Xem Nhiều 2/2023 #️ #1 Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Quyền Thừa Kế # Top 8 Trend | Toiyeucogaihalan.com

Xem Nhiều 2/2023 # #1 Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Quyền Thừa Kế # Top 8 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về #1 Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Quyền Thừa Kế mới nhất trên website Toiyeucogaihalan.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Mẫu đơn xin xác nhận quyền thừa kế

Hiện nay không có văn bản nào quy định về mẫu giấy xác nhận quyền thừa kế hợp pháp tuy nhiên dựa theo quy định về nội dung cũng như hình thức của giấy xác nhận quyền thừa kế hợp pháp, Luật Quang Huy cung cấp mẫu đơn như sau:

TẢI MẪU ĐƠN XIN XÁC NHẬN QUYỀN THỪA KẾ

Hướng dẫn cách điền thông tin mẫu giấy xác nhận thừa kế hợp pháp

Thông tin của người làm bản khai tường trình: họ tên, năm sinh, giấy tờ tùy thân số, địa chỉ thường trú, mối quan hệ với người để lại di sản.

Thông tin về cha mẹ của người để lại di sản: họ tên, năm sinh, giấy tờ tùy thân số, địa chỉ. Cha mẹ ở đây bao gồm cả cha mẹ nuôi. Phần này nếu không xác định thực mục nào thì không cần điền. Nếu đã chết thì ghi thời điểm chết..

Thông tin về vợ chồng người để lại di sản: họ tên, năm sinh, giấy tờ tùy thân số, địa chỉ thường trú. Nếu đã chết thì ghi thời điểm chết.

Thông tin về con của người để lại di sản: họ tên, năm sinh, giấy tờ tùy thân số, địa chỉ thường trú. Nếu đã chết thì ghi thời điểm chết.

Phần cam đoan: Tôi xin cam đoan nội dung tờ tường trình trên là đúng sự thật, nếu có khiếu nại, tố cáo về việc bỏ sót, giấu giếm người được hưởng di sản thừa kế; bỏ sót người thừa kế; di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng của người để lại di sản, tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tôi xin cam đoan và chịu trách nhiệm về việc không bỏ sót bất cứ người thừa kế theo pháp luật nào khác.

Để mẫu đơn xin xác nhận quyền thừa kế hợp pháp, những người nhận thừa kế cần phải chú ý đến vấn đề về nội dung, hình thức của văn bản xác nhận quyền thừa kế. Cần phải tuân thủ đúng thủ tục về nội dung, hình thức để đảm bảo về mặt pháp lý của văn bản.

Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Quyền Thừa Kế

Nộp đơn xin xác nhận quyền thừa kế ở đâu ?

Theo Nghị định 23/2015/NĐ-CP quy định về nơi có thẩm quyền xác nhận bao gồm:

Thủ tục khai di sản thừa kế theo di chúc, theo pháp luật. Thủ tục nhận di sản thừa kế là đất đai của người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Mẫu bản khai tường trình xác nhận nhân thân.

Thông tin của người làm bản khai tường trình

Thông tin về cha mẹ của người để lại di sản

Thông tin về vợ chồng người để lại di sản

Thông tin về con của người để lại di sản

Phần cam đoan

Hướng dẫn viết mẫu đơn xin xác nhận quyền thừa kế

Thông tin của người làm bản khai tường trình: họ tên, năm sinh, giấy tờ tùy thân số, địa chỉ thường trú, mối quan hệ với người để lại di sản.

Thông tin về cha mẹ của người để lại di sản: họ tên, năm sinh, giấy tờ tùy thân số, địa chỉ

Lưu ý:

Cha mẹ ở đây bao gồm cả cha mẹ nuôi.

Phần này nếu không xác định thực mục nào thì không cần điền.

Nếu đã chết thì ghi thời điểm chết.

Thông tin về vợ chồng người để lại di sản: họ tên, năm sinh, giấy tờ tùy thân số, địa chỉ thường trú.

Lưu ý:

Nếu đã chết thì ghi thời điểm chết.

Thông tin về con của người để lại di sản: họ tên, năm sinh, giấy tờ tùy thân số, địa chỉ thường trú.

Lưu ý:

Nếu đã chết thì ghi thời điểm chết.

Bất động sản ví dụ: đất đai, nhà, tài sản gắn liền với đất,…

Động sản là những gì không phải bất động sản ví dụ: xe, sổ tiết kiệm, cổ phiếu,…

Tranh chấp thừa kế di chúc viết tay được giải quyết như thế nào. Giải quyết tranh chấp thừa kế nhà đất không sở, không giấy tờ.

