấy tờ bàn giao cho kế toán mới. Nhưng kế toán mới nghỉ ngang và có 1 số công nợ còn tồn đọng lại. Đến nay Giám đốc công ty cũ bắt em phải chịu trách nhiệm với số giấy tờ bị mất và không trả sổ bảo hiểm cho em.( hiện tại sổ bảo hiểm của em công ty đang giữ và kế toán báo sổ bị mất). Vậy xin hỏi em có thể đến cơ quan bảo hiểm để xin làm lại sổ bảo hiểm của em mà không cần qua công ty cũ không ạ? Vì giám đốc cũ của em nói khi nào các khoản nợ cũ được trả hết mới trả lại sổ, nay lại báo sổ của em mất. Em thấp cổ bé họng không thể nói lại được. Xin hãy giúp em.

Chi tiết

truong-thi-thu-hien

Nguyễn thị vân, 21/08/2019 (Đã trả lời)

Tôi có việc muốn hỏi là tôi đang làm ở công ty may cổ phần xuất khẩu ninh bình địa chỉ 490 Nguyễn công trứ , là tôi đi lam ko được nhận lương cơ bản lương tối thiểu vùng mà công ty đang áo dụng vùng 2 như luật nhà nước quy định . Thay vào đó công ty lại áp dụng là tra lương theo sản phẩm làm bao nhiêu được hưởng bất nhiêu và được phụ cấp thêm tiền chuyên cần xăng xe phụ cấp mã hàng , cả tháng tôi đi làm chỉ được 3.000.000 tiền lương như vậy là thấp hơn mức lương tối thiểu vùng 2 quy định cho tôi hỏi công ty trả lương như vậy là đúng hay sai – mặt khác công ty sáng làm từ 7 h30 đến 11 h10 , buổi chiều làm từ 12h10 đến 6h00 nhưng thực tế công ty quy định làm từ 7 h 30 đến 17 h 30 là hết giờ làm việc nhưng công ty bắt làm đến 6 h00 mới cho ra về như vậy cho tôi hỏi là công ty đang làm đúng hay sai ạ . Mặc dù làm đến 6 h00 nhưng tôi ko nhận được tiền làm giờ . Tôi mong sở xem xét thanh tra công ty mà tôi đang làm ạ Chi tiết

Tôi có việc muốn hỏi là tôi đang làm ở công ty may cổ phần xuất khẩu ninh bình địa chỉ 490 Nguyễn công trứ , là tôi đi lam ko được nhận lương cơ bản lương tối thiểu vùng mà công ty đang áo dụng vùng 2 như luật nhà nước quy định . Thay vào đó công ty lại áp dụng là tra lương theo sản phẩm làm bao nhiêu được hưởng bất nhiêu và được phụ cấp thêm tiền chuyên cần xăng xe phụ cấp mã hàng , cả tháng tôi đi làm chỉ được 3.000.000 tiền lương như vậy là thấp hơn mức lương tối thiểu vùng 2 quy định cho tôi hỏi công ty trả lương như vậy là đúng hay sai – mặt khác công ty sáng làm từ 7 h30 đến 11 h10 , buổi chiều làm từ 12h10 đến 6h00 nhưng thực tế công ty quy định làm từ 7 h 30 đến 17 h 30 là hết giờ làm việc nhưng công ty bắt làm đến 6 h00 mới cho ra về như vậy cho tôi hỏi là công ty đang làm đúng hay sai ạ . Mặc dù làm đến 6 h00 nhưng tôi ko nhận được tiền làm giờ . Tôi mong sở xem xét thanh tra công ty mà tôi đang làm ạ

Chi tiết

nguyen-thi-van

Phạm Lễ Lương, 21/08/2019 (Đã trả lời)

Kính gửi quý cơ quan Tôi có quyết định nghỉ việc tại công ty TNHH Cơ Khí Nam Thành Lô C3 KCN Gián Khẩu – Gia Tân- Gia Viễn – Ninh Bình từ 01/10/2018 nhưng công ty không giải quyết các chế độ sau nghỉ việc cho tôi Ngày 22/10/2018 tôi có gửi đơn đề nghị đến công ty TNHH Cơ Khí Nam Thành để được giải quyết các chế độ sau nghỉ việc nhưng không được giải quyết Nhưng đến nay 28/05/2018 công ty vẫn chưa giải quyết các chế độ sau khi nghỉ việc cho tôi theo quy định pháp luật cũng như BHXH( BHXH đóng tới tháng 10/2014) Tôi có gửi đơn đề nghị vào ngày 04/12/2018 cho công đoàn các KCN tỉnh Ninh Bình và BQL có làm việc với công ty TNHH Cơ Khí Nam Thành nhưng vẫn chưa giải quyết được Vậy tôi phải tìm đến cơ quan có thẩm quyền nào để được giải quyết các chế độ chính sách sau khi nghỉ việc, rất mong nhận được sự phản hồi của quý cơ quan Tôi xin chân thành cảm ơn Chi tiết

Kính gửi quý cơ quan Tôi có quyết định nghỉ việc tại công ty TNHH Cơ Khí Nam Thành Lô C3 KCN Gián Khẩu – Gia Tân- Gia Viễn – Ninh Bình từ 01/10/2018 nhưng công ty không giải quyết các chế độ sau nghỉ việc cho tôi Ngày 22/10/2018 tôi có gửi đơn đề nghị đến công ty TNHH Cơ Khí Nam Thành để được giải quyết các chế độ sau nghỉ việc nhưng không được giải quyết Nhưng đến nay 28/05/2018 công ty vẫn chưa giải quyết các chế độ sau khi nghỉ việc cho tôi theo quy định pháp luật cũng như BHXH( BHXH đóng tới tháng 10/2014) Tôi có gửi đơn đề nghị vào ngày 04/12/2018 cho công đoàn các KCN tỉnh Ninh Bình và BQL có làm việc với công ty TNHH Cơ Khí Nam Thành nhưng vẫn chưa giải quyết được Vậy tôi phải tìm đến cơ quan có thẩm quyền nào để được giải quyết các chế độ chính sách sau khi nghỉ việc, rất mong nhận được sự phản hồi của quý cơ quan Tôi xin chân thành cảm ơn

Chi tiết

pham-le-luong

phạm thùy dương, 21/08/2019 (Đã trả lời)

quý sở cho tôi đặt câu hỏi là đối với doanh nghiệp sản xuất hóa chất có tổng người lao động 900 người thì quy định nhân sự về bộ phận Y tế tối thiểu là bao nhiêu và thời gian làm việc cũng như chế độ được hưởng là như thế nào ạ? Chi tiết

quý sở cho tôi đặt câu hỏi là đối với doanh nghiệp sản xuất hóa chất có tổng người lao động 900 người thì quy định nhân sự về bộ phận Y tế tối thiểu là bao nhiêu và thời gian làm việc cũng như chế độ được hưởng là như thế nào ạ?

Chi tiết

pham-thuy-duong

Ngô Văn Sự, 04/07/2019 (Đã trả lời)

Kính Gửi: – Sở Lao động thương binh xã hội Tỉnh Ninh Bình. TÌM ĐỒNG ĐỘI CỦA BÁC Tôi có bác là Liệt sỹ Lê Đăng Ban. Đơn vị E115 – F2 hy sinh tại Bình Dương năm 1974. bác tôi được bác Đỗ Văn Toán – Đại đội trưởng chôn cất (theo thông tin bố tôi được một chú cùng đơn vị bác cung cấp khi còn sống. Chú ấy chỉ nhớ Quê bác Đỗ Văn Toán – Ninh Bình). Vì vậy tôi muốn nhờ Sở lao động Thương binh Xã hội tỉnh Ninh bình tìm giúp thông tin bác: Đỗ Văn Toán – Ninh Bình – Đại Đội Trưởng đơn vị E115 – F2 với hy vọng tìm lại đc phần mộ của bác tôi là Lê Văn Ban. Tôi xin trân trọng cảm ơn! Mọi thông tin xin liên hệ: Ngô Văn Sự sdt 0984707448 hoặc gửi vào hòm thu : ngovansu.tm@gmail.com Chi tiết

Kính Gửi: – Sở Lao động thương binh xã hội Tỉnh Ninh Bình. TÌM ĐỒNG ĐỘI CỦA BÁC Tôi có bác là Liệt sỹ Lê Đăng Ban. Đơn vị E115 – F2 hy sinh tại Bình Dương năm 1974. bác tôi được bác Đỗ Văn Toán – Đại đội trưởng chôn cất (theo thông tin bố tôi được một chú cùng đơn vị bác cung cấp khi còn sống. Chú ấy chỉ nhớ Quê bác Đỗ Văn Toán – Ninh Bình). Vì vậy tôi muốn nhờ Sở lao động Thương binh Xã hội tỉnh Ninh bình tìm giúp thông tin bác: Đỗ Văn Toán – Ninh Bình – Đại Đội Trưởng đơn vị E115 – F2 với hy vọng tìm lại đc phần mộ của bác tôi là Lê Văn Ban. Tôi xin trân trọng cảm ơn! Mọi thông tin xin liên hệ: Ngô Văn Sự sdt 0984707448 hoặc gửi vào hòm thu : ngovansu.tm@gmail.com

Chi tiết

ngo-van-su

Đoàn Thư, 04/07/2019 (Đã trả lời)

Tôi có bà ngoại là Bà Vũ Thị Tý, Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng, xóm 9, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Ngày 12-6, tức ngày 10-5 năm Kỷ Hợi bà ngoại tôi qua đời. Gia đình tôi đã tổ chức tang lễ cho bà chu tất. Đáng nói ơn đây là dù cụ là diện người có công với đất nước khi 2 người con của cụ đã hy sinh nhưng khi cụ nằm xuống chính quyền xã, huyện và các ngành chức năng đã “bỏ quên” một số thủ tục. Là con, cháu chúng tôi cảm thấy rất tổn thương. Vậy tôi có câu hỏi muốn hỏi quý cơ quan chuyên môn có được thông tin sự ra đi của Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng. Chi tiết

Tôi có bà ngoại là Bà Vũ Thị Tý, Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng, xóm 9, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Ngày 12-6, tức ngày 10-5 năm Kỷ Hợi bà ngoại tôi qua đời. Gia đình tôi đã tổ chức tang lễ cho bà chu tất. Đáng nói ơn đây là dù cụ là diện người có công với đất nước khi 2 người con của cụ đã hy sinh nhưng khi cụ nằm xuống chính quyền xã, huyện và các ngành chức năng đã “bỏ quên” một số thủ tục. Là con, cháu chúng tôi cảm thấy rất tổn thương. Vậy tôi có câu hỏi muốn hỏi quý cơ quan chuyên môn có được thông tin sự ra đi của Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng.

Chi tiết

doan-thu

Bùi Quang Trung, 03/05/2019 (Đã trả lời)

Quý sở cho tôi hỏi bên đơn vị có đồng chí nào sử dụng số di động 090 6254289 không? Người sử dụng số này đang nhân danh là cán bộ của Sở đi bán tài liệu cho doanh nghiệp với giá khoảng 500.000VND/bộ. Nếu Sở không làm việc này thì đề nghị Sở có thông báo cho các doanh nghiệp để tránh bị lừa đảo! Trân trọng! Chi tiết

Quý sở cho tôi hỏi bên đơn vị có đồng chí nào sử dụng số di động 090 6254289 không? Người sử dụng số này đang nhân danh là cán bộ của Sở đi bán tài liệu cho doanh nghiệp với giá khoảng 500.000VND/bộ. Nếu Sở không làm việc này thì đề nghị Sở có thông báo cho các doanh nghiệp để tránh bị lừa đảo! Trân trọng!

Chi tiết

bui-quang-trung

trần văn thịnh, 03/05/2019 (Đã trả lời)

Em làm Thành phố Hồ Chí Minh nay em nghỉ việc về quê. Em ở thanh hóa, em muốn làm thủ tục hưởng Bảo hiểm thất nghiệp ở Ninh Bình được không ạ. Em có xin giấy tờ gì ở xã em không ạ. Mong được hướng dẫn giúp em. Nơi đăng ký hưởng Bảo hiểm thất nghiệp có gần thành phố Ninh Bình không ạ. E cảm ơn. Chi tiết

Em làm Thành phố Hồ Chí Minh nay em nghỉ việc về quê. Em ở thanh hóa, em muốn làm thủ tục hưởng Bảo hiểm thất nghiệp ở Ninh Bình được không ạ. Em có xin giấy tờ gì ở xã em không ạ. Mong được hướng dẫn giúp em. Nơi đăng ký hưởng Bảo hiểm thất nghiệp có gần thành phố Ninh Bình không ạ. E cảm ơn.

Chi tiết

tran-van-thinh

Lê thi thủy, 03/05/2019 (Đã trả lời)

Cho e hỏi e đóng bhxh dc 11 tháng và đã lấy tiền BHXH 1lần và bây giờ e đi làm cty khác họ yêu cầu em nộp quyết định hưởng BHXH 1 lần và xác nhận chưa lấy ( bảo lưu) bhtn để làm sổ mới và chốt sổ cho e.nhưng e chỉ có quyết định hưởng BHXH lần và e đóng bh chưa dc 12 tháng nên chưa có bhtn giờ e phải làm sao e đến trung tâm xin giấy xác nhận dc k ạ. Chi tiết

Cho e hỏi e đóng bhxh dc 11 tháng và đã lấy tiền BHXH 1lần và bây giờ e đi làm cty khác họ yêu cầu em nộp quyết định hưởng BHXH 1 lần và xác nhận chưa lấy ( bảo lưu) bhtn để làm sổ mới và chốt sổ cho e.nhưng e chỉ có quyết định hưởng BHXH lần và e đóng bh chưa dc 12 tháng nên chưa có bhtn giờ e phải làm sao e đến trung tâm xin giấy xác nhận dc k ạ.

Chi tiết

le-thi-thuy

mai anh hùng, 03/05/2019 (Đã trả lời)

Dạ em làm ở thành phố hồ chí minh và đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp được 6 năm rồi mà em về quê được một tháng rồi em làm hồ sơ trợ cấp thất nghiệp và nộp ở trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh ninh bình và họ nói em phải đi xin việc làm nếu không có cty nào nhận thì xin số điện thoại của cty đấy hoặc giấy tờ không nhận người ở cty đấy rồi nộp lại cho họ mới được hưởng trợ cấp thất nghiệp.vậy cho em hỏi luật mới ra hay sao mà bắt buộc phải đi xin việc làm không được hưởng trợ cấp thất nghiệp.em xin cảm ơn ạ Chi tiết

Dạ em làm ở thành phố hồ chí minh và đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp được 6 năm rồi mà em về quê được một tháng rồi em làm hồ sơ trợ cấp thất nghiệp và nộp ở trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh ninh bình và họ nói em phải đi xin việc làm nếu không có cty nào nhận thì xin số điện thoại của cty đấy hoặc giấy tờ không nhận người ở cty đấy rồi nộp lại cho họ mới được hưởng trợ cấp thất nghiệp.vậy cho em hỏi luật mới ra hay sao mà bắt buộc phải đi xin việc làm không được hưởng trợ cấp thất nghiệp.em xin cảm ơn ạ

Chi tiết

mai-anh-hu-ng

Nguyễn Thị Liệu, 02/05/2019 (Đã trả lời)

Tên tôi là : Nguyễn Thị Liệu Con Bố : Nguyễn Văn Sơn trú quán tại : thôn đồng tâm , xã Sơn Hà , Huyện Nho Quan , Tỉnh Ninh Bình . Hiện tại thì Bố tôi đang hướng chế độ chất độc màu da cam của tỉnh . Trước đây bố tôi đi Bộ đội ở đơn vị : C61 D35 E 305 BTL ĐC . Hiện nay đoàn thanh tra tỉnh báo về, tôi phải củng cố giấy tờ cũ , vậy tôi xin hỏi Sở LĐ TB XH tỉnh Ninh Bình điều tra và xác nhận giúp cho Bố tôi xem thông tin này có chính xác không ? có giấy tờ gì chứng minh không ? Vì bố tôi đi Bộ đội từ năm 1971 , tình trạng hiện nay đã mất khoảng 40% trí nhớ , tinh thần phân loạn ,mà đoàn thanh tra nói cắt chế độ của Bố tôi , vì vậy tôi viết thư này gửi Sở LĐ TB XH Tỉnh để kiểm tra thông tin . Tôi cam kết những thông tin trên hoàn toàn đúng sự thật Nếu đúng xin Sở gửi cho tôi giấy tờ chứng minh để xác nhận với bên thanh tra . tôi xin chân thành cảm ơn . Chi tiết

Tên tôi là : Nguyễn Thị Liệu Con Bố : Nguyễn Văn Sơn trú quán tại : thôn đồng tâm , xã Sơn Hà , Huyện Nho Quan , Tỉnh Ninh Bình . Hiện tại thì Bố tôi đang hướng chế độ chất độc màu da cam của tỉnh . Trước đây bố tôi đi Bộ đội ở đơn vị : C61 D35 E 305 BTL ĐC . Hiện nay đoàn thanh tra tỉnh báo về, tôi phải củng cố giấy tờ cũ , vậy tôi xin hỏi Sở LĐ TB XH tỉnh Ninh Bình điều tra và xác nhận giúp cho Bố tôi xem thông tin này có chính xác không ? có giấy tờ gì chứng minh không ? Vì bố tôi đi Bộ đội từ năm 1971 , tình trạng hiện nay đã mất khoảng 40% trí nhớ , tinh thần phân loạn ,mà đoàn thanh tra nói cắt chế độ của Bố tôi , vì vậy tôi viết thư này gửi Sở LĐ TB XH Tỉnh để kiểm tra thông tin . Tôi cam kết những thông tin trên hoàn toàn đúng sự thật Nếu đúng xin Sở gửi cho tôi giấy tờ chứng minh để xác nhận với bên thanh tra . tôi xin chân thành cảm ơn .

Chi tiết

nguyen-thi-lieu

Lê Thị Thu Hà, 02/04/2019 (Đã trả lời)

Em đóng bhxh từ 10-2016 ngoài Hà Nội đến tháng 3-2018 thì chuyển về đóng kế tiếp tại CTY ở Ninh Bình. Lương CB 4.670.000 tháng 10 em sinh con và nhận 27.800.000vnd tiền thai sản . Em có hỏi về trợ cấp 2 tháng lương cơ sở nhưng chị kế toán nói ở trên BH huyện không nói gì về khoản đó. Cho em hỏi ở Ninh Bình có được hưởng trợ cấp 2 tháng lương cơ bản cho chế độ thai sản không? Chi tiết

Em đóng bhxh từ 10-2016 ngoài Hà Nội đến tháng 3-2018 thì chuyển về đóng kế tiếp tại CTY ở Ninh Bình. Lương CB 4.670.000 tháng 10 em sinh con và nhận 27.800.000vnd tiền thai sản . Em có hỏi về trợ cấp 2 tháng lương cơ sở nhưng chị kế toán nói ở trên BH huyện không nói gì về khoản đó. Cho em hỏi ở Ninh Bình có được hưởng trợ cấp 2 tháng lương cơ bản cho chế độ thai sản không?

Chi tiết

le-thi-thu-ha

Đinh thị hà, 02/04/2019 (Đã trả lời)

Bố tôi vào lực lượng quân đội tháng 10/1976, đến tháng 9/1981 chuyển sang làm công nhân đoàn 78, H25, tổng cục hậu cần, bộ nội vụ. Sau đó 23/11/1991, bố tôi có quyết định xuất ngũ và được nhận 1 triệu đồng. Vậy xin hỏi bố tôi có được hưởng chế độ lương hưu không, và nếu được hưởng thì bố tôi cần những giấy tờ và làm thủ tục như thế nào để được hưởng. Kính mong được giải đáp sớm nhất có thể. Tôi xin cảm ơn Chi tiết

Bố tôi vào lực lượng quân đội tháng 10/1976, đến tháng 9/1981 chuyển sang làm công nhân đoàn 78, H25, tổng cục hậu cần, bộ nội vụ. Sau đó 23/11/1991, bố tôi có quyết định xuất ngũ và được nhận 1 triệu đồng. Vậy xin hỏi bố tôi có được hưởng chế độ lương hưu không, và nếu được hưởng thì bố tôi cần những giấy tờ và làm thủ tục như thế nào để được hưởng. Kính mong được giải đáp sớm nhất có thể. Tôi xin cảm ơn

Chi tiết

dinh-thi-ha

trinh thi hien, 25/03/2019 (Đã trả lời)

CHO HỎI THỦ TỤC LẤY MẪU XÉT NGHIỆM ADN ĐỂ EM CÓ CƠ SỞ SAU NÀY TÌM BÁC EM CHO DỄ, VÌ BÂY GIỜ MẸ EM TUỔI ĐÃ CAO RỒI GIA ĐÌNH NGOẠI EM LẠI KHÔNG CÒN AI NỮA BẢN THÂN EM LÀ CHÁU NGOẠI NÊN THEO DI NGUYÊN CỦA ÔNG BÀ EM CỐ GẮNG ĐỢI CHỜ TIN TỨC CỦA CÁC ANH. LIỆT SỸ VŨ NGỌC TÌNH – THÔN Y TẾ -GIA HƯNG – GIA VIỄN – NINH BÌNH Chi tiết

CHO HỎI THỦ TỤC LẤY MẪU XÉT NGHIỆM ADN ĐỂ EM CÓ CƠ SỞ SAU NÀY TÌM BÁC EM CHO DỄ, VÌ BÂY GIỜ MẸ EM TUỔI ĐÃ CAO RỒI GIA ĐÌNH NGOẠI EM LẠI KHÔNG CÒN AI NỮA BẢN THÂN EM LÀ CHÁU NGOẠI NÊN THEO DI NGUYÊN CỦA ÔNG BÀ EM CỐ GẮNG ĐỢI CHỜ TIN TỨC CỦA CÁC ANH. LIỆT SỸ VŨ NGỌC TÌNH – THÔN Y TẾ -GIA HƯNG – GIA VIỄN – NINH BÌNH

Chi tiết

trinh-thi-hien

Phạm Thị Diệp, 04/03/2019 (Đã trả lời)

Kính gửi Sở LĐTB và XH tỉnh Ninh Bình Tôi xin hỏi Gia đình tôi được hộ cận nghèo vào năm 2018 Đến năm 2019 thì gia đình tôi không còn đối tượng cận nghèo nữa Theo chính sách của nhà nước thì tết năm nay năm kỷ hợi (2019)gia đình tôi còn được hưởng tiền thưởng tết không ạ Tôi xin cảm ơn Chi tiết

Kính gửi Sở LĐTB và XH tỉnh Ninh Bình Tôi xin hỏi Gia đình tôi được hộ cận nghèo vào năm 2018 Đến năm 2019 thì gia đình tôi không còn đối tượng cận nghèo nữa Theo chính sách của nhà nước thì tết năm nay năm kỷ hợi (2019)gia đình tôi còn được hưởng tiền thưởng tết không ạ Tôi xin cảm ơn

Chi tiết

pha-m-thi-die-p

Trương vô kỵ, 22/01/2019 (Đã trả lời)

Em chào các anh chị vào năm 2016 em có hỏi về trường hợp của mẹ em là bà NGUYỄN THỊ MỴ Ở XÓM 2 xã Như Hoà huyện KIM SƠN MẸ EM HIỆN NAY LÀ MỨC TRỢ CẤP HÀNG THÁNG LÀ 540 Nghìn em xin hỏi rằng là mức trợ cấp của mẹ em có thể nâng cấp lên có được không ? Và hiện nay Tỉnh có chương trình nào để thay giác mạc cho người cao tuổi bị bệnh GLOCOM NHƯ TRƯỜNG HỢP CỦA MẸ EM HAY KHÔNG ? Em xin cảm ơn ạ Chi tiết

Em chào các anh chị vào năm 2016 em có hỏi về trường hợp của mẹ em là bà NGUYỄN THỊ MỴ Ở XÓM 2 xã Như Hoà huyện KIM SƠN MẸ EM HIỆN NAY LÀ MỨC TRỢ CẤP HÀNG THÁNG LÀ 540 Nghìn em xin hỏi rằng là mức trợ cấp của mẹ em có thể nâng cấp lên có được không ? Và hiện nay Tỉnh có chương trình nào để thay giác mạc cho người cao tuổi bị bệnh GLOCOM NHƯ TRƯỜNG HỢP CỦA MẸ EM HAY KHÔNG ? Em xin cảm ơn ạ

Chi tiết

truong-vo-ky

Nguyễn Thanh Giang, 25/12/2018 (Đã trả lời)

Hiện nay sau khi rà soát hộ nghèo, cận nghèo 2018 đã song, chúng tôi căn cứ kết quả rà soát và kiểm tra thấy có những hộ nghèo mới phát sinh thuộc hộ đơn thân nuôi con nhỏ dưới 16 tuổi. Chúng tôi làm hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp đối tượng đơn thân nuôi con năm 2019. Khi nộp về Phòng thì phòng báo là sai mẫu giấy chứng nhận hộ nghèo, trong khi đó trước khi điều tra phòng phát cho các xã vẫn là giấy chứng nhận cũ. Vậy trường hợp như trên chúng tôi dùng giấy chứng nhận hộ Nghèo cũ có được không, nếu không được vậy chúng tôi phải làm theo mẫu nào? Chi tiết

Hiện nay sau khi rà soát hộ nghèo, cận nghèo 2018 đã song, chúng tôi căn cứ kết quả rà soát và kiểm tra thấy có những hộ nghèo mới phát sinh thuộc hộ đơn thân nuôi con nhỏ dưới 16 tuổi. Chúng tôi làm hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp đối tượng đơn thân nuôi con năm 2019. Khi nộp về Phòng thì phòng báo là sai mẫu giấy chứng nhận hộ nghèo, trong khi đó trước khi điều tra phòng phát cho các xã vẫn là giấy chứng nhận cũ. Vậy trường hợp như trên chúng tôi dùng giấy chứng nhận hộ Nghèo cũ có được không, nếu không được vậy chúng tôi phải làm theo mẫu nào?

Chi tiết

nguyen-thanh-giang

Nguyễn Minh Thành, 16/11/2018 (Đã trả lời)

Chúng tôi đang có nhu cầu tuyển dụng lái xe loại 30-70 tấn, làm việc tại các khu khai thác mỏ tại Quảng ninh. Rất mong được liên hệ với bộ phận Trung tâm giới thiệu xúc tiến việc làm tại địa bàn của quý tỉnh. Mong được hồi đáp, hoặc xin địa chỉ giao dịch trực tiếp. Trân trọng! Chi tiết

Chúng tôi đang có nhu cầu tuyển dụng lái xe loại 30-70 tấn, làm việc tại các khu khai thác mỏ tại Quảng ninh. Rất mong được liên hệ với bộ phận Trung tâm giới thiệu xúc tiến việc làm tại địa bàn của quý tỉnh. Mong được hồi đáp, hoặc xin địa chỉ giao dịch trực tiếp. Trân trọng!

Chi tiết

nguyen-minh-thanh

Trịnh văn Thức, 14/11/2018 (Đã trả lời)

chao anh/chị .em có câu hỏi muốn được anh /chị chợ giúp .hiện tại gia đình em có người đang làm hồ sơ về phơi nhiễm chất độc da cam và đã gửi về sở lđtbxh tỉnh Ninh Bình ngày 8/10/2018 .đến nay vẫn chưa nhận được thông báo của hội đông GĐYK .vậy mong anh/chị cha giúp em hồ sơ của ông TRINH HỒNG MAI thôn Đồi khoai ,xã Quỳnh Lưu ,huyện Nho Quan ,Tỉnh Ninh Bình đã được tiếp nhận và chuyển sang hội đồng GĐYK cấp tỉnh chưa.em xin cảm ơn Chi tiết

chao anh/chị .em có câu hỏi muốn được anh /chị chợ giúp .hiện tại gia đình em có người đang làm hồ sơ về phơi nhiễm chất độc da cam và đã gửi về sở lđtbxh tỉnh Ninh Bình ngày 8/10/2018 .đến nay vẫn chưa nhận được thông báo của hội đông GĐYK .vậy mong anh/chị cha giúp em hồ sơ của ông TRINH HỒNG MAI thôn Đồi khoai ,xã Quỳnh Lưu ,huyện Nho Quan ,Tỉnh Ninh Bình đã được tiếp nhận và chuyển sang hội đồng GĐYK cấp tỉnh chưa.em xin cảm ơn

Chi tiết

trinh-van-thuc

Nguyễn Hồng Giang, 16/08/2018 (Đã trả lời)

Kính gửi BGĐ sở lao động thương bình và XH tỉnh Ninh Bình ! Tôi xin hỏi như sau : Cháu tôi sinh ngày 08/10/2014 . Tháng 7/2018 thì phát hiện cháu bị ung thư máu, sức khỏe yếu, khó khăn tring việc đi lại. đã và đang điều trị tại Bệnh viện Nhi ung ương. Thời gian điều trị là 2.5 năm. Trog khi hoàn cảnh gia đình thì khó khắn, bố mẹ lao động tự do không có công việc ổn định.Bên cạnh đó phác đồ điều trị của Bác sỹ là mẹ cháu phải trực tiếp chăm sóc và đến viện theo từng tuần. Tôi muốn hỏi trường hợp của Cháu tôi có được hưởng loại trợ cấp XH nào không ạ. Rất mong câu trả lời của BGĐ ạ ! Tôi xin chân thành cảm ơn ! Chi tiết

Kính gửi BGĐ sở lao động thương bình và XH tỉnh Ninh Bình ! Tôi xin hỏi như sau : Cháu tôi sinh ngày 08/10/2014 . Tháng 7/2018 thì phát hiện cháu bị ung thư máu, sức khỏe yếu, khó khăn tring việc đi lại. đã và đang điều trị tại Bệnh viện Nhi ung ương. Thời gian điều trị là 2.5 năm. Trog khi hoàn cảnh gia đình thì khó khắn, bố mẹ lao động tự do không có công việc ổn định.Bên cạnh đó phác đồ điều trị của Bác sỹ là mẹ cháu phải trực tiếp chăm sóc và đến viện theo từng tuần. Tôi muốn hỏi trường hợp của Cháu tôi có được hưởng loại trợ cấp XH nào không ạ. Rất mong câu trả lời của BGĐ ạ ! Tôi xin chân thành cảm ơn !

Chi tiết

nguyen-hong-giang

Trần Huế, 11/08/2018 (Đã trả lời)

Kính gửi quý báo: Tôi chấm dứt hợp đồng lao động và ngừng đóng BHXH vào 1/9/2017. Nhưng do nhiều yếu tố mà chưa đi làm và chưa tiếp tục đóng BHXH. Bây giờ tôi muốn trợ cấp thất nghiệp và lĩnh BHXH một lần có được không? Và thủ tục như thế nào? Tôi xin chân thành cảm ơn! Chi tiết

Kính gửi quý báo: Tôi chấm dứt hợp đồng lao động và ngừng đóng BHXH vào 1/9/2017. Nhưng do nhiều yếu tố mà chưa đi làm và chưa tiếp tục đóng BHXH. Bây giờ tôi muốn trợ cấp thất nghiệp và lĩnh BHXH một lần có được không? Và thủ tục như thế nào? Tôi xin chân thành cảm ơn!