Tôi xin cam đoan nội dung tờ tường trình trên là đúng sự thật, nếu có khiếu nại, tố cáo về việc bỏ sót, giấu giếm người được hưởng di sản thừa kế; bỏ sót người thừa kế; di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng của người để lại di sản, tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tôi xin cam đoan và chịu trách nhiệm về việc không bỏ sót bất cứ người thừa kế theo pháp luật nào khác.

Như vậy, qua bài viết này, chúng tôi đã trình bày nội dung về mẫu đơn xác nhận quyền thừa kế cũng như cách viết một mẫu đơn xác nhận quyền thừa kế. Trường hợp Quý khách hàng gặp vấn đề thắc mắc về các tranh chấp thừa kế, quyền sử dụng đất trong thừa kế hoặc các trường hợp khác hãy liên hệ ngay với chúng tôi theo số hotline bên dưới để được hỗ trợ chi tiết.

Trân trọng.

Đđơn Xin Xác Nhận Quan Hệ Thân Nhân Làm Thừa Kế, Thừa Kế Nhà Đất, Sổ Đỏ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————-

ĐƠN XIN XÁC NHẬN

Kính gửi: UBND ……………………………………………….

Tên tôi là: …………..                         Sinh năm: ….  Giới tính: ……

CMND số: ……….. do …………… cấp ngày …….

Hộ khẩu thường trú: …………………………….

Tôi làm đơn này kính đề nghị UBND ………… xác nhận cho tôi nội dung sau:

Tôi có mẹ là bà ………. sinh năm ………đã chết ngày ………. theo giấy chứng tử số ………..; quyển số ………. do UBND ……….. đăng ký ngày …………… Nơi thường trú cuối cùng trước khi chết của mẹ tôi là: ……….

Bố đẻ tôi là ông ………, sinh năm ……..đã chết ngày……….. theo Giấy chứng tử …………….. do UBND phường ……………….. Nơi thường trú cuối cùng trước khi chết của bố tôi là: …………

Di sản mà bố mẹ tôi để lại trước khi chết là quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất số …………., hồ sơ gốc số ………….. do UBND thành phố ……….

Để thuận tiện trong quá trình làm thủ tục khai nhận di sản thừa kế đối với tài sản của bố mẹ tôi để lại, tôi kính đề nghị UBND phường ………… xác nhận cho tôi nội dung trên là đúng.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

                                                                      …….., ngày ….. tháng …… năm 20…

                                                                                                      Người làm đơn

Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Bố Mẹ Của Người Để Lại Di Sản Thừa Kế

     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do -Hạnh phúc

ĐƠN XIN XÁC NHẬN

Kính gửi: UBND ………………………………………………………………………………..

Tên tôi là: ……………………………………, sinh năm:……………………..

Giấy chứng minh nhân dân số: ………………. cấp ngày:…..……….. tại Công an thành phố Hà Nội.

Hộ khẩu thường trú tại :…………………………………………………………

Tôi xin trình bày một việc như sau:

Bố tôi là ông…………………………. , đã chết ngày………………theo Giấy chứng tử số….… , quyển số…………., do UBND ………………………………

……………………………………………………..cấp ngày…………………… được an táng tại:…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..

Trước khi chết bố tôi là ông ……………………………… có hộ khẩu thường trú tại: ……………………………..………………………………………

………………………………………………………………………………

Bố đẻ của ông…………………….…………. là cụ ông…….……….…………. đã chết năm……….. được an táng tại:………………………………………….

………………………………………………………………………………..

Mẹ đẻ của ông………………………..…là cụ bà …………………..………..

đã chết năm………… được an táng tại: ……………………………………….

………………………………………………………………………………..

Mẹ tôi là bà………………….……. , đã chết ngày………………theo Giấy chứng tử số…… , quyển số…………., do UBND…………………………….

………………………………………………………cấp ngày…………………… được an táng tại:………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

Trước khi chết mẹ tôi là bà……………………………… có hộ khẩu thường trú tại: ……………………………..………………………………………

………………………………………………………………………………

Bố đẻ của bà……………………………. là cụ ông…….……….………….

đã chết năm……….. được an táng tại: ……………………………………..

……………………………………………………………………………….

Mẹ đẻ của bà………………………..…là cụ bà …………………..………..

đã chết năm………… được an táng tại:………………………………………

……………………………………………………………………………….

Vậy kính đề nghị Quý xã/phường xác nhận nội dung trên để gia đình chúng tôi tiến hành làm thủ tục khai nhận di sản thừa kế theo quy định của pháp luật.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Hà Nội, ngày ……. tháng ……. năm 2018

Xác nhận của UBND ……..………………………………   Người làm đơn

Đánh giá bài viết

Bạn đang xem bài viết #1 Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Quyền Thừa Kế trên website Toiyeucogaihalan.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!