Chi tiết

tran-hue

Bùi Sơn Liêu, 02/08/2018 (Đã trả lời)

Được sự quan tâm của chính phủ cho các đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc sau 1975 tôi đã kê khai năm 2015 thì được hưởng trợ cấp một lần là 3.300.00 Ba triệu ba trăm ngàn nhưng chưa được hưởng bảo hiểm Y tế, tôi xin xác nhận của sở lđtbxh tỉnh Ninh Bình chưa có bảo hiểm y tế đề nghị sở lao động tbxh tỉnh bình dương nơi tôi cư trú mới giải quyết cho tôi khi tôi đem hồ sơ lên nộp thì cán bộ tiếp tân nói không nhận trực tiếp từ đối tượng mà chỉ nhận hồ sơ qua chuyển phát nhanh từ sở lđtbxh ninh bình, tôi điện thoại ra sở lđtbxh Ninh bình thì trả lời là không cần phải như thế đối tượng nộp hồ sơ trực tiếp,tôi không biết phải làm sao xin cơ quan giúp đỡ tôi được hưởng chế độ theo quy định tôi xin cảm ơn Chi tiết

Được sự quan tâm của chính phủ cho các đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc sau 1975 tôi đã kê khai năm 2015 thì được hưởng trợ cấp một lần là 3.300.00 Ba triệu ba trăm ngàn nhưng chưa được hưởng bảo hiểm Y tế, tôi xin xác nhận của sở lđtbxh tỉnh Ninh Bình chưa có bảo hiểm y tế đề nghị sở lao động tbxh tỉnh bình dương nơi tôi cư trú mới giải quyết cho tôi khi tôi đem hồ sơ lên nộp thì cán bộ tiếp tân nói không nhận trực tiếp từ đối tượng mà chỉ nhận hồ sơ qua chuyển phát nhanh từ sở lđtbxh ninh bình, tôi điện thoại ra sở lđtbxh Ninh bình thì trả lời là không cần phải như thế đối tượng nộp hồ sơ trực tiếp,tôi không biết phải làm sao xin cơ quan giúp đỡ tôi được hưởng chế độ theo quy định tôi xin cảm ơn

Chi tiết

bui-son-lieu

Đinh Thị Huê, 27/07/2018 (Đã trả lời)

Kính gửi Sở LĐTBXH tỉnh Ninh Bình Xin Quý Sở cho biết gia đình muốn sao chép lại giấy báo tử gốc của liệt sỹ tỉnh Ninh Bình thì liên hệ với ai ( Vì giấy báo tử gia đình nhận được trước đây do bí mật quân sự nên ghi rất chung chung: đơn vị P1, hy sinh tại mặt trận phía Nam, phần mộ an táng tại nghĩa Trang riêng của đơn vị). Gia đình muốn sao chép lại giấy báo tử gốc để biết thực sự về thời gian, địa điểm và trường hợp hy sinh của liệt sỹ Rất mong nhận được sự tư vấn của Quý Sở Xin chân thành cảm ơn! Chi tiết

Kính gửi Sở LĐTBXH tỉnh Ninh Bình Xin Quý Sở cho biết gia đình muốn sao chép lại giấy báo tử gốc của liệt sỹ tỉnh Ninh Bình thì liên hệ với ai ( Vì giấy báo tử gia đình nhận được trước đây do bí mật quân sự nên ghi rất chung chung: đơn vị P1, hy sinh tại mặt trận phía Nam, phần mộ an táng tại nghĩa Trang riêng của đơn vị). Gia đình muốn sao chép lại giấy báo tử gốc để biết thực sự về thời gian, địa điểm và trường hợp hy sinh của liệt sỹ Rất mong nhận được sự tư vấn của Quý Sở Xin chân thành cảm ơn!

Chi tiết

dinh-thi-hue

Đỗ Gia Tuân, 21/07/2018 (Đã trả lời)

Kính gửi Sở Lao động TBXH tỉnh Ninh Bình em có câu hỏi muốn được tư vấn ạ! Tháng 1/2011 em được nhận vào làm cho cty Đạm Ninh Bình đến tháng 4/2011 em bắt đầu tham gia BHXH đến 5/2018 em có nộp đơn nghỉ việc và được công ty kí quyết định nghỉ việc 14/5/2018. Nhưng đến 20/7/2018 công ty vẫn chưa trả sổ bảo hiểm với lý do chưa giải ngân được . E có tra trên wed và được biết mình mới được đóng đến tháng 4. gọi điện cho công ty thì họ nói vẫn chưa có sổ bảo hiểm . E mốn hỏi bây giờ em phải làm như thế nào để lấy được sổ bảo hiểm để làm bảo hiểm thất nghiệp ạ E xin cám ơn! Chi tiết

Kính gửi Sở Lao động TBXH tỉnh Ninh Bình em có câu hỏi muốn được tư vấn ạ! Tháng 1/2011 em được nhận vào làm cho cty Đạm Ninh Bình đến tháng 4/2011 em bắt đầu tham gia BHXH đến 5/2018 em có nộp đơn nghỉ việc và được công ty kí quyết định nghỉ việc 14/5/2018. Nhưng đến 20/7/2018 công ty vẫn chưa trả sổ bảo hiểm với lý do chưa giải ngân được . E có tra trên wed và được biết mình mới được đóng đến tháng 4. gọi điện cho công ty thì họ nói vẫn chưa có sổ bảo hiểm . E mốn hỏi bây giờ em phải làm như thế nào để lấy được sổ bảo hiểm để làm bảo hiểm thất nghiệp ạ E xin cám ơn!

Chi tiết

do-gia-tuan

Đỗ Thị Phượng, 11/07/2018 (Đã trả lời)

Kính gửi Sở Lao động thương binh và Xã hội. Hiện nay đơn vị tôi là đơn vị hành chính sự nghiệp có thu tự đảm bảo một phần chi phí. Đơn vị được giao chỉ tiêu hợp đồng lao dài hạn và Lãnh đạo đơn vị là người trực tiếp ký hợp đồng với người lao động. Người lao động hợp đồng dài hạn trực tiếp làm ra sản phẩm do nhà nước đặt hàng thì đơn vị tôi phải thanh toán tiền lương cho người lao động theo quy định của Bộ luật lao động 2012 hay theo nghị định lương 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 Chi tiết

Kính gửi Sở Lao động thương binh và Xã hội. Hiện nay đơn vị tôi là đơn vị hành chính sự nghiệp có thu tự đảm bảo một phần chi phí. Đơn vị được giao chỉ tiêu hợp đồng lao dài hạn và Lãnh đạo đơn vị là người trực tiếp ký hợp đồng với người lao động. Người lao động hợp đồng dài hạn trực tiếp làm ra sản phẩm do nhà nước đặt hàng thì đơn vị tôi phải thanh toán tiền lương cho người lao động theo quy định của Bộ luật lao động 2012 hay theo nghị định lương 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004

Chi tiết

do-thi-phuong

Nguyễn văn sáng, 06/07/2018 (Đã trả lời)

Bố tôi hiện nay đang được hưởng trợ cấp của người nhiễm chất độc màu da cam hàng tháng. Bây giờ Bố tôi bị mắc ung thư phổi, hiện đang điều trị tại bv Lao phổi TW. Tôi xin hỏi là bố tôi có được hưởng thêm phụ cấp gì không? Mẹ tôi là người chăm sóc ông vó được hưởng phụ caps chăm sóc hay không? Rất mong quý dở trả lời sớm để gd tôi được biết. Chi tiết

Bố tôi hiện nay đang được hưởng trợ cấp của người nhiễm chất độc màu da cam hàng tháng. Bây giờ Bố tôi bị mắc ung thư phổi, hiện đang điều trị tại bv Lao phổi TW. Tôi xin hỏi là bố tôi có được hưởng thêm phụ cấp gì không? Mẹ tôi là người chăm sóc ông vó được hưởng phụ caps chăm sóc hay không? Rất mong quý dở trả lời sớm để gd tôi được biết.

Chi tiết

nguyen-van-sang

Hoàng Thị Hương, 17/06/2018 (Đã trả lời)

hoang-thi-huong

Trần Thị Thùy Trang, 25/05/2018 (Đã trả lời)

Kính gửi Sở LĐ TBXH Tỉnh Ninh Bình. Em có câu hỏi sau mong sở trả lời giúp em Em đã làm việc tại một công ty tư nhân ở Hà Nội và đóng bảo hiểm từ 01/09/2017 đến 01/06/2018. Hiện tại e mang thai được 6 tháng (dự sinh 19/09/2018) bây giờ do tình hình sức khỏe em đã nghỉ việc và về quê sinh sống ( Yên Bình,TP Tam Điệp). Em muốn làm thủ tục để lĩnh bảo hiểm thai sản sau khi sinh nhưng không biết là làm thủ tục ở đâu và giấy tờ cần những gì Vậy em rất mong sớm nhận được phản hồi từ Sở LĐTBXH ạ. Em xin cảm ơn ! Chi tiết

Kính gửi Sở LĐ TBXH Tỉnh Ninh Bình. Em có câu hỏi sau mong sở trả lời giúp em Em đã làm việc tại một công ty tư nhân ở Hà Nội và đóng bảo hiểm từ 01/09/2017 đến 01/06/2018. Hiện tại e mang thai được 6 tháng (dự sinh 19/09/2018) bây giờ do tình hình sức khỏe em đã nghỉ việc và về quê sinh sống ( Yên Bình,TP Tam Điệp). Em muốn làm thủ tục để lĩnh bảo hiểm thai sản sau khi sinh nhưng không biết là làm thủ tục ở đâu và giấy tờ cần những gì Vậy em rất mong sớm nhận được phản hồi từ Sở LĐTBXH ạ. Em xin cảm ơn !

Chi tiết

tran-thi-thuy-trang

TrỊnh Thị Niệm, 22/05/2018 (Đã trả lời)

Kính gửi Sở LĐ TBXH Tỉnh Ninh Bình. Em có câu hỏi sau mong sở trả lời giúp em Em đã làm việc tại một công ty tư nhân ở Hà Nội và đóng bảo hiểm từ năm 2009 đến nay. Hiện tại đến bây giờ em đã nghỉ việc và về quê sinh sống ( Huyện Gia viễn). Em muốn làm thủ tục để lĩnh bảo hiểm thất nghiệp nhưng không biết là làm thủ tục ở đâu và giấy tờ cần những gì Vậy em rất mong sớm nhận được phản hồi từ Sở LĐTBXH ạ. Em xin cảm ơn Chi tiết

Kính gửi Sở LĐ TBXH Tỉnh Ninh Bình. Em có câu hỏi sau mong sở trả lời giúp em Em đã làm việc tại một công ty tư nhân ở Hà Nội và đóng bảo hiểm từ năm 2009 đến nay. Hiện tại đến bây giờ em đã nghỉ việc và về quê sinh sống ( Huyện Gia viễn). Em muốn làm thủ tục để lĩnh bảo hiểm thất nghiệp nhưng không biết là làm thủ tục ở đâu và giấy tờ cần những gì Vậy em rất mong sớm nhận được phản hồi từ Sở LĐTBXH ạ. Em xin cảm ơn

Chi tiết

trinh-thi-niem

Trần Thị Nguyệt, 18/05/2018 (Đã trả lời)

Em làm việc cho công ty Yns Vina trú tại phường Bích Đào tp Ninh Bình tỉnh Ninh bình và được đóng bhxh từ tháng 2/2016 đến 18/8/2016 em sinh con sau đó đến tháng 2/2017 em đi làm lại, đến tháng 7/2017 em xin nghi ốm đi chữa bệnh tại bệnh viện K Hà Nội sau đó em nghỉ việc luôn ko đi làm nữa. Từ lúc em nghỉ đến bây giờ em nhiều lần gọi điện cho công ty hỏi tiền bhxn thai sản nhưng công ty luôn lấy lí do trì hoãn và chưa thanh toán tiền bhxh thai sản cho em trong khi thực tế cơ quan bhxh đã thanh toán tiền bhxh thai sản của em tới công ty từ khoảng 5 tháng trước. Em muốn hỏi làm sao để công ty thanh toán tiền bhxh cho em. Xin cảm ơn Chi tiết

Em làm việc cho công ty Yns Vina trú tại phường Bích Đào tp Ninh Bình tỉnh Ninh bình và được đóng bhxh từ tháng 2/2016 đến 18/8/2016 em sinh con sau đó đến tháng 2/2017 em đi làm lại, đến tháng 7/2017 em xin nghi ốm đi chữa bệnh tại bệnh viện K Hà Nội sau đó em nghỉ việc luôn ko đi làm nữa. Từ lúc em nghỉ đến bây giờ em nhiều lần gọi điện cho công ty hỏi tiền bhxn thai sản nhưng công ty luôn lấy lí do trì hoãn và chưa thanh toán tiền bhxh thai sản cho em trong khi thực tế cơ quan bhxh đã thanh toán tiền bhxh thai sản của em tới công ty từ khoảng 5 tháng trước. Em muốn hỏi làm sao để công ty thanh toán tiền bhxh cho em. Xin cảm ơn

Chi tiết

tran-thi-nguyet

nguyễn thị hương, 10/05/2018 (Đã trả lời)

Kinh gửi Sở lao động Thươg binh và Xã hội tỉnh, xin cho em hỏi về chế độ bảo hiểm thất nghiệp a. Em làm ở công ty sam sung Thái nguyên từ 31_3_2015 đến 10_6_2017 em nghỉ thai sản, vì cty cho nghỉ trước 2 tháng 70% lương. Đến 21_2 _2018 cty báo đi làm lại vì con nhỏ nên em viết đơn xin nghỉ việc luôn. Hôm em đi làm bảo hiểm thất nghiệp thì không làm được lý do là không có tháng đóng liền kề. Trong khi đó các bạn nghỉ sinh và nghỉ làm cùng em ở các tỉnh khác đều được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Xin Sở lao động tbxh cho em hỏi như vậy có đúng không ạ. Em đóng bảo hiểm được 2 năm 9 tháng rồi ạ. Chi tiết

Kinh gửi Sở lao động Thươg binh và Xã hội tỉnh, xin cho em hỏi về chế độ bảo hiểm thất nghiệp a. Em làm ở công ty sam sung Thái nguyên từ 31_3_2015 đến 10_6_2017 em nghỉ thai sản, vì cty cho nghỉ trước 2 tháng 70% lương. Đến 21_2 _2018 cty báo đi làm lại vì con nhỏ nên em viết đơn xin nghỉ việc luôn. Hôm em đi làm bảo hiểm thất nghiệp thì không làm được lý do là không có tháng đóng liền kề. Trong khi đó các bạn nghỉ sinh và nghỉ làm cùng em ở các tỉnh khác đều được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Xin Sở lao động tbxh cho em hỏi như vậy có đúng không ạ. Em đóng bảo hiểm được 2 năm 9 tháng rồi ạ.

Chi tiết

nguyen-thi-huong

Nguyên Văn Hinh, 05/05/2018 (Đã trả lời)

Tôi là con bệnh binh 61% , đang đi học liên thông liên tục từ trung cấp lên đại học, theo thông tư liên tịch số 09/2006/TTLT-BTC-BLDTBXH ngày 30/3/2016 hướng dẫn một số điều của nghị định 86/2015/ND-CP ngày 2/10/2015 của Chính phủ về cơ chế quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục và chính sách miễn giảm học phí và hỗ trợ học phí từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021. Tôi thuộc diện được hỗ trợ học phí, tôi đã làm đầy đủ các giấy tờ theo hướng dẫn nhưng phòng lao động thương binh và xã hội huyện yên khánh trả lời tôi học liên thông thì không được hỗ trợ học phí như vậy có đúng không, xin Sở lao động thương binh và xã hội tỉnh cho tôi biết về trường hợp của tôi. Xin chân thành cảm ơn Chi tiết

Tôi là con bệnh binh 61% , đang đi học liên thông liên tục từ trung cấp lên đại học, theo thông tư liên tịch số 09/2006/TTLT-BTC-BLDTBXH ngày 30/3/2016 hướng dẫn một số điều của nghị định 86/2015/ND-CP ngày 2/10/2015 của Chính phủ về cơ chế quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục và chính sách miễn giảm học phí và hỗ trợ học phí từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021. Tôi thuộc diện được hỗ trợ học phí, tôi đã làm đầy đủ các giấy tờ theo hướng dẫn nhưng phòng lao động thương binh và xã hội huyện yên khánh trả lời tôi học liên thông thì không được hỗ trợ học phí như vậy có đúng không, xin Sở lao động thương binh và xã hội tỉnh cho tôi biết về trường hợp của tôi. Xin chân thành cảm ơn

Chi tiết

nguyen-van-hinh

Ngô Duy Thường, 02/05/2018 (Đã trả lời)

Anh trai tôi vào ngành công an bị mất ở biên giới phía bắc và được công nhận là Tử sĩ. Do đau buồn nên nhiều năm qua bố mẹ tôi không làm thủ tục công nhận. Hiện nay tôi vẫn đang giữ bản công nhận Tử sĩ do công an Lai Châu cấp. Vậy tôi phải Liên hệ và làm thủ tục như thế nào? Chi tiết

Anh trai tôi vào ngành công an bị mất ở biên giới phía bắc và được công nhận là Tử sĩ. Do đau buồn nên nhiều năm qua bố mẹ tôi không làm thủ tục công nhận. Hiện nay tôi vẫn đang giữ bản công nhận Tử sĩ do công an Lai Châu cấp. Vậy tôi phải Liên hệ và làm thủ tục như thế nào?

Chi tiết

ngo-duy-thuong

Nguyễn Như Hoa, 24/04/2018 (Đã trả lời)

Em là Nguyễn Như Hoa, có Chồng hiện làm ở ban tổ chức của Thành ủy Tam Điệp. Vợ chồng em bị vỡ kế hoạch và có con thứ 3, vì không muốn tàn nhẫn bỏ con nên em quyết định sinh con. Cuối tháng 8 tới là em sinh và em làm cho doanh nghiệp ngoài. Khi chồng em báo cáo với cấp lãnh đạo thì được các lãnh đạo thông báo là vi phạm sinh con thứ 3 sẽ bị thuyên chuyển công tác xuống đơn vị cấp 2 của Thành ủy, từ công chức nhà nước bị trở thành viên chức, lương bị mất 55% phụ cấp. Và cái nữa là cuối tháng 8 em mới sinh mà sang đầu tháng 5 này chồng em đã bị thuyên chuyển, cuối tuần này sẽ có quyết định. Em muốn hỏi cơ quan chồng em làm như vậy có đúng với luật công chức và luật lao động không ạ? Trong khi em đọc các thông tư nghị định của đảng và nhà nước thì sinh con thứ 3 chỉ bị khiển trách. Em mong sớm nhận được sự giúp đỡ của các anh chị. Chi tiết

Em là Nguyễn Như Hoa, có Chồng hiện làm ở ban tổ chức của Thành ủy Tam Điệp. Vợ chồng em bị vỡ kế hoạch và có con thứ 3, vì không muốn tàn nhẫn bỏ con nên em quyết định sinh con. Cuối tháng 8 tới là em sinh và em làm cho doanh nghiệp ngoài. Khi chồng em báo cáo với cấp lãnh đạo thì được các lãnh đạo thông báo là vi phạm sinh con thứ 3 sẽ bị thuyên chuyển công tác xuống đơn vị cấp 2 của Thành ủy, từ công chức nhà nước bị trở thành viên chức, lương bị mất 55% phụ cấp. Và cái nữa là cuối tháng 8 em mới sinh mà sang đầu tháng 5 này chồng em đã bị thuyên chuyển, cuối tuần này sẽ có quyết định. Em muốn hỏi cơ quan chồng em làm như vậy có đúng với luật công chức và luật lao động không ạ? Trong khi em đọc các thông tư nghị định của đảng và nhà nước thì sinh con thứ 3 chỉ bị khiển trách. Em mong sớm nhận được sự giúp đỡ của các anh chị.

Chi tiết

nguyen-nhu-hoa

Nguyễn Thúy Bảo, 03/04/2018 (Đã trả lời)

Kính gửi Sở LĐTBXH Ninh Bình, Tôi làm việc tại Công ty Cổ phần Bình Điền Ninh Bình – Thuộc KCN Khánh Phú, xã Khánh Phú, huyện Yên Khánh. Tôi có 1 câu hỏi như sau: – Mọi trường hợp người lao động làm việc tại công ty khi chưa đủ 12 tháng ( kể từ ngày ký hợp động chính thức), Phòng Hành chính của công ty không cho cắt phép với lý do Lao động làm đủ 12 tháng mới được cắt phép. Xin hỏi Phòng Hành chính xử lý trường hợp này là đúng hay sai? Xin cảm ơn. Chi tiết

Kính gửi Sở LĐTBXH Ninh Bình, Tôi làm việc tại Công ty Cổ phần Bình Điền Ninh Bình – Thuộc KCN Khánh Phú, xã Khánh Phú, huyện Yên Khánh. Tôi có 1 câu hỏi như sau: – Mọi trường hợp người lao động làm việc tại công ty khi chưa đủ 12 tháng ( kể từ ngày ký hợp động chính thức), Phòng Hành chính của công ty không cho cắt phép với lý do Lao động làm đủ 12 tháng mới được cắt phép. Xin hỏi Phòng Hành chính xử lý trường hợp này là đúng hay sai? Xin cảm ơn.

Chi tiết

nguyen-thuy-bao

Bùi Đức Ninh, 02/04/2018 (Đã trả lời)

Kính gửi Sở LD & TBXH tỉnh Ninh Bình tôi tên là Bùi Đức Ninh. Tôi có ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn từ ngày 1/9/2011 với Công ty cổ phần nước sạch và vệ sinh nông thôn tỉnh Ninh Bình có địa chỉ tại 438 đường Nguyễn Huệ phường Ninh Phong thành phố Ninh Bình. Tháng 10/2017 tôi có nộp đơn xin thôi việc nhưng công ty bắt tôi làm việc thêm 6 tháng nữa mới được thôi việc tôi thấy trái với luật lao động là không quá 45 ngày nên ngày 30/10/2017 tôi tự ý nghỉ việc đến ngày 28/11/2018 công ty có quyết định sa thải tôi trong quyết định ghi rõ phải thanh toán đầy đủ mọi tiền lương và phụ cấp cho tôi đến hết ngày 29/10/2017. Tôi có đến công ty yêu cầu thanh toán nhưng giám đốc công ty Nguyễn Tử Phúc không chịu thanh toán cho tôi vì công ty còn nợ tôi và những người lao động trong công ty 5 tháng lương. Nay tôi muốn viết đơn nhờ phòng thanh tra của sở lao động can thiệp bảo vệ quyền lợi cho tôi thì cần thủ tục như thế nào hoặc tôi muốn khởi kiện công ty ra tòa thì thỉ thủ tục như thế nào. Xin cảm ơn. Chi tiết

Kính gửi Sở LD & TBXH tỉnh Ninh Bình tôi tên là Bùi Đức Ninh. Tôi có ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn từ ngày 1/9/2011 với Công ty cổ phần nước sạch và vệ sinh nông thôn tỉnh Ninh Bình có địa chỉ tại 438 đường Nguyễn Huệ phường Ninh Phong thành phố Ninh Bình. Tháng 10/2017 tôi có nộp đơn xin thôi việc nhưng công ty bắt tôi làm việc thêm 6 tháng nữa mới được thôi việc tôi thấy trái với luật lao động là không quá 45 ngày nên ngày 30/10/2017 tôi tự ý nghỉ việc đến ngày 28/11/2018 công ty có quyết định sa thải tôi trong quyết định ghi rõ phải thanh toán đầy đủ mọi tiền lương và phụ cấp cho tôi đến hết ngày 29/10/2017. Tôi có đến công ty yêu cầu thanh toán nhưng giám đốc công ty Nguyễn Tử Phúc không chịu thanh toán cho tôi vì công ty còn nợ tôi và những người lao động trong công ty 5 tháng lương. Nay tôi muốn viết đơn nhờ phòng thanh tra của sở lao động can thiệp bảo vệ quyền lợi cho tôi thì cần thủ tục như thế nào hoặc tôi muốn khởi kiện công ty ra tòa thì thỉ thủ tục như thế nào. Xin cảm ơn.

Chi tiết

bu-i-du-c-ninh

trịnh thị hồng tươi, 30/03/2018 (Đã trả lời)

Kính gửi quý báo: Tôi chấm dứt hợp đồng lao động và ngừng đóng BHXH vào 01/10/2016. Nhưng do nhiều yếu tố mà chưa đi làm và chưa tiếp tục đóng BHXH. Bây giờ tôi muốn trợ cấp thất nghiệp và lĩnh BHXH một lần có được không? Và thủ tục như thế nào? Tôi xin chân thành cảm ơn! Chi tiết

Kính gửi quý báo: Tôi chấm dứt hợp đồng lao động và ngừng đóng BHXH vào 01/10/2016. Nhưng do nhiều yếu tố mà chưa đi làm và chưa tiếp tục đóng BHXH. Bây giờ tôi muốn trợ cấp thất nghiệp và lĩnh BHXH một lần có được không? Và thủ tục như thế nào? Tôi xin chân thành cảm ơn!

Chi tiết

trinh-thi-hong-tuoi

Đào Văn Đồng, 28/03/2018 (Đã trả lời)

Tôi có cháu năm nay 18 tuổi mới học xong lớp 12. Tôi muốn cho cháu tôi đi xuất khẩu lao động sang nhật. Vậy cho tôi hỏi: Hiện tại sở lao động thương binh và xã hội có chính sách nào hỗ trợ cho cháu tôi đi miễn phí hay có những chính sách nào ưu tiên cho xuất khẩu lao động được không? Nếu có thì tôi cần chuẩn bị những giấy tờ hồ sơ gì? Trân thành cảm ơn Chi tiết

Tôi có cháu năm nay 18 tuổi mới học xong lớp 12. Tôi muốn cho cháu tôi đi xuất khẩu lao động sang nhật. Vậy cho tôi hỏi: Hiện tại sở lao động thương binh và xã hội có chính sách nào hỗ trợ cho cháu tôi đi miễn phí hay có những chính sách nào ưu tiên cho xuất khẩu lao động được không? Nếu có thì tôi cần chuẩn bị những giấy tờ hồ sơ gì? Trân thành cảm ơn

Chi tiết

dao-van-dong

tran thi thanh, 22/03/2018 (Đã trả lời)

Tôi nghỉ việc từ 02/01/2018.ngày 19/03/2018.tôi có đi làm thủ tục bảo hiểm thất nghiệp thì bên trung tâm giới thiệu việc làm bảo là tôi đã quá hạn làm chế độ. Lý do là tháng 12/2017 công ty tôi khuyến khích nghỉ không lương lên tháng đó tôi không được đóng bảo hiểm. Quyết định nghỉ việc của tôi là ngày 02/01/2018.vậy tôi có làm được bảo hiểm thất nghiệp không ạ Chi tiết

Tôi nghỉ việc từ 02/01/2018.ngày 19/03/2018.tôi có đi làm thủ tục bảo hiểm thất nghiệp thì bên trung tâm giới thiệu việc làm bảo là tôi đã quá hạn làm chế độ. Lý do là tháng 12/2017 công ty tôi khuyến khích nghỉ không lương lên tháng đó tôi không được đóng bảo hiểm. Quyết định nghỉ việc của tôi là ngày 02/01/2018.vậy tôi có làm được bảo hiểm thất nghiệp không ạ

Chi tiết

tran-thi-thanh

Nguyễn xuân Lam, 19/03/2018 (Đã trả lời)

Kính gửi quý sở lao động tôi muốn thanh toán bảo hiểm 1 lần. Hiện nay tôi chưa biết cách thanh toán cũng như thủ tục thanh toán như thế nào ah. Tôi thanh toán bảo hiểm thì đến địa chỉ nào và mang theo giấy tờ kèm theo là gì Chi tiết

Kính gửi quý sở lao động tôi muốn thanh toán bảo hiểm 1 lần. Hiện nay tôi chưa biết cách thanh toán cũng như thủ tục thanh toán như thế nào ah. Tôi thanh toán bảo hiểm thì đến địa chỉ nào và mang theo giấy tờ kèm theo là gì

Chi tiết

nguyen-xuan-lam

Trương Đức Chí, 02/02/2018 (Đã trả lời)

Tôi xin hỏi chế độ cho người di Lào và Campuchia theo quyết đinh số 57/2013. Bố tôi đã làm đủ giấy tờ chỉ thiếu quyết định cử đi và quyết định về nước. Nhưng theo thông tư liên tịch 17/2014 ghi rõ những trường hợp này cần có giấy xác nhận của đơn vị cử đi là được. Bố tôi đã làm giấy xác nhận theo đúng mẫu 02 mà hồ sơ vẫn bị trả về. Chi tiết

Tôi xin hỏi chế độ cho người di Lào và Campuchia theo quyết đinh số 57/2013. Bố tôi đã làm đủ giấy tờ chỉ thiếu quyết định cử đi và quyết định về nước. Nhưng theo thông tư liên tịch 17/2014 ghi rõ những trường hợp này cần có giấy xác nhận của đơn vị cử đi là được. Bố tôi đã làm giấy xác nhận theo đúng mẫu 02 mà hồ sơ vẫn bị trả về.

Chi tiết

truong-duc-chi

nguyễn văn trung, 23/01/2018 (Đã trả lời)

Tôi muốn kính nhờ Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh cho tôi xin lại ngày hy sinh của ông tôi là Nguyễn Văn Xứng. Hy sinh năm 1953. Do gia đình bị ngập lụt mất hết giấy tờ không còn lưu gì nên không biết ông mất ngày nào, và mất tại mặt trận nào? Gia đình xin cảm ơn! Chi tiết

Tôi muốn kính nhờ Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh cho tôi xin lại ngày hy sinh của ông tôi là Nguyễn Văn Xứng. Hy sinh năm 1953. Do gia đình bị ngập lụt mất hết giấy tờ không còn lưu gì nên không biết ông mất ngày nào, và mất tại mặt trận nào? Gia đình xin cảm ơn!

Chi tiết

nguyen-van-trung

Phạm thi chung, 17/01/2018 (Đã trả lời)

Em làm Công ty may áo cưới thời Trang và chuyên nghiệp được gần 2 năm. E mới nghỉ thai sản xong. Đi làm được hơn 6 tháng rồi mà hiện nay em vẫn chưa nhận được tiền dưỡng sức sau khi sinh. Giấy tờ em nộp từ lúc đi làm, Vậy là do bảo hiểm chưa chi trả? hay do đâu ạ? Mong Quý cơ quan trả lời giúp e. E xin cảm ơn! Chi tiết

Em làm Công ty may áo cưới thời Trang và chuyên nghiệp được gần 2 năm. E mới nghỉ thai sản xong. Đi làm được hơn 6 tháng rồi mà hiện nay em vẫn chưa nhận được tiền dưỡng sức sau khi sinh. Giấy tờ em nộp từ lúc đi làm, Vậy là do bảo hiểm chưa chi trả? hay do đâu ạ? Mong Quý cơ quan trả lời giúp e. E xin cảm ơn!

Chi tiết

pham-thi-chung

Đinh Xuân Phóng, 16/01/2018 (Đã trả lời)

Kính thưa Qúy Sở Tôi xin có câu hỏi như sau: Bố tôi là đối tượng được thụ hưởng chế độ theo Quyết định 62/TTg của chính phủ.Bố tôi đã được hưởng chế độ trợ cấp một lần nhưng hiện tại chưa được cấp lại thẻ BHYT do sai tên đệm so với chứng minh nhân dân hiện tại.Bố tôi đã làm hồ sơ đề nghị điều chỉnh gửi Phòng Lao động – TBXH huyện Yên Mô từ tháng 8 năm 2017 đến nay nhưng chưa có kết quả. Vậy tôi xin hỏi thủ tục cần thiết để được cấp thẻ BHYT cho bố tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn! Chi tiết

Kính thưa Qúy Sở Tôi xin có câu hỏi như sau: Bố tôi là đối tượng được thụ hưởng chế độ theo Quyết định 62/TTg của chính phủ.Bố tôi đã được hưởng chế độ trợ cấp một lần nhưng hiện tại chưa được cấp lại thẻ BHYT do sai tên đệm so với chứng minh nhân dân hiện tại.Bố tôi đã làm hồ sơ đề nghị điều chỉnh gửi Phòng Lao động – TBXH huyện Yên Mô từ tháng 8 năm 2017 đến nay nhưng chưa có kết quả. Vậy tôi xin hỏi thủ tục cần thiết để được cấp thẻ BHYT cho bố tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Chi tiết

dinh-xuan-phong

Nguyên văn kiên, 14/12/2017 (Đã trả lời)

Kính gửi sở LĐ và TBXH tỉnh Nình Bình.Tôi tên là Nguyễn Văn Kiên tôi làm việc tại Công ty cổ phần nước sạch và vệ sinh nông thôn tỉnh Ninh Bình có địa chỉ tại 438 đường Nguyễn Huệ phường Ninh Phong thành phố Ninh Bình. Tôi có ký hợp đồng không xác định thời hạn với công ty từ 1/4/2012. Ngày 30/10/2017 tôi tự ý bỏ việc vì tôi có nộp đơn xin nghỉ việc nhưng công ty bắt làm thêm 6 tháng nữa mới được nghỉ, tính đến hết ngày 30/10/2017 công ty còn nợ lương tôi và toàn thể người lao động trong công ty 5 tháng lương. Đến ngày 28/11/2017 công ty có quyết định xa thải tôi. Cho tôi hỏi công ty ra quyết định xa thải tôi là đúng không. Tôi có lấy được 5 tháng lương công ty công ty còn nợ không, tôi có lấy được sổ bảo hiểm xã hội không bởi vì công ty đang giữ sổ bảo hiểm xã không trả cho người lao động giữ. Nếu công ty không trả 5 tháng lương và sổ bảo hiểm thì tôi phải làm gì. Và thời gian cty phải thanh toán lương và trả sổ bảo hiểm xã hội cho tôi là bao nhiêu. Chi tiết

Kính gửi sở LĐ và TBXH tỉnh Nình Bình.Tôi tên là Nguyễn Văn Kiên tôi làm việc tại Công ty cổ phần nước sạch và vệ sinh nông thôn tỉnh Ninh Bình có địa chỉ tại 438 đường Nguyễn Huệ phường Ninh Phong thành phố Ninh Bình. Tôi có ký hợp đồng không xác định thời hạn với công ty từ 1/4/2012. Ngày 30/10/2017 tôi tự ý bỏ việc vì tôi có nộp đơn xin nghỉ việc nhưng công ty bắt làm thêm 6 tháng nữa mới được nghỉ, tính đến hết ngày 30/10/2017 công ty còn nợ lương tôi và toàn thể người lao động trong công ty 5 tháng lương. Đến ngày 28/11/2017 công ty có quyết định xa thải tôi. Cho tôi hỏi công ty ra quyết định xa thải tôi là đúng không. Tôi có lấy được 5 tháng lương công ty công ty còn nợ không, tôi có lấy được sổ bảo hiểm xã hội không bởi vì công ty đang giữ sổ bảo hiểm xã không trả cho người lao động giữ. Nếu công ty không trả 5 tháng lương và sổ bảo hiểm thì tôi phải làm gì. Và thời gian cty phải thanh toán lương và trả sổ bảo hiểm xã hội cho tôi là bao nhiêu.

Chi tiết

nguyen-van-kien

Nguyễn thị bé, 29/11/2017 (Đã trả lời)

Gia Đình tôi đã làm thủ tục chuyển nơi thờ cúng Liệt sĩ Nguyễn Thị Hương,Nguyên quán Khánh Tiên, Yên Khánh, Ninh Bình và đã được sở tbxh Đồng Nai chuyển giấy tiếp nhận tới sở tbxh Ninh Bình. Vậy tôi xin được hỏi : – stbxh Ninh Bình đã nhận được giấy tiếp nhận của stbxh Đồng Nai chưa. – nếu nhận được rồi Thì hồ sơ của liệt sĩ Nguyễn Thi Hương đã chuyển về Đông Nai chưa. Gia đình chúng tôi đang mòn mỏi chông chờ. Chi tiết

Gia Đình tôi đã làm thủ tục chuyển nơi thờ cúng Liệt sĩ Nguyễn Thị Hương,Nguyên quán Khánh Tiên, Yên Khánh, Ninh Bình và đã được sở tbxh Đồng Nai chuyển giấy tiếp nhận tới sở tbxh Ninh Bình. Vậy tôi xin được hỏi : – stbxh Ninh Bình đã nhận được giấy tiếp nhận của stbxh Đồng Nai chưa. – nếu nhận được rồi Thì hồ sơ của liệt sĩ Nguyễn Thi Hương đã chuyển về Đông Nai chưa. Gia đình chúng tôi đang mòn mỏi chông chờ.

Chi tiết

nguyen-thi-be

Đỗ Thị Thơ, 28/11/2017 (Đã trả lời)

Em xin trân thành cảm ơn Chi tiết

do-thi-tho

Nguyen thi Hien, 16/10/2017 (Đã trả lời)

Tôi có 1 cháu gái. Bố cháu mất lúc cháu 11 tháng nay mẹ cháu đã bỏ đi và không biết ở đâu. Cháu tên LẠI BÍCH NGỌC. Hiện nay gia đình tôi thuộc diện khó khăn tôi muốn hỏi cháu có được hưởng chế độ không ạ? Chi tiết

Tôi có 1 cháu gái. Bố cháu mất lúc cháu 11 tháng nay mẹ cháu đã bỏ đi và không biết ở đâu. Cháu tên LẠI BÍCH NGỌC. Hiện nay gia đình tôi thuộc diện khó khăn tôi muốn hỏi cháu có được hưởng chế độ không ạ?

Chi tiết

nguyen-thi-hien

phạm thị hương, 14/10/2017 (Đã trả lời)

Anh, Chị cho e hỏi a. Em làm trong đồng nai và đã nghỉ việc đươc hơn 1 tháng. Hiện tại e chưa Đi làm ở đâu. E cũng chưa nộp hồ sơ hưởng BHTN ở đâu ạ. Bây giờ e muốn nhận trợ cấp BHTN tại ninh bình. Thì e có cần Phải xin giấy tờ ở trong ĐồNg nai ko ạ? Hay e chi cần nộp hồ sơ ở ninh bình là được thôi ạ? Anh, CHị trả lời giúp em ạ. Em Cám ơn Chi tiết

Anh, Chị cho e hỏi a. Em làm trong đồng nai và đã nghỉ việc đươc hơn 1 tháng. Hiện tại e chưa Đi làm ở đâu. E cũng chưa nộp hồ sơ hưởng BHTN ở đâu ạ. Bây giờ e muốn nhận trợ cấp BHTN tại ninh bình. Thì e có cần Phải xin giấy tờ ở trong ĐồNg nai ko ạ? Hay e chi cần nộp hồ sơ ở ninh bình là được thôi ạ? Anh, CHị trả lời giúp em ạ. Em Cám ơn

Chi tiết

pham-thi-huong

Đinh Thị Ảnh, 25/09/2017 (Đã trả lời)

Xin chào các anh chị! Tôi xin được hỏi: Mẹ chồng tôi là bà Bùi Thị Cưới sinh năm 1929. hiện nay đang thường trú tại bản Ao Lươn, xã Kỳ Phú, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Mẹ chồng tôi là mẹ kế của Liệt sỹ Bùi Hồng Thanh, sinh năm 1952. Mẹ đẻ của Liệt sỹ đã mất trước năm 1959. Đến năm 1959 mẹ tôi lấy bố của Liệt sỹ là ông Bùi Văn Giổm lúc này Liệt sỹ mới có 7 tuổi, con lớn của ông Giổm 12 tuổi, con nhỏ nhất mới 3 tuổi. Bà Cưới đã cùng chồng nuôi dậy các con khôn lớn, trưởng thành, năm 1971 ông Bùi Hồng Thanh lên đường nhập ngũ vào chiến trường miền nam và hy sinh năm 1976. Ông Bùi Văn Giổm được hưởng chế độ tuất liệt sỹ và đã mất năm 1992. Mẹ tôi xét thấy mẹ là người có công nuôi dưỡng liệt sỹ và đã đề nghị cấp xã, cấp huyện hướng dẫn về thủ tục hồ sơ, năm 2015 mẹ tôi đã thực hiện đầy đủ thủ tục như được hướng dẫn, được gia đình, dòng họ của Liệt sỹ đề nghị bằng văn bản, thôn bản và chính quyền địa phương xác nhận và đề nghị giải quyết nhưng đến nay mẹ tôi chưa được giải quyết chế độ và huyện trả lại hồ sơ và trả lời là sở không giải quyết vì không có thông tin của bà Cưới trong hồ sơ Liệt sỹ. Xét thấy,đây là người thực, việc thực nếu như không có trên giấy tờ quản lý tại sao Sở không cho người đi xác minh trên thực tế để giải quyết chế độ cho mẹ tôi để mẹ tôi quá thiệt thòi mà hiện nay tuổi đã cao, sức yếu nhưng vẫn không được bù đắp gì. Chi tiết

Xin chào các anh chị! Tôi xin được hỏi: Mẹ chồng tôi là bà Bùi Thị Cưới sinh năm 1929. hiện nay đang thường trú tại bản Ao Lươn, xã Kỳ Phú, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Mẹ chồng tôi là mẹ kế của Liệt sỹ Bùi Hồng Thanh, sinh năm 1952. Mẹ đẻ của Liệt sỹ đã mất trước năm 1959. Đến năm 1959 mẹ tôi lấy bố của Liệt sỹ là ông Bùi Văn Giổm lúc này Liệt sỹ mới có 7 tuổi, con lớn của ông Giổm 12 tuổi, con nhỏ nhất mới 3 tuổi. Bà Cưới đã cùng chồng nuôi dậy các con khôn lớn, trưởng thành, năm 1971 ông Bùi Hồng Thanh lên đường nhập ngũ vào chiến trường miền nam và hy sinh năm 1976. Ông Bùi Văn Giổm được hưởng chế độ tuất liệt sỹ và đã mất năm 1992. Mẹ tôi xét thấy mẹ là người có công nuôi dưỡng liệt sỹ và đã đề nghị cấp xã, cấp huyện hướng dẫn về thủ tục hồ sơ, năm 2015 mẹ tôi đã thực hiện đầy đủ thủ tục như được hướng dẫn, được gia đình, dòng họ của Liệt sỹ đề nghị bằng văn bản, thôn bản và chính quyền địa phương xác nhận và đề nghị giải quyết nhưng đến nay mẹ tôi chưa được giải quyết chế độ và huyện trả lại hồ sơ và trả lời là sở không giải quyết vì không có thông tin của bà Cưới trong hồ sơ Liệt sỹ. Xét thấy,đây là người thực, việc thực nếu như không có trên giấy tờ quản lý tại sao Sở không cho người đi xác minh trên thực tế để giải quyết chế độ cho mẹ tôi để mẹ tôi quá thiệt thòi mà hiện nay tuổi đã cao, sức yếu nhưng vẫn không được bù đắp gì.

Chi tiết

dinh-thi-anh

Đào Đức Ngọc, 21/09/2017 (Đã trả lời)

Kính Gửi Sở LĐTBXH Cần Tìm Mộ Liệt Sỹ Họ Tên : Đào Đức Nghiên Sinh Năm : 1922 Thuộc Trung Đoàn Thủ Đô sau 60 ngày đêm tại thủ đô hà nội trung đoàn rút về tỉnh ninh bình Hy Sinh : Tháng 2 Năm 1947 Họ Tên Bố : Đào Đức Bút Họ Tên Mẹ : Nguyễn Thị Mỏng Nay Tôi Là Đào Đức Ngọc Là Cháu Của chú Đào Đức Nghiên Kính Mong Sở LĐTBXH Tỉnh Ninh Bình giúp đỡ để tìm lại được phần mộ của chú tôi Xin Trân Trọng Cảm Ơn Chi tiết

Kính Gửi Sở LĐTBXH Cần Tìm Mộ Liệt Sỹ Họ Tên : Đào Đức Nghiên Sinh Năm : 1922 Thuộc Trung Đoàn Thủ Đô sau 60 ngày đêm tại thủ đô hà nội trung đoàn rút về tỉnh ninh bình Hy Sinh : Tháng 2 Năm 1947 Họ Tên Bố : Đào Đức Bút Họ Tên Mẹ : Nguyễn Thị Mỏng Nay Tôi Là Đào Đức Ngọc Là Cháu Của chú Đào Đức Nghiên Kính Mong Sở LĐTBXH Tỉnh Ninh Bình giúp đỡ để tìm lại được phần mộ của chú tôi Xin Trân Trọng Cảm Ơn

Chi tiết

dao-duc-ngoc

Trần Ngọc Phú, 13/09/2017 (Đã trả lời)

Chào anh/ chị Cán bộ Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội Ninh Bình. Em sinh năm 1997, đã tốt nghiệp THPT. Em muốn đi XKLĐ Hàn Quốc nhưng chưa được đào tạo nghành nghề gì. vậy có thể đi XKLĐ được không ạ? Nếu không thì em cần làm gì? Điều kiện và quy trình đi XKLĐ như nào ạ? Và lịch thi tiếng Hàn Quốc như nào? Chân thành cám ơn anh/ chị. Chi tiết

Chào anh/ chị Cán bộ Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội Ninh Bình. Em sinh năm 1997, đã tốt nghiệp THPT. Em muốn đi XKLĐ Hàn Quốc nhưng chưa được đào tạo nghành nghề gì. vậy có thể đi XKLĐ được không ạ? Nếu không thì em cần làm gì? Điều kiện và quy trình đi XKLĐ như nào ạ? Và lịch thi tiếng Hàn Quốc như nào? Chân thành cám ơn anh/ chị.

Chi tiết

tran-ngoc-phu

Trịnh Văn Tiến, 11/09/2017 (Đã trả lời)

A/c cho em hỏi ông em sinh tháng 5/1937 và đên tháng 5/2017 thì ông em đu 80 tuoi để được lĩnh lương của người 80 tuổi nhưng tháng 6 em chưa kịp làm hồ sơ thì ông mât. Vậy ô em có được truy lĩnh tiền lương và tiền mai táng không ạ. Em hỏi can bô thương binh xã thì họ bảo không được. Em cảm ơn và mong câu trả lời Chi tiết

A/c cho em hỏi ông em sinh tháng 5/1937 và đên tháng 5/2017 thì ông em đu 80 tuoi để được lĩnh lương của người 80 tuổi nhưng tháng 6 em chưa kịp làm hồ sơ thì ông mât. Vậy ô em có được truy lĩnh tiền lương và tiền mai táng không ạ. Em hỏi can bô thương binh xã thì họ bảo không được. Em cảm ơn và mong câu trả lời

Chi tiết

trinh-van-tien

Lý thị yến, 27/08/2017 (Đã trả lời)

Cho e hỏi, E ở huyện gia viễn, e đã nghỉ việc được 1tháng và hiện chưa kiếm được việc làm. E muốn thanh toán bảo hiểm thất nghiệp thì thủ túc hồ sơ như thế nào và e cần nộp ở đâu ạ. E xin cảm ơn! Mong có đươc câu trả lời sớm nhất! Chi tiết

Cho e hỏi, E ở huyện gia viễn, e đã nghỉ việc được 1tháng và hiện chưa kiếm được việc làm. E muốn thanh toán bảo hiểm thất nghiệp thì thủ túc hồ sơ như thế nào và e cần nộp ở đâu ạ. E xin cảm ơn! Mong có đươc câu trả lời sớm nhất!

Chi tiết

ly-thi-yen

phùng thị thu phương, 17/08/2017 (Đã trả lời)

Dạ em muốn đi xuất khẩu lao động sang hàn quốc.Em muốn sở xin tư vấn được không ạ? Và đến đó gặp ai để xin tư vấn ạ. Chi tiết

Dạ em muốn đi xuất khẩu lao động sang hàn quốc.Em muốn sở xin tư vấn được không ạ? Và đến đó gặp ai để xin tư vấn ạ.

Chi tiết

phung-thi-thu-phuong

Hoàng văn ngà, 10/08/2017 (Đã trả lời)

A/C cho e hỏi hiện nay e đang làm và tham gia bảo hiểm xã hội + bảo hiểm thất nghiệp tại hà nội . Vậy sau khi e nghỉ việc tại hà nội e có đc thanh toán bảo hiểm thất nghiệp tại ninh bình ko ? Nếu có thì thủ tục như thế nào ? E xin cảm ơn Chi tiết

A/C cho e hỏi hiện nay e đang làm và tham gia bảo hiểm xã hội + bảo hiểm thất nghiệp tại hà nội . Vậy sau khi e nghỉ việc tại hà nội e có đc thanh toán bảo hiểm thất nghiệp tại ninh bình ko ? Nếu có thì thủ tục như thế nào ? E xin cảm ơn

Chi tiết

hoang-van-nga

Nguyễn văn nhượng, 09/08/2017 (Đã trả lời)

Qúy cơ quan cho mình hỏi về chế độ thờ cúng liệt sĩ, mẹ mình từ trước đến nay vẫn đang thờ cúng liệt sĩ là chú mình. Nhưng 5 năm nay Ko nhận được tiền hương khói trong khi đó những gđ liệt sĩ khác trong xã thời vẫn nhận mỗi năm là 500.000đ. Vì bức xúc nên mẹ mình có lên UBND xã hỏi thì chỉ được câu trả lời là để xem từ trên huyện đã. Và đến nay đã,5 năm mà vẫn Ko có chế độ thờ cúng liệt sĩ. Cũng xin nói dõ là mẹ mình đang thờ cúng liệt sĩ nguyễn văn động. Thôn hệ xã ninh vân huyện hoa lư tỉnh ninh bình. Chi tiết

Qúy cơ quan cho mình hỏi về chế độ thờ cúng liệt sĩ, mẹ mình từ trước đến nay vẫn đang thờ cúng liệt sĩ là chú mình. Nhưng 5 năm nay Ko nhận được tiền hương khói trong khi đó những gđ liệt sĩ khác trong xã thời vẫn nhận mỗi năm là 500.000đ. Vì bức xúc nên mẹ mình có lên UBND xã hỏi thì chỉ được câu trả lời là để xem từ trên huyện đã. Và đến nay đã,5 năm mà vẫn Ko có chế độ thờ cúng liệt sĩ. Cũng xin nói dõ là mẹ mình đang thờ cúng liệt sĩ nguyễn văn động. Thôn hệ xã ninh vân huyện hoa lư tỉnh ninh bình.

Chi tiết

nguye-n-van-nhuo-ng

nguyễn văn A, 01/08/2017 (Đã trả lời)

hãy cứu chúng tôi. Tôi đang làm việc tại cty chiachen thuộc khu công nghiệp khánh phú từ đầu năm đến nay tình hình công việc công ty không được tốt liên tục các đơn hàng lớn bị cắt đời sống công nhân chúng tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn trước tình hình khó khăn đó công ty và công đoàn công ty đã kêu gọi chúng tôi chung tay cùng công ty vượt qua khó khăn cụ thể là 1 tháng tương đương với 26 ngày công chúng tôi nghỉ luân phiên 3 ngày ko lương công ty hứa trong vòng 2-3 tháng sẽ đưa công việc trở lại quỹ đạo bình thường đến tháng 4 tất cả công nhân chúng tôi đã ký vào giấy xin khách hàng xuất đơn để cải thiện tình hình nhưng đến nay công việc không có gì tốt lên hay có dấu hiệu khả quan chúng tôi chỉ nhận được những lời hứa từ ban giám đốc công ty, sự việc này chúng tôi có thể chịu đựng nhưng từ tháng 7 trở lại đây công ty tăng sản lượng của tất cả các ban sản xuất trong công ty. công ty ép chúng tôi phải hoàn thành tối thiểu 80% sản lượng nếu ai hay bộ phận nào không hoàn thành đều phải ở lại tăng ca các chi phí phát sinh khi tăng ca đó sẽ trừ trực tiếp vào tiền công của người công nhân tăng ca đó ai chống đối sẽ được công ty “thưởng” biên bản sự việc trừ 200000vnđ và chắc chắn sẽ ưu ái nằm vào danh sách được thôi việc khi công ty có lý do. chúng tôi bị ép buộc phải làm đủ sản lượng mà công ty mới đề ra và khi hết viêc công ty sẽ cho chúng tôi nghỉ tự túc không lương vô thời hạn. Bản thân tôi cũng không còn muốn tiếp tục làm việc ở đó nữa , chỉ mỗi một điều nếu tôi viết đơn nghỉ có phải rễ ràng cho công ty quá không những người cố gắng bám trụ ở lại sẽ như thế nào? xin cho tôi biết phải làm như thế nào để chúng tôi những người công nhân có được một chút công bằng. * -hợp đồng chúng tôi ký với công ty là ăn lương cơ bản theo tháng – tăng sản lượng, tăng ca không lương, trừ vào lương các chi phí phát sinh khi tăng ca, nghỉ không lương công ty chỉ thông báo đến công nhân nói là quy định mới của công ty mà chưa bàn luận hay lấy bất kỳ ý kiến nào từ công nhân và cũng không có sự nhất chí nào từ công nhân Chi tiết

hãy cứu chúng tôi. Tôi đang làm việc tại cty chiachen thuộc khu công nghiệp khánh phú từ đầu năm đến nay tình hình công việc công ty không được tốt liên tục các đơn hàng lớn bị cắt đời sống công nhân chúng tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn trước tình hình khó khăn đó công ty và công đoàn công ty đã kêu gọi chúng tôi chung tay cùng công ty vượt qua khó khăn cụ thể là 1 tháng tương đương với 26 ngày công chúng tôi nghỉ luân phiên 3 ngày ko lương công ty hứa trong vòng 2-3 tháng sẽ đưa công việc trở lại quỹ đạo bình thường đến tháng 4 tất cả công nhân chúng tôi đã ký vào giấy xin khách hàng xuất đơn để cải thiện tình hình nhưng đến nay công việc không có gì tốt lên hay có dấu hiệu khả quan chúng tôi chỉ nhận được những lời hứa từ ban giám đốc công ty, sự việc này chúng tôi có thể chịu đựng nhưng từ tháng 7 trở lại đây công ty tăng sản lượng của tất cả các ban sản xuất trong công ty. công ty ép chúng tôi phải hoàn thành tối thiểu 80% sản lượng

Chi tiết

nguyen-van-a

Nguyễn Trọng Cừ, 27/07/2017 (Đã trả lời)

Tôi có ông chú tên Nguyễn Trọng Liêu hy sinh ở vị trí yên mô ngày 17/01/1952.Gia đình không biết mộ chí ở đâu do vậy gia đình xin quý cơ quan xem xét hồ sơ các liệt sỹ xem có tên như trên được yên mộ ở nghĩa trang nào để gia đình được đưa về quê hương. Nếu có thông tin gì về liệt sỹ Nguyễn Trọng Liêu xin quý cơ quan thông báo giúp tới gia đình. Gia đình xin cảm ơn. Chi tiết

Tôi có ông chú tên Nguyễn Trọng Liêu hy sinh ở vị trí yên mô ngày 17/01/1952.Gia đình không biết mộ chí ở đâu do vậy gia đình xin quý cơ quan xem xét hồ sơ các liệt sỹ xem có tên như trên được yên mộ ở nghĩa trang nào để gia đình được đưa về quê hương. Nếu có thông tin gì về liệt sỹ Nguyễn Trọng Liêu xin quý cơ quan thông báo giúp tới gia đình. Gia đình xin cảm ơn.

Chi tiết

nguyen-trong-cu

Vũ Đình Phụng, 21/07/2017 (Đã trả lời)

Tôi là Vũ Đình Phụng có thẻ bảo hiểm HT 2-37-07-004-00124 do bị nhòe lên gửi đổi làm mới vì đi khám số không vào được máy. Gửi đi từ ngày 12/7/2017 đến nay vẫn không có thẻ mới thay thế mà tôi đang cần đi khám bệnh vì vậy tôi xin hỏi đổi thẻ bao lâu thì có thẻ mới đấy ạ ? Chi tiết

Tôi là Vũ Đình Phụng có thẻ bảo hiểm HT 2-37-07-004-00124 do bị nhòe lên gửi đổi làm mới vì đi khám số không vào được máy. Gửi đi từ ngày 12/7/2017 đến nay vẫn không có thẻ mới thay thế mà tôi đang cần đi khám bệnh vì vậy tôi xin hỏi đổi thẻ bao lâu thì có thẻ mới đấy ạ ?

Chi tiết

vu-dinh-phung

Nguyễn Thị Huế, 06/07/2017 (Đã trả lời)

Em giờ muốn đi xuất khẩu lao động sang hàn quốc thì phải học tiếng hàn ở đâu, em chuyên ngành it đang làm việc tại công ty hàn quốc bên việt nam vậy khi đi xuất khẩu sang hàn có được giới thiệu việc làm theo chuyên ngành IT không ạ, khi nào thi tiếng hàn và làm những tủ tục và hồ sơ gì ạ? Chi tiết

Em giờ muốn đi xuất khẩu lao động sang hàn quốc thì phải học tiếng hàn ở đâu, em chuyên ngành it đang làm việc tại công ty hàn quốc bên việt nam vậy khi đi xuất khẩu sang hàn có được giới thiệu việc làm theo chuyên ngành IT không ạ, khi nào thi tiếng hàn và làm những tủ tục và hồ sơ gì ạ?

Chi tiết

nguyen-thi-hue

Huynh ngoc hoa, 03/07/2017 (Đã trả lời)

Cho e hỏi sở mình khi nào sẽ bán hồ sơ đăng ký dự tuyển cho người đỗ kỳ thi eps ạ Chi tiết

Cho e hỏi sở mình khi nào sẽ bán hồ sơ đăng ký dự tuyển cho người đỗ kỳ thi eps ạ

Chi tiết

huynh-ngoc-hoa

Vũ Thúy Ngà, 20/06/2017 (Đã trả lời)

Em chào các anh, chị. Em hiện đang làm cho một công ty nước ngoài ở Gia Viễn. Về vấn đề An toàn Vệ sinh Lao động, các anh/chị cho em hỏi có cần nộp Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động tại công ty lên Sở (6 tháng 1 lần như quy định tại TTLT số 12/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT) trong khi KHÔNG có bất kỳ tai nạn nào xảy ra không ạ? Mong sớm nhận được hồi đáp. Em cảm ơn các anh/chị. Chi tiết

Em chào các anh, chị. Em hiện đang làm cho một công ty nước ngoài ở Gia Viễn. Về vấn đề An toàn Vệ sinh Lao động, các anh/chị cho em hỏi có cần nộp Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động tại công ty lên Sở (6 tháng 1 lần như quy định tại TTLT số 12/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT) trong khi KHÔNG có bất kỳ tai nạn nào xảy ra không ạ? Mong sớm nhận được hồi đáp. Em cảm ơn các anh/chị.

Chi tiết

vu-thuy-nga

Đinh Quang Dự, 16/06/2017 (Đã trả lời)

Tôi có anh trai là liệt sỹ Đinh Quang Thuấn ở xã Xích Thổ, huyện Nho Quan (giờ tôi là người thờ cúng và giữ bằng TQ ghi công); do điều kiện gia đình chuyển vào Đồng Nai định cư, cách đây 2 năm tôi đã hoàn thành hồ sơ thờ cúng để chuyển vào Đồng Nai được UBND xã và Phòng LĐTBXH Nho Quan thụ lý, không hiểu từ đó tới nay hồ sơ vẫn chưa chuyển được vào Đồng Nai, tôi cũng đã nhiều lần liên hệ với Sở; vậy kính nhờ Quý Sở xem xét, giúp đỡ trường hợp cụ thể của tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn Chi tiết

Tôi có anh trai là liệt sỹ Đinh Quang Thuấn ở xã Xích Thổ, huyện Nho Quan (giờ tôi là người thờ cúng và giữ bằng TQ ghi công); do điều kiện gia đình chuyển vào Đồng Nai định cư, cách đây 2 năm tôi đã hoàn thành hồ sơ thờ cúng để chuyển vào Đồng Nai được UBND xã và Phòng LĐTBXH Nho Quan thụ lý, không hiểu từ đó tới nay hồ sơ vẫn chưa chuyển được vào Đồng Nai, tôi cũng đã nhiều lần liên hệ với Sở; vậy kính nhờ Quý Sở xem xét, giúp đỡ trường hợp cụ thể của tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn

Chi tiết

dinh-quang-du

Nguyễn Văn In, 17/05/2017 (Đã trả lời)

Các bác cho hỏi em la nha nghèo thì muốn đi xuât khau lao động có được giúp đỡ gì không Chi tiết

Các bác cho hỏi em la nha nghèo thì muốn đi xuât khau lao động có được giúp đỡ gì không

Chi tiết

nguye-n-van-in

Ninh Thị Huyền, 15/05/2017 (Đã trả lời)

Chào anh chị. E năm nay 21 tuổi.Em ở Hoa Lư Ninh Bình. Hiện e vừa học xong cao đẳng chuyên ngành phiên dịch tiếng Hàn. E cũng đang làm phiên dịch viên tại công ty Hàn Quốc ở Bắc Ninh. Em muốn đi lao động xuất khẩu ở Hàn Quốc thì liệu e có được ưu tiên gì không ạ? Hay cũng đi lao động và làm việc như những người khác ạ? Chi tiết

Chào anh chị. E năm nay 21 tuổi.Em ở Hoa Lư Ninh Bình. Hiện e vừa học xong cao đẳng chuyên ngành phiên dịch tiếng Hàn. E cũng đang làm phiên dịch viên tại công ty Hàn Quốc ở Bắc Ninh. Em muốn đi lao động xuất khẩu ở Hàn Quốc thì liệu e có được ưu tiên gì không ạ? Hay cũng đi lao động và làm việc như những người khác ạ?

Chi tiết

ninh-thi-huyen

Trương Vô Kỵ, 14/05/2017 (Đã trả lời)

Em chào các anh các chị em xin được hỏi là Đối với trường hợp của mẹ em là đối tượng người cao Tuổi khuyết tật neo đơn thì hiện nay các chính sách an sinh xã hội của tỉnh ta có thể hỗ trợ để nâng mức Trợ cấp hoặc nâng mức trợ cấp dành cho đối tượng người cao tuổi hay không theo em được biết là VIỆT NAM ta có nghị định 290 về trợ cấp thương binh liệt sĩ thì hàng tháng là được 2 triệu đồng 1 người đối với Đối tượng người cao tuổi khuyết tật mà vỏn vẹn 270 nghìn đồng thì rất khó khăn em mong các cấp Các ngành có thể xem xét giúp đỡ mẹ em là Nguyễn thị Mỵ ở xã NHƯ HOÀ HUYỆN KIM SƠN Chi tiết

Em chào các anh các chị em xin được hỏi là Đối với trường hợp của mẹ em là đối tượng người cao Tuổi khuyết tật neo đơn thì hiện nay các chính sách an sinh xã hội của tỉnh ta có thể hỗ trợ để nâng mức Trợ cấp hoặc nâng mức trợ cấp dành cho đối tượng người cao tuổi hay không theo em được biết là VIỆT NAM ta có nghị định 290 về trợ cấp thương binh liệt sĩ thì hàng tháng là được 2 triệu đồng 1 người đối với Đối tượng người cao tuổi khuyết tật mà vỏn vẹn 270 nghìn đồng thì rất khó khăn em mong các cấp Các ngành có thể xem xét giúp đỡ mẹ em là Nguyễn thị Mỵ ở xã NHƯ HOÀ HUYỆN KIM SƠN

Chi tiết

truong-vo-ky

Trương Vô Kỵ, 11/05/2017 (Đã trả lời)

Em chào các anh các chị em xin được hỏi là mẹ nuôi của em ở xã NHƯ HOÀ HUYỆN KIM SƠN mẹ em năm nay đã ngoài 60 tuổi bị bệnh THIÊN ĐẦU THỐNG hiện đang sống 1 mình em xin được hỏi Là hiện mức trợ cấp hằng tháng của cụ là 270 nghìn đồng em muốn nâng mức hưởng trợ cấp cho bà Thì em cần phải làm những thủ tục hồ sơ hưởng trợ cấp như thế nào em hiện đang sĩnh sống tại THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chi tiết

Em chào các anh các chị em xin được hỏi là mẹ nuôi của em ở xã NHƯ HOÀ HUYỆN KIM SƠN mẹ em năm nay đã ngoài 60 tuổi bị bệnh THIÊN ĐẦU THỐNG hiện đang sống 1 mình em xin được hỏi Là hiện mức trợ cấp hằng tháng của cụ là 270 nghìn đồng em muốn nâng mức hưởng trợ cấp cho bà Thì em cần phải làm những thủ tục hồ sơ hưởng trợ cấp như thế nào em hiện đang sĩnh sống tại THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Chi tiết

truong-vo-ky

Nguyễn Thị Minh Ngọc, 03/05/2017 (Đã trả lời)

Mong anh chị kiểm tra, xem xét và trả lời giúp gia đình về bộ hồ sơ đề nghị xét hưởng chế độ Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Gia đình tôi có chuyển hồ sơ xét/truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng quy định tại Điều 5 Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ từ năm 2015 sau đó bị trả lại do trong hai bác liệt sỹ là anh trai bố tôi có một bác bị mất hồ sơ gốc lưu tại tỉnh, nhà tôi đã làm lại hồ sơ và gửi lại UBND xã, sau đó bộ hồ sơ này gửi ra huyện, và huyện đã gửi xuống tỉnh, nhưng từ đó đến nay không thấy có thông tin gì về bộ hồ sơ mà già đình tôi gửi đi, anh chị cho tôi hỏi là gia đình tôi phải làm gì để biết thông tin về hồ sơ gia đình đã gửi? Tôi đã hỏi UBND xã Gia Thịnh, cán bộ thương binh xã hội xã có trả lời là đã gửi hồ sơ ra phòng thương binh xã hội huyện Gia Viễn, và bộ hồ sơ của gia đình tôi đã được gửi lên sở lao động thương xã hội tỉnh Ninh Bình. Bà nội tôi là bà: Nguyễn Thị Nghệ, nguyên quán và nơi cư trú trước khi chết: Thôn Liên Huy-xã Gia Thịnh-huyện Gia Viễn-tỉnh Ninh Bình. Có hai con là liệt sỹ. Liệt sỹ: Nguyễn Văn Hồi Liệt sỹ: Nguyễn Văn Hợt Nguyên quán của hai liệt sỹ: Thôn Liên Huy-xã Gia Thịnh-huyện Gia Viễn-tỉnh Ninh Bình. Chi tiết

nguyen-thi-minh-ngoc

Nguyễn Thị Hồng Huê, 03/05/2017 (Đã trả lời)

Xin Quý cơ quan cho tôi hỏi một việc như sau. Tôi nghỉ thai sản từ 01/12/2016 – 01/6/2017. Ngày 01/02/2017 tôi được xét nâng lương thường xuyên. Vậy, trong thời gian nghỉ thai sản tôi có được hưởng và truy lĩnh tiền chênh lệch do nâng lương không? Xin chân thành cảm ơn! Chi tiết

Xin Quý cơ quan cho tôi hỏi một việc như sau. Tôi nghỉ thai sản từ 01/12/2016 – 01/6/2017. Ngày 01/02/2017 tôi được xét nâng lương thường xuyên. Vậy, trong thời gian nghỉ thai sản tôi có được hưởng và truy lĩnh tiền chênh lệch do nâng lương không? Xin chân thành cảm ơn!

Chi tiết

nguyen-thi-hong-hue

nguyễn Thị Thu, 17/04/2017 (Đã trả lời)

e có nghỉ việc ở công ty được 2 tháng, giờ e muốn làm thất nghiệp thì cần những giấy tờ gì ạ. e cảm ơn ạ Chi tiết

e có nghỉ việc ở công ty được 2 tháng, giờ e muốn làm thất nghiệp thì cần những giấy tờ gì ạ. e cảm ơn ạ

Chi tiết

nguyen-thi-thu

Nguyễn Thị Minh Ngọc, 13/04/2017 (Đã trả lời)

Anh chị cho tôi hỏi, gia đình tôi có chuyển hồ sơ xét/truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng quy định tại Điều 5 Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ từ năm 2015 sau đó bị trả lại do trong hai bác liệt sỹ là anh trai bố tôi có một bác bị mất hồ sơ gốc lưu tại tỉnh, nhà tôi đã làm lại hồ sơ và gửi lại UBND xã, sau đó bộ hồ sơ này gửi ra huyện, và huyện đã gửi xuống tỉnh, nhưng từ đó đến nay không thấy có thông tin gì về bộ hồ sơ mà già đình tôi gửi đi, anh chị cho tôi hỏi là gia đình tôi phải làm gì để biết thông tin về hồ sơ gia đình đã gửi? Chi tiết

Anh chị cho tôi hỏi, gia đình tôi có chuyển hồ sơ xét/truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng quy định tại Điều 5 Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ từ năm 2015 sau đó bị trả lại do trong hai bác liệt sỹ là anh trai bố tôi có một bác bị mất hồ sơ gốc lưu tại tỉnh, nhà tôi đã làm lại hồ sơ và gửi lại UBND xã, sau đó bộ hồ sơ này gửi ra huyện, và huyện đã gửi xuống tỉnh, nhưng từ đó đến nay không thấy có thông tin gì về bộ hồ sơ mà già đình tôi gửi đi, anh chị cho tôi hỏi là gia đình tôi phải làm gì để biết thông tin về hồ sơ gia đình đã gửi?

Chi tiết

nguyen-thi-minh-ngoc

Đỗ thị trang, 07/04/2017 (Đã trả lời)

Cho e hỏi có được đăng kí hộ thủ tục để tham dự kì thi tiếng hàn tới k ạ.các giấy tờ cần thiết mang theo là gì ạ Chi tiết

Cho e hỏi có được đăng kí hộ thủ tục để tham dự kì thi tiếng hàn tới k ạ.các giấy tờ cần thiết mang theo là gì ạ

Chi tiết

do-thi-trang

nguyễn thị hồng nhung, 18/03/2017 (Đã trả lời)

Xin cho em hỏi bây giờ e nghỉ việc ở công ty nhưng mà đến ngày lấy lương công ty không trả lương cho em lấy lương mà trong đó không có hợp đồng lao động. Bây giờ em phải làm sao để lấy được lương của mình ạ Chi tiết

Xin cho em hỏi bây giờ e nghỉ việc ở công ty nhưng mà đến ngày lấy lương công ty không trả lương cho em lấy lương mà trong đó không có hợp đồng lao động. Bây giờ em phải làm sao để lấy được lương của mình ạ

Chi tiết

nguyen-thi-hong-nhung

Bùi thị thu hằng, 16/03/2017 (Đã trả lời)

Anh chị cho e hỏi? hiện e muốn ngỉ việc ở công ty nhưng e viết đơn đến 2 lần mà quản lý vẫn không kí đơn,Nếu bây giờ e nghỉ ngang thì công ty có trả sổ bảo hiểm và mười mấy ngày làm việc đó của e có được thanh toán không?E cảm ơn anh chị ạ Chi tiết

Anh chị cho e hỏi? hiện e muốn ngỉ việc ở công ty nhưng e viết đơn đến 2 lần mà quản lý vẫn không kí đơn,Nếu bây giờ e nghỉ ngang thì công ty có trả sổ bảo hiểm và mười mấy ngày làm việc đó của e có được thanh toán không?E cảm ơn anh chị ạ

Chi tiết

bui-thi-thu-hang

Lê Văn Bình, 14/03/2017 (Đã trả lời)

Chào anh/chị em đang có mong muốn đi xklđ ở Nhật. Nhưng em chỉ có bằng cấp II thì có thể đi được k ạ? Và thủ tục như thế nào thì em có thể đi xklđ được ạ? Rất mong được giải đáp. Xin chân thành cảm ơn! Chi tiết

Chào anh/chị em đang có mong muốn đi xklđ ở Nhật. Nhưng em chỉ có bằng cấp II thì có thể đi được k ạ? Và thủ tục như thế nào thì em có thể đi xklđ được ạ? Rất mong được giải đáp. Xin chân thành cảm ơn!

Chi tiết

le-van-binh

Nguyễn Thị Kim Cúc, 09/03/2017 (Đã trả lời)

Chào anh/ chị. Công ty em có nhu cầu tuyển lao động là người nước ngoài vào làm việc, giờ em muốn gửi công văn xin chấp nhận tuyển dụng và làm hồ sơ xin giấy phép lao động, vậy em cần chuẩn bị những giấy tờ gì kèm theo ạ và nộp ở đâu ạ. Em cảm ơn Chi tiết

Chào anh/ chị. Công ty em có nhu cầu tuyển lao động là người nước ngoài vào làm việc, giờ em muốn gửi công văn xin chấp nhận tuyển dụng và làm hồ sơ xin giấy phép lao động, vậy em cần chuẩn bị những giấy tờ gì kèm theo ạ và nộp ở đâu ạ. Em cảm ơn

Chi tiết

nguyen-thi-kim-cuc

Nguyễn Quang Huy, 07/03/2017 (Đã trả lời)

Tôi muốn tìm công việc bảo vệ tại chúng tôi Bình xin nhờ trung tâm tìm và tư vấn giúp tôi. Chi tiết

Tôi muốn tìm công việc bảo vệ tại chúng tôi Bình xin nhờ trung tâm tìm và tư vấn giúp tôi.

Chi tiết

nguyen-quang-huy

Vũ Sơn Tùng, 05/03/2017 (Đã trả lời)

Tôi xin hỏi về thủ tục hành chính để hưởng trợ cấp mai táng phí và trợ cấp tuất hàng tháng người thân của thương binh đã chết? Khoảng thời gian giải quyết từ khi nhận đủ hồ sơ? Tôi xin cảm ơn. Chi tiết

Tôi xin hỏi về thủ tục hành chính để hưởng trợ cấp mai táng phí và trợ cấp tuất hàng tháng người thân của thương binh đã chết? Khoảng thời gian giải quyết từ khi nhận đủ hồ sơ? Tôi xin cảm ơn.

Chi tiết

vu-son-tung

Nguyễn Ngọc Anh, 01/03/2017 (Đã trả lời)

Kính gửi Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình Tôi là một lao động bị người sử dụng lao động cho nghỉ việc trái pháp luật, Tháng 9 năm 2016 tôi đã có đơn tố cáo gửi Quý sở và một số ban ngành khác của tỉnh. Đến nay tôi đã nhận được văn bản của các cơ quan khác trả lời về việc của tôi, riêng đối với quý Sở tôi đã nhiều lần tôi đến trực tiếp để đề nghị trả lời, nhưng chưa được hồi đáp trả lời thoả đáng của quý Sở. Vì vậy tôi đề nghị quý Sở cho tôi biết việc của tôi đã được quý Sở giải quyết như thế nào và việc đến bây giờ tôi không nhận được trả lời của quý Sở có so với các qui định của pháp luật về khiếu nại tố cáo có đúng không.Nếu quý Sở đã có kết luận thanh tra, kiểm tra sự việc của tôi đề nghị quý Sở có văn bản trả lời và hướng dẫn để bảo vệ quyền lợi chính đáng của tôi theo đúng qui định của pháp luật. Trân trọng! Chi tiết

Kính gửi Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình Tôi là một lao động bị người sử dụng lao động cho nghỉ việc trái pháp luật, Tháng 9 năm 2016 tôi đã có đơn tố cáo gửi Quý sở và một số ban ngành khác của tỉnh. Đến nay tôi đã nhận được văn bản của các cơ quan khác trả lời về việc của tôi, riêng đối với quý Sở tôi đã nhiều lần tôi đến trực tiếp để đề nghị trả lời, nhưng chưa được hồi đáp trả lời thoả đáng của quý Sở. Vì vậy tôi đề nghị quý Sở cho tôi biết việc của tôi đã được quý Sở giải quyết như thế nào và việc đến bây giờ tôi không nhận được trả lời của quý Sở có so với các qui định của pháp luật về khiếu nại tố cáo có đúng không.Nếu quý Sở đã có kết luận thanh tra, kiểm tra sự việc của tôi đề nghị quý Sở có văn bản trả lời và hướng dẫn để bảo vệ quyền lợi chính đáng của tôi theo đúng qui định của pháp luật. Trân trọng!

Chi tiết

nguyen-ngoc-anh

Hà Hiền, 19/02/2017 (Đã trả lời)

Xin chào ad ! Con trai tôi năm nay 4 tuổi và bị khuyết tật ngón tay ở bàn tay trái, tôi thấy các tỉnh có nhiều chế độ chính sách cho người khuyết tật nhưng mấy lần hỏi ở xã Định Hóa lại không có thủ tục đó ? Vậy tôi có thể làm chế độ cho bé ở đâu ạ Chi tiết

Xin chào ad ! Con trai tôi năm nay 4 tuổi và bị khuyết tật ngón tay ở bàn tay trái, tôi thấy các tỉnh có nhiều chế độ chính sách cho người khuyết tật nhưng mấy lần hỏi ở xã Định Hóa lại không có thủ tục đó ? Vậy tôi có thể làm chế độ cho bé ở đâu ạ

Chi tiết

ha-hien

Nguyễn Văn A, 12/02/2017 (Đã trả lời)

Tôi muốn đi xuất khẩu lao động Nhật Bản thì có được k. Nếu được thì thủ tục như thế nào ạ. Ngoài ra ông ngoại tôi là liệt sĩ có được hưởng ưu tiên khi đi xklđ k ạ. Tôi xin cám ơn. Chi tiết

Tôi muốn đi xuất khẩu lao động Nhật Bản thì có được k. Nếu được thì thủ tục như thế nào ạ. Ngoài ra ông ngoại tôi là liệt sĩ có được hưởng ưu tiên khi đi xklđ k ạ. Tôi xin cám ơn.

Chi tiết

nguyen-van-a

Đoàn Trọng Bình, 08/02/2017 (Đã trả lời)

em chào anh chị ạ em là bộ đội xuất ngũ đợt vừa qua.hiện em muốn đi xuất khẩu lao động nước ngoài như hàn quốc hoặc nhật bản.mong anh chị tư vấn giúp em ạ. em xin cảm ơn ạ ! Chi tiết

em chào anh chị ạ em là bộ đội xuất ngũ đợt vừa qua.hiện em muốn đi xuất khẩu lao động nước ngoài như hàn quốc hoặc nhật bản.mong anh chị tư vấn giúp em ạ. em xin cảm ơn ạ !

Chi tiết

doan-trong-binh

Nguyễn tuấn anh, 05/02/2017 (Đã trả lời)

Tôi muốn đi suất khẩu lao động sang hàn quốc thi các bước phải làm như thế nào ạ . Cảm ơn! Chi tiết

Tôi muốn đi suất khẩu lao động sang hàn quốc thi các bước phải làm như thế nào ạ . Cảm ơn!

Chi tiết

nguyen-tuan-anh

Trương Vô Kỵ, 03/02/2017 (Đã trả lời)

Kính thưa đồng chí giám đốc sở lao động thương bình và xã hội tỉnh hôm nay con xin có 1 số Câu hỏi như sau đối với các đối tượng người có công với cách mạng và thương bình liệt sĩ thì Sẽ được hưởng chế độ trợ cấp tiền tuất hàng tháng theo nghị định 290 của thủ tướng chính phủ hoặc Trợ cấp 1 lần theo nghị định 46 hiện nay con xin hỏi là thế còn đối với những đối tượng hộ nghèo người Già neo đơn trẻ em dưới 6 tuổi thì các chính sách an sinh xã hội của tỉnh ta có những chính sách nào Khác nhầm hỗ trợ cuộc sống của những đối tượng trên hay không ví dụ nâng định mức trợ cấp Hàng tháng nâng mệnh giá thẻ bảo hiểm y tế hay là tăng thêm các chương trình xoá đối giảm nghèo Hay bất kì các chương trình nào khác hay không con thường xuyên theo dỗi tin tức và các chương trình Nhân đạo xã hội trong đấy có chương trình Vòng Tay Nhân ái của ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH NINH BÌNH ấy thì con thấy có những hoàn cảnh rất khó khăn ví dụ trường hợp của bác NGUYỄN THỊ MỴ Ở XÃ NHƯ HOÀ HUYỆN KIM SƠN là 1 trong số nhiều trường hợp như thế hơn 40 năm bác ấy phải Sống trong 1 căn nhà không được lành lặng và còn mắc bệnh THIÊN ĐẦU THỐNG không có người thân Sống 1 mình rất khó khăn trong cuộc sống con xin được hỏi là với những hoàn cảnh như thế thì ngành Lao động thương binh và xã hội tỉnh ta sẽ có những chính sách như thế nào để hỗ trợ và cải thiện cuộc Sống cho những đối tượng đấy hay không con xin hết ạ Chi tiết

Kính thưa đồng chí giám đốc sở lao động thương bình và xã hội tỉnh hôm nay con xin có 1 số Câu hỏi như sau đối với các đối tượng người có công với cách mạng và thương bình liệt sĩ thì Sẽ được hưởng chế độ trợ cấp tiền tuất hàng tháng theo nghị định 290 của thủ tướng chính phủ hoặc Trợ cấp 1 lần theo nghị định 46 hiện nay con xin hỏi là thế còn đối với những đối tượng hộ nghèo người Già neo đơn trẻ em dưới 6 tuổi thì các chính sách an sinh xã hội của tỉnh ta có những chính sách nào Khác nhầm hỗ trợ cuộc sống của những đối tượng trên hay không ví dụ nâng định mức trợ cấp Hàng tháng nâng mệnh giá thẻ bảo hiểm y tế hay là tăng thêm các chương trình xoá đối giảm nghèo Hay bất kì các chương trình nào khác hay không con thường xuyên theo dỗi tin tức và các chương trình Nhân đạo xã hội trong đấy có chương trình Vòng Tay Nhân ái của ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH NINH BÌNH ấy thì con thấy có những hoàn cảnh rất khó khăn ví dụ trường hợp của bác NGUYỄN THỊ MỴ Ở XÃ NHƯ HOÀ HUYỆN KIM SƠN là 1 trong số nhiều trường hợp như thế hơn 40 năm bác ấy phải Sống trong 1 căn nhà không được lành lặng và còn mắc bệnh THIÊN ĐẦU THỐNG không có người thân Sống 1 mình rất khó khăn trong cuộc sống con xin được hỏi là với những hoàn cảnh như thế thì ngành Lao động thương binh và xã hội tỉnh ta sẽ có những chính sách như thế nào để hỗ trợ và cải thiện cuộc Sống cho những đối tượng đấy hay không con xin hết ạ

Chi tiết

truong-vo-ky

Bùi đức thuỵ, 29/01/2017 (Đã trả lời)

Chào các anh chị : cho em hỏi bây giờ em có nguyện vọng đăng ký đi xkld sang hàn quốc thì em phải đăng ký ở đâu và thủ tục như thế nào ạ.mong anh chị giúp đỡ Chi tiết

Chào các anh chị : cho em hỏi bây giờ em có nguyện vọng đăng ký đi xkld sang hàn quốc thì em phải đăng ký ở đâu và thủ tục như thế nào ạ.mong anh chị giúp đỡ

Chi tiết

bui-duc-thuy

Hà Ngọc Tùng, 29/12/2016 (Đã trả lời)

giờ muốn đi xkld thì thủ tuc như nào ạ. Chi tiết

giờ muốn đi xkld thì thủ tuc như nào ạ.

Chi tiết

ha-ngoc-tung

Trịnh văn định, 28/12/2016 (Đã trả lời)

Em muốn đi xuất khẩu lao động hàn quốc.nhưng e bị mất bằng cấp2 rôi.vậy em có đi xuất khẩu hàn quốc dc không? Nếu đi dc thì e phải làm như thế nào.em xin cám ơn ạ Chi tiết

Em muốn đi xuất khẩu lao động hàn quốc.nhưng e bị mất bằng cấp2 rôi.vậy em có đi xuất khẩu hàn quốc dc không? Nếu đi dc thì e phải làm như thế nào.em xin cám ơn ạ

Chi tiết

trinh-van-dinh

nguyễn văn lâm, 26/12/2016 (Đã trả lời)

tôi có đang học lớp dạy tiếng hàn để đi xkld hàn quốc.vậy bao giờ thì thi tiếng hàn ạ? Chi tiết

tôi có đang học lớp dạy tiếng hàn để đi xkld hàn quốc.vậy bao giờ thì thi tiếng hàn ạ?

Chi tiết

nguyen-van-lam

bui thi thu hien, 29/11/2016 (Đã trả lời)

chồng tôi là người khuyết tật nặng hàng tháng vẫn được hưởng 270.000 tiền trợ cấp nhưng từ tháng 9 không thấy tháng 10 lại phát rồi đến nay không thấy được phát đều đặn .tôi muốn hỏi rằng tại sao lại như vậy Chi tiết

chồng tôi là người khuyết tật nặng hàng tháng vẫn được hưởng 270.000 tiền trợ cấp nhưng từ tháng 9 không thấy tháng 10 lại phát rồi đến nay không thấy được phát đều đặn .tôi muốn hỏi rằng tại sao lại như vậy

Chi tiết

bui-thi-thu-hien

Tạ Thị Xuân Dậu, 10/11/2016 (Đã trả lời)

Tôi xin trân thành cảm ơn! Chi tiết

ta-thi-xuan-dau

Phạm Thị Mai, 22/10/2016 (Đã trả lời)

Tôi muốn hỏi 1 người lao động có thể ký hợp đồng không xác định thời hạn với 2 Công ty bất kỳ được không? Nếu được hoặc không được thì theo văn bản nào quy định? Trân trọng cảm ơn! Chi tiết

Tôi muốn hỏi 1 người lao động có thể ký hợp đồng không xác định thời hạn với 2 Công ty bất kỳ được không? Nếu được hoặc không được thì theo văn bản nào quy định? Trân trọng cảm ơn!

Chi tiết

pham-thi-mai

đinh chí linh, 18/08/2016 (Đã trả lời)

xin cho tôi hoi ve viec xklđ.hiện tại tôi muon đi xklđ co thể đến địa chỉ nào cua tỉnh để được tư vấn va đắng kí.tỉnh có chính sach nào để hỗ trợ cho việc đi xklđ cua nguoi dân k ạ. xin cảm ơn Chi tiết

xin cho tôi hoi ve viec xklđ.hiện tại tôi muon đi xklđ co thể đến địa chỉ nào cua tỉnh để được tư vấn va đắng kí.tỉnh có chính sach nào để hỗ trợ cho việc đi xklđ cua nguoi dân k ạ. xin cảm ơn

Chi tiết

dinh-chi-linh

Đinh Văn Giang, 12/08/2016 (Đã trả lời)

Tôi đã tham gia BHXH ở tỉnh khác và nay có nguyện vọng nghỉ việc. Công ty làm thủ tục chốt sổ BHXH cho tôi nhưng cơ quan BHXH không chấp nhận, lý do là ngày sinh của người lao động không tồn tại (ngày 31/6). Khi kiểm tra lại hồ sơ gốc thì các giấy tờ của tôi đều ghi ngày sinh là 31/6. Hiện tại tôi không còn làm việc ở Công ty nữa. Vậy, trường hợp của tôi Công ty phải làm thế nào để có thể chốt được sổ BHXH? Chi tiết

Tôi đã tham gia BHXH ở tỉnh khác và nay có nguyện vọng nghỉ việc. Công ty làm thủ tục chốt sổ BHXH cho tôi nhưng cơ quan BHXH không chấp nhận, lý do là ngày sinh của người lao động không tồn tại (ngày 31/6). Khi kiểm tra lại hồ sơ gốc thì các giấy tờ của tôi đều ghi ngày sinh là 31/6. Hiện tại tôi không còn làm việc ở Công ty nữa. Vậy, trường hợp của tôi Công ty phải làm thế nào để có thể chốt được sổ BHXH?

Chi tiết

dinh-van-giang

Tính lương làm thêm giờ cho người lao động, 13/07/2016 (Đã trả lời)

Công ty tôi khi ký hợp đồng lao động với người lao động, trên hợp đồng lao động có ghi mức lương chính và các khoản phụ cấp lương. Vậy khi tính tiền làm thêm giờ cho người lao động thì tính theo mức lương chính hay tính theo tổng thu nhập ( lương chính + các khoản phụ cấp lương)? Tôi mong sớm nhận được hướng dẫn của Quý cơ quan. Tôi xin chân thành cảm ơn! Chi tiết

Công ty tôi khi ký hợp đồng lao động với người lao động, trên hợp đồng lao động có ghi mức lương chính và các khoản phụ cấp lương. Vậy khi tính tiền làm thêm giờ cho người lao động thì tính theo mức lương chính hay tính theo tổng thu nhập ( lương chính + các khoản phụ cấp lương)? Tôi mong sớm nhận được hướng dẫn của Quý cơ quan. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Chi tiết

tinh-luong-lam-them-gio-cho-nguoi-lao-dong

Nguyễn Hoàng Nam, 12/07/2016 (Đã trả lời)

Hưởng chế độ người khuyết tật và chế độ tử tuấtrnMẹ tôi sinh năm 1936, bị mù 2 mắt, được hưởng chế độ người khuyết tật nặng, mỗi tháng nhận 630. 000 đồng. Đến tháng 12 năm 2014 vợ tôi chết, mẹ tôi được hưởng thêm chế độ trợ cấp tử tuất, mỗi tháng nhận 575.000 đồng. Đến tháng 5/2015, Phòng Lao động, Thương binh & xã hội huyện cắt chế độ người khuyết tật Xin hỏi: mẹ tôi có được hưởng 2 chế độ này không, hay chỉ được hưởng một chế độ. Theo tôi được biết 2 chế độ này hoàn toàn khác nhau Chi tiết

Hưởng chế độ người khuyết tật và chế độ tử tuấtrnMẹ tôi sinh năm 1936, bị mù 2 mắt, được hưởng chế độ người khuyết tật nặng, mỗi tháng nhận 630. 000 đồng. Đến tháng 12 năm 2014 vợ tôi chết, mẹ tôi được hưởng thêm chế độ trợ cấp tử tuất, mỗi tháng nhận 575.000 đồng. Đến tháng 5/2015, Phòng Lao động, Thương binh & xã hội huyện cắt chế độ người khuyết tật Xin hỏi: mẹ tôi có được hưởng 2 chế độ này không, hay chỉ được hưởng một chế độ. Theo tôi được biết 2 chế độ này hoàn toàn khác nhau

Chi tiết

nguyen-hoang-nam

Thủ Tục Xác Nhận Cha Cho Con

Tôi có một người bạn, trước khi kết hôn anh ấy có một cô con gái riêng. Đó là mối quan hệ tương tự vợ chồng, có sống chung một thời gian và được gia đình cả 2 bên biết. Tuy nhiên, vì một vài lý do cụ thể giữa 2 người không đến được với nhau và chia tay. Sau đó, người phụ nữ đó không cho bạn tôi gặp gỡ đứa trẻ và chăm sóc con của mình.

Xin hỏi Luật sư có cách nào để xác nhận mối quan hệ cha con được không? Vì bạn tôi chưa đăng ký kết hôn và làm khai sinh cho cháu bé.

(Bạn đọc H. M. T., Hà Nội)

Theo Khoản 2 Điều 68 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định:

“Con sinh ra không phụ thuộc vào tình trạng hôn nhân của cha mẹ, đều có quyền và nghĩa vụ như nhau đối với cha mẹ của mình”.

Theo đó, đứa trẻ có quyền được hưởng sự quan tâm, chăm sóc, yêu thương từ cha, mẹ. Bạn của bạn cũng có quyền và nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục, bảo vệ cho đứa bé mà không bị phụ thuộc vào tình trạng hôn nhân giữa bạn của bạn với mẹ của đứa bé.

Thứ hai, về quyền nhận con.

Điều 91 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 quy định:

“1. Cha, mẹ có quyền nhận con, kể cả trong trường hợp con đã chết. 2. Trong trường hợp người đang có vợ, chồng mà nhận con thì việc nhận con không cần phải có sự đồng ý của người kia.”

Như vậy, bạn của bạn hoàn toàn có quyền nhận đứa bé làm con mà không bị phụ thuộc vào ý chí của người khác.

Để tiến hành thủ tục nhận con của mình bạn của bạn có thể tiến hành một trong hai giải pháp sau:

1. Thỏa thuận với mẹ đứa trẻ và ra ủy ban nhân dân xã nơi bạn của bạn hoặc nơi đứa trẻ cư trú làm thủ tục nhận cha, con. Tại ủy ban bạn của bạn cần nộp tờ khai theo mẫu và chứng cứ chứng minh mình là cha của đứa trẻ (chứng cứ này có thể là sự xác nhận của người mẹ). Sau 03 ngày làm việc (có thể kéo dài không quá 05 ngày làm việc) ủy ban nhân dân xã sẽ điều tra và xác nhận những gì bạn của bạn cung cấp. Nếu không có vấn đề gì thì công chức tư pháp – hộ tịch xã sẽ ghi vào sổ hộ tịch bạn của bạn là cha của đứa bé và cấp trích lục để chứng minh bạn của bạn là cha mà không phụ thuộc việc bạn của bạn và mẹ đứa trẻ chưa kết hôn và bạn của bạn không làm khai sinh cho cháu bé.

2. Nhờ Tòa án giải quyết:

Bạn của bạn sẽ gửi đơn yêu cầu xác nhận cha, con đến tòa án nhân dân cấp huyện nơi bạn của bạn hoặc đứa bé cư trú.

– Hồ sơ gửi tới tòa bao gồm đơn yêu cầu xác định cha, con; các bằng chứng chứng minh như bản xét nghiệm ADN, các thông tin về mối quan hệ giữa bạn của bạn và mẹ đứa bé, các giấy tờ khác (chứng minh nhân dân, thẻ căn cước của bạn của bạn, mẹ đứa bé; giấy tạm ứng lệ phí…).

– Tòa án sẽ căn cứ các tình tiết, chứng minh đã được cung cấp và trên cơ sở điều tra rồi đưa ra quyết định công nhận bạn của bạn là cha của đứa trẻ.

– Sau khi có quyết định của tòa án, bạn của bạn sẽ mang ra ủy ban nhân dân cấp xã nơi bạn của bạn hoặc đứa trẻ cư trú, họ sẽ làm thủ tục đăng ký xác nhận cha, con cho bạn của bạn. Bạn của bạn sẽ được ghi vào sổ hộ tịch và cấp giấy trích lục xác định là cha của đứa trẻ.

Luật sư Phạm Thị Thu

(Công ty Luật số 1, Hà Nội)

Nguồn: http://lsvn.vn

Phòng 503 (tầng 5), Tòa nhà 33 Láng Hạ, P. Thành Công, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội.

Điện thoại: (024) 6656 9880 Hotline: 0165 839 8686

Bạn đang xem bài viết 22. Thủ Tục Xác Nhận Thương Binh, Người Hưởng… trên website Toiyeucogaihalan.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